Har Nye Borgerlige en chance?

Af Peter Kurrild-Klitgaard 46

Der må være gået et gys igennem næsten alle partipolitikerne på Folkemødet på Bornholm, da medierne kunne fortælle om en meningsmåling fra Voxmeter, der sagde, at knap 18 pct. af vælgerne måske vil stemme på et parti, der ønsker en strammere indvandringspolitik end Dansk Folkeparti, og at næsten 11 pct. vil stemme på det nye parti “Nye Borgerlige”–der ikke engang er opstillingsberettigede endnu–, der profilerer sig som en kombination af DFs indvandringspolitik og Liberal Alliances økonomiske politik.

Men hvor meget er der i det?  Nok både mere og mindre end meningsmålingen antyder.

***

Lad os begynde med dét for det nye parti positive.

Det lille, nye partis grundlæggere (der primært kommer fra Det Konservative Folkeparti) har ræsonneret, at der vælgermæssigt er en plads til et parti, der på “nationale” spørgsmål (indvandring, EU m.v.) er for en strammere kurs end Dansk Folkeparti, og som på økonomiske/fordelingspolitiske spørgsmål (skatter, regulering, o.s.v.) er mindst så klassisk borgerligt-liberale som Liberal Alliance.

Det er en placering, som Det Konservative Folkeparti (som Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, indtil fornylig var opstillet for) af nogen ses som bejlende til.  Men De Konservative har i mange år lidt under, at man samtidigt i en række spørgsmål lige så vel kunne være på linje med Det Radikale Venstre.  Helt tilbage til John Christmas-Møller og op til relativt nyere profiler som Palle Simonsen, Per Stig Møller, Connie Hedegaard og Lars Barfoed har der været en holdning af, at var det ikke lige for forsvarssagen, kunne man lige så vel være Radikale.

Partiledere som Møller og Barfoed har endog cementeret indtrykket af lidt at ville være noget for alle med en filosofi om at ville være nationale men ikke nationalistiske, sociale men ikke socialistiske, liberale men ikke liberalistiske og udmeldinger om, at “halvdelen af vælgerne er konservative”.  Den “filosofi” har i nogen grad været resultatet af kompromisser mellem interne fløje, og erfaringen fra de seneste 20 år, hvor den linje har været den mest fremherskende, har været, at det er mindst ét stoleben for meget.  Der er simpelthen ikke nok vælgere, der på én og samme tid både vil have “Gud, Konge, Fædreland” og et multietnisk samfund, lave skatter og en stor offentlig sektor, en erhvervsvenlig politik og en miljøpolitik, der lyder som Greenpeace.

Det Konservative Folkeparti kan på den måde med en vis ret ses som havende skadet eget “brand” ved at ville være alt for alle, så man i stedet er endt med ikke at være noget for nogen.  Det er ganske tænkeligt, at Nye Borgerlige med et mere snævert tilpasset image og utynget af en livslang lyst til at ville være venner med alle, vil kunne erobre en pæn del af de vælgere, der normalt ser sig selv som konservative.

Der burde derfor også kunne stjæles lidt stemmer fra Dansk Folkeparti, der over de seneste 20 år–uden at spørge om lov–har lånt “Gud, Konge og Fædreland” fra De Konservative.  For dykker man ned i meningsmålingsdata, tyder meget nemlig på, at der blandt DF’s vælgere er en ikke-triviel lomme af, hvad man kunne kalde “gamle Fremskridtsfolk”.  Altså vælgere, der stemte på det skatte- og bureaukratihadende Glistrupske parti, og som i økonomiske spørgsmål egentlig ligger tættere på V, K og særligt Liberal Alliance end på det efterhånden socialdemokratiserede DF.  Disse vælgere er samtidigt blot så fokuserede på “nationale” spørgsmål, at de har fravalgt disse partier til fordel for ét, der har kunnet været landets mest indvandrings- og EU-skeptiske.  De har kunnet leve med, at DF gik på fordelingspolitisk strandhugst blandt midtervælgere så længe, at DF var det mest nationale parti.

Men hvordan med disse nu, hvor Kristian Thulesen Dahl ofte bejler til Mette Frederiksen, når og hvis der samtidigt er et parti, der ikke nøjes med symbolpolitik men decideret vil presse faktiske stramninger af en borgerligt-liberal statsminister?

Endelig skulle Nye Borgerlige også kunne gøre et vist indhug hos Venstre og Liberal Alliance.  Særligt Venstre må, givet partiets størrelse, være et oplagt mål.  Men usikkerheden er større her, al den stund at både Venstre og Liberal Alliance efterhånden synes at have konsolideret deres vælgere–forstået sådan at der med den gradvise fravandring fra Venstre og gradvise tilvanding til LA ikke længere er så stor uhomogenitet internt blandt disse: Venstres vælgere er EU-begejstrede, og LAs mix af moderat EU-skepsis, fokus på retssikkerhed og iboende statskritik gør det svært at hente mange af disse til et mere nationalkonservativt alternativ.

***

Så der er et vist potentiale for et parti som Nye Borgerlige.  Spørgsmålet er hvor stort, det er i praksis?  For der er, på den anden side, en række grunde til at tage Voxmeter-målingens tal med et pænt stort gran salt:

 1. Spørgsmålet:
 • Målingens ene spørgsmål går på, om man vil “overveje” at stemme på “et parti” med “en strammere indvandringspolitik end Dansk Folkeparti”.  At overveje at ville stemme på et uspecificeret parti er slet ikke det samme som faktisk at gøre det, og det er endog en noget blødere formulering end i de fleste politiske meningsmålinger.
 • Målingens andet spørgsmål går ikke på, hvilke af de politiske partier, man vil stemme på, men kun på om man kunne finde på at stemme på Nye Borgerlige, herunder “en stram udlændingepolitik som Dansk Folkeparti og en borgerlig økonomisk politik som Liberal Alliance”. Men det er meget tænkeligt, at vælgerne i praksis vil agere anderledes, når de i andre målinger eller på selve valgdagen (hvis partiet overhovedet får samlet de fornødne underskrifter), konfronteres med det fulde sæt af alternativer–inklusive dem de plejer at stemme på.
 • Nye Borgerlige er tillige et parti, som de færreste kender.  Mange respondenter i målingen har meget tænkeligt svaret “ja” mere som et fravalg af de øvrige partier end, fordi de er enige med partiet.  Dermed skal de 10,8% nok mest af alt ses som et noget urealistisk “best case scenario”. Her er faktisk–og i spørgsmålsformuleringen–en meget klar pendant til Ny Alliance i 2007.  Dér viste en meget tidlig meningsmåling formuleret stort set på samme vis, at partiet ville kunne få støtte fra 11 pct. (!) af vælgerne.  Så snart de almindelige meningsmålinger tog partiet med, lå man lavere–og man endte på valgdagen med kun lige med nød og næppe at klare spærregrænsen.
 • Læg dertil at spørgsmålsformuleringen sammen med det nye partis endnu ukendte og lidt uspecifike navn (nye borgerlige eller Nye Borgerlige?) kan have vild- og vejledt de adspurgte mere end godt er.

2. Opmærksomheden:

 • Her er en anden parallel til Ny Alliance.  Nye Borgerlige er endnu et ukendt parti for de fleste, hvilket på den ene siden kan ses som givende et vist potentiale–at jo flere, der stifter bekendtskab med det, desto større vil tilslutningen kunne blive.  Men det er en sandhed med modifikationer–som illustreret af Ny Alliance i 2007, hvor partiet efter den første opmærksomhed faktisk kun tabte stemmer i takt med, at medierne gik mere hårdt til partiet, og at vælgerne fik et nærmere kik på partiets ofte modstridende politikker og udtalelser.  Indtil videre har Nye Borgerlige forstået at klare sig uden væsentlige fodfejl og selvmål–bl.a. takket være at man nærmest ikke har fået opmærksomhed.  Det kan man ikke være sikre på vil gælde i fremtiden.
 • De eneste succesrige nye partidannelser det sidste kvarte århundrede (Dansk Folkeparti, Ny Alliance/Liberal Alliance, og Alternativet) har været kendetegnede ved to centrale ting: At de har haft frontfigurer, der fra begyndelsen var landskendte, og at de allerede (qua frafald fra andre partier) fra dag 1 har været repræsenterede i Folketinget.  Intet af dette gælder Nye Borgerlige, der dermed er handicappede i.f.t. at trænge igennem mediebilledet.

***

Så har partiet en chance?  Svaret må være moderat bekræftende, men det er samtidigt svært at sige, hvor stort potentialet er.  Det politiske landskab, både i Danmark og andre lande, synes i disse år at være i opbrud, og gamle tommelfingerregler og etablerede mønstre står for fald–senest illustreret af fænomener som Alternativet, Beppe Grillos Fem Stjerne-parti i Italien, og Donald Trump i USA.

De springende punkter for Nye Borgerlige må først og fremmest være, hvorvidt man kan få indsamlet de nødvendige underskrifter til overhovedet at blive opstillingsberettigede, og hvor succesrigt man i givet fald vil kunne håndtere den øgede og mere kritiske opmærksomhed, som man efterfølgende vil få.  Det er svært at spå om.

46 kommentarer RSS

 1. Af Jorn D.

  -

  En – men hvilke en !
  for
  NB eller Nota bene – gør noget radikalt – det gør ingenting – godt !
  ja
  DF strammer sig op og forlanger tørklæde forbud, som i Frankrig
  men
  Jan E. Jørgensen fra Venstre “taber klaphatten” og argumenterer usmart
  med
  “So many blogs – so little time – how can I loose? How can I choose?”
  og
  med: “så skal man vel også forbyde kalotten i de danske skoler”
  men
  så taber DF’eren også klaphatten og glemmer at sige: “Hvornår har man set
  en med kalot i en dansk skole med et flertal af muslimske skole elever”
  ja
  med disse under klaphatten mangler
  ja
  så har Nye Borgerlige en chance og JEJ can loose
  men
  pas på, for Saxo broderskabet banker på !

  ironi.mus

 2. Af Dansk Folkeparti bluffer | Magt og Marked

  -

  […] for slet ikke at tale om, at der nu synes næsten at være stillere nok til et nyt parti, “Nye Borgerlige”, der placerer sig til højre for DF på begge dimensioner og til højre for alle andre på […]

 3. Af Erik La rsen

  -

  Udmærket artikel. Men igen er det barokt, at danskerne igen vælger et nyt parti (sandsynligvis da), igen, igen fordi de er frustrerede, de vakler, de er trætte af “gamle partier” o.s.v.! Vi bliver ved med at få nye partier, der aldrig vil og ikke kan ændre Christiansborg m.m.
  Det er så trist, så trist. Find dog sammen – I gamle partier – S, V, K og DF og lad os få politik der afspejler hvad folket, danskerne ønsker.
  I dag er Løkke/Pind jo lige modsat folket og de er jo næsten større “løftebrydere” end selv Thorning var. Vågn dog op danskere (særlig unge mellem 20-45 år).
  I aner jo ikke hvordan livet var i 50-60-70’erne.

 4. Af Henning Nielsen

  -

  Du skriver, at indvandringen langt fra er vores største problem. Det er jeg ikke helt enig i, sammenhængs kraften (homogeniteten) er en sag, kulturændringen af hele samfundet en anden sag, og det er oftest de to sager, der fylder i debatten. Det økonomiske spørgsmål tales der meget lidt om. Vi fik fortalt, at alle flygtninge der kommer, er enten læger, tandlæger eller ingeniører. Resten har som minimum en P.hd. Fakta er imidlertid, at 87% (nogle målinger siger 85%, andre 90%) er ufaglærte, heraf sågar en ikke nærmere defineret andel analfabetter. Undersøgelser fra både arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer siger samstemmende, at vi inden for 10-15 (nærmere 10 end 15) år selv vil have ca. 85.000 ufaglærte i overskud. Med andre ord, så importerer vi i disse år mennesker, vi aldrig får brug for, idet vi ganske enkelt ikke har, og ikke får, jobs til mennesker med deres kvalifikationer – eller rettere komplet mangel på kvalifikationer. Med de rettigheder flygtningene opnår, når de opnår asyl, herunder bla. retten til familiesammenføringer, så kan netop flygtningespørgsmålet ende med at blive efterkrigstidens absolut største økonomiske udfordring. PS: Grænsen krydses stadigt dagligt at flygtninge, der senere får asyl, familiesammenføringer mv. Medierne har blot mistet interessen for det, flygtningestrømmen er ikke stoppet. Så problemet er bare eksponentielt stigende.

 5. Af Torben Laursen

  -

  Ja, jeg tror de “har en chance” – spørgsmålet er til hvad?
  De kan godt komme ind – og bliver større end et Pape, Jarlov parti, men hvad gør det?
  Flertal vil blå blok ikke få mere så længe mr. L økke klamrer sig til Merkel og intet gør for at stoppe vanvittige asyl-spekulanter m.m.
  Folkeafstemninger er eneste chance og det får vi aldrig.
  Ved folketingsvalg spreder folk ( lig med unge, indvandrere, ældre, m.m. ) sig på ca. 10 forskellige partier – hvilket er hj erne dø dt.

 6. Af Tom Erne

  -

  Der er (desvaerre?) plads til et nationalistisk parti mere i folketinget. Netop for dem som ikke er til fordelingspolitik, men som gerne ser Danmark som EU-og indvandrerfrit paa et liberalt fundament.
  Det ville vaere saerdeles positivt hvis det sparker DF tilbage til en haandfuld mandater over et par valg, men den naerliggende risiko er, at der istedet aedes stemmer fra V, K & LA. I saa fald en mindre katastrofe, da det virkeligt ville klaede den politiske debat ikke altid at handle om udlaendinge. Det er relativt nemt at puste op til et gigantisk problem, saerligt hos kakkelbordssegmentet, men udlaendinge -hvad enten det er flygtninge eller andet- er altsaa ikke landets stoerste udfordring. Meget langt fra faktisk.
  Fordelingspolitikken (“velfaerdsstaten”), den oekonomiske politik og Danmarks rolle internationalt er 100 gange vigtigere. Udlaendinge politikken vil loese sig selv hvis de forhold bringes til fornuft.

 7. Af Hans H

  -

  Naturligvis, udover denne indvandrede wahhabi salafisme, så handler det selvfølgelig også om socialbelastende indvandring. Igen er der tale om at politikerne ikke forstår pragmatisme.

 8. Af Hans H

  -

  Formentlig ja, og især hvis DF trækker i land. Man er nødt til at tage wahhabi salafisme alvorligt i henhold til indvandring, og der fortsætter kulturradikalismen med at fejle, med henvisning til EU og FN konventionerne. Demokratiet tilhører befolkningen, ikke politikerne. Siden politikerne har besvær med at forstå det, så vil det, ikke kun “kan det”, fremme nationalisme.

 9. Af Jan Petersen

  -

  Til JEANNE KRUSE – 20. JUNI 2016 9:31

  Jeg har selv underskrevet vælgererklæring via NemID og fået bekræftelse at alt er OK. Ikke desto mindre fik jeg igår mail fra Indenrigsministeriet med link til vælgererklæring. Og vel at mærke en noreply-mail, så man end ikke kan spørge, hvad de karter rundt og laver! Men bare hæng i, det lykkes nok lige pludselig 🙂

 10. Af Henrik Hansen

  -

  minoritet-partiet fik 2005 i valgkampen lavet en seriøs meningsmåling af catinet som viste at ca 4 % overvejet at stemme på partiet. De fik 0,2 v ed valget og ingen kan huske dem i dag. Vælgerne overvejer mange ting og speciel nye partier, indtil det bliver helt konkret på valgdagen. Både DF og LA har imponerende valgmaskiner, har nye borgerlige folk nok som kan stå distance i valgkampen ?. Jeg tvivler, Hvad får de samlet af totale blålys og landsby-tosser som folketings kandidater og i en valgkamp bliver alt dokumenteret og stå en og siger noget rigtig fjollet i Thisted så kommer det frem og der bliver kørt på det. Har nye borgerlige økonomiske midler som både LA og alternativet havde vi ved det ikke. Jeg vil tro at kernesegmentet til nye borgerlige er 1-3 % og at derved har en chance for at komme ind men derfra til at blive en afgørende kraft som DF ja der skal meget til

 11. Af chr hansen

  -

  I Østrig går sidste valg måske om pga. valgsvindel. Herhjemme ønsker indenrigsministeriet ikke at nye partier kommer ind, hvorfor henvendelser syltes. Se kl. 9.31 og Den korte-180g.

 12. Af Finn Bjerrehave

  -

  Har Danmark en chance ? nemlig jo mere vi skuffes over politiske resultater, bliver svaret, flere partier, og u-tilfredsheden bliver en konstant faktor.
  Kun høj spærregrænse kan redde vores politiske system, og som USA hvor 2 partier klarer demokratiet, mener vi flere kokke og ingen hovedret.
  Hæv spærregrensen.Finn Vig

 13. Af Jeanne Kruse

  -

  Grunden til Ny borgerlige ikke har samlet stemmerne ind allerede nu er, at ministeriet ikke behandler de anmodninger, der kommer. Personligt har jeg forsøgt 3 gange. Den pæne version på problemet er, at systemet ikke virker, som så meget andet. Den konspiratoriske version er, at ministeriet ikke vil have flere partier.

 14. Af Martin Lundager Pedersen

  -

  Ja, tag bare Margaret Thatcher! Sådan en pu ssy.

 15. Af Arne Hornborg

  -

  Efter min opfattelse har Nye Borgerlige en virkelig GOD chance, ikke mindst på grund af, blandt andre Pernille Vermunds klare og tydelige holdninger, ikke mindst i forhold til flygtninge og EU.
  Partiet fortsætter derfra hvor Dansk Folkeparti svigtede.
  Dansk Folkeparti er virkelig blevet handlingslammet, udflydende, lidt forvrøvlede, populistiske.
  Jeg har selv været stiller for Nye Borgerlige, er blevet godkendt.
  Jeg venter, spændt. Noget nyt BØR der ske, i forhold til fupasylanterne og det overnationale, bureaukratiske EU.
  Arne Hornborg
  Typograf/mediegrafiker, forfatter.

 16. Af Henning Svendsen

  -

  Hvorfor har de ikke forlængst samlet stemmerne ind??fordi de ikke har et budskab der går rent ind på lystavlen
  Hvis 48% er imod den uhæmmede tilstrømning af fremmede ja så skal denne Pernille besøge clement og komme med en løsning
  FN er verdens største terror rede samtlige TV kanaler og aviser de vil brøle ind i ansigtet på Pernille og svinebønder vil kaste sig grædende for hendes fødder .Løkke og DF vil naturligvis føre an

 17. Af Jørgen Zøllner

  -

  På den politiske bane kan jeg kun hilse Nye Borgerligt velkommen. Efter min mening så trænger der til at der kommer ny politik på tinget og ude lokalt. Min stemme går ikke til de konservative længere, de er jo blevet usynlige og har sovet rigtig længe og tildels blevet taget med bukserne ned om haserne. Jeg ønsker et rigtig godt valg til Nye borgerlige.

 18. Af jørgen petersen

  -

  Der er ikke noget at være i tvivl om. Både TV2/DR/Pollertiken, de radikale og regeringen støtter EU og indvandringsindustrien. Danskerne skal jo fordrives-udskiftes-afskaffes.

 19. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt, efter at have set dette youtube video link. Er der nogen, der er et sekund i tvivl om, hvem DR2 Deadline Niels Krause Kjær er talerør for?

 20. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt er udsendelsen på DR2 Deadline vel denne her, se den selv:

  Deadline: Pernille Vermund – om partiet Nye Borgerlige
  https://www.youtube.com/watch?v=3A–H8iFZ5A

 21. Af jan østergaard

  -

  Det nye borgerlige parti bør bestemt støttes, men fatter de danske mænd aldrig at næsten alle de politiserende kvinder tager p is på dem. (ligesom de svenske feminister tager p is på hele Sverige, og de tyske på hele Tyskland osv.) Politiserende kvinders kortsynede pladderhumanisme og nykommunisme er skyld i millioner af familietragedier og har svækket og destabiliseret hele Europa.

  Resten af indlægget er i f il tr et.

 22. Af Hvor mange vil stemme på Nye Borgerlige? | Erik Gahner Larsen

  -

  […] parti respondenten ville stemme på, hvis der var valg i morgen. Som Peter Kurrild-Klitgaard beskriver det: “Men det er meget tænkeligt, at vælgerne i praksis vil agere anderledes, når de i andre […]

 23. Af Erik Skifter

  -

  En ganske udmærket analyse af Peter Kurrild-Klitgaard.
  Det samme gør sig gældende for Jørgen Madsen, Svend Jensen, Henrik S, Jan Petersen og Niels Larsen her på bloggen.
  Men Peter Kurrild-Klitgaard tager fejl hvad angår om hvorvidt Nye Borgerlige er kendte nok og om partiets frontfigurer er kendte nok til, at de kan blive valgt til folketinget.
  Pernille Vermund er allerede godt kendt. Måske ikke så meget i de gængse og store medier og dermed i det ganske danske land. Men hun slog klart igennem på DR2 Deadline her for nylig, hvor den skabsradikale ( det står klart og tydeligt for en hver) Niels Krause Kjær havde Pernille Vermund i studiet til en snak om det nye borgerlige parti som ville stramme udlændingepolitikken.
  Pernille Vermund sad stille og roligt, fattet og smilende og besvarede høfligt de provokerende spørgsmål hun fik stillet fra en mere og mere irriteret Niels Krause Kjær. Han kunne til sidst ikke skjule sin irritation over at Pernille Vermund bare sad og svarede smilende og høfligt, hvor hun på flot og høflig vis korreksede Krause Kjærs forkerte og manipulerende fremstilling af Nye Borgerliges beregning af udgifterne på flygtningsområdet. En beregning som i øvrigt er understøttet af Rockwoll Fonden. Det vidste Krause Kjær da også godt og han blev under indslaget flere gange gjort opmærksom på det, men han undlod behændigt at forholde sig til Pernille Vermunds modsvar.
  Indslaget fra Deadline kan i øvrigt stadig ses på DR2.

  Man kan i øvrigt også se Pernille Vermund og Nye Borgerlige på en masse andre medier, herunder specielt et godt indslag på Newspeak v. Jeppe Juul kan fremhæves.

  Pernille Vermund og Nye Borgerlige er rimelig godt kendt í Danmark vil jeg mene. Der sker en bevægelse i øjeblikket på de sociale medier, hvor der udveksles meninger om Pernille og hendes parti og der henvises i et stort omfang til partiets hjemmeside og der opfordres til at blive stiller.
  Så jo – Nye Borgerlige er godt på vej.

  Pernille Vermund er som anført af andre en rigtig god og kompetent person som frontfigur. Hun fremtræder som det hun er, nemlig en køn, høflig og tiltalende kvinde, som oven i er kvik og velformulerende, samt hun virker til at være en rimelig robust person. Dertil skal lægges Nye Borgerliges partiprogram, som jeg tror og fornemmer vil tiltrække en meget stor del af den danske befolkning.

  At Nye Borgerlige kommer ind i Folketinget ved næste valg er åbenbart og lige til. Selvfølgelig kommer de ind. Men i hvor stort omfang vil afhænge af hvordan man får organiseret sig og hvordan man styrer partiet internt og får filtreret de useriøse og rabiate fra.

  Jeg vil klart støtte Nye Borgerlige. Der er intet alternativ til dette parti, fordi der er ingen andre som kan og vil gøre det nødvendige og ændre den vanvittige kurs Danmark p.t. befinder´sig på.

 24. Af Jan Petersen

  -

  Læs, hvad jeg skriver 🙂

 25. Af Henrik S

  -

  Rede=redde
  Irriterende stavekontrol 🙂

 26. Af Henrik S

  -

  Jan Petersen
  Det kan du ikke mene seriøst !
  Hvad med Magrethe Thather eller Pia Kjærsgaard.
  De har mere “nosser” end 90% af mandlige politikere.
  Jeg tror ikke Pernille Vermund er til salg for noget eller nogen hun ikke mener.
  Blev allerede opmærksom på hende da hun var medlem af de konservative og læste hendes meninger på hende hjemmeside.
  Hvis jeg havde boet i Helsingør , havde jeg stemt på hende , på trods af jeg slet ikke er enig med de vattede konservative.
  Jeg håbede , hun kunne reformere konservative , men meget bedre , at hun fik sit eget parti.
  Jeg tror og håber de Nye Konservative kan rede Danmark og især pga Pernille Vermund.

 27. Af Ferdinand Egidius Sander

  -

  Ja det er skræmmende læsning i snaphanen: Is Europe Doomed by migrants- Frontex venter 300.000 bådflygtninge fra Libyen i år. 10.000 om ugen . Hvem i Europa vil have dem henligger i totalt mørke??? Østeuropæernes nej er definitivt!!
  Læs desuden artiklen : Befolkningstilvækst pga. indvandring. Sverige er helt fortabt!!!
  Læg desuden mærke til, at næsten alle spillere på det franske fodboldlandshold er sorte og arabere !!

 28. Af karsten jensen

  -

  Se de barske film og videoer hos snaph, den korte, 180g og uriasp. Læs an ders vi sti sens artikel “EU undergraver……” (jp) Se hvad BT har skrevet om indvandring, kriminalitet, bandekrig, smitsomme sygdomme og velfærdstab. Så får man en vis viden om hvorfor der er brug for andre partier og en anden regering.

 29. Af Jan Petersen

  -

  Personlig er jeg også meget skeptisk overfor kombinationen – kvinder, politik og magt – men historien har dog vist undtagelser. Hvor kvinder faktisk har lidt mere balls end nogen mænd! Så, giv Pernille Vermund en ærlig chanse, please 🙂

 30. Af ole andersen

  -

  Det vil være klogt at få nogle nye partier på banen, for det er vi danskeres eneste chance for at undgå svenskerdybet, storkatastrofen og Danmarks undergang. Men hvor klogt er det at lade en kvinde stå i spidsen? Kvinder ender altid med at konspirere mod mændene. Og vægelsindede er de også. Der er allerede alt for mange kvinder med i politik. Se hvordan merkel har vist sig at være totalt inkompetent. Se hvordan det gik med helle t-s og pia kærs gaard. Se hvordan typer som jelved, zenia, johanne og sti ne bo sse fører sig frem. Se hvad der sker i Sverige og Norge! Kvinder er dygtige til at snakke, men hvad har de gennemført af gode og kloge ting? Pernille er måske helt ok, men hun vil nok være for blød og rund når det kommer til stykket. Det der er brug fremover er hårde, hæderlige og dansksindede politikere. Det er brug for en barsk oprydning, for nutidens Danmark er et sygt samfund, en galeanstalt og en halvkommunistisk slyngelstat,

 31. Af Ferdinand Egidius Sander

  -

  De har i hvert fald fat i noget af det rigtige: En stram udlændingepolitik (som først og fremmest gælder muslimsk indvandring), en slankning af det offentlige bureaukrati, en udtrædelse(reformering) af de internationale konventioner, som er utidssvarende i en tid med folkevandringer, mindre magt til EU (tilbage til EF).

 32. Af Niels Larsen

  -

  Jeg hørte første gang om Nye Borgerlige i efteråret, oktober mener jeg, og fulgte med interesse udmeldingerne fra Pernille Vermund og Peter Seier Christensen.

  I det tidlige forår meldte jeg mig ind i partiet og var et par uger senere til møde med Pernille og Peter. Det møde overbeviste mig om, at jeg havde fundet hjem rent politisk. Intet har siden ændret min mening og jeg var én af stifterne af Aalborg-afdelingen af partiet.

  Jeg har været ude for at samle stillere til partiet og har kun fået en positiv modtagelse. Folk kender udmærket partiet.

 33. Af Kim P Olsen

  -

  “Man røde vælgere er ikke tosset.”

  Til gengæld har de store problemer med at udtrykke sig på dansk.

 34. Af Henrik S

  -

  Kristian Andersen
  Rejs til NordAfrika og hjælp dine mørke brødre.
  Hvad laver du dog her i Danmark blandt alle de hvide racister?

 35. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt, når man omtaler Nye Borgerlige, vil det vel også være fair at linke til partiets principprogram, så debattører selv kan se, hvad de egentlig debatterer om 🙂

  http://nyeborgerlige.dk/principprogram/

 36. Af Niels Ahrendt

  -

  Jeg selv har meldt mig som stiller for Nye Borgerlige. Jeg kender 1 anden, der også har.

 37. Af Kristian Andesen

  -

  Lad os kalde en spade for en spade. Nej vi har ikke brug for flere racister i dansk Politik. Tværtimod!

 38. Af Jan Petersen

  -

  Jeg mener bestemt, partiet Nye Borgerlige har en politik, der vil appellere bredt blandt vælgerne. Partiets pt største problem er overhovedet at blive omtalt i mainstream medierne. Alene ordet borgerlig er noget af en besk pille at sluge for hele den venstredrejede journaliststand. Men når først Nye Borgerlige får samlet nok vælgererklæringer til at blive opstillings berettiget parti, er selv DR og TV2 vel pisket til at omtale dem.

  Jeg har iøvrigt selv støttet Nye Borgerlige med min vælgererklæring. Klares nemt via NemID.

 39. Af Henrik S

  -

  Nye borgerlige taler et klart sprog .
  Skråt op med EU!
  Hellere blive lidt fattigere end at miste alt.
  Jeg har det med Danmark som med den private ejendomsret.
  Danmark tilhører “gammel” danskerne og ingen andre – ikke arabere , ikke afrikanere, ikke EU.
  De politikere og venligboere der vil forære Danmark til alverdens fattige og absurd dårligt fungerende kulturer , vil aldrig få min opbakning selvom de så vil kalde mig racist.
  Vi har ikke pligt til at ødelægge vores eget land , blot for at glæde nogle EU fundamentalister !
  Derfor vil jeg stemme på Nye Borgerlige og kan kun opfordre ligesindede gå ind på Nye Borgerliges hjemmeside -læs den og send din stemme , så de kan stille op.

 40. Af Svend Jensen

  -

  ‘Nye Borgerlige’ har en fantastisk forkvinde, Pernille Vermund. Man kan nærmest kalde hende for ‘den danske Nigel Farage’. Hun ligner Nigel meget i frimodighed og tankeklarhed. Hun er ikke bange for at kalde en spade for en spade og en islamist for en jihadist. Hun vil også være særdeles velegnet til at inspirere det slumrende Dansk Folkeparti.
  Det vigtigste er at trække islamdebatten ud af den blindgyde, der hedder ‘TONEN’. Bemeldte ‘tone’ diskussion har kun tjent som værktøj for de radikale til at aflede opmærksomheden fra islams angreb mod folkestyret. Det bør alene være substansen i problemet med (radikal) islams undergravende virksomhed i Danmark, som skal debatteres. Her kommer Pernille Vermunds talent for at fastholde kernen i debatten om islams igangværende krig mod den danske civilisation.
  Islams danske femte kolonne agenter, må ikke få et ben til jorden i denne livsvigtige sag om national overlevelse i en grusom folkevandringstid, hvor de stærkeste overlever.

 41. Af Lars Kristensen

  -

  Bevægelsen er slet ikke startet endnu. Der er et voksende oprør imod de anti-demokratiske føderalister der i et spin af interesseorganisationer tager magten fra borgerne og sender den til EU hvor lobbyister og andre pengemænd deler rovet mellem sig.

  EU er og bliver grunden til mange af vores problemer som masseindvandringen af muslimer og koncentrationen af magt omkring en åbenbar sygelig Merkel.

  Problemerne startede med EU og var der ikke med EF.

  Det er unionen og føderalismen som er problemet og så snart vælgerne opdager Løkkes stramninger ikke stopper mirgantstrømmen over Middelhavet så vil de fortsat sive fra Løkke.

  Nogen måske til DF, men andre vil have et ægte borgerligt parti der heller ikke er landbrugets forlængede arm.

 42. Af Uffe Staulund

  -

  Selvfølgelig har de en chance, der er 179 pladser, som lokker med høj pension, masser af fryns og muligheder. Samt fri Facebook i arbejdstiden

  Pernille Vermund er en køn veluddannet kvinde, så hvorfor ikke. Hun er den kønneste af alle de opportunister. som har stillet op.

  Partiet har en god og frisk hjemmeside.

  Jeg ser ikke DR og TV2 så jeg ved ikke hvad hun vil sælge, men hvis hun sælger det som de nydelige kvinder på Christiansborg så er det flere skatter til vindmøller, økologi, ulandsbistand og flygtninge.

 43. Af Otto Kjærgaard

  -

  Jeg er meget enig i Jørgen Madsens vurdering. Nye Borgerlige placerer sig på en position, vi er mange, der har efterspurgt i årevis.
  Jeg er selv forhenværende mangeårig venstremand, jeg har stemt LA de sidste par gange. LA tilførte dansk politik, meget tiltrængt fornyelse.
  Jeg blev da aldrig medlem af LA, da de var for nølende i deres politik med hensyn til EU og migrantkrisen.
  Nye Borgerlige er tæt på at være opstillingsberettigede, ca 2/3 af det nødvendige antal stillere er endelig godkendt af Indenrigsministeriet, der godkendes over 1000nye pr uge, så endelig godkendelse som opstillingsberettiget sker formodentlig midt i august.

 44. Af Jørgen Madsen

  -

  Personligt tror jeg, at Nye Borgerlige har meget stort potentiale. Det er der en række grunde til:

  DF er ikke et borgerligt parti, og jeg og mange andre ville have meget svært ved at stemme på dem.

  Nye Borgerlige har, indtil videre og med rette, undgået en ‘populisme’-mærkat. De er et komplet parti.

  Alle de gamle ansvarlige partier siger efterhånden ret åbent, at de internationale konventioner er komplet vanvittige. Alligevel fastholder de, at vi skal holde os inden for dem. Her toner Nye Borgerlige rent flag og gør det klart, at konventionerne er problemET, hvis vi vil andet end ‘rearranging the deckchairs on the Titanic’. Vælgerne er klar over, at vi simpelthen ikke tilnærmelsesvis vil være i stand til at flytte udlændingepolitikken uden at træde ud af visse konventioner. Og et flertal af vælgerne VIL have flyttet udlændingepolitikken markant. Det viser alle meningsmålinger tydeligt. Nye Borgerlige har flertallet af befolkningen bag sig på dette punkt.

  DF har nu haft årevis som parlamentarisk grundlag under skiftende regeringer til at gøre udlændingepolitikken til et kabinetspørgsmål; de har ikke gjort det. Her vil det derfor være vigtigt for Nye Borgerlige at signalere ultimativt, at ikke bare skal antallet af muslimer i Danmark ikke længere vokse; det skal falde i absolutte tal. Med andre ord skal vi have påbegyndt repatrieringer på en ordentlig og anstændig måde. Et lettelsens suk ville gå gennem landet, hvis nogen turde sige det højt.

  Endelig er der hele EU-politikken. Nye Borgerlige kan meget vel træde ind på et tidspunkt omkring næste valg, hvor EU reelt er i opløsning. Vi får første indikation efter Storbritanniens afstemning om ‘Brexit’ den 23. juni i den kommende uge. En dansk afstemning om EU-medlemsskab kunne derfor ligge i kortene i fremtiden, og Nye Borgerlige kan komme ind som det parti, der er åbent overfor tanken om at give danskerne en afstemning, som mange ønsker. Det vil være en vindersag.

  Og til allersidst er der migrantkrisen. Hvis den blusser op igen – eller hvis der atter sker terror på dansk jord – så vil Nye Borgerlige kunne få et jordskredsvalg. De er ca. 1-2 måneder fra at have de nødvendige underskrifter til at være opstillingsberettigede, så de er helt sikre på at være på stemmesedlen til næste valg. Med den retning, Danmark og Europa bevæger sig i, er det svært at forestille sig, at de vil få under 5% af stemmerne. Under realistiske og givtige omstændigheder vil de kunne bryde 15% og vende op og ned på det politiske landskab.

  Nye Borgerlige er efter min mening det vigtigste nye danske parti nogensinde. Nu skal de blot spille deres hånd klogt. Tiden og fakta er ganske enkelt på deres side.

 45. Af Birger Nielsen

  -

  Ja, det er højst sandsynligt. De lyder knapt så rabiate, som først antaget. Jeg har dog ingen intentioner om selv at støtte foretagenet.
  Men bliver det døden for Konservastivt F. og mon ikke de hugger lidt hit og her fra LA, DF og Venstre ?
  Det samlede regnskab status quo?

 46. Af Javier Martinez

  -

  Gammleborgerlige er blot et nyt df. Hykleri og vildledning som alle løn og velfærdseroderende blå partier. Under df mere en fordoblet indvandringen pr. År.

  Meningsmållingen er lavet anderledes en normalt som børsen skriver..og skal derfor heller ikke tages for seriøs..tallet er ikke 18 men mindst 75% der ønsker en stram indvandring..

  Man røde vælgere er ikke tosset.

Kommentarer er lukket.