Når Olsen Dyhr skal svinge fanen

Af Peter Kurrild-Klitgaard 33

Det er velkendt, at når en politisk ledelse er svag, vælger den ofte at give baglandet nogle lunser ideologisk “rødt kød” for at glæde det–og dermed pacificere det.  Det er også velkendt, at den letteste måde at sikre sig applaus i Danmark (ikke mindst på venstrefløjen) er at skælde ud på USA eller rose Danmark–og allerhelst begge dele samtidigt.

Det var derfor slet ikke så mærkeligt, at Pia Olsen Dyhr som nyvalgt formand for det kriseramte Socialistisk Folkeparti forleden brugte sin første tale som partileder på at lange ud efter, ja, “amerikanske tilstande” og rose dansk velfærd.  I talen sagde hun bl.a.:

“Vores velfærdsmodel skaber sammenhængskraft, nyder enorm opbakning i befolkningen og skaber social retfærdighed… Det skaber samtidig en helt unik social opdrift, hvor alle har mulighed for at uddanne sig og stræbe efter det liv, de ønsker uanset forældrenes pengepung. […] Det er jo i Danmark at avisbuddet kan blive bankdirektør. Det er stort set umuligt i USA og i andre lande, som højrefløjen i Danmark så brændende ønsker at kopiere.”

Udover det pudsige i, at en folkesocialist synes at sige, at dét at blive bankdirektør er et mål for succes, så optræder der i talen flere påstande, som man bedst kan betegne som interessante.  Bemærk særligt, at det ikke bare hed, at der var større social mobilitet i Danmark end i USA, eller at det f.eks. var relativt lettere at gå fra avisbud til bankdirektør i Danmark end andre steder.  Det hed derimod, at danske forhold i så henseende skaber “en helt unik social opdrift”, og at en bevægelse fra bund til top er “stort set umulig” i USA og lignende lande.

Det siger sig selv, at der reelt ikke skal særligt meget til at modbevise sådanne påstande, når de formuleres så kategorisk, som tilfældet er.  Så lad os se lidt nærmere på dem.

***

Har Danmark “en helt unik social opdrift”?  Så er det ikke nok at se på ligheden/uligheden i indkomster eller formuer, for sådanne mål siger jo intet om, hvad udviklingen er over tid, og ej heller om hvem, der har hvad i forhold til, hvad de tidligere havde.  Skal man måle den slags, må man i stedet se på, hvordan det går personer over tid–enten i forhold til deres forældre (“intergenerationelt”) eller indenfor deres egen generation (“intragenerationelt”).

Tager man det første først, så viser nogle måder at studere det på, at Danmark har en i internationalt perspektiv stor “intergenerationel mobilitet”.  Måler man mobiliteten som “elasticiteten” i ens indkomst i forhold til ens forældres (altså hvor meget af ens forældres indkomstniveau, der afgør ens eget), så er Danmark det land i den udviklede verden, hvor mobiliteten er størst (elasticitet 0,15) og synligt større end i USA (elasticitet 0,47).  Men er dét det samme som en “helt unik social opdrift”? I så fald måtte den jo være ganske synligt og markant anderledes end andre landes–og det er den ikke.  Der er reelt på samme niveau som nordiske lande som Norge (0,17) og Finland (0,18), samt Canada (0,19).  I alle fire lande er det altså mindre end 20 pct. af forældrenes indkomstniveau, der genfindes i børnenes.

Ikke meget “helt unikt” over det.

Men selv hvis der var, skal man bemærke, at lige præcis dén type opgørelse, opgør mobiliteten “relativt“, d.v.s., hvorvidt man bevæger sig op/ned i procentdele af indkomstfordelingerne–ikke “absolut”, altså hvorvidt man har højere indkomst målt i beløb.  Som sådan siger størrelsen paradoksalt nok ikke noget om mobiliteten i levestandard som sådan: Man kan bevæge sig fra fattige forældre til selv at være rigere og se ud som om, at det slet ikke “sket”, nemlig hvis andres indkomster har bevæget sig hurtigere …  Tager man i stedet absolutte størrelser, gør indkomstspredningen i USA, at de, der springer fra laveste til højeste indkomster, faktisk springer “mere” end i lande som Danmark.

Nok så relevant, så var det jo faktisk slet ikke i mobilitet over generationer, som Olsen Dyhr talte om, men over et livsforløb–fra avisbud til bankdirektør.  Hvordan ser dét så ud?  Her er den sociale mobilitet i et land som USA faktisk ganske gevaldig: Et 2010-studie fra USA’s finansministerium har vist, at mindre end halvdelen af den rigeste 1 pct. af amerikanerne i 1996 endnu befandt sig i den gruppe i 2005.  Blandt de super-rigeste var andelen endnu mindre (ca. 25 pct.).  Omvendt var det hele 80 pct. af landets skatteydere, der ved periodens slutning lå i samme eller højere indkomstgruppe, som de gjorde i 1996.

***

Men hvad så med Olsen Dyhrs påstand om, at det er “stort set umuligt” for nogen at gå fra avisbud til bankdirektør i USA? Med en “intergenerationel indkomst elasticitet” på 0,47 i USA kan man sige, at det næppe i nogen meningsfuld forstand er umuligt at bevæge sig fra forældrenes indkomstniveau til et højere (eller lavere).  Måske sværere end i Danmark, men langt fra umuligt.

Og det kan man da også se eksempler på.  Tager man Forbes-listen over de absolut rigeste i USA, er det klart, at selvskabte formuer er overordentligt almindelige.  Nogle meget velhavende er begyndt i middelklassen, f.eks. nr. 1 (Bill Gates, hvis fader var advokat), nr. 2 (Warren Buffet, hvis fader var politiker) og nr. 10 (Michael Bloomberg, hvis fader var ejendomsmægler)–men der er immervæk et pænt stykke fra middelklasse til at være god for henholdsvis 72, 59 og 31 mia. dollar.  Og nr. 3 (Larry Ellison, 41 mia. dollar) blev født og opdraget af en enlig moder, mens nr. 11 (Sheldon Adelson, 29 mia. dollar) er søn af en taxichauffør.  Kun medlemmer af Walton- (nr. 6-9) og Koch-familierne (nr. 4-5) er blevet født som milliardærer.  Folk som Gates, Buffet, Ellison, Bloomberg og Adelson er ikke blot rigere end bankdirektører–de er så rige, at de kunne have en stribe bankdirektører ansat for sig.  Så helt “umuligt” er det ikke.

Hvordan ser det ud i Danmark? Opgørelserne kan ikke sammenlignes direkte, men på Berlingske Business’ liste over de ti største “formuer” herhjemme, er der kun cirka to-tre styk, der er “nye” (i den forstand at “stifterne” selv endnu er i live).

***

Sidst men ikke mindst, hvordan ser det ud med Olsen Dyhrs påstand om, at danskernes store “sammenhængskraft” er produktet af velfærdsstaten?  Lad os blot sige, at det vist ikke er så simpelt, og at forskerne langt fra er enige.  Meget tyder på, at den i et internationalt perspektiv relativt store tillid, som danskerne har til hinanden, er noget, der har rødder længere tilbage end den moderne velfærdsstat, som overvejende er skabt siden 1960.

***

Alt i alt er der meget, der tyder på, at tingene er noget mere komplicerede end den omgang “rødt kød”, SF-formanden serverede for sine fiolkesocialister.

Men er det nu ikke at gøre for meget ud af en enkelt tale fra en politiker?  Måske.  Omvendt så er det ikke lang tid siden, at Olsen Dyhr var minister med ansvar for milliarder af skattekroner og med magt til potentielt at påvirke millioner af menneskers hverdag.  Så hvis SF-lederen er så opsat på at svinge den røde fane, at fødderne ikke længere kan nå fakta, gør det næppe noget, at der går lang tid inden, at partiet igen får regeringsansvar.

33 kommentarer RSS

 1. Af Henrik Knage

  -

  SF er blevet hvad SF altid har været, en tandløs køter, hvilket først har åbenbaret sig ved opvisningen i regeringen, men dog gået op for vælgerne.
  Det er simpelhen utroligt, hvor langt et parti uden selvstændig holdning kan nå i dansk politik.
  SF lever simpelthen ikke op til noget som helst, ikke engang taget bagfra.

  Der kunne jo, frem for at trække stikket, have været forsøgt opretning af det forsømte, nemlig blot at tilkendegive uenighed med regeringen/DONG, Ikke så meget som en stille ytring kom der.

  Der kunne jo være undsigelse af offentlighedslovens vedtagelse, men ikke et pip fra SF.

  Der kunne jo være undsigelse af SF s egen sundhedsminister, som Mogens Lykketoft undsiger hans eget parti, men ikke antydning af noget som helst.

  Der kunne have været slået hårdt og brutalt i bordet i forhold til dagpengereglerne der før valget skulle “føres tilbage”, men ikke et kvæk kom der fra SF.

  Det dummeste SF overhovedet har gjort, er at trække stikket, frem for at rette op. Men det er jo nok SF i en nøddeskal, at når man ikke selv kan byde ind med noget, fordi man ikke ved hvad det er der skal bydes ind med, så byder andre ind – og det er sådan set hvad der er sket.

  SF burde have undsagt sig selv og sine ministre – i stedet var der andre der gjorde det.

  SF er livstræt og tandløs som parti, det som H.K.N. udstråler.

 2. Af georg christensen

  -

  Når P. Olsen Dyhr nu endelig er udvalgt til at føre socialdemokraternes fane, kommer hun, nok kun, en dag i sin egen “klemme”, en klemme, som næsten er umulig at komme ud af, hvis ikke “kursen” brutalt ændres.

  Som en nu gammel SF stemme uden medlemskab, har jeg valgt side og endelig meldt mig ind hos “ENHEDSLISTEN”, her føler jeg mig nogenlunde tryg, her følger undommen alderdommen, eller omvendt , et “fællesskab”, som er villig til at lade “LIVET” styre fællesskabet, uden hensyntagen til (finansindustriens alkymistiske galskabs modelbeskrivelser).. Et fællesskab med “respekt” for enkeltindividet, og kun foragt overfor “alkymistens guldformerings prosesser”.

 3. Af Henrik Knage

  -

  Jamen, skal det endelig skæres ud i pap, bøjes i Neon og rastes ud til tegnskrift, så kunne SF jo til en start have gjort sig klart, hvad det vil sige, at være “medløber” i en regering.

  Jeg ser SF som den allestedsnærværende lænkehund/samfundsvagthund, der mod at holde kæft, har fået et kødben smidt i kæften og efterfølgende tabt det af mangel på tænder.

  Hvorefter de i forvejen fede er fortsat med at gå direkte i fadeburet, med SF s velsignelse.

  Vagthunden står nu og logrer med halen, og beder om bod og bedring, samtidig med den skammer sig!

 4. Af Henrik Knage

  -

  Er det virkelig nødvendigt, at trække feministkortet? Jeg kritiserer ikke Pia Olsen Dyhr, men partiet SF generelt, og jeg stemmer ikke SF bare fordi formanden er en kvinde. Jeg stemmer slet ikke SF overhovedet.

  Men det samme mønster gør sig åbenbart gældende inden for politik, som da negrene kom til byen i sin tid. De negre der blev afvist af danske skjoldmøer, blev bestormet med uforskammede tilråb om at damerne ikke ville bolle, bare fordi vedk. var neger.

 5. Af Michael Pedersen

  -

  sikke mange indlæg der handler om at hun er uduelig fordi hun er kvinde, der troede jeg at vi var kommet længere i Danmark.

 6. Af Henrik Knage

  -

  Nu har jeg sat mig for, at skrive noget seriøst om SF.

  Den bedste sammenligning, må mellemnavnet Olsen taget i betragtning være,
  “Olsen Banden´s” sidste bedrifter!

  Der er også en anden én : Hvilken SF ér synes det er sjovt, at køre rundt i en Citroen 2 cv, når andre kører Audi?

  Nej men, da SF var på sit højeste i start 70, var det “fint” med at eje en Citroen 2 cv, med paraply-gear, samt en lyseblå Velo Vap, med automatisk fordæks – fræser til kæresten. Nu er alt isenkrammet rustet op, skrottet eller samlet på museum, og kun få entusiaster samler sig om resterne af en forgangen fortid.

  SF er en skrotbunke, der burde smeltes om til genbrug. Så hvis der skal tænkes grønt, bør SF forlade Christiansborg for bestandigt, som Olsen Banden har forladt læredet for nye glimrende påhit, med planer og hele gøjemøjet.

  Det eneste der lever endnu, er vist Blå Thor (øl Randers), og til nød snudetræskoen, måske halm i ørene.

  Men Citroen 2 cv er væk, og sammen med Citroen 2 cv er SF forhåbentlig også væk. Begge dele forurener alt for meget!

 7. Af Henrik Knage

  -

  Det skulle da lige være et par struttende patter, fra et par danske skjold – møer, i stedet for en rød – rose, der alligevel er en blå viol.

 8. Af Henrik Knage

  -

  “Når Pia Olsen Dyhr Svinger Fanen”.
  Det ligger jo næsten i kortene, hvad SF er, og hvad SF går ned på. En simpel ballonudvidelse, efter et et ildebefindende i en minister Audi – dyt – bil!

  Hvad nu hvis det havde været en regulær rift i endetarmen? Personligt har jeg fået 4 bypass – så blot af den årsag har jeg “Licence To Kill SF”.

  Der er konkret tale om en sundhedsminister ved navn af Astrid Krag, der nærmest har lagt sundhedssektoren ned – den sundhedssektor b.la. jeg og mange andre, i fællesskab har bygget op, til glæde for vore gamle og syge.

  Alligevel står hun nu og strutter med sine struttende tubakinder og griner dumt.

  Så er der jo så kronen på værket – indbegrebet af skrankepaven, Holger K. Nielsen. Det er ikke til at se, med det blotte øje, om det er ham der skranken, eller ham der er paven; men når og hvis jeg tænker på Holger K. Nielsen – hvad jeg ikke vil – men tvinges hertil – så tænker jeg på en gammel tyk hankat, på en Marokkansk Marokko – pude, foran brændeovnen – der for en sikkerhed skyld er indtaget sur, i håb og tro på, at madmor evigt fodrer livet af ham, uden at han selv har rørt, eller set en naturlig mus med hår på .

  Hvis der endeligt skal skrives rødt i dansk politik, må det blive Johanne. Hun siger jo direkte, at hun ikke har brug for flere samtalekøkkener i hendes liv, som politiker!

  Forøvrigt – hvis Putin skulle have været så uheldig, at have været nød til at stifte møde med Holger K. Nielsen som Udenrigsminister – var Putin flygtet over stok og sten – af frygt for at blive konfronteret med samme vakuum af socialistisk dumhed, som Holger K. tilsyneladende er ramt af.

 9. Af Søren Revser

  -

  Og hvad er så alternativet til at svinge den røde fane:

  The roaring zero’es? Nej tak!

  Ps.

  At der overhovedet – udover måske EL – findes ægte røde politikere på Christiansborg, er jo en påstand helt ude i hampen. Verdens rigeste pseudo-socialister er vist en bedre betegnelse.

 10. Af PREBEN F1 JENSENH J

  -

  Bliver det ikke mere og mere soleklart, at når politiserende kvinder og feminister kommer til at fylde for meget i partierne, så ender det hele i kaos, idioti, forræderi, føleri, familiefjendsk politik og brandbeskatning af befolkningen. Og oveni så endnu mere EU-lefleri, indvandring, løndumping og kriminalitet.

  Plus utallige stramninger, nedskæringer, tvangsordninger og forringelser.

  Har vi demokrati endnu? Nej, det er udskiftet med nykommunisme og tyranni.

 11. Af Henrik Knage

  -

  Det må vel også nærmest være “Mission Imposible”, at stampe socialisme op af gulvbrædderne, på en overbevisende måde, når nu “Mors Dags” platterne fra Bing & Grøndal, der tidligere prydede stuerne, i skøn forening med “Arkitektens Trøst” hos SF erne, er skiftet ud med indrammede bank-aktier og dyre malerier.

  SF skal passe på med, hvad de tapetserer væggene med, på Socialist Allé 1, 006 Magtby.

  Det er muligt SF ikke kan undværes i dansk politik, men jeg kan ikke få øje på forskellen på SF politik og så det der kan får hos resten af partierne – uden interne hus-spetakler.

  Det eneste grønne der er ved SF er giftig Efeu, der snart sagt gror ud af både øre, næse, mund trusser og sports – bh, hos SF!

 12. Af PREBEN F1 JENSENH J

  -

  Ja, SFs kollaps var virkelig en ynkelig omgang. Men på en måde en slags moralsk sejr for dem som var modstandere af mere medløberi med Marianne Helved og Margrethe Pestager.

  At toppen i SF var fodskamler og taburet-klæbere alt for længe, er jo tydeligt i dag.

 13. Af Thomas K. Rasmussen

  -

  SF består af en blanding af landsbytosser, offentligt ansatte, bistandsklienter og andre med snablerne i de offentlige kasser som ikke selv er vant til at tage ansvar for egen økonomi og da slet ikke for landets økonomi! Lige så snart der skal tages nogle vigtige beslutninger stikker de halen mellem benene og nogle illoyale medlemmer af Folketingsgruppen følger ikke en gang landsledelsens indstilling! De mest fornuftige SF’ere bør skifte parti og så lade de illoyale om at køre SF helt i sænk!

  SF ender som et goldt protestparti som Enhedslisten som bl.a. vil afskaffe den private ejendomsret og politiet og som går ind for voldelig revolution! Et protestparti kæfter op men har ingen indflydelse overhovedet – så en stemme på både Enhedslisten og nu også SF er en spildt stemme!

 14. Af Hans Hansen

  -

  Pia Olsen Dyhr har som de fleste andre politikere, kvalifikationer på områder hun ved noget om, og det modsatte på områder hun ikke forstår. Sidstnævnte gjorde sig gældende, hvor hun sammen med Socialdemokratiets Trine Bramsen, gjorde sig til fortalere for den omstridte og hemmeligholdte ACTA aftale.

  Konsekvenser af aftalen, der blev nedstemt og dermed ugyldiggjort af EU, ville efter alt at dømme overstige de damers forestillingsevne. At mene sådanne hemmelige forsøg på aftaler er acceptable, strider imod demokratisk transparens, hvilket er kendetegnende for samtlige partiers politikere og bestemt ikke kun SF, S og i særdeleshed Radikal. Der er mest tale om parlamentariske spilleregler IHT det traditionelle begrænsede folkestyre, hvor man ikke mener at sådan noget rager befolkningen.

  Partierne har ikke forstået, at befolkningen fremtidigt og i stigende grad vil kræve, at de tages alvorligt IHT politiske mærkesager uden folkelig opbakning. At man vil kræve at partierne retter ind efter befolkningens krav, fremfor omvendt som det sker idag.

  Formentlig kommer det til at give sig selv. SF er som bekendt i deroute, og S er på vej i samme spor. Det virker ikke logisk, at man slipper godt for så mange tåbeligheder, som de to partier har viklet sig ind i og nægter at forstå konsekvensen af, og her spiller deres baglande en hovedrolle, og i endnu højere grad deres vælgere.

  Det ser ikke ud til at SF kan mønstre egnede politikere på lederposter. De få SF politikere der kan fremvise succeskriterier vil ikke opstille. Formentlig ganske klogt af dem. Jeg har derimod ikke svært ved at se det fornuftige i, at SF og dermed Pia Olsen Dyhr mener, at det er et succes kriterie at opnå en høj stilling, eksempelvis som bankdirektør, ikke mindst fordi POD tilhører SF’s højrefløj. Den er knapt så urealistisk som deres venstrefløj.

  Radikale Venstre kan have overtaget en del af de to partiers vælgere, der får Radikale til at fremstå rimeligt stabilt i meningsmålingerne. Man forlader den synkende skude, for at gå ombord i Radikales, muligvis fordi man tror at Radikale ikke kommer til at opleve nedturen, lidt ligesom Ida Auken.

  Jeg tror man vil opleve, at Radikale vil gå samme vej i meningsmålingerne som de to partier inden næste folketingsvalg, fordi Radikale er direkte skyld i de enorme social omkostninger, den stærkt forøgede indvandring i 2013 bærer konsekvensen af. Deres vælgere skal først have tid til selv at opleve forringelserne, der før eller siden vil ramme flere af Radikale’s vælgere. Man skal være noget langsomt opfattende, for at blive ved med at forsvare Radikales totalitære holdninger til folkestyret.

 15. Af Ole Skovgaard

  -

  @Lonny, jeg mener faktisk præcist det jeg skriver i mit 1. indlæg nej selvfølgelig skal alle i et land ikke have en uddannelse, fordi et land skal bestå af en fornuftig blandning af “høvdinge ” og “Indianere” og det er indlysende at det Danmark blandt andet mangler er mennesker der ikke ønsker at avancere fra Avisbud til bankdirektør, men er tilfredse med jobbet som avisbud eller andet ufaglært arbejde. Især fordi, at 150000 østeuropæere har arbejde i et land, hvor der eks er 150000 arbejds løse, + et utal af cirkus artister på andre former for overførsels indkomster.

  I Danmark er folk jo som regel skabt til noget større eks Fuld & mægtig i en styrelse eller forvaltning med ansvar for sin regel database, som klovnerene/ undersåtterne (dem der .stadig foretager sig noget for at eksistere) skal tvang indskrives til

 16. Af Agata Yadav

  -

  SF er socialdemokrat kopier eller kloner. De har taget deres sang, deres holdninger og deres mørke og dystre retorik og opfattelse af demokratiet. Hun er ikke demokrat, hun er bare en yoyo der spinder og spinder og som står helt stille. Hun har igennem år accepteret at bygge metro midt i folks bopælsgade, uden at anse eller acceptere at dette var problematisk. Lær din skole Pia, for det er uanstændigt det du har gjort med dine ligesindede.

 17. Af Henrik Knage

  -

  Partiet SF kan nærmest sammenlignes med et posthus, alias et levn fra fortiden, hengemt i et hjørne i Daglig – Brugsen, en dårlig kloning mellem Gøg og Gokke, infiltreret i et trekantdrama af Per Hækkerup og undfanget af Pia Olsen Dyhr.

 18. Af Hans Nielsen

  -

  Pia Olsen Dyhr er en nulbon og et magtmenneske, men hun bliver dog overgået af Margrethe Auken.

  I forbindelse med SF-landsmødet fik Margrethe Auken en hjerneblødning for åben skærm på TV2-News. Her lyste hadet til DF ud af hendes grimme fjæs, da hun skulle forklare DFs fremgang i meningsmålingerne. Hun brugte ord som”grimme mennesker” om DFere. Det var helt på højde med Nyrups: “stuerene bliver I aldrig”.

  Nå, men Margrethe Auken må nok se sig om efter andet arbejde efter EU-valget.

  Morten Messerschmidt vinder ganske enkelt hendes mandat og gør DF til landets største parti ved EU-valget.

  Margrethe Auken kan så søge sig en stilling som pædagogmedhjælper i Mjølnerparken, så er hun også på hjemmebane blandt sine “kulturberigende” muslimske venner og KERNEVÆLGERE!!

 19. Af Henrik Knage

  -

  Der er formentlig ingen ved deres sansers fulde brug, der kan støtte op om SF i fremtiden – end ikke selv om Pia Olsen (SF) Dyrh, svinger kosteskaftet over Offentlighedsloven´s vedtagelse, som SF om nogen har været bannerfører for, blev vedtaget.

  Jeg har også fortrudt mangt og meget i mit liv, og draget konsekvenserne heraf.

  Der kan jo rent ud konkluderes vedr. SF, at de har brændt broerne bag sig – hvilket koster én på kassen fru. Madsen.

  Sådan er livet, og jeg håber personligt aldrig nogen sinde mere SF kommer i regering efterfølgende!

 20. Af Jan Petersen

  -

  Når store tøser lærer at lægge den første mascara, ved de lige hvordan resten af “showet” køres ….. falske fra A til Å 🙁

 21. Af Lonny Fischèr Olsen eeg.korrespondent

  -

  @ Ole Skovgaard ! —Selvfølgelig skal folk have en uddannelse ! —Men det skal ikke være paa skatteborgernes regning ! ( eller paa skraldemandens ` – surt tjente penge ) —Det kunne passende være paa Politikernes regning (halver deres hyre) eller paa de “evig-heds offentlige kontor – nusseres regning ” —Saa vil der være “en slags facon i det hele ” —Iøvrigt er det saadan, at “de mest berømte iværksætterere og eventyrere ! Faktisk aldrig har lagt beslag paa “de formidable dyre off. uddannelser ! ” eks. Carsten Rè –eller Aller`s direktør o.m.fl.- Det er folk med talent og “drive” –I modsætning til luxus-bistands-overlæger – diverse direktører i det offentlige ( dem med de fantasifulde titler ) —Og idet-heletaget ” alle dem, der er fenomenale “til, at regne den ud” ! –Her kommer “de offentlige ind paa en 1.ste plads ! —At ingen – absolut ingen har andet end foragt tilovers for dem ! Er de barske kends-gerninger ! Ikke sandt ? –Saa svar dog !

 22. Af Lonny Fischèr Olsen eeg.korrespondent

  -

  P.s. –Naar Peter K.K –Gaar efter manden/kvinden ( i det her tilfælde ) ! –Saa er det et tydeligt udtryk for, at han-selv –sansynlig-vis hele sin voksne tilværelse ! —Har hævet “luxus-bistands-hjælp ” fra det offentlige `s evigheds-djøffer-sekment ! ! —” Han aner ikke ! som saa mange andre evigheds off., Hvad det vil sige at “drive egen virksomhed !” —Uden, at vide, hvorfra den næste “husleje ! kommer fra ! —Fri os dog for “evigheds-off-ansatte `s meninger ! incl. dr./som kan opkræve tvangs-licens ! For uduelige Amerikanske programmer paa tv. ! De bedste tv-programmer er jo dem de skriver af efter BBC. ! ikke sandt ??

 23. Af Lonny Fischèr Olsen eeg.korrespondent

  -

  Biensure ! (selvfølgelig ) De evigheds-off – ansatte ! –Er blot luxus-udgaven af evigheds-bistands-modtagerne ! Naar den lille selvst. forretningsdrivende ! trofast” aabner sin butik, hver morgen ! —Saa er det fordi ha/hun elsker sin frihed – og vil være “sin egen chef” —Naar diverse “overlæger ” –og off. direktører troligt modtager “hyre” incl (det løse) Ja, saa er det lige netop “den selvst. der betaler for luxus-off.ansatte `s —evigheds-bistands-kroner –som er “gaven for, at være u-selvstændig – magelig – og helt ude af stand til, at starte – for dem-selv ! incl. off. lønnede proffessore-re ” en masse ” ! Ud med alle de “luxus – bistands” – modt. –Fyr dem paa graat papir allesammen ! biensure ! —

 24. Af Lise Christiansen

  -

  Olsen Dyhr, er så pinlig og høre på, hendes skingre udtalelser om al den fantastiske politik de
  fik gennemført da de var i regering, man krummer tæer når man hører hende, hvor forfærdelig
  alle andre Partier er, hun kan da på ingen måde løfte Partiet op, jeg betragter hende naiv, og det er mildt sagt, jeg kan ikke få øje på hvad det er for politik de har fået gennemført, udover
  en million til stemmer på kanten, som ikke var gået ærligt til.

 25. Af P Christensen

  -

  “Tager man Forbes-listen over de absolut rigeste i USA, er det klart, at selvskabte formuer er overordentligt almindelige”

  De færreste formuer er selvskabte. Formuer er udtryk for akkumulerede produktionsfaktorer, hvoraf den absolut væsentligste er arbejdskraft. Det være sig hånd eller ånd.
  At ganske få personer i USA sidder på hovedparten af formuen,
  er ikke udtryk for proportionalitet i arbejdsindsats.
  Det er tværtimod udtryk for negativ indkomstudligning, en slags USA-kommunisme.

 26. Af Jan Petersen

  -

  Visse påstår, at kvinder er gode til at “multitaske” …. læs skabe kaos hvor tingene ellers før fungerede 🙁

 27. Af PREBEN F1 JENSENH J

  -

  PS: Se også Jacob Ms blog om Tibets flag som en “trussel”, den 6. ds. kl. 17.23. Og læs Den korte ang. uhyggelige og bloddryppende tilstande i Danmark, Sverige, Norge og England mv.

 28. Af PREBEN F1 JENSENH J

  -

  I MORGEN LØRDAG ER DET “KVINDERNES INTERNATIONALE KAMPDAG” ……………………. en kampdag der er indstiftet af tyske og russiske kommunister for ca. 100 år siden…………………..

  Man kan efterhånden få det indtryk at det var noget af en fejltagelse at lade kvinder komme ind i de politiske partier. Enkelte fornuftige damer er kommet med, men den gennemsnitlige politik-kvinde har ikke bidraget til at højne det politiske, intellektuelle og moralske nivea, men er tværtimod medskyldig i at niveauet nu er det laveste nogensinde.

  Den regering vi har nu, er jo helt klart så useriøs, underfrankeret, hyklerisk, asocial og borgerfjendsk, illoyal og nykommunistisk, at der ikke er set noget lignende de sidste 300 år.

  Det hed sig i 2011 at det var vigtigt at vi fik en kvindelig statsminister. Jo, godmorgen.

  Og tidligere var den fremherskende retorik, at hvis bare kvinderne kom med i politik, ville alt eller meget blive meget bedre. Men nutidens politik er jo gennemsyret af tåbelighed og kynisme.

  Talrige eksempler kan gives på politik- kvinder der har vist sig at mangle jordforbindelse, eller som har demonstreret en massiv uduelighed og in-kompetance.

  Hovedresultatet af de politiserende kvinders og feministers aktiviteter er et sandt mylder af fjollerier, skandaler og ulykker, plus at samfundet er blevet mandsfjendsk, familiefjendsk og børnefjendsk………………………… plus at kursen via disse kvinders kommunisme og pladderhumanisme er sat mod Danmarks og hele Europas undergang.

  Kvindernes indtog i politik har, lidt groft og firkantet sagt, været en tordnende fiasko, hvis målet var en bedre, klogere og mere retfærdig og menneskevenlig politik.

  Og deres deltagelse i lovgivning og administration har da slet ikke været til mændenes og familiernes fordel. Tværtimod.

  Og i dag handler feminismen ikke om retfærdighed eller ligestilling, men om kvoter, fortrinsret, privillegier, nykommunisme, multi-kulti og negativ særbehandling af mænd.

  Kvindernes kampdag burde vel egentlig forbigås i tavshed. I dagens situation er den både pinlig og latterlig.

 29. Af Lonny Fischèr Olsen eeg.korrespondent

  -

  Det er saadan som der blev nævnt længere oppe ! En Carl Brisson – eller “en Victor Borge” –har altid —været oplagte vindere i USA ! —Nemlig fordi de har ikke noget “der hedder Jantelov ! ” —Der er der jo som bekendt i Danmark ! –Og det er formentlig grunden til, at man ikke behøver at have talent ! —Naar bare man har rund-save paa albuerne ! —Og bliver enten/og skolelærerinde eller politiker ! –Saa gælder det jo bare om, at holde fast i bord-kanten ! —Og det var, hvad Pia Olsen Dyhr – gjorde ! —Ellers synes jeg, at hun virker som “et sødt menneske” —Og der og bliver det vigtige ! —-Appropos USA ! –Saa kan dr. tilsyneladende kun finde ud af at sende paa tv ! –Daarlige amerikanske film/reportager —Saa godt jeg bor i Frankrig ! Der slipper vi baade for daarlige tv-udsendelser og for SF-skolefrøkner/lærere ! —Godt de bliver fyret nu “en masse” ! –Saa har de kun Politiker-skamlen, at klæbe sig til ! For fremtiden ! incl. 900.000 off. ansatte, hvoraf kun en tredie-del faktisk bestiller noget !

 30. Af Frank Sørensen

  -

  Også fra mig skal der lyde en tak for endnu et glimrende indlæg.

 31. Af Erik Larsen

  -

  Et større NUL en Pia Olsen-Dyhr FINDES nok ikke herhjemme.
  Hvis man bare har fulgt hendes meninger i f.eks. Jyllandsposten de sidste år eller andre steder, vil man se at hun er så RØD, SÅ RØD, at selv enhedsautonome bliver blege.
  Og hendes intelligens, undskyld, vil jeg mene er under børnehaveniveau.
  At hun selvfølgelig – som alle de røde , elsker at angribe USA og det amerikanske samfund er jo ikke en overraskelse, eftersom det er jo yndlingsfjenden for alle fra Helle-Gucci og ud til venstre. PKK, DU er én af de mennesker undertegnede respekterer særdeles højt, – vi er også fra samme årgang m.m. , men det er jo desværre ikke det der afgører folks holdning og evt. intelligens. Men tak fordi du altid kommer med sobre og gode indlæg.

 32. Af Jesper Høegh

  -

  Formanden for SF – er en storskryder – manipulerende -utiltalende i hele sin adfærd.

  Hendes grovkornede indlæg i JP -før Folktingsvalget 2011 om Lars Løkke Rasmussen
  indikerer alt .

  Avisbude i USA – hvad med vores kendte landsmand Carl Brisson – nu var han vidst
  mælkedreng – men alt kan lade sig gøre – hvis man vil.

 33. Af Ole Skovgaard

  -

  Fint Nok PKK, men man kunne måske lidt provokerende spørge om ikke det Danmark har brug for er mennesker der ikke ønsker, at avancere fra Avis bud til bank direktør, men som er fint tilfreds med et job som avis bud eller andet ufaglært arbejde altså indianere ikke høvdinge. Især set i lyset af, alle unge efterhånden skal have en uddannelse.

  Men OK måske kan jeg blive blive overrasket man kan godt få et samfund til at hænge sammen med en sammen hængs kraft af episke dimensioner ved at have uddannede danskere siddende som “eksperter” i styrelser og forvaltninger der laver den ene nye regel og forordning efter den anden sam alle indianerene skal efterleve og så samtidig har polakker og andre gæste arbejdere til at “Tømme Skralde spanden”.

Kommentarer er lukket.