Men kan Annette Vilhelmsen overleve politisk?

Af Peter Kurrild-Klitgaard 131

Der er–ovenpå justitsminister Morten Bødskovs (S) afgang–to spørgsmål, der trænger sig på i forbindelse med socialminister Annette Vilhelmsen (SF) og hendes generøse behandling af en enkelt, privat virksomhed, Huset Zornig: Bør den koste hende ministerposten? Og vil den koste hende den?  Selvom man kunne tro, at de to spørgsmål hang sammen, gør de det ikke nødvendigvis.  Det første er et moralsk og/eller juridisk spørgsmål–det andet et rent politisk.

 

At Zornig-affæren, der involverer både arbitrær omgang med skattekroner og særbehandling af udvalgte særinteresser, burde koste Vilhelmsen taburetten, er det svært at argumentere imod.  Ikke kun fordi den er i lodret strid med regeringens eget løfte om “god regeringsførelse”.

Lad os forestille os, at der havde været tale om en borgerlig erhvervsminister eller fødevareminister, der for skattekroner lavede en tilskudsordning med et millionbeløb på forhånd skræddersyet til én specifik privat virksomhed og med annoncering af denne og ros for samme koordineret minutiøst mellem ansøger og bevilger.  At ministeren lovede virksomheden disse penge endnu inden, denne eller nogen andre havde kunnet søge den.  At ministeren så stort på ministeriets egen ansøgningsvejledning.  At ministerens embedsmænd efterfølgende hjalp virksomheden med at lave ansøgningen (og ovenikøbet rette den til), for så dernæst at behandle ansøgningen.  At ministeren efter at have afgivet løftet fordoblede puljen, så andre alligevel også ville kunne få noget, når nu man havde lovet hele beløbet væk til en anden.  At ministeren offentligt udtalte sig misvisende om hele denne proces.  Hvad ville der mon så ske i et land, hvor selv det at udpege en landmand til landbrugsminister eller fødevarekommissær giver anledning til påstande om forskelsbehandling og manglende habilitet? I den førnævnte, hypotetiske situation ville alle medier, politisk kommentatorer og eksperter, samt alle politiske modstandere og en del allierede, uden tvivl kaste sig over ministeren og forlange dennes hoved på et fad.  Og med en vis ret.

 

Men “ret” og “politik” er langt fra det samme.

Skulle det, når Vilhelmsen onsdag har været i samråd i Folketinget, komme dertil, at oppositionspartierne (V, DF, LA, K) vil være enige om at stemme for et mistillidsvotum til socialministeren, vil de tilsammen have 86 mandater.  Regeringspartierne (S, RV, SF) vil have ialt 77 mandater.  Dermed vil bolden ligge hos regeringens støtteparti, Enhedslistens 12 mandater.  Vil de stemme nogetsomhelst andet end imod et mistillidsvotum, vil der være et flertal mod Vilhelmsen, og så må hun gå–i realiteten allerede inden det måtte komme til en afstemning.

Men vil Enhedslisten politisk gøre det, selv hvis man iøvrigt måtte finde det velbegrundet?  At tvinge formanden for det i forvejen underdrejede Socialistisk Folkeparti til at gå som minister, vil være intet mindre end en håndgranat smidt ind i en regering, der i mere end to år har haft vælgerflertallet imod sig og p.t. ikke just er bebyrdet med vindersager.  Det ville i så fald være anden gang på en uge, at Enhedslisten trak tæppet væk under en minister i en regering, man er støtteparti for.  Det er slet ikke utænkeligt, at en sådan forceret afgang og undsigelse ville kunne sætte en lavine igang, der ville kunne betyde både SF-exit fra regeringen og i sidste ende regeringens afgang og et folketingsvalg.  Det ved man naturligvis godt i Enhedslisten.

 

Så mon ikke, at det ender med, at Enhedslisten rynker panden men synes, at Vilhelmsen kan nøjes med en “næse”?  Ikke fordi dét er det rette, men fordi det er politik.

131 kommentarer RSS

 1. Af hr j christensen

  -

  Stasministeren Helle Thorning-schmidth har negliseret den virkelige verden ved at lukke Enhedslisten ind i regeringssamarbejde.

  Men den historiske virkelighed er at Sovjet(enhedslistens/gammelkommunisterne, SF og socialdemokraternes moderparti) overfaldt Polen militært i begyndelsen af anden verdenskrig i samarbejde med hitler.
  Derved blev Polen angrebet fra to sider på en gang militært. Fra sovjethæren og hitlers hær.

  Efterfølgende henrettede sovjet mange tusinde officere i den polske hær. Koldblodigt på brutal vis. Uden forudgående rettergang.

  Et blodigt historisk faktum som statministeren ikke kan tillade sig at fornægte. Som klæber digtaturets militære rædsler og myrderier til regeringen.

  Derfor er det godt at man nu kan undersøge venstrefløjen. Og også ud fra den kendsgerning at Enhedslisten som består af gammelkommunister i årtier har misbrugt den offentlige forvaltning til at forfølge anderledes tænkende. I et omfang så det er på tide at det bliver belyst hvor omfattende dette forvaltningsmisbrug af centralmagten er og har været.

 2. Af georg christensen

  -

  Nej det tror jeg heller ikke længere på, SF´s overlevelse er lige så usikker, selv om hindes million fejltagelse, kun er en bagatel i forhold til Coridons milliard fejltagelser.

  Hvad justits ministerens fejltagelser angår, så er der mange især den nye “offentlighedslov”, som de gamle opslidte partier S,V og K i deres eget magtbegærd nyder at gennemføre. For ham gik det,som “All Capone” ,han blev også kun fældet på en bagatel, “skatte unddragelse”, det kan vi så lære noget af.

 3. Af Sten T Bundsgaard

  -

  NSA har IKKE spioneret i Danmark. Ellers ville Helle Thorning da have sagt nej tak til en Selfi med Obama Bin Laden.

 4. Af Hans Hansen

  -

  Prøv at læse Politikens udlægning, og vær venlig lige at give Enhedslisten den kredit de fortjener.

  http://politiken.dk/indland/politik/ECE2159278/vilhelmsens-forgaenger-skal-ogsaa-granskes/

 5. Af Hans Hansen

  -

  “Og nu skal Karen Hækkerup granskes i samme sag.”

  Hun har skam flere lig i lasten. Bare vent og se … De politiske kommentatore, har tilsyneladende ikke opdaget det endnu.

 6. Af Niels O

  -

  Og nu skal Karen Hækkerup granskes i samme sag.

  Hu Hej hvor det går….

 7. Af Niels O

  -

  Prøv liiiige at tjekke WeekendAvisens vinkel på Vilhelmsen-sagen:

  http://www.weekendavisen.dk/smarticle/view/0

  Tankevækkende.

 8. Af Niels O

  -

  Morten Thiessen, 13. december 2013 kl. 17:29
  samt tidligere indlæg.

  Tak, fordi du orker.

 9. Af Jesper Lund

  -

  @Axel Eriksen, 13. december 2013 kl. 20:16

  “Du er åbenbart tilhørende “kommissions-segmentet”!”

  Du har åbenbart ikke bemærket min tilføjelse “Dyrt Show:-)

 10. Af Axel Eriksen

  -

  @ Jesper Lund!

  Du er åbenbart tilhørende “kommissions-segmentet”!

  Ja, lad os da få nedsat nogle hurtigt arbejdende (5-10 års varighed) kommissioner!
  Eksempelvis:
  PET-, Bødskov-, Annette Wilhelmsen-kommissioner!

  Nåh, nej det kunne komme din siddende regering til skade. Bare rolig – den er forlængst væk, når resultaterne foreligger!!!

 11. Af Jesper Lund

  -

  @Morten Thiessen

  “Det er ikke udenrigsministeren som bestemmer hvem vi går i krig med, men statsministeren, der som bekendt ikke hed Per Stig Møller, men Anders Fogh Rasmussen.”

  Det er da heldigvis ikke statsministeren, som bestemmer, hvem Danmark skal går i krig med. Det er folketinget, der bestemmer. Den danske deltagelse i Irak krigen blev da også først en realitet fredag d. 21. marts 2003 efter et flertal i Folketinget stemte for regeringens beslutningsforslag (B 118) om støtte til den multinationale indsats i Irak.

  “Og i hans erklæring indgår ikke masseødelæggelsesvåben som begrundelse.”

  Det er også AFR holdning. Men selvom beslutningsforslaget B118 ikke eksplicit nævner masseødelæggelsesvåben som begrundelse, gør forslaget det indirekte ved bl.a. at henvise til Iraks manglende overholdelse af FN resolution 1441 – en begrundelse, der ikke ville give mening, hvis man ikke antog at Irak havde masseødelæggelsesvåben.

  Lad os stoppe her. Der kommer jo en rapport fra Irakkommissionen. Dyrt show:-)

 12. Af Morten Thiessen

  -

  @ Jesper Lund
  Der er et par beklagelige huller i din argumentation:
  Det er ikke udenrigsministeren som bestemmer hvem vi går i krig med, men statsministeren, der som bekendt ikke hed Per Stig Møller, men Anders Fogh Rasmussen. Og i hans erklæring indgår ikke masseødelæggelsesvåben som begrundelse. Derfor er det ikke afgørende hvad PSM siger i debatten op til krigsudbruddet, da denne diskussion netop er afklarende i forhold til hvad man skal fæste lid til eller ej. I dette tilfælde var informationerne om masseødelæggelsesvåben åbenbart ikke stærke nok til at indgå som et afgørende parameter i argumentationen. Hvis du er i tvivl er jeg sikker på at folketingets arkiv vil være dig behjælpelig med at finde de rette dokumenter, så du kan komme ud af din vildfarelse.
  At PSM (og andre) i folketinget udtalte sig meget kategorisk om Saddams kemiske våben er hans eget problem, eller rettere det uduelige efterretningsvæsens, for det fik ingen betydning for den danske beslutning. Interessant nok er der mere bid i PSM’s efterrationalisering, da det netop var et succesfuldt hemmelighedskræmmeri fra Saddams side som fik så mange til at hoppe på histiorien om WMD, og dermed acceptere Bush og Blairs pixi-bogs argumentation for krigen. Hvis Saddam havde sagt sandheden ville han nok have tabt ansigt overfor sine tilhængere, men formentlig være i live og stadig ved magten i dag. Kort efter krigens udbrud indrømmede Rumsfeld at man havde trimmet argumentationen til at være mere presse-egnet for at sikre befolkningens opbakning til krigen, noget som ret hurtigt gav bagslag, da folk ikke kan lide at blive manipuleret.
  At US og UK løj sig ind i krigen er ikke et problem for den danske regering, da WMD ikke indgik i AFJ’s begrundelse. Og det er dit problem at du ikke er i stand til at skelne dine egne holdninger fra facts. Meget symptomatisk for diverse venstreorienterede protestbevægelser i Danmark at man altid løber lige i hælene på de andre lemminger fra det store udland uden smålig skelen til virkeligheden. Når de forreste så rammer fact-muren, løber de bageste i flokken hovedet op i måsen på dem – det er der hvor du tydeligvis befinder dig.

 13. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Hans Hansen

  “Noget andet er, at jeg er fuldstændig uenig i hans politik, dvs hans forvaltning af skatteydernes penge iht udviklingsministeriet, eksempelvis i forbindelse med tildeling til Zimbabwe.”

  Ja, jeg har også en del betænkeligheder m.h.t. Zimbabwe, men der er også betingelser knyttet til betalingerne, bl.a. at præsidentperioden kun må være 2 x 4 år. Mugabe har mig bekendt været præsident i over 30 år.

  Dit eksempel viser, hvad politik drejer sig om. Hvad skal vi bruge skattepengene på? Der har vi alle forskellige meninger, og vi kan alle finde områder, som vi ikke ønsker at støtte.

 14. Af Hans Hansen

  -

  Niels Juul Hansen

  Tag nu eksempelvis Christian Friis Bach. Han er jo en sympatisk fyr, og han giver også indtryk af anstændighed, men det holder ikke at give forkerte oplysninger. Han tog så konsekvensen, og det respektere jeg ham for.

  Noget andet er, at jeg er fuldstændig uenig i hans politik, dvs hans forvaltning af skatteydernes penge iht udviklingsministeriet, eksempelvis i forbindelse med tildeling til Zimbabwe.

  Hvorfor skal en diktator og stjernepsykopat som Mugabe, have 200 millioner af danskernes penge?

  Hvorfor skal danskerne betale 2 milliarder til Afghanistan, efter at have brugt en formue på at føre krig?

  Hvorfor skal danskerne give penge til Iran, der så tilfældigvis bruger dem til at aflive deres narkomaner?

  Det er jo helt hul i hovedet, og fuldstændigt uden folkeligt mandat, samtidig med at danskerne mærker politikernes sparekniv. Jeg ved ikke om skriften på væggen er tydelig nok for politikerne at se, men jeg er bestemt også i tvivl om Løkkes strategiske talent.

  Men CFB var stadig fornuftig nok til at gå før han blev gået. Man kan mene at eksemplet er til efterfølgelse. Jeg mener det bør være en selvfølgelig konsekvens.

 15. Af Hans Hansen

  -

  Niels Juul Hansen, 12. december 2013 kl. 10:01

  “Det ville også være svært for Enhedslisten at ekskludere Annette Vilhelmsen, når hun er medlem af et helt andet politisk parti.”

  Den fik du misforstået. Når der lyves over for folketinget, som eksempelvis vedr. Bødskov, der svjv heller ikke er medlem ag EL, så er det spørgsmål om mistillidsvotum.

  El udtrykker farveblindhed iht Bødskov, men de ved kender naturligvis risikoen for folketingsvalg ved mistillid til en partiformand.

  Pointen er blot, at det synes demokratisk betænkeligt, at mistillid iht til løgnagtighed afgøres af folketinget. Det burde være en naturlig lovmæssig konsekvens.

 16. Af Jesper Lund

  -

  @Morten Thiessen

  Rettelse:
  Der er vist ingen tvivl om at VK regeringen anvendte de påståede masseødelæggelsesvåben som hovedbegrundelse for deltagelse i krigen.

 17. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Jeg skrev blot mit indlæg 10:21 for at kalde tingene ved rette navn, altså hvad de egentlig (også) er.

 18. Af Jesper Lund

  -

  @Morten Thiessen

  “…Masseødelæggelsesvåben eller andre fantasifostre indgik ikke som begrundelse, den slags dumheder overlod AFJ til Bush og Blair…”

  Per Stig Møller er uenig med dig. Læs her et uddrag af Berlingske artikel “Venstrefløj kræver Irak-redegørelse” fra 18. juni 2003:


  »Det synes jeg er totalt overflødigt,« sagde Per Stig Møller, der stod fast på, at masseødelæggelsesvåben var den primære begrundelse for krigen. Også selvom Hussein muligvis ikke havde nogen.

  »Hvis omgivelserne tror det, så er de der rent faktisk. For så kan han bruge dem som den trussel, han har brug for,« sagde Per Stig Møller,

  Så det spiller slet ikke nogen rolle, om Saddam Hussein har haft masseødelæggelsesvåben eller ikke?

  »Nej ikke for mig i dag, fordi det væsentlige var, at han aldrig ville dokumentere, at han ikke havde dem. Og derfor ville det være uansvarligt for omverdenen at regne med, at han ikke havde dem,« sagde Per Stig Møller, der ikke mente, at han op til krigen skråsikkert havde påstået, at Hussein havde masseødelæggelsesvåben…”

  Der er vist ingen tvivl om at regeringen anvender de påståede masseødelæggelsesvåben som hovedbegrundelse for deltagelse i krigen.

  Du kan læse hele artiklen med denne link: ‘http: // www. b.dk/ danmark/ venstrefloej-kraever-irak-redegoerelse’.

 19. Af Morten Thiessen

  -

  @ Niels Juul Hansen
  Indvendingen noteret og rigsrevisionens konklusion er da muligvis korrekt i forhold til længden af perioden med forhøjede takster.
  Når der gives fradrag for private sygeforsikringer er det også korrekt at dette er et skattefinansieret subsidie som i sidste ende kommer privathospitalerne til gode. Imidlertid er mere end en million danskere idag dækket af en privat sygeforsikring, og tilfører herved en betydelig frivillig egenbetaling til sundhedssektoren, fradraget gælder jo kun når man betaler for ydelsen. Så vidt jeg kan se aflaster de private sygehuse herved den offentlige sektor, så de der ikke betaler til en privat sygeforsikring får kortere ventetid. Så vidt jeg kan se vinder vi alle ved denne ordning, og den har derudover den positive bivirking af der hersker en betydelig konkurrence mellem offentlige og private hospitaler.
  Man kan naturligvis indvende at subsidierne var bedre at give til det offentlige sundhedsvæsen, men det mener jeg at produktivitetsundersøgelser og prisudviklingen modsiger.

  Nå, men det vist en side-diskussion vi har her…

 20. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Niels B. Larsen

  “Sig mig… kører vi med dobbeltstandarder?”

  Så må jeg tilbage til udgangspunktet:

  Birgit Hviid Lajer mente, at det var skjult partistøtte til SF at give penge til en oplysningskampagne blandt udsatte (som nok ville stemme på SF). INGEN partier i Folketinget var mig bekendt imod denne pulje, hverken rød eller blå stue.

  Derfor spurgte jeg BHV om Løkkes favorisering af danskere med privat sundhedsforsikring ikke også kunne betragtes som en slags skjult partistøtte.

  That’s all, Niels B.

 21. Af K. Larsen

  -

  “Vi kan ikke huse hele Afrika, men vi kan give dem der står for døren Statsborgerskab, Danmark er jo dejligt!” Citat Zenia Stampe.

 22. Af Niels B. Larsen

  -

  @ Niels Juul Hansen: “Min pointe var, at Løkke tilgodeså de danskere, som havde en privat, skatteyderfinansieret sygeforsikring.”

  Og socialisterne tilgodeser ikke deres vælgere?

  Sig mig… kører vi med dobbeltstandarder?

  “Som venstresnoet har jeg intet imod privathospitaler, heller ikke at folk med penge betaler for at springe køen over på de offentlige hospitaler.”

  Det er der så mange venstresnoede, der har. Du har tilsyneladende en smule højresnoning tilsat i kæden. 🙂

  “Jeg mener bare ikke, at det er rimeligt, at de private sygeforsikringer skal være fradragsberettiget og dermed skatteyderfinancieret, bl.a. af mennesker, der IKKE har råd til at tegne disse forsikringer.”

  Enig! I det hele taget er tilskud og fradragsmuligheder en uskik.

 23. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Niels B. Larsen

  “For en socialist vil noget så væsentligt som sundhedstjeneste i privat regi altid være en torn i øjet af de helt store…”.

  Som venstresnoet har jeg intet imod privathospitaler, heller ikke at folk med penge betaler for at springe køen over på de offentlige hospitaler. Privathospitaler har også hjulpet med at forkorte de lange ventelister på de offentlige sygehuse.

  Jeg mener bare ikke, at det er rimeligt, at de private sygeforsikringer skal være fradragsberettiget og dermed skatteyderfinancieret, bl.a. af mennesker, der IKKE har råd til at tegne disse forsikringer.

 24. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Vi lever nu engang ikke i et kommunistisk styre el med et sådant, hvorfor både det private og det offentlige er tilladt; men private foretagender såsom hospitaler og skoler får jo også tilført offentlige midler af en ikke ubetydelig størrelse, da vi også har en høj skatteprocent i DK, hvor der samtidig er en vis fordelingspolitik, der gør sig gældende på forskellig vis.

  Erhvervslivet benytter sig også af det offentlige – alle er afhængige af forskellige services forhold, nogle påkrævet, dvs forlangt og ikke til at komme udenom, andre mere frivillige og andre igen benyttet alt efter pengepung eller ønske, biler fx, dvs benyttelse af de offentlige veje.

 25. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Morten Thiessen

  Tak for dine kommentarer.

  Både med hensyn til vores deltagelse i Irakkrigen og ‘overbetalingen’ til privathospitalerne accepter jeg dine udlægninger fuldt ud.

  Det ville have være mere korrekt at sige, at Danmark gik med, fordi vi ville støtte USA og Storbritannien, som gik i krig på en løgn. Den usandhed om masseødelæggelsesvåben som Fogh og Møller p.g.a. uvidenhed viderebragte blev først opdaget efter invasionen.

  “Det var et politisk og derfor lovligt valg at stimulere en bestemt sektor til en given udvikling”.

  Helt korrekt, MEN

  Lars Løkke Rasmussen fik kritik af rigsrevisorerne, fordi han i 2006 fastsatte takster for det udvidede frie sygehusvalg, som var højere end nødvendigt.

  Min pointe var, at Løkke tilgodeså de danskere, som havde en privat, skatteyderfinansieret sygeforsikring, ikke at han begik noget ulovligt.

 26. Af Søren Revser

  -

  Apropos:

  Hvem har egentlig ikke overlevet politisk?

  At politiker-Mafiaens kodeks tillader dovne uduelige politikere, efter optjent ministerpension naturligvis, at sidde med benene oppe på bordet, så de bedre har tid til at tælle minister pensionen, gør dem sågu da ikke til ofre. Det er da en anerkendelse og præmie.

  Men igen. At pressen skulle stille et begavet spørgsmål! Næh nej, så kommer mediestøtten, eller endnu værre – friværdien nok i fare.

 27. Af Niels B. Larsen

  -

  @ Axel Eriksen

  For en socialist vil noget så væsentligt som sundhedstjeneste i privat regi altid være en torn i øjet af de helt store, som medfører mindst 25 gange “slåen korsets tegn for sig” – eller nok snarere 25 gange en hævet knyttet næve mod øst 🙂

 28. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Axel Eriksen

  Forfordele – godt ord igen.

  Et skørt ord, som, BÅDE betyder ‘at give nogen en mindre del’ og også ‘at give nogen en større del’.

  Er De forvirret? 🙂

 29. Af Søren Revser

  -

  I bananstater er valggerningen naturligvis totalt ligegyldig. At se diverse partisoldater plædere for noget andet, er jo direkte grinagtigt.

  I den forbindelse er det så pressen man bør skyde på. Hvilket desværre er lige så tåbeligt og virkningsløst – Se blot Berlusconi’s Italien og nu også Danmark.

 30. Af Axel Eriksen

  -

  Det hører med til forklaringen om privathospitalerne:

  – Køerne til behandling i det offentlige sygehussystem var ikke alenlange – men kilometerlange – mange måneders ventetid

  – Behandlingen på privat hospitalerne blev betalt med 95 % af en “offentlig behandling” – den sidste med flere måneders ventetid.

  – Nu har jeg selv kun en økonomisk uddannelse – så det med “overbetaling” må jo vurderes af de virkelige eksperter med forstand på den slags – men der er og har været mange med en sådan indsigt – fred med dem!

  – Håber dog, at de kan få en øjenoperation, så de ikke forbliver skeløjede hele livet!

 31. Af morten olesen

  -

  @niels o. Jeg har aldrig stemt på EL til et folketingsvalg endnu – og kommer efter dette heller ikke til at gøre det. Man må stemme taktisk, når der ikke er andre muligheder. Ikke at stemme løser intet. Hvilket parti har du selv i tankerne…?

Kommentarer er lukket.