Stem på mig! Jeg er din holdningsløse kandidat …

Af Peter Kurrild-Klitgaard 23

Ved dette kommunalvalg kan man som ved en række andre valg i nyere tid “teste”, hvor tæt på eller fjernt fra opstillede kandidater eller partier man er rent holdningsmæssigt.  Typisk ved at man på en hjemmeside skal svare på en række spørgsmål, som så holdes op mod kandidaternes/partiernes svar på de samme spørgsmål, hvorefter man får et “resultat”, som angiver, hvem man er procentuelt mest enig med.

Det er grundlæggende set en interessant og potentielt hjælpsom nyskabelse. Nogle vælgere har måske stemt ud fra, hvad de troede, at partierne eller kandidaterne mente, men hvor dette ikke var de faktiske forhold.  Eller måske ud fra nogle helt ikke-politiske hensyn.  På den måde kan sådanne “test” måske gøre vælgerne bedre informerede–og måske også flytte stemmer.

 

Men set med politologiske øjne må disse “test” tages med mere end ét forbehold–og ihvertfald ikke udelt glæde.

For det første kræver de, for at skulle kunne “virke”, at de er lavet ordentligt.  At der er et udvalg af spørgsmål, som er tilpas nuancerede til, at de vil kunne dække alle partier/kandidater, sådan at f.eks. nogle synspunkter ikke frasorteres.  Der skal også være tilstrækkeligt mange spørgsmål til, at et svar på ét enkelt spørgsmål ikke kan betyde voldsomme forskelle m.h.t., hvem man er enig/uenig med.  Da kommunalvalg sjældent er de store ideologiers slagplads men snarere lavpraktisk og hverdagsagtigt, vil det også reelt betyde, at man skal have en del ganske konkrete spørgsmål.  De hensyn støder så til gengæld let ind i et hensyn til, at testen vil skulle kunne forstås af alle og besvares relativt hurtigt.

For det andet kræver en “god” test–naturligvis–at kandidaterne selv svarer på en måde, hvor der er både personlig meningsfuldhed og indbyrdes spredning i deres svar.

Sådan er det bare ikke med alle disse test i praksis, og det kan let føre til, at de vælgere, der evt. måtte bruge en sådan test til andet end ren underholdning, kan blive ledt lidt på afveje.  Måske få et helt fejlagtigt indtryk af, hvor relativt enige de er med kandidater, eller hvor stor forskel, der er på partierne indbyrdes.

 

Lad mig illustrere det ved at bruge Danmarks Radios Kandidat-testen til Kommunalvalget 2013.  I den skal man svare på 11 spørgsmål (“meget enig”/”delvis enig”/”hverken/eller”/”delvis uenig”/”meget uenig”) og samtidigt angive ens hjemkommune–hvorefter man får at vide, hvem man er procentuelt mest enig med

Jeg bor selv på Frederiksberg, og jeg har taget testen og i første omgang svaret “ærligt” (i.f.t. egne holdninger) og gjort det ret konsekvent, også selvom det måtte ligge langt fra, hvad jeg tror, at kandidaterne eller andre mennesker, ville mene.  Kun i to af de 11 spørgsmål svarede jeg “hverken/eller”. Men testen gav alligevel langt fra noget klart svar: På Frederiksberg er mine “top-fem” kandidater fra hele tre forskellige partier, som jeg er 77-84 pct. enige med.  Kommunalvalg giver mulighed for, at kandidater kan være indbyrdes uenige med andre fra deres parti, o.s.v., og uenighederne lokalt kan ofte være små, men det er alligevel påfaldende, at resultatet er så uklart–selvom “”enigheden” er omkring 80 pct.  Fire af fem kandidater var iøvrigt forskellige fra det parti, jeg agter at stemme på.

Dernæst prøvede jeg testen ved bevidst at svare “uærligt”, men på en systematisk måde: Jeg svarede konsekvent hverken “delvis enig”/”meget enig” eller “delvis uenig”/”meget uenig” men i stedet “hverken/eller”.  Det kom der et interessant resultat ud af: Jeg var forbløffende enig med fem kandidater–ja, faktisk havde vi samme holdninger i 77-82 pct. af spørgsmålene.  Ikke nok med det, men kandidaterne var spredt på hele tre partier: Tre Konservative, en Socialdemokrat og en SF’er.  Kandidaten, “jeg” var mest enig med (når jeg altså ikke havde nogen holdning), var den Konservative Carina Munck Olsén (82 pct.).  Det var der en grund til: Hun havde ved hele syv af de 11 spørgsmål angivet “hverken/eller”, hvilket vistnok er rekord blandt Frederiksbergs kandidater men kun marginalt mere end f.eks. Socialdemokraten Gunvor Wibroe og den Konservative Karsten Skawbo-Jensen.

Det hører med til historien, at én af de fem kandidater også var én af dem, jeg var mest enig med, når jeg svarede ærligt og uden at bruge “hverken/eller”-muligheden mere end to gange–og det hele “82  pct. enig”.  Med andre ord kan man med DR’s test som vælger få “anbefalet” den samme kandidat med en betragtelig enighed (cirka fire ud af fem), uanset om man konsekvent mener intet klart, eller næsten konsekvent tager “yderpositioner” …

De kandidater på Frederiksberg, man er mest og mindst enig, hvis man konsekvent svarer "hverken/eller".
De kandidater på Frederiksberg, man er mest og mindst enig, hvis man konsekvent svarer “hverken/eller”.

 

Er det så et Frederiksberg-fænomen eller et Konservativt fænomen at være så “holdningsløs”, at man er den naturligt mest foretrukne kandidat for vælgere uden holdninger? Nej, og det ser man, hvis man prøver det samme i Københavns Kommune.

Her giver de samme ikke-svar–altså “hverken/eller” til alt–at man er 82-84 pct. enig med fem kandidater: Tre Socialdemokrater, en Kristendemokrat og en fra Piratpartiet.  Eneste lighedspunkt mellem Københavns og Frederiksbergs kandidater er, at de fem, som er mindst “middle-of-the-road”, er domineret af kandidater for Enhedslisten.  Og så måske at det er det “ledende” (borgmester-)parti (C på Frederiksberg, S i København), hvis kandidater man er mest enig med, hvis man ikke rigtigt mener noget.

De kandidater i København, man er mest og mindst enig, hvis man konsekvent svarer "hverken/eller".
De kandidater i København, man er mest og mindst enig, hvis man konsekvent svarer “hverken/eller”.

 

 

Den mere grundlæggende pointe er altså: Tag denne type “test” med et gran salt.  Lad ihvertfald være med at lade stemmeafgivningen påvirke af, om man er 5-10 pct. mere enig med den ene eller den anden.  Det kan nemlig let skyldes muligvis, at testen er dårligt udtænkt eller dårligt udført–eller at kandidaterne ofte har valgt den mindst kontroversielle svarmulighed.

23 kommentarer RSS

 1. Af Peter Lindegaard

  -

  Interessant analyse.

  Jeg har 2 synspunkter:

  1) Af demokratiske grunde bør så mange som muligt deltage i valghandlingen.

  2) Til regionsvalget bør du sætte kryds ved liste i, som er det eneste parti der har nye løsninger på sundhedsvæsenets udfordringer. Læs mere på http://www.peterlindegaard.dk

 2. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Lonny Fischer Olsen

  Gid alle borgerlige havde din holdning. 🙂

 3. Af Lonny Fischer Olsen- korrespondent

  -

  Vi er blevet saa opfyldt af “politiker-lede” – at de (kandidaterne) for min skyld kan staa paa hovedet eller hoppe i en spand ! –Der er ikke noget at gøre ! –Vi stemmer IKKE !

 4. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Peter Kurrild-Klitgaard

  Jeg svarede ærligt på alle spørgsmål – og jeg endte op med top-5 kandidater her i Lyngby-Taarbæk kommune, som jeg intet havde imod at stemme på – og ‘bundskraberne’ var da også fra et parti, jeg aldrig ville stemme på.

  På den måde fungerede testen udmærket.

  Hvad testen måtte vise, når man er uærlig, interesserer mig ikke så meget.

 5. Af Thomas Biede

  -

  Jeg erindrer at have taget en lignende test under seneste Folketingsvalg og eksperimenteret med samme manøvre som PKK: Jeg prøvede også at trykke hverken/eller ved alle spørgsmål og opnåede størst enighed med Yildiz Akdogan (S), som jeg ser endnu engang havner blandt de mest “holdningsløse”.

 6. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  DE HOLDNINGSLØSE “KONSERVATIVE”………..

  At de konservative og deres borgerlige venner i V har haft al for lidt focus på folkesundheden, fremgår af mange ting.

  I bredeste forstand er folkesundheden jo et spørgsmål om både sygdomme, ulykker, behandlingsmuligheder og -standarder, samt forebyggelse af voldelig kriminalitet mv.

  Her kan man i tilbageblik se at det konservative parti har sovet i timen, ved mange lejligheder.

  Det virker holdningsløst, at man ikke i tidens løb har markeret sig som en forkæmper for befolkningens sikkerhed og velbefindende.

 7. Af søren sørensen

  -

  Formel 1@

  Du glemte at nævne hospitaler? Ok, ikke helt. “Men kan pisse på de syge,skilsmisseramte-disse pisser nu nok på sig selv, hjemløse pisser tit også på sig selv da tit lider af blufærdighed og inkontinens og ikke ønsker at gøre dette på gågaden”..

  Hvad med at give de hjemløse en bolig? De skilsmisse ramte “ofre” en ny kærlighed? En syg skal bare have lægehjælp og de får ok lægehjælp i Danmark Ifh til alle andre steder i verden..
  Men hvis du oprigtig ønsker flere penge til hospitalsvæsenet skal du blot blive socialist. De garanterer denne. Borgerlige ønsker privat- hospitaler for den økonomiske elite og døende på må og få iblandt -90% må så gå eller segne, ligeså med hjemløse..

  Ja, du har ikke meget idé om meget..Den lav kulturalle stemmer udefra hvad han bliver fortalt. En god skepsis er hjælpende der.

 8. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  En del kandidater synes at have stærke holdninger, i retning af at “berigelsen” af Danmark bør fortsættes og intensiveres og accelereres.

  Og så går de ind for mild og overbærende behandling af voldsforbrydere og mordere.

  Og de vil have 200 kirker lukket, så der bliver bedre plads til stormoskeerne.

  De arbejder også på at alle borgere skal overvåges, så man kan gøre folkepensionister og andre til sociale svindlere, hvis de får besøg af en ven eller veninde, eller hvis de har en husvild bekendt boende i 14 dage.

  Ligesom de har planer om flere afgifter. Skattetrykket er jo alt for lavt.

  De har også faste holdninger der går ud på at de arbejdsløse, de skilsmisseramte, de hjemløse og de syge kan man roligt pisse på.

  Gælder det børnene, de gamle og de kvæstede er de overbeviste om at man ikke behøver tage notits af deres menneskerettigheder.

  Sådanne kandidater findes i de fleste partier. De er alt andet end holdningsløse. Tværtimod står de urokkeligt fast på deres ret til at udnytte, svigte og forråde danskerne.

  Tit kan de kendes på at de er åh så sociale og humane, og opstillet af partier som i årevis har holdt vælgerne for nar.

 9. Af Jens Hansen

  -

  “Nu tyder alt jo heldigvis på, Sørensen, at socialismen får samme spark som kommunismen.
  Ud i mørket.”
  Skrevet af Niels B. Larsen, 30. oktober 2013 kl. 13:29

  Nå.
  V gik ellers langt til venstre.
  De blev næsten socialister for at vinde magten. Og genvinde den to gange.

 10. Af søren sørensen

  -

  Niels B Larsen@

  Alt tyder i endnu højere grad på at liberalismen heller ikke får kronet dage sålænge top 20% ejer 85% af alle Danske værdier..Drop illusionerne..Dog er der muligheder for -80% en dag vågner op og ser deres repræsentation..

 11. Af Niels B. Larsen

  -

  Nu tyder alt jo heldigvis på, Sørensen, at socialismen får samme spark som kommunismen.

  Ud i mørket. 🙂

 12. Af søren sørensen

  -

  Jakob Petersen

  At være hverken enig eller uenig er hvad alt poltik bliver alligevel. Så stem roligt på naturpartiet.
  Lad os opfylde hver en køle disk med godter fra Amazonia der udvider sex livet, glæden og afskaffer politiker leden.

  Alle kan også tage en målling hos LA,DF og R og alle vil altid være enige med alle. Dette kaldes populisme også er vi retur ved hverken enig eller uenig. Ihvertfald indtil alle er blevet socialister.

 13. Af Jacob Petersen

  -

  Jeg ramte rimeligt præcis. Der fremkom kun kandidater, som jeg forestillede mig, jeg kunne stemme på – og topkandidaten repræsenterede det parti, jeg agter at stemme på.

  Ved et forsøg med “Hverken enig eller uenig” var jeg 98% enig med Naturpartiet Yarabrasil, som jeg absolut ikke agter at stemme på. Så min konklusion må være, at testen indtil videre fandt frem til en ideel kandidat for mig.

 14. Af Niels B. Larsen

  -

  @ Jens Hansen, 29. oktober 2013 kl. 12:26

  Man kan vel sige, at Klitgaard i skarp modsætning til dig har foretaget et fornuftigt og rationelt valg.

  I øvrigt enig med Klitgaard; det er da meget morsomt at prøve disse “hvem er du mest enig med”-tests. Men man skal nu nok holde sig til sin mavefornemmelse i stemmeboksen.

 15. Af Thomas F.

  -

  Der er kun én kandidat, der er værd at sætte kryds ved og det er selvfølgelig Per Tommy Larsen fra DR’s “Valg i kommunen”!!

 16. Af søren sørensen

  -

  Har ikke bestemt mig om jeg stemmer på La eller Ø endnu…Forskellene er ikke klare i kommunal politik. Hvorfor skal der overhovedet være politik der? Det er en service organisation politik forrådner kun der.Men ja så længe der er politik må jeg nok hellere stemme på liste Ø. Det er muligt at de for første gang får et medlem ind som ellers kun består af K,V og S..også er det jo ligesom ret så væsentligt når men kender løkke bilag mv. hvorledes de giver gode arbejdsgaver til venner og bekendte i kommune borgen og lader til at kun liste Ø er kritisk mod politikers bidrag til sig selv der..

 17. Af kaj hansen

  -

  citat: Stem på mig! Jeg er din holdningsløse kandidat …

  JEPS !

  Jeg bor så langt væk fra København at jeg får Ugeaviser og disser fyldt med læserbreve fra håbefulde kandidater.

  Visioner? —nope

  Holdninger? —-nope

  Men den værste gang mudderkastning man kan forestille sig, selv blandt partifæller !

  Livet er for kort til lokalpolitik hvor det eneste de kan er at:
  Hæve Grundskylden
  Hæve parkeringstaksterne

  Resten er over taget af Borgen

  Har man set det andre steder? …..Jeps EU

 18. Af Jesper Høegh

  -

  Henvisning til DR – der proklamerer

  DU SKKAL STEMME DEN 19.November –

  Nej – jeg kan stemme – hvis jeg vil

  deres manglende vid og indsigt

  sælg DR

 19. Af Thomas K. Rasmussen

  -

  Ja, nu kommer alle de ukendte, inkompetente og leflende lokalpolitikere snart på banen med deres overbudspolitik som de ikke kan anvise finansiering på men kun har til formål at give em en taburet – og ikke at gøre det rigtige for landet/kommunen/regionen!

  Især vil vi høre det udemokratiske sammenrend af gammelkommunister, stalinister, leninister, bistandsklienter og andre arbejdssky elementer fra revolutionspartiet Enhedslisten love deres naive vælgere mælk og honning ad libitum uden at de overhovedet kan redegøre for finansieringen! Enhedslisten vil bl.a. afskaffe den private ejendomsret og adskillige folk fra Enhedslisten går jo stadig ind for voldelig revolution! Det var jo nok de samme folk som støttede Blekingegadebanden!

  Det mest tragikomiske ved Enhedslistens tossepolitik er jo at med dem ved magten vil vi alle blive lige så fattige som de stakkels mennesker i Nordkorea! Firmaer og arbejdspladser vil flygte ud af vores land!

  Men nu virker de mennesker fra Enhedslisten som jeg har mødt heller ikke som de skarpeste knive i skuffen! Bare det at de tror på det vrøvl de siger får jo normalt begavede mennesker til at trække på smilebåndet!

 20. Af Uffe Staulund

  -

  @ PKK,

  Tak for et godt og vittigt indlæg om et emne, som egentligt er seriøst.

  Efterhånden at Danmark er blevet global, i hvert fald indenrigs, så mister kommunerne deres magt.

  De kan nu bestemme farven på madkasserne til børnehaverne, hvilke veje som skal graves op og hvor længe, om der skal være parkeringsvagter eller ej.

  Det er Djøfferne og Studenterrådet på Christiansborg, som bestemmer de love, regler og bloktilskud til kommunerne.

  Penge kommer fra skatteyderne i kommunerne, som har borgere, som gider stå op og gå på arbejde.

 21. Af Jens Hansen

  -

  Peter Kurrild-Klitgaard skriver:
  “Stem på mig! Jeg er din holdningsløse kandidat …”

  Ja Peter Kurrild-Klitgaard.
  At du er holdningsløs ved alle som læser din blog.
  Du har solgt din sjæl til V og den øvrige højrefløj.
  Jeg håber, at du har taget dig godt betalt.

 22. Af PREBEN F 1 JENSENH

  -

  PS: Man bør nok også huske på at de fleste partier ikke er en stemme værd. De er næsten alle tilhængere af EU/ Big brother, skatteplyndring, åbne grænser, masseindvandring, løndumping, fri kriminalitet samt demokratiets- og velfærdsstatens- afskaffelse.

  Ja, selv familielivet, privatlivet, folkekirken, forsvaret, folkesundheden, folkeskolen, erhvervslivet, boligejernes økonomi, sundhedsvæsnet og retssikkerheden går flere af partierne efter at undergrave eller ødelægge.

  Pampervælde og politisk uduelighed/ tåbelighed har udviklet sig til en trussel mod alle danskere.

 23. Af PREBEN F 1 JENSENH

  -

  Nå, nu forsvandt en længere kommentar pga. en utidig og oversmart indblanding fra et server-firmas side.

  Men husk nu på at der allerede er alt for mange talentløse og uvidende politikerbørn inde i den dødssyge borg.

  At stemme på Aukener, Hækkerupper, Helveg’er og Elleman’er osv. bare fordi navnene er kendte, er ikke klogt. De er alle endnu ringere politisk set, end deres ophav.

  I det hele taget bør man altid være skeptisk overfor “de kendte” og “spidskandidaterne”.

  Nogle længere nede i hierakiet er ofte bedre.

  (Se også KOMMENTARERNE til Lilleørs og Tom Jensens blogoplæg)

Kommentarer er lukket.