Kampen (og myten) om de ti liberale teser

Af Peter Kurrild-Klitgaard 69

Denne sommer kan de såkaldte “ti liberale teser” fejre ti års jubilæum.  Altså den samling af ti liberale udsagn, som en række Venstre-folk i 2003 formulerede som en bevidst, holdningsmæssig udfordring af den midtersøgende kurs, som Anders Fogh Rasmussen havde anlagt i årene efter 1998.

Og dét jubilæum er der så udbrudt en tilnærmelsesvis borgerlig borgerkrig om.

På den ene side står Berlingskes journalister og lederskribenter, der mener, at Søren Pind & co. sejrede og dét så meget, at de ti teser nu angiveligt er “politisk mainstream”, og at det er “indlysende, at de frihedsorienterede principper nu har bred opslutning … en mentalitetsændring. En stribe reformer er gennemført i en ånd som minder meget om tesemagernes”, hedder det i lederen.  “Pind vandt slaget om de ti liberale teser” og “i dag er de kontroversielle hensigtserklæringer blevet dansk realpolitik”, kan man læse, at det forholder sig.

På den anden side af debatten står en del mennesker på de sociale medier og andetsteds, der mener, at det snarere var skabelsen af Liberal Alliance, der sejrede og trak Venstre og dansk politik i en mere liberal retning.  Fordi liberale Venstre-vælgere nu for første gang siden 2001 ville have et liberalt alternativ at stemme på.

Sandheden er, at begge parter tager fejl–ihvertfald som positionerne formuleres.  Virkeligheden er både mere kompleks og mere simpel: Ja, “de ti teser” betød nok noget for dansk idédebat.  Men nej, de har ikke rykket særligt meget, og de er slet ikke “mainstream”.  Om noget har den virkelige verden måske bevæget sig endnu længere væk end dét, som tesemagerne ønskede, og på de få punkter, hvor liberale vil kunne have noget at hænge deres hat og forhåbninger på, skyldes det formodentlig nogle helt andre faktorer.

***

Tag blot den første og mest kendte af de ti teser: “Ingen skal afstå mere til det offentlige, end vedkommende har tilbage selv.”

Hvis det udsagn vitterligt skulle være “mainstream”, skulle man jo tro, at det var noget, der var implementeret, eller ihvertfald at udviklingen gik den vej.  Men hvad er realiteterne?  Da teserne blev skrevet i 2003, var skattetrykket (målt som samtlige skatter og afgifters andel af bruttonationalproduktet) på 48,1 pct.  Under netop VK-regeringerne slog skattetrykket Danmarkshistorisk rekord med 51,0 pct. (2005), og tager man gennemsnittet af årene 2003-2013, har skattetrykket ligget på 48,9 pct.  I indeværende år forudses det i prognoser at ende på 49,9 pct.  Danskerne betaler altså i gennemsnit omtrent halvdelen af samtlige indkomster til det offentlige, og tendensen har endog været svagt stigende.

Lige præcis hvor er det, at det er udtryk for en mere liberal retning?  Og så ser vi endog bort fra, at denne måde at opgøre skattetrykket på i virkeligheden underdriver, hvor stor en byrde skatterne reelt er.  Lidt afhængigt af opgørelsesmetoden, taler vi snarere om skattetryk, der ligger på 55-70 pct.  Hvilket må siges at være mere end halvdelen.

At fokusere på “skattetrykket” som helhed camouflerer imidlertid, at der er mange danskere, der betaler væsentligt mere end halvdelen af deres indkomst i skat: Først og fremmest dem, der faktisk har en arbejdsindkomst, hvoraf en meget stor del betaler topskat.  Mere end 715.000 danskere betaler således i dag 50 pct. eller mere.  Det er noget mere end “ingen”.

Disse og andre danskere betaler iøvrigt også moms på 25 pct.  De betaler også ejendomsskatter og grundskyld (der i kommuner som Frederiksberg og Rudersdal let kan nå op på over 100 pct. af indkomsten).  De betaler også energiafgifter.  O.s.v., o.s.v., o.s.v.

***

Den centrale tese nr. 2 har ikke klaret sig bedre: “Det er vigtigere, at skatten falder end, at den offentlige sektor vokser.”

For det første er skattetrykket ikke mindsket siden 2003, og de skatter og afgifter, der bliver fremhævet som værende reduceret, er blot erstattet med nogle nye eller højere.  Ialt 287 gange alene under VK-regeringen–en linje, der er fortsat under SRSF-regeringen.  Til gengæld er den offentlige sektor målt i faktiske udgifter større end nogensinde.  Da teserne blev skrevet, havde cirka 62 pct. af vælgerkorpset dets primære indtægt via de offentlige kasser; da VK-regeringen mistede magten, var det cirka 67 pct.

***

Heller ikke på de fleste af de andre tese-områder, er det gået i den retning, man ønskede sig. Jo, der er halvhjertede eksempler, f.eks. når det gælder nr. 3: “Det er vigtigere, at skatten falder, end at overførselsindkomsterne stiger.”  Her tog SRSF-regeringen initiativ til at sænke den automatiske stigningstakt i overførselsindkomsterne.  Men det var ikke, fordi de liberale teser havde vundet indpas i Venstre: Det skyldtes derimod et omsving hos S-SF allerede under VK-regeringen.  Bag denne udvikling har Ole Sohn (SF)–paradoksalt nok– haft større realpolitisk betydning end samtlige Venstre-tesemagere tilsammen.

***

Hverken når det gælder tilstanden eller tendensen, er der altså belæg for at sige, at tesemagerne har sejret på centrale punkter.  Ikke engang minimalt.

Men hvad med internt i Venstre, “Danmarks Liberale Parti”?  Adskillige af tesemagerne er sidenhen nået til tops, eller tæt derpå.  Først og fremmest Søren Pind (siden udviklings- og indenrigsminister, nu udenrigspolitisk ordfører) og Peter Christensen (siden skatteminister og nu chefforhandler og finanspolitisk ordfører), og andre er mulige fremtidige ministeremner.  Men personer på formelle poster er ikke det samme som faktisk politik–hvilket de mange, der i 90erne og 00erne håbede, at netop Anders Fogh Rasmussen ville kunne realisere en længe ønsket liberal politik, vil kunne bekræfte.

I sidste ende er det afgørende jo ikke, hvad folk siger, men derimod hvad de faktisk gør.  Her er faktum, at de af tesemagerne ikke blot trak deres beslutningsforslag i 2003 (og igen i 2006), men at de af dem, der var folketingsmedlemmer, i løbet af 00erne loyalt lagde stemmer til politikker, der ofte var det stik modsatte af, hvad de selv havde opstillet som målsætninger. Og det er iøvrigt noget, de er fortsat med også efter 2011, hvor Venstre (og Konservative) med energiforliget i 2012 lagde stemmer til en af de største afgiftsstigninger for almindelige danskere i moderne tid.

***

Men hvad så da med “tonen”?  Er den ikke nu blevet en anden?  Og kunne det måske være tesernes skyld?

Det hedder det sig internt i Venstre, og markeringer om f.eks. nulvækst i de offentlige udgifter, er da bestemt noget, der ikke ville have været mødt med kindkys i Fogh-årene.  Men det gør de så heller ikke altid nu.

Sidst men ikke mindst er spørgsmålet, hvor meget af ændringen i en måske-måske ikke eksisterende tone, der skyldes “teserne”, og hvor meget der skyldes de ændrede økonomiske forhold og–ikke mindst–at man er kommet i opposition.  Der er god grund til at tro, at de to forhold har betydet ganske meget mere end nogle ti år gamle teser, som formodentlig ikke mere end en enkelt skribent eller to i dag ville kunne huske på fingrene.

Det er naturligvis en journalistisk “god historie” at påstå, at de grimme ællinger er blevet taget til ære og værdighed.  Nogle vil sikkert også se en slags selvretfærdiggørelse deri.  Men reelt skal man nok have taget et ordentligt sug på vandpiben for at nå til den konklusion, at “de ti teser” nu skulle være blevet “politisk mainstream”.  Om noget er der god grund til at tro–og videnskabeligt belæg for–at VKO-årene flyttede danskerne endnu længere væk fra et liberalt menneske- og samfundssyn, end de var i begyndelsen af forrige årti.

Betød “teserne” så ikke noget?  Ja, det gjorde de, fordi de indenfor Venstre markerede et holdningsmæssigt alternativ til det Fogh-Løkke-Hjortske doktrin i 00’erne–den, der nu administreres af Løkke-Hjort.  De markerede et ideologisk figenblad–en vimpel over en lille tilbageværende bastion.  Uden teserne og debatten om dem, havde Venstre, den borgerlige fløj og det ganske land måske været endnu mindre frihedsorienterede.

Men der er et pænt stykke derfra og til at sige, at de har “sejret” og er “mainstream”.  I praksis betød teserne i sig selv absolut intet, og de er endnu fjernere fra den førte politik end i 2003.

69 kommentarer RSS

 1. Af Niels O

  -

  Niels-Peter Juul Hansen, Lyngby

  Jeg vidste sørme godt, at “vi” danskere gik i krig i Irak.

  Men jeg vidste ikke, at jeg var en del af et pyramidespil, som du siger. For jeg har mig bekendt ikke sendt penge videre til nogen på en liste.

  Men så fik vi afklaret, at du med “at købe hele verden” mente “at være med i et pyramidespil”.

  Case closed.

 2. Af Bjørn Sørensen

  -

  @ søren sørensen

  Det er da udmærket at du kan citere Orwell fra dengang han han var opvasker i Paris. Sidenhen var han med i den spanske borgerkrig og lærte en hel del om de rødes og især kommunisternes forrædderi. Han lærte så meget at han skrev 2 fremragende bøger, nemlig Animal Farm og 1984. De to bøger skulle du studere meget nøje for det kunne jo være at du kan lære noget af dem. Men indtil videre har du det med at fremføre dig med dine forstokkede socialistiske ideer som de fleste efterhånden har indset er noget urealistisk nonsens, som aldrig nogensinde er lykkedes. Du er en “die hard” socialist som går igennem livet med skyklapper på fordi du tror at du har den sande viden om det ideale samfund. De fleste har efterhånden kastet det tankegods på den historiske losseplads, hvor det hører hjemme, men ikke dig, du har udviklet dig til et prægteksemplar, som man kan udstille på et museum for fortabte sjæle.

 3. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Niels O

  Nu er du vist ‘ordkløver’.

  Vi danskere invaderede Irak, også selv om det ikke var hele befolkningen, der deltog eller syntes, at det var en god ide.

  Personligt er jeg økonomisk mere på linie med den tidligere minister, Per Hækkerup, som sagde, at han savnede den gode, gamle ‘borgerlige dyd’ – at spare penge op til det man ønskede sig fremfor at stifte gæld.

 4. Af søren sørensen

  -

  Skrevet af Bjørn Sørensen, 27. juli 2013 kl. 01:58

  De religiøse fanatiske pengemænd er dog de værste ikke? Havet engang sådan en chef ikke bare borgerlige menneske dyder men også fremmede stemmer talende inde i hovedet hele tiden…

  “It is curious how people take it for granted that they have a right to preach at you and pray over you as soon as your income falls below a certain level.”
  ? George Orwell

  “Money has become the grand test of virtue. By this test beggars fail, and for this they are despised. If one could earn even ten pounds a week at begging, it would become a respectable profession immediately. A beggar, looked at realistically, is simply a businessman, getting his living, like other businessmen, in the way that comes to hand. He has not, more than most modem people, sold his honour; he has merely made the mistake of choosing a trade at which it is impossible to grow rich.”
  ? George Orwell

  “A plongeur is a slave, and a wasted slave, doing stupid and largely unnecessary work. He is kept at work, ultimately, because of a vague feeling that he would be dangerous if he had leisure. And educated people, who should be on his side, acquiesce in the process, because they know nothing about him and consequently are afraid of him.”
  ? George Orwell

  “Fear of the mob is a superstitious fear. It is based on the idea that there is some mysterious, fundamental difference between rich and poor, as though they were two different races, like Negroes and white men. But in reality there is no such difference. The mass of the rich and the poor are differentiated by their incomes and nothing else, and the average millionaire is only the average dishwasher dressed in a new suit. Change places, and handy dandy, which is the justice, which is the thief? Everyone who has mixed on equal terms with the poor knows this quite well. But the trouble is that intelligent, cultivated people, the very people who might be expected to have liberal opinions, never do mix with the poor. For what do the majority of educated people know about poverty?”
  ? George Orwell

 5. Af Niels O

  -

  Som jeg har nævnt højere oppe, beskæftiger PKK sig med 2½ af de 10 teser. Hvad med de 7½ andre?

 6. Af Niels O

  -

  @Niels Juul Hansen, 26. juli 2013 kl. 23:14

  Jeg erindrer ikke, at jeg var en del af et pyramidespil, men det vidste du åbenbart, at du var, siden du siger “vi”.

  Hvem er Thor, og hvad har han med dit pyramidespil at gøre?

 7. Af The Engineer

  -

  Det er især grafen under tese 2 som er voldsomt skræmmende.
  Yderligere bevis på det polistiske elites interesse i at skabe et samfund fuldt med “klienter”, afhængige af staten.
  Her er den virkelig forklaring for Føghs fornægtelse af minimale staten.
  Ideen om demokrati er snart udvandet af løgnene som de politiske magthaver (uanset farve) efterhånden fylder deres lydige avishunde og os med.

  Jeg er begyndte, at tro, at det er politikerne selv som er den største fare for frihed og dekokrati.

  Er det ikke snart muligt at skabe en mere direkt (internet) demokrati – uden politiker ??

 8. Af P Christensen

  -

  Enhver kan jo selv lægge mærkedatoer ind i den interessante graf, som PKK viser først i indlægget.
  EF, EU, Bistandsloven, Udlændingeloven osv.
  Hvad man derimod ikke kan se er uddannelses-snobberiet. At det offentlige har måttet optage mange af de højtuddannede, som især venstrefløjen ønskede sig.
  Dér kunne en markant del af dem kun sidde og opfinde negativ, borger-unyttigt arbejde til sig selv og til andre. De burde i stedet have været uddannet til det private erhvervsliv.

 9. Af Bjørn Sørensen

  -

  @ søren sørensen

  Glem ikke den menneskelige faktor, for hvem gider at slide sin røv i laser hvis man bliver flået i skat.
  At vores produktivitet længe har været faldende er måske netop en forklaring hvorfor mange danskere ikke gider længere og lader sig nøje med hvad de har.

 10. Af søren sørensen

  -

  Lars Jakobsen…

  Er en helt almindelig kapitalistisk demokratisk socialist..Skatten skal ikke ned for liberale vælgere men op. Dem der ejer 85% af alt Dansk værdi, top 20% har rigeligt råd til brugerbetaling på alle offentlige ydelser udover skatten de betaler…

 11. Af Bjørn Sørensen

  -

  @ Niels Juul Hansen

  De 840.000 offentligt forsørgede andrager 28% af folk i den arbedsduelige alder. Forleden kom det frem at 650.000 ingen uddannelse har udover folkeskolen, hvilket specialkurser de sidste 10 år ikke har ændret på. I øvrigt har Prof. Niels Egelund i årevis skrevet om at 18% er analfabeter.
  De 6% er et kosmetisk produkt.
  Sidste år udtalte Danfos at de ikke forventede at have produktion i DK om 10 år. Ligeledes har industriens organisationer udtalt at de kun kan skabe nye arbejdspladser i højteknologisk produktion og at der ingen udsigt er til at skabe nye jobs for ufaglærte.
  At visse af de forskellige udtalelser fra ledende erhvevsfolk ikke er så pessimistiske, er det kosmetiske udtalelser baseret på de 6% ??
  Det er ikke ukendt at interesseoganistioner og erhvervsfolk er meget forsigtige med at komme med pessimistiske udtalelser.
  Jeg har tidligere skrevet om at der skal skabes 1 mio nye arbejdspladser for de ufaglærte og ineffektive som under de nuværende forhold er en umulig opgave. Så mange ledige har vi simpelt hen ikke råd til hvis vi skal have råd til vedligeholdelse af infrastrukturen og bevarelsen af væsentlige serviceydelser så som folkeskole, sundhedsvæsen, forsvar, politi og retsvæsen. Kvaliteten her har allerede længe været tvivlsom, især folkeskolen og sundhedsvæsnet har længe været ringe i forhold til vores nabolande.
  Vi kan ikke løse vores problemer hvis store dele af vores resourcer brændes af på selvskabt ledighed, fordi man ikke vil erkende at der er forskel på folk og at alt for mange ikke har kvalifikationer til de lønkrav der stilles.

 12. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Niels O

  Vi er alle de danskere, inklusive regeringen, der troede, at ‘pyramidespillet’ bare kunne fortsætte.

  Vi behøver ikke blande Thor ind i den diskussion. Han havde rigeligt med problemer med at finde ud af, hvor han boede!

 13. Af Niels O

  -

  Niels Juul Hansen, 26. juli 2013 kl. 16:48

  “…så vi ikke længere tror på, at vi kan købe hele verden.”

  Har vi da gået og troet, at vi kunne købe hele verden? Hvem er vi?

 14. Af Ole Skovgaard

  -

  @Niels Juul Hansen, den der “arbejds løs heds %” du refererer til i Danmark der er det Nyrops Aktivierings
  Cirkus % ? Eftersom antal personer udenfor arbejds markedet + antal Nyrop arbejds løse = ca. 1 mill cirkus artister, svarende til måske 30 % af arbejds styrken. Men sådan er der jo så meget, the soucegees of life is speget.

  I øvrigt vil jeg anbefale at du tager din medicin og forholder dig i ro (På alle blogs), fordelen ved dette er at andre kan komme til orde.

 15. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Bjørn Sørensen

  Et lille apropos.

  Økonomi er i allerhøjeste grad også et spørgmål om psykologi, så du kan både tale en økonomisk krise op og ned.

 16. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Bjørn Sørensen

  “Først når vi har genskabt fuld beskæftigelse tror jeg på en bedre fremtid for landet. Indtil videre dalrer vi bare derud af.”

  Jeg synes ikke vi dalrer.

  Arbejdsløsheden i eurozonen er 11-12% – og herhjemme under 6%. Det er stadig for højt, men oven på en økonomisk nedtur, som den vi har oplevet, så synes jeg ikke, at den er katastrofal, men naturligvis slem nok for de berørte.

  Fuld beskæftigelse i min optik er en arbejdsløshed på 2-3%, så vi har et stykke vej endnu.

  Jeg tror ikke, at det store flertal af danskere er voldsomt økonomisk berørt af denne krise, selv om mange frygter for at miste jobs. Det betyder, at vi ser en løntilbageholdenhed, som vil gøre os mere konkurrencedygtige.

  Der er også en tilbageholdenhed i vores forbrug, men i følge seneste oplysninger, er der ved at komme gang i dankortene igen – så jeg synes, at det går i den rigtige retning.

  Jeg ser ikke eksempler på din pessimisme i de forskellige udtalelser fra ledende erhvevsfolk.

 17. Af Bjørn Sørensen

  -

  @ Hans Jørgen Nielsen

  Jeg er da helt enig med dig, for jeg har da tidligere, flere år tilbage, forslået devaluering af kronen, løn og ansættelsesstop i det offentlige, ligesom jeg mener at arbejdmarkeds parternes frie forhandlingsret kræver en justering og en eller anden form for ansvarlighed bør indføres.
  Forrige gang slagterierne forhandlede lønninger fik fagforeningen at vide at der skulle spares 20% på lønudgifterne. Det ville fagforeningerne ikke høre tale om, forhandlingerne blev afsluttet med et forlig og dagen efter blev 800 mand fyret. Sidste år blev slagteriet i Esbjerg lukket hvor tidligere 1000 mand arbejdede. At slagteriarbejderne tjener 100 mindre i timen i Tyskland er formodentlig årsagen til at det lukkede. Forarbejdningen foregår efterhånden mere og mere i modtagerlandene som Tyskland og England.
  De få der er tilbage på slagterierne tjener gode penge men mange tusinde har mistet deres job.

  @ Niels Juul Hansen

  Efter at have studeret økonomi på Handelhøjskolen i begyndelsen af 80-erne, beskyldte mine venner mig for at male fanden på væggen, men jeg troede dog at danskerne ville besinde sig og gøre noget ved problemerne. Nu er vi havnet i suppedasen, for ingen ville lytte til almindelig sund fornuft. Fagforeningerne ignorerede totalt LO-formandens udtalelse om at de havde sejret ad helvede til. Nu har vi 840.000 uden beskæftigelse som overvejende er ufaglærte, lavtuddannede eller inefektiv arbejdskraft. Og dem kan vi ikke skabe arbejdspladser til med vores lønniveau.
  Den industri vi har nu, og noget af den er meget profitabel. Hvordan ser det ud om 10 år hvis investeringer går udenom DK og der er mangel på kvalificeret arbedskraft. Knoldesparkere har vi nok af, men dem kan vi ikke forsørge i evighed. Allerede nu har vi ikke råd til at forsørge dem, hvorfor vores offentlige bygninger og infrastruktur forfalder. Når det vil koste 85 mio at reparere Vikingemuset så er det et tegn på at det ikke har været vedligeholdt i årtier. Over halvdelen af vores broer trænger til vedligeholdelse.

  Du synes jeg er alt for pessimistisk. Først når vi har genskabt fuld beskæftigelse tror jeg på en bedre fremtid for landet. Indtil videre dalrer vi bare derud af. Jeg vil da medgi at den sidende regering er begyndt at gøre noget, men der er meget lang vej endnu.
  Roosevelts “New Deal” i 30-erne er det nu erkendt at det forlængede krisen. At Obama prøvede at gentage det. Og at røde økonomer her til lands tror at Keynes teorier kan redde os. Når man her i den veslige verden har misbrugt teorierne i over 30 år så er mulighederne efterhånden udtømt.
  Så kald du mig bare pessimist, men jeg er bange for at jeg har noget at have det i.

 18. Af RENE VANGKILDE

  -

  HVAD MENER! P.K-K. – hvorfor smed Venstre det
  liberale tankesæt overbord i 2001, og borgernes liberale handlefrihed i regeringsgrundlag.

  Hjort gennemførte med stor autoritet kontraktpolitik
  og garanterede fuld ansvar for beskæftigelsen, MEN
  også de ustyrlige uden arbejde skulle forsørges, nu
  ved vi jo alle, at beskæftigelse, investeringer og
  pengestrømmen kan flytte rundt i verden, men først
  i 2008 opdagede politikerne finanskrisen,som stadig
  kan vende tilbage ELLER er demokratiet ved at gå fallit nu også i USA, ELLER er den nye medicin elektronisk demokrati-kontrol af borgerne ELLER er
  demokratiet blevet en forretning, som skal malke
  skatteyderne.

 19. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Bjørn Sørensen

  Jeg synes, at du er alt for pessimistisk.

  Jeg tror ikke på, at vi er på vej imod afgrunden, selv om der givetvis er en hel del, som kan forbedres.

  Jeg mener, at for mange dansker har stiftet for meget privat gæld. Det mener jeg er torskedumt, for du er kun fri, hvis du er ‘økonomisk fri’. Personligt har jeg aldrig haft faste udgifter, der oversteg hvad min hustru og jeg også kunne klare, hvis det skulle ske, at vi en dag var uden et arbejde.

  Jeg tror, at økonomien er ved at vende positivt, og jeg håber, at mange er blevet klogere af den finansielle og økonomiske krise.

  Jeg er også glad for, at den nye regering har fået os alle ‘ned på jorden’ igen, så vi ikke længere tror på, at vi kan købe hele verden.

  Jeg kan ikke se, hvad vi kan bruge et VKO-flertal til, hvis det skulle ende med det ved næste valg.

 20. Af Hans Jørgen Nielsen

  -

  Bjørn Sørensen skriver:

  Hvis vi ikke mens tid er selv foretager det nødvendige så vil vores långivere stille betingelserne.
  Se bare hvordan grækerne skriger som en stukket gris fordi de bliver pålagt besparelser, efter de groft har løjet og svinet med lånte pengene i bedste Krøsus stil.

  Bjørn, du glemmer muligheden for monetarisering. Ja “muligheden” skriver jeg. Det var indtil euro-krisen altid standard repertoire i enhver IMF-kur, men under euro-krisen har der været to franskmænd i spidsen for IMF.

  Altså hårde neskæringer skal ledsages af monetær lettelser. læs devaluering. At de sydeuropæiske lande, Irland og Baltikum ikke har fået lov til dette, er noget som har kostet deres befolkninger uhyggeligt dyrt.

  Vi i Danmark har vores egen valuta og bestemmer selv over vore monetære forhold, og ingen kan forbyde os den dag i morgen at indføre en flydende valuta, som mere end 80 % af verdens lande har, og som beviseligt har hjulpet vore to nabolande England og Sverige godt gennem krisen. Derfor, Bjørn, må du huske i fremtiden at slå et slag for en flydende krone.

 21. Af Lars Jacobsen

  -

  Det er noget forfejlet at Liberal Alliance overhovedet blandes ind i en debat om Venstres manglende evne eller vilje til at føre liberal politik mens partiet var i regering.
  Liberal Alliance er ÆGTE liberale, og netop derfor kan de markere sig på det politiske landkort. Folk vil have den rene vare i en situation, hvor det står klart at “velfærd ad libitum” og en fortsat vildt voksende sektor ikke redder det virkelige behov for velfærd.
  Midlerne til en bedre fremtid er at stille større krav til den enkelte, samtidig med at der gives bedre muligheder sammen med en mærkbart sænket skat for både lønmodtagere og virksomheder.

  Til sidst til kommunisten Søren Sørensen:
  Har du mon bemærket det sidste forslag til en skattereform fra Liberal Alliance: At bundfradraget hæves mærkbart og ligeligt for alle – såvel “fattig” som “rig”?
  Kan du på nogen måde påstå at der er social ubalance i dette?

  Liberalisme i den danske udgave er IKKE ond. Det er den nødvendige vej frem i en globaliseret (liberaliseret) Verden med benhård konkurrence.

  XVI

 22. Af Bjørn Sørensen

  -

  Da jeg var dreng i 50-erne kan jeg huske hvordan mine onkler ved festlige lejligheder grinede af Parkinsons Lov (om den offentlige sektors knopskydning), ja det var da kun tossede englændere der kunne finde på den slags.
  Men ak, med 68-erne lange vandring i departementerne fik vi vores egen knopskydning som overgår de værste skrækadvarsler.
  Vi har alle tiders chance for at blive af med det forvoksede bureaukrati nu 68-erne går på pension.
  Indfør ansættelsestop i det offentlige de næste 10 år.
  Det er hvad der skal til hvis vi vil have ryddet op i det offenliges resourcemisbrug.

  Det er den siddende regerings kernevælgere, så hvor megen realismesans kan vi forvente herfra?

  “Hvert år bruges jo op mod tre eller fem hundrede milliarder jo på ting som er uvedkommende og som ikke gavner befolkningen.”

  Preben, du har da ret i at de radigale verdensfrelsere brænder enorme resourcer af på os uvedkommende ting og meget ef det er ren og skær spild af resourcer, og reelt gavner det overvejende dem selv.

  Enhver realistisk økonom ved at vejen frem er offentlige besparelser og sænkning af skatterne.

  Hvis vi ikke mens tid er selv foretager det nødvendige så vil vores långivere stille betingelserne.
  Se bare hvordan grækerne skriger som en stukket gris fordi de bliver pålagt besparelser, efter de groft har løjet og svinet med lånte pengene i bedste Krøsus stil.

  Man kan ikke ubegrænset leve over evne, som mange af de røde tror.

  At danskerne længe har opført sig som de tre aber som holder sig for øre, øjne og mund, kan ikke fortsætte i det uendelige.

  At de skyldige 68-ere helst ser problemerne fejet ind under tæppet, viser blot hvor ansvarforflygtigende de er.

 23. Af PREBEN F 1 JENSENH

  -

  Bjørn Sørensen………..

  Du har jo ret i at velfærdsstaten er ved at falde sammen under sin egen vægt. Men skyldes det ikke især de politiske halvhjerner, der fører radigal politik og pålægger danskerne og virksomhederne enorme byrder, for at tvinge dem til at finansiere masseindvandringen, godhedsindustrien, milliardprojekter i Afrika, EU- og FN-aktiviteter, et overopsvulmet bureaukrati, diverse krigsførelse i en række fjerne lande og politikernes luksus-udskejelser osv.

  Hvert år bruges jo op mod tre eller fem hundrede milliarder jo på ting som er uvedkommende og som ikke gavner befolkningen.

  Vi har (med enkelte hæderlige undtagelser) fået os en nomenklatura af røde, utopiske, uvidende og herskesyge teoretikere og fantaster, som har storhedsvanvid og foragter fædrelandet, og som ikke regner danskerne for andet end det skidt de træder på.

  Er det ikke rigtigt?

 24. Af PREBEN F 1 JENSENH

  -

  Går ud fra at Arvid Holms indlæg er ironisk eller sarkastisk ment.

  Niels (Juul) mener at de fleste danskere gerne vil betale en milliard i skat, hvis de blot kan have 200 millioner tilbage til sig selv. Det har han jo nok ret i.

 25. Af Bjørn Sørensen

  -

  Når 2/3 af vælgerbefolkningen er afhængige af offentlige kasser så er det lidt svært at få dem til at save den gren over de sidder på.

  De borgerlige partier og erhvervsorganisationerne accepterede allerede i 50-erne den socialdemokratiske velfærdsmodel.
  Og det er især borgerlige regeringer som har strammet skatteskruen for at bevare “magten”.
  De borgerlige politikeres taburetkløe var åbenbart vigtigere end principperne.
  Fogh skrev da en udmærket bog om minimalsamfundet, men chancen for at blive statminister fik ham hurtigt ind på den gyldne middelvej, og han strøede om sig med valgflæsk så skatteskruen fortsatte.

  Enhver realpolitiker ved at velfærdssamfundet dage er talte. Den siddende regering er allerede begyndt med nedskæringerne men der er lang vej endnu.
  Sidst vi havde en alvorlig krise var det en verdenskrig som reddede os ud af krisen. Så hvordan løser vi det denne gang. Er vi blevet så meget klogere når klarsynede allerede i 50-erne kunne forudse velfærdssamfundenes kollaps.

  Erfaringerne fra 30-ernes krise skulle kunne give os et prej om at det nytter ikke at udsætte pinen, det blot forlænger den.

  Men vil vi vores eget bedste, eller fortsætter vi med “tisse i bukserne” løsninger.

  Det bliver ikke nemt når man skal overbevise 2/3 af vælgerne at det er bedst for samfundet hvis vi saver den over de sidder på.

  Hvornår begynder politikerne at træde i karakter?

 26. Af PREBEN F 1 JENSENH

  -

  Hvis vi regner de direkte skatter og de indirekte, mere skjulte indhug i den typiske danskers private økonomi sammen, er det vel noget i retning af 80-85% af en indkomst der opsuges eller konfiskeres af “systemet”. Tænk på at de tre fjerdedele af en el-regning er afgifter, at størstedelen af benzin-prisen er skat, at der er afgifter på nærmest alt. Hvortil kommer en styrtregn af gebyrer, tvungne “bidrag”, licenser, ekstra-opkrævninger, boligskat, toldsatser og bøder osv.

  Skattetrykket mv. er jo nu så hårdt, at det har lukket tusinder af firmaer og butikker, plus at hundredtusindvis af danskere er blevet påført stress og negative sociale oplevelser, såsom jobtab, fogedforretninger, skilsmisser og tvangsauktioner. Eller ligefrem sygdom og hjemløshed.

  Alligevel fortæller regeringen hændervridende og hyklerisk medfølende, at der ikke længere “er råd til” at undgå store nedskæringer af velfærden.

  Men hvad bruges de tusindvis af millioner af skatte-kroner så til?

 27. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Jørgen Christensen

  Jeg tror, at flertallet af danskere med glæde ville betale en milliard kroner i indkomstskat. Uanset om de ‘kun’ havde 50 – 40 – 30 eller 20% tilbage til sig selv.

  Jeg ville.

  Jeg synes ikke, at du behøver ynke dem.

 28. Af Christian Løgberg

  -

  “Mere end 715.000 danskere betaler således i dag 50 pct. eller mere. Det er noget mere end “ingen”.”

  Jvf. kilden er det 615.000? (tabel 2). Derudover er der en væsensforskel på marginalskat og skattetryk. At marginalskatten ligger over 50% betyder langt fra, at personen overordnet set betaler mere end 50% i skat.

 29. Af Arvid Holm

  -

  “Danmark kan ikke være socialkontor for hele verden!”
  Følgelig er det nødvendigt at behandle mennesker forskelligt afhængigt af, om de hører til eller ikke hører til i den nationalt afgrænsede velfærdsstat.
  Velfærdsstaten er unægteligt nationalistisk og dermed umoralsk.
  Yderligere synger den danske velfærdsstat på sidste vers, da den selvstændige nationalstat Danmark er på vej til at blive en underordnet region i EU.

  Det er naturligvis vanskeligt at opretholde en pligtfølelse overfor et umoralsk samfund, der endda er under afvikling.
  Når forpligtelsen og fremtidsperspektiverne forsvinder, bliver det meningsløst at bidrage.
  Derfor må kravene til bidragyderne reduceres, når deres adfærd ikke er under total kontrol.

 30. Af PREBEN F 1 JENSENH

  -

  Det er dog helvedes så ustabile disse pc’er kan være. En nærmere forklaring (med en række eksempler) vedr. velfærdsstatens kolossale deroute forsvandt, via en elektronik-fejl. Skal åbenbart have købt en ny computer.

  (En deroute som via politiske overgreb og kommunal humbug osv. har sendt hundredtusindvis af danskere ud i elendighed)

  (Nå, måske det er ligemeget at teksten forsvandt. De fleste læsere og bloggere ignorerer jo alligevel at en særdeles ildevarslende udvikling er i gang)

 31. Af PREBEN F 1 JENSENH

  -

  Det man kan udlede af det udmærkede oplæg, er bl.a. at de fleste partier og politikere har fået afgifter og gebyrer på hjernen. De kan simpelt hen ikke få skatteplyndring nok, da slet ikke når det gælder den brede befolkning. Det er noget andet med de meget velhavende.

  Men de almindelige danskere plyndres hæmningsløst via skatter, moms, bøder, gebyrer, bidrag, tvangslicens og tusindvis af afgifter. Og mere og mere foregår den skruppelløse udplyndring til fordel for foretagender og projekter som Danmark og danskerne ikke har gavn eller glæde af.

  Og trods verdens højeste skattetryk, bliver velfærden ringere og ringere, og det offentlige system fungerer dårligere og dårligere. F.eks. kan det nu tage op mod en halv time at komme igennem pr. tlf. til politiet, et redningskorps, brandvæsnet, en natlæge eller et hospital. Eller der er slet ingen tlf.pasning i perioder. Trods moderne teknik står det ringere til end for 30 år siden. Og kommer man igennem kan der være bureaukrati og tast 1,2,3,4 eller 5 procedurer der yderligere forsinker hjælpen.

  Og yderligere forringelser er i anmarch. For den røde regering har nogle sære idéer om at hvis noget fungerer godt, skal det bureaukratiseres, underkastes en “reform” eller sælges til udlandet. Eksempler på dette er de politiske overfald på de privat-praktiserende læger og salget af postvæsnet til svenske særinteresser.

  Kan vi fortsat have tillid til demokratiet, nationen og velfærdsstaten??

  Næh, det kan vi ikke. I den forstand at demokratiet og fædrelandet er under afskaffelse. Og velfærdsstaten er begyndt at være upålidelig og tyrannisk. Tusinder af danskere oplever nu at de ydelser de har ret til iflg. lov, løfter og sædvane, udebliver. De bliver snydt så vandet driver af dem.
  Eller de udsættes som kræftsyge, hjertesyge eller anden sygdom, for horrible krav som de ikke kan klare.

 32. Af Henning Svendsen

  -

  Og tese.2!-ingen offentlighed skal skal betale mere til det offentlige end den har til sig selv,på den måde kan der blive overskud i kassen og skatten kan sænkes.
  Og den såkaldte”liberal alliance”den må nu gribe i egen barm!-Joakim.B.Olsen,kan ikke længere deltage i GREAT WALL MARATON,på skatteydernes regning-hvilket han og mange andre gør, når de er på såkaldt”barsel.Nej det er ikke glatkæmmede og solbrune ynglinge,som danmark har brug for.Vi skal have et rationalistiks parti,med en høj moral og uden hæmninger.

 33. Af søren sørensen

  -

  Skrevet af Jørgen Christensen, 25. juli 2013 kl. 16:13

  Dit regnestykke er leflende for dig selv men dens værdi er lille!…Du “misforstår” sammenhænget! Top 20% ejer 85% af alle Danske værdier og betaler ikke 85% af skatterne…Og selv hvis de gjorde er det for lidt da de jo har langt bedre råd til at betale end de nederste -80%!

  Den rigeste 1% der ejer 34% af alle Danske værdier betaler kun 8% af skatterne…ja,ja,ja det er profitten..Så nemt er regnestykket dog ej heller med alles fiktive fradrag,afdrag,uddrag,nydrag.

  Carina og Robert er ligegyldig i det store regnestykke..Den drejer sig om Hr. og Fru Gentofte, MV. og deres fremtidig egenbetaling af samfundsgoder af både poderne deres og dem selv. Rige børn skal også være ansvarlige for fattige forældre hvis nødvendigt..

  Skatten skal ned for kassemanden og Damen MV og alle med 200 kr. i timen og derunder og op for advokaten med 1500.-…Så nemt er det..Ikke denne med nogle få procenter mere, eller 20 for ham end kassedamen…Den er for virkelighedsfjern..Pengene ender kun i Advokatens lommer fordi folket tjener den til ham…Ejerne har kun deres uregelmæssig profit fordi de har tjent for meget på lønmodtagens sved..Ellers sad top 10% jo ikke med 64% af alt Dansk værdi…

 34. Af Niels Juul Hansen

  -

  Enig Kurrild i din vurdering af teserne..

  Pind er en populistisk, politisk ’survivor’, men jeg tror ikke på, at Venstres chefideolog, Claus Hjort Frederiksen og partiet Venstre har ændret holdning.

  Venstres chefstrateg, Claus Hjort Frederiksen, bad engang Søren Pind holde kæft for åben tv-skærm og slog fast, at Pind havde taget fejl i syv år.

 35. Af Niels O

  -

  PKK beskæftiger sig med 2½ ud af 10 teser.

  Fogh var i den grad ikke fan af teserne.

  Det er nogle journalister på Berlingske, der i tiåret har erklæret teserne som en succes.

  PKK klandrer VK-regeringen for forskelligt i 00’erne med teserne som præmis.

  Jeg siger: Der er noget, der ikke stemmer her.

  “En sten kan ikke flyde, morlille kan ikke flyde, ergo er morlille en sten.”

 36. Af PKK om De Ti Teser | Punditokraterne

  -

  […] indlægget kan læses her – og er stærkt anbefalelsesværdigt til dem, der mener at Danmark er blevet mere […]

 37. Af Kurt Dejgaard

  -

  Peter Kurrild-Klitgaard

  Tak for den. En fornøjelse (omeend samtidig også forstemmende) nok engang at se hvad lidt fakta kan gøre ved en masse tom snak.

 38. Af Jørgen Christensen

  -

  søren sørensen – dit sædvalige ævl.
  22. august 2012.
  Danmarks økonomiske overklasse har mindre indkomster end i stort set alle andre lande, men de betaler en svimlende stor del af de samlede indkomstskatter.
  Danmarks økonomiske overklasse, den rigeste ene pct. af befolkningen, som tjener mere end én mio. kroner om året, er en guldgrube for den danske statskasse.
  De 47.000 danskere, der har de højeste indkomster, betaler således otte pct. af alle indkomstskatter i form af bundskat, topskat, kommuneskat, aktieindkomstskat og så videre. Det svarer til, at denne elite betaler tæt ved 33 mia. kroner i indkomstskat. Det er så meget, at det kan dække alle udgifter til 70.000 offentligt ansatte eller næsten de samlede offentlige udgifter til kontanthjælp og dagpenge, viser en opgørelse, som tænketanken CEPOS har udarbejdet.
  Ses der på de ti pct. rigeste danskere, så udgør deres betaling af indkomstskat 32 pct. af de samlede skattebetalinger. Det er hele 133 mia. kroner i indkomstskatter, som de ti pct. rigeste betaler, hvilket nogenlunde svarer til de samlede udgifter til folkepension, SU og barsels dagpenge. For 133 mia. kroner kan man alternativt betale løn og andre udgifter til 270.000 offentligt ansatte eller tæt ved en tredjedel af alle offentligt ansatte.
  De ti pct., der har de laveste indkomster i Danmark, betaler derimod kun 0,3 pct. af indkomstskatterne, mens de 20 pct. med de lavere indkomster betaler 2,5 pct.

 39. Af Krister Meyersahm

  -

  Hvad skal vi med “teser”? Det vi har akut behov for er; beskyttelse mod skiftende politiske flertals hærgen med borgernes liv og levned.

  Det er en stor mangel ved vores Grundlov, at den ikke forbyder offentlig gældstiftelse. Det er også en fatal mangel, at lovgiver er tildelt ubegrænset beskatningsret.

  Det; at som borger være beskyttet mod uhæmmet beskatning og være fritaget for at deltage som kautionist for statens lån, bør være en borgerrettighed, som vi skal have ind i Grundloven.

  Vi har garantier i Grundloven der beskytter ejendomsretten og mange andre basale rettigheder. Men vi har intet der beskytter os mod de politiske flertals ret til, at beskatte os fra hus og hjem og pålægge os, at deltage i afbetaling og rentebetaling af samfundets gæld.

  Havde Grundlovens givere kunnet forudse, at danske politikere skulle brandbeskatte og gældsætte deres “egne” medborgere, i så ekstrem grad, som ingen enevældskonge nogensinde havde gjort det, så havde de garanteret indført begrænsninger for deres udfoldelser.

 40. Af Hans Jørgen Nielsen

  -

  Thomas Rasmussen skrev: [min fremhævning]

  og i den forløbne måned læste vi i en rapport fra Dansk Erhverv at de store udenlandske selskaber styrer uden om Danmark og istedet placerer deres investeringer i bl.a. Sverige – på grund af bl.a. Danmarks regeltyranni, høje skattetryk og høje omkostningsniveau!

  Ja. kære Thomas. De to sidste punkter kunne bedres ved en overgang til flydende valuta, så den får samme niveau overfor EUR og USD som SEK har. Vil den ikke ned, findes der visse metoder som Nationalbank og regering kan tage i anvendelse, f.eks ved at gå ud og sige at vi vil lave en rask gang QE. (Jeg sagde ikke at vi faktisk skulle lave QE, som oftest vil bare snakken om at vi er fast opsatte på at gøre det, være nok – altså at “italesætte markedet”)

  For du har jo ret: Den stærke danske krone — og dermed større omkostninger for lønninger og indkøb af halvfabrikata målt i f.eks euro — er en væsentlig årsag til at udenlandske firmaer går udenom Danmark

 41. Af Thomas H. Rasmussen

  -

  Danskerne er af leflende politikere og godhedsindustrien blevet pakket ind i velfærd, regler, forbud m.m. og der er i dag intet incitatement til at søge arbejde fordi overførselsindkomsterne er så høje! Hele partiet Enhedslistens vælgersegment af arbejdssky elementer bestiller f.eks. ikke andet end at klynke istedet for at bidrage med noget til samfundet! Hvorfor bliver de ikke aktiveret af de uduelige Jobcentre? Der søges modige politikere som kan få danskerne – og dermed dansk økonomi – i gang igen ved at gøre flere danskere selvforsørgende!
  Alt for længe har “Ingen kvaler – naboen betaler” filosofien hersket! Alt for mange er blevet klientgjort af godhedsindustrien!

  Danmark har verdens dyreste offentlige sektor og verdens højeste skattetryk, vi har kæmpe statsunderskud, lavvækst, dårlig konkurrenceevne, stigende grænsehandel, et alt for højt omkostningsniveau og vi har en folkeskole som ikke fungerer! Samtidig vælter det ind over grænserne med flere udenlandske bistandsklienter som bliver en evig økonomisk og social belastning for vores lille land! Selv Norge har erkendt dette i en nylig rapport! Vi har 2,2 mio. mennesker på verdens højeste overførselsindkomster – heraf 855.000 i den arbejdsdygtige alder + ca. 900.000 offentligt ansatte! De produktive er nu i mindretal og vi er på vej mod græske tilstande hvis dette ikke ændres hurtigt! Den offentlige sektor trænger i den grad til et SAS-reality check!

  Og hver gang vi hører en af de uansvarlige røde politikere synes de jo at det er en dødssynd hvis man prøver at effektivisere og spare på verdens dyreste offentlige sektor. De røde politikere vil hellere brandbeskatte folk så deres realløn udhules! De røde politikere og gammelkommunisterne fra Enhedslisten skaber kun pessimisme og lavvækst i samfundet! Enhver som har været ansat i det offentlige med deres 34,5 timers arbejdsuge, øv-dage og dobbelt så meget sygefravær som i det private ved jo at god ledelse og godt købmandsskab i den offentlige sektor er en by i Grækenland!

  Er det ikke utroligt at den offentlige sektor i de sidste 20-30 år er eksploderet med “kolde” hænder til trods for tekniske fremskridt i form af EDB m.m.? Alle disse DJØF’ere og AC’ere som ikke kan klare sig i det private sidder og laver nye regler, forbud, kontroller og kunstige projekter som er helt uden nytteværdi for samfundet – men som sikrer de offentligt ansatte en høj løn og cheferne store fratrædelsesgodtgørelser selv om de fortsætter i deres jobs! Og hele den knopskydende godheds- og indvandringsindustri er jo et kapitel for sig selv! Prøv også at se hvor mange overflødige nævn, råd, centre, institutter, kommissioner, kulturprojekter m.fl. som der findes! Og hvem siger at vi i en økonomisk krise skal bruge 16 mia. kr. på ulandsbistand, bruge over 16 mia. kr. på børnepenge og bruge 17 mia. kr. på de uduelige Jobcentre som kun formidler ca. 7% af de nye jobs som besættes? Og hvem siger at vi skal betale flere mia. kr. i mediestøtte og flere mia. kr. til kunst- og filmfonde? Hver gang vi køber en billet til en dansk film er der bundet flere tusinde offentlige kr. i halen på den!

  Og priserne på el, vand, varme, tog- og busbilletter, grundskyld, post m.m. – altså alt det som det offentlige står for – er steget langt mere end lønudviklingen så folk får deres realløn udhulet til skade for vores konkurrenceevne, vækst m.m.!

  Danmark rasler ned over listen over verdens rigeste lande og i den forløbne måned læste vi i en rapport fra Dansk Erhverv at de store udenlandske selskaber styrer uden om Danmark og istedet placerer deres investeringer i bl.a. Sverige – på grund af bl.a. Danmarks regeltyranni, høje skattetryk og høje omkostningsniveau!

  Der er kun en vej ud af krisen og det er at få den offentlige sektor tilbage på 1990-niveau – når det gælder antallet af “kolde” hænder – og få gang i alle de alt for mange arbejdsdygtige personer på verdens højeste offentlige ydelser! Det kan give skattelettelser og gang i det private erhvervsliv som vi alle i sidste ende lever af!

 42. Af Hans Jørgen Nielsen

  -

  Kurrild
  Nu har jeg netop gransket din anden graf,- den som viser “Personer som er afhængige af offentlige overførselsindskomster” og set hvorledes den steg 1986-93 – altså den syv år lange [vækstmæssige] stagnationsperiode, som indledtes da D-mark — og med den DKK — blev opskrevet på Plaza-hotellet i New York d. 22. september 1985. Læs mere på min webside om denne skæbnesvangre begivenhed, der altså — indtil nu — har gjort to kriser dybere og mere langvarige end de behøvede at være, nemlig 1986-93 og 2008-2015, ved at Google “Derernogetrivrav

 43. Af Hans Jørgen Nielsen

  -

  Det er YDERST interessant med den graf, som Kurrild viser, over skattetrykket som begyndte sin himmelflugt i 1983, hvor den JURA-uddannede sønderjyde fra det tysksindede Tondern [~Tønder ], Poul Schlüter i oktober måned året inden havde lagt vor gamle krone fast til den vesttyske valuta.

  Givetvis var der store underskud — en arv fra Anker Jørgensen — som der altså skulle findes klejner til at udligne. Men hvor dum har man så lov at være at lægge kronen fast til den vesttyske valuta, når vi så d. 22 september 1985 sad i saksen (fordi vi skyggede den møntfod de har i Sachsen) da den vesttyske valuta blev opskrevet? En god flydende valuta eller en valuta som lægger sig op af en kurv af valutaer, hvori dollaren indgår (som SEK og NOK) er naturligvis sagen. Den 22. september sad vi jo i saksen, da Reagan besluttede at give taberne fra anden Verdenskrig en — sidste — afstraffelse, og opskrev deres valutaer. En flydende valuta viser sin mest valuable fortrin (i mere end een forstand) under kriser, hvor den virker som <i<shock absorber [ ~støddæmper], d.v.s. giver flere kroner i kassen for hvert salg eksportvirksomheder foretager og gør det lettere for dem at tage ordrer fra…..firmaer fra lande med en flydende valuta, samtidig som det gør importvarer dyrere,- til gavn for betalingsbalancen.

 44. Af Christopher Mortensen

  -

  Hej Peter

  Hvordan er du kommet frem til disse tal?

  “Da teserne blev skrevet, havde cirka 62 pct. af vælgerkorpset dets primære indtægt via de offentlige kasser; da VK-regeringen mistede magten, var det cirka 67 pct.”

  Er det offentlig ansatte samt de danskere, der er på overførselsindkomster?

  I så fald ville jeg mene, det er lige at strække den, at bruge det tal i en diskussion om størrelsen på den offentlige sektor

 45. Af Anders Madsen

  -

  Underligt indlæg fyldt med en mængde fraser. Ja, der er flere ældre og derfor også flere der får folkepension, men skal borgere på 70 år arbejde hvis de har en baggrund som murere eller fabriksarbejdere og ikke sidder med bløde hænder i Cepos og producerer pressemeddelelser (og ikke økonomisk forskning).

  Danmark er et af de lande i vesten der har de mest solide offentlige finanser og ledigheden skyldes stort set udelukkende et svagt hjemmemarked der er ramt af følgerne af boligboblen. Omvendt ser man stigende ledighed i Sverige som Venstre har som forbillede og i Tyskland er der utallige sager om underbetalte østarbejdere der lever under kummerlige vilkår.

  Men hvad vil Venstre og Cepossegmentet ud over at gentage fraserne og myterne om de mange milliarder der kan effektiviseres for i det offentlige, men sjovt nok ikke i det private.

  Venstre har haft magten i godt 20 ud af de seneste 30 år og allerede i 80’erne var mantraet udliciteringer og privatiseringer som socialdemokraterne og EU også har abonneret på, så hvor er trylleformuleren – robotstøvsugere eller privatiserede fængsler?

  Løkke er tavs og Liberal Alliance skal lige igen regne på deres fantasimilliarder der skal lettes for i skatter og afgifter på smøgerne.

 46. Af Niels O

  -

  Alternative skattetryksmål, hvis man har behov for det:

  skm.dk/skatteomraadet/talogstatistik/menu/519.html

 47. Af Niels O

  -

  Vedr. de 51% i skattetryk i 2005

  Her er forklaringen fra Kristian Jensen:

  “Kristian Jensen (V), der dengang var skatteminister under VK-regeringen, og som i dag er gruppeformand for Venstre, erkender rekorden i skattetryk over for epn.dk.

  “Man kan ikke diskutere fakta, og ifølge Danmarks Statistik har skattetrykket aldrig været højere end i 2005,” siger Kristian Jensen, som mener, at en del af forklaringen skal findes i, at staten det år fik ekstraordinært store indtægter ind på beskatning af bl.a. aktier.

  “Og den del har ikke noget at gøre med, hvad vi beslutter på Christiansborg, men handler derimod om, hvad der sker på Wall Street. Desuden har vi efterfølgende sænket skatten markant,” siger han med henvisning til, at skattetrykket i 2011 ligger på 46,9 pct., hvilket er det laveste niveau siden 1992.”

  jyllands-posten.dk/politik/ECE4576890/sf-venstre-har-rekord-i-skattetryk?page=1

 48. Af Ole Skovgaard

  -

  Er meget enig i “kvadratroden” af blog indlægget nemlig at teserne da gav en god debat om mange ting, men det er vrøvl at sige, de har noget med den førte politik i dag at gøre. Det er muligt, at HTS eks vil sige når hun er til møde i EU, at vi i Danmark er gået “reform amok”.

  Men når det kommer til praktiske ændringer og reformer vi bliver tvunget til af omstændighederne at foretage inden for de næste 10-15 år i dette land (af De finansielle markeder og EU systemet blandt andet) så er det helt andre teser der skal på bordet og Bachmann Turner Overdrives hit fra 1974 beskriver det vist meget godt:

  “You aint seen nothing yet, baby you aint seen nothing yet”.

 49. Af Kjeld Flarup

  -

  Ret så skammeligt at Leif Mikkelsen ikke blev fremhævet endsige nævnt af medierne i den forbindelse. Han var jo den eneste der tog konsekvensen og forlod Venstre, og netop var med til at skabe Liberal Alliance.

 50. Af søren sørensen

  -

  Borgerlige har kun en tanke, skat, og ikke af den søde slags…

  Den rigeste 1% ejer 34%, top lo%- 65%, top 20%- 85% af alle Danske værdier. De har tusindvis af muligheder for bedrag og svindel den lille mand ved kassen i Irma ingen…Når de nu stjæler l million af samfundets penge optjent af den lille mand og koster måske lo døde på hospitalerne får de 18 måneder fængsel og ikke lo livstidsstraffe…Ham der stjæler det sort/hvide får også 18 måneder…

  På tide at borgerlige rige betaler hvad de skylder og stopper med at betale et utal af folk som klitgaard til at agitere for mindre rigmands betalt samfunds betaling efter deres penge er optjent af den underbetalte of misbrugte pøblen…

  Brugerbetaling af alle rige borgerlige med alt fra folkepension, skole og universitet for deres afkom, hospital, vej brugs betaling MV. Således blev der råd til velfærd i fremtiden i Danmark. Det har aldrig været meningen at millionærer skulle nasse på samfundskassen efter de har nasset på arbejderen….

Kommentarer er lukket.