Kampen (og myten) om de ti liberale teser

Af Peter Kurrild-Klitgaard 69

Denne sommer kan de såkaldte “ti liberale teser” fejre ti års jubilæum.  Altså den samling af ti liberale udsagn, som en række Venstre-folk i 2003 formulerede som en bevidst, holdningsmæssig udfordring af den midtersøgende kurs, som Anders Fogh Rasmussen havde anlagt i årene efter 1998.

Og dét jubilæum er der så udbrudt en tilnærmelsesvis borgerlig borgerkrig om.

På den ene side står Berlingskes journalister og lederskribenter, der mener, at Søren Pind & co. sejrede og dét så meget, at de ti teser nu angiveligt er “politisk mainstream”, og at det er “indlysende, at de frihedsorienterede principper nu har bred opslutning … en mentalitetsændring. En stribe reformer er gennemført i en ånd som minder meget om tesemagernes”, hedder det i lederen.  “Pind vandt slaget om de ti liberale teser” og “i dag er de kontroversielle hensigtserklæringer blevet dansk realpolitik”, kan man læse, at det forholder sig.

På den anden side af debatten står en del mennesker på de sociale medier og andetsteds, der mener, at det snarere var skabelsen af Liberal Alliance, der sejrede og trak Venstre og dansk politik i en mere liberal retning.  Fordi liberale Venstre-vælgere nu for første gang siden 2001 ville have et liberalt alternativ at stemme på.

Sandheden er, at begge parter tager fejl–ihvertfald som positionerne formuleres.  Virkeligheden er både mere kompleks og mere simpel: Ja, “de ti teser” betød nok noget for dansk idédebat.  Men nej, de har ikke rykket særligt meget, og de er slet ikke “mainstream”.  Om noget har den virkelige verden måske bevæget sig endnu længere væk end dét, som tesemagerne ønskede, og på de få punkter, hvor liberale vil kunne have noget at hænge deres hat og forhåbninger på, skyldes det formodentlig nogle helt andre faktorer.

***

Tag blot den første og mest kendte af de ti teser: “Ingen skal afstå mere til det offentlige, end vedkommende har tilbage selv.”

Hvis det udsagn vitterligt skulle være “mainstream”, skulle man jo tro, at det var noget, der var implementeret, eller ihvertfald at udviklingen gik den vej.  Men hvad er realiteterne?  Da teserne blev skrevet i 2003, var skattetrykket (målt som samtlige skatter og afgifters andel af bruttonationalproduktet) på 48,1 pct.  Under netop VK-regeringerne slog skattetrykket Danmarkshistorisk rekord med 51,0 pct. (2005), og tager man gennemsnittet af årene 2003-2013, har skattetrykket ligget på 48,9 pct.  I indeværende år forudses det i prognoser at ende på 49,9 pct.  Danskerne betaler altså i gennemsnit omtrent halvdelen af samtlige indkomster til det offentlige, og tendensen har endog været svagt stigende.

Lige præcis hvor er det, at det er udtryk for en mere liberal retning?  Og så ser vi endog bort fra, at denne måde at opgøre skattetrykket på i virkeligheden underdriver, hvor stor en byrde skatterne reelt er.  Lidt afhængigt af opgørelsesmetoden, taler vi snarere om skattetryk, der ligger på 55-70 pct.  Hvilket må siges at være mere end halvdelen.

At fokusere på “skattetrykket” som helhed camouflerer imidlertid, at der er mange danskere, der betaler væsentligt mere end halvdelen af deres indkomst i skat: Først og fremmest dem, der faktisk har en arbejdsindkomst, hvoraf en meget stor del betaler topskat.  Mere end 715.000 danskere betaler således i dag 50 pct. eller mere.  Det er noget mere end “ingen”.

Disse og andre danskere betaler iøvrigt også moms på 25 pct.  De betaler også ejendomsskatter og grundskyld (der i kommuner som Frederiksberg og Rudersdal let kan nå op på over 100 pct. af indkomsten).  De betaler også energiafgifter.  O.s.v., o.s.v., o.s.v.

***

Den centrale tese nr. 2 har ikke klaret sig bedre: “Det er vigtigere, at skatten falder end, at den offentlige sektor vokser.”

For det første er skattetrykket ikke mindsket siden 2003, og de skatter og afgifter, der bliver fremhævet som værende reduceret, er blot erstattet med nogle nye eller højere.  Ialt 287 gange alene under VK-regeringen–en linje, der er fortsat under SRSF-regeringen.  Til gengæld er den offentlige sektor målt i faktiske udgifter større end nogensinde.  Da teserne blev skrevet, havde cirka 62 pct. af vælgerkorpset dets primære indtægt via de offentlige kasser; da VK-regeringen mistede magten, var det cirka 67 pct.

***

Heller ikke på de fleste af de andre tese-områder, er det gået i den retning, man ønskede sig. Jo, der er halvhjertede eksempler, f.eks. når det gælder nr. 3: “Det er vigtigere, at skatten falder, end at overførselsindkomsterne stiger.”  Her tog SRSF-regeringen initiativ til at sænke den automatiske stigningstakt i overførselsindkomsterne.  Men det var ikke, fordi de liberale teser havde vundet indpas i Venstre: Det skyldtes derimod et omsving hos S-SF allerede under VK-regeringen.  Bag denne udvikling har Ole Sohn (SF)–paradoksalt nok– haft større realpolitisk betydning end samtlige Venstre-tesemagere tilsammen.

***

Hverken når det gælder tilstanden eller tendensen, er der altså belæg for at sige, at tesemagerne har sejret på centrale punkter.  Ikke engang minimalt.

Men hvad med internt i Venstre, “Danmarks Liberale Parti”?  Adskillige af tesemagerne er sidenhen nået til tops, eller tæt derpå.  Først og fremmest Søren Pind (siden udviklings- og indenrigsminister, nu udenrigspolitisk ordfører) og Peter Christensen (siden skatteminister og nu chefforhandler og finanspolitisk ordfører), og andre er mulige fremtidige ministeremner.  Men personer på formelle poster er ikke det samme som faktisk politik–hvilket de mange, der i 90erne og 00erne håbede, at netop Anders Fogh Rasmussen ville kunne realisere en længe ønsket liberal politik, vil kunne bekræfte.

I sidste ende er det afgørende jo ikke, hvad folk siger, men derimod hvad de faktisk gør.  Her er faktum, at de af tesemagerne ikke blot trak deres beslutningsforslag i 2003 (og igen i 2006), men at de af dem, der var folketingsmedlemmer, i løbet af 00erne loyalt lagde stemmer til politikker, der ofte var det stik modsatte af, hvad de selv havde opstillet som målsætninger. Og det er iøvrigt noget, de er fortsat med også efter 2011, hvor Venstre (og Konservative) med energiforliget i 2012 lagde stemmer til en af de største afgiftsstigninger for almindelige danskere i moderne tid.

***

Men hvad så da med “tonen”?  Er den ikke nu blevet en anden?  Og kunne det måske være tesernes skyld?

Det hedder det sig internt i Venstre, og markeringer om f.eks. nulvækst i de offentlige udgifter, er da bestemt noget, der ikke ville have været mødt med kindkys i Fogh-årene.  Men det gør de så heller ikke altid nu.

Sidst men ikke mindst er spørgsmålet, hvor meget af ændringen i en måske-måske ikke eksisterende tone, der skyldes “teserne”, og hvor meget der skyldes de ændrede økonomiske forhold og–ikke mindst–at man er kommet i opposition.  Der er god grund til at tro, at de to forhold har betydet ganske meget mere end nogle ti år gamle teser, som formodentlig ikke mere end en enkelt skribent eller to i dag ville kunne huske på fingrene.

Det er naturligvis en journalistisk “god historie” at påstå, at de grimme ællinger er blevet taget til ære og værdighed.  Nogle vil sikkert også se en slags selvretfærdiggørelse deri.  Men reelt skal man nok have taget et ordentligt sug på vandpiben for at nå til den konklusion, at “de ti teser” nu skulle være blevet “politisk mainstream”.  Om noget er der god grund til at tro–og videnskabeligt belæg for–at VKO-årene flyttede danskerne endnu længere væk fra et liberalt menneske- og samfundssyn, end de var i begyndelsen af forrige årti.

Betød “teserne” så ikke noget?  Ja, det gjorde de, fordi de indenfor Venstre markerede et holdningsmæssigt alternativ til det Fogh-Løkke-Hjortske doktrin i 00’erne–den, der nu administreres af Løkke-Hjort.  De markerede et ideologisk figenblad–en vimpel over en lille tilbageværende bastion.  Uden teserne og debatten om dem, havde Venstre, den borgerlige fløj og det ganske land måske været endnu mindre frihedsorienterede.

Men der er et pænt stykke derfra og til at sige, at de har “sejret” og er “mainstream”.  I praksis betød teserne i sig selv absolut intet, og de er endnu fjernere fra den førte politik end i 2003.

69 kommentarer RSS

 1. Af Bjørn Sørensen

  -

  @ Niels Juul Hansen

  Ja nu kommer vi til det kildne at mange ledende borgerlige har ført socialdemokratisk og radikal politik i årtier.
  Men befolkningen ville have velfærdssamfundet med hud og hår. De var så forgabt i forsørgersamfundet, at de troede at det var det nye tusindårsrige.
  Så forgabte var de, at al kritik og al almindelig sund fornuft blev pure afvist.
  Det er jo ikke noget nyt i landets historie at størstedelen af landets befolkningen befinder sig tilpas med en social kontrakt. Før stavnsbåndets ophævelse var størstedelen af befolkningen fæstebønder, som havde en tryghedsaftale med jordejerne.
  Dette patriarkalske forhold indså socialdemokraterne hurtigt var vejen frem.
  Ligesom fæstebondemodellen gik i stå, er velfærdsmodellen gået i stå.
  Stavnbåndets ophævelse og bøndernes overtagelse af jorden, frigav enorme kreative kræfter i befolkningen.
  Nu er vi kommet cirklen rundt og 2/3 af befolkningen er offentligt forsørget. Den økonomiske vækst er stagneret, og vi lever over evne ved gældsætning af vores børn og børnebørn.
  Så langt ned er vi kommet og usle er vi blevet.

  At ophævelsen af forsørgersamfundet er vejen frem og vil frigøre virkelysten i befolkningen er hvad vi trænger til, hvis vi vil løse det dødvande som vi er havnet i.

 2. Af Niels Juul Hansen

  -

  EU-formandsskab – selvfølgelig

 3. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Bjørn Sørensen

  “Men hvad andet kan man forvente af naive drømmere som tror at frisørøkonomi er vejen frem.”

  Ja, den kære Fogh vil blive husket for 3 ting

  – at skrotte sine liberale ideer for at blive Danmarks statsminister

  – den store østeuropaudvidelse under hans U-formandsskab

  – sin uforbeholdne støtte til Bush, som til gengæld sørgede for, at han fik stillingen i NATO.

  Det er ikke noget jeg tror – det er noget jeg ved!

 4. Af Bjørn Sørensen

  -

  Ja undskyld, der skulle have stået snævertsynede drømmere og ikke kortsynede, i mit sidste indlæg.

  Det gør naturligtvis en forskel, fordi det netop er indskænkede fantaster som dominerer det ideologiske tankegods som er fundamentet for venstrefløjen og EU.

  Men hvor om alting er, så skal Europa til at vågne op hvis de vil løse de selvskabte problemer.

 5. Af Bjørn Sørensen

  -

  “Sundhedsvæsenet i Rumænien ligger i koma.”

  Er det ikke fornøjeligt at EU-bureaukraterne syntes at det er vidunderligt at tidligere kommunist lande som er dybt underdrejet af korruption og med økonomier som er mildest talt bankerot er blevet medlem af EU.

  Er det andet end pladderhumanisternes drøm som skal realiseres unanset de urealistiske økonomiske forhold.

  Ingen af de nye medlemmer de sidste 20 år har økonomiske forhold som vil være andet end en byrde mange år fremover. Spørgsmålet er om de lande overhovedet i den nærmeste fremtid har noget at byde på. Hvilket er meget tvivlsomt.

  At udviddelsen af EU ligesom den ukontrollerede emigration af tilbagestående folk er en tidsinstillet bombe under EU’s fremtidige velfærd viser blot hvor hovedløs den førte politik er.

  Men hvad andet kan man forvente af naive drømmere som tror at frisørøkonomi er vejen frem.

  Almindelig folkelig visdom ved, at vi kan ikke leve af at barbere hinanden. At mange lever i den vilfarelse gør at EU er en fantasimodel som er i forfald.

  Så hvad er løsningen, er det fortsat ønsketænkning som skal herske, eller skal der helt andre boller på suppen.

  En ting som jeg er helt sikker på og det at 68-erne og deres afkom ikke har intellektuel kapacitet til at komme med en løsning. Så, sålænge de stadigvæk dominerer den førte politik dalrer vi bare derud af ueden mål og med.

  Ak ja, sådan er livet, når kortsynede drømmere får det store ord.

 6. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Christian Knudsen

  “eftersom det er længe siden at man på en liste fandt det rumænske sygehus/sundhedsvæsen højere og bedre placeret end det danske!”

  Det må være meget længe siden, for nedenstående er ‘kun’ tre år gammelt:

  “Sundhedsvæsenet i Rumænien ligger i koma.
  For tre måneder siden løb landets sundhedsvæsen tør for penge – 2009-budgettet var simpelthen brugt op.
  Og for at undgå kollaps, begyndte man derfor allerede i oktober at bruge af næste års budget.
  Det betyder, at situationen bliver langt værre i slutningen af 2010.

  Læger, hospitaler og apoteker klager deres nød over situationen. Og den almindelige rumæner brokker sig over elendig service.
  Mange af de praktiserende læger har ikke råd til at købe de mest basale ting ind.
  Derfor bliver patienterne sendt på hospitalet. Og det er både ineffektivt og dyrt.
  Samtidig lukker apotekerne på landet – enten helt eller delvist – fordi de ikke får refunderet beløb af den offentlige sygesikring.

  Korruptionen i sundhedsvæsenet er udbredt og kendt.
  Det er nødvendigt at bestikke læger og sygeplejersker for at få hjælp ved fødsler, få en ny hofte eller en hjerneoperation.

 7. Af Christian Knudsen

  -

  @ Niels Juul Hansen: Dig bekendt har rumænerne den laveste indkomstskat, siger du.
  Hvis det er sandt må de være ekstremt klogere end danskerne, eftersom det er længe siden at man på en liste fandt det rumænske sygehus/sundhedsvæsen højere og bedre placeret end det danske!
  Måske modtager de ikke så mange indvandrere der kun beder om ydelser?

 8. Af Bjørn Sørensen

  -

  “…de ufatteligt dumme danskere betale den største skat i verden”

  Ja hvad er der galt med danskerne når de affinder sig med underlødige offentlige serviceudelser, til trods for at de betaler verdens højeste skat

  Til sammenligning, hvis man betaler prisen for en BMW og får leveret en Lada og finder sig idet, er man så tossegod, naiv eller bare en dum däne.

  Men hvad kan danskerne forvente når 2/3 er offentligt forsørget og således ikke bidrager produktivt.

  Vi har næsten 900.000 uden arbejde, 900.000 pensionister og 900.000 offentligt ansatte plus børnene som skal forsørges af de 1.800.000 i det private erhvervsliv.

  Er det så svært at forstå, hvorfor vi ikke får noget for pengene.

  Til gengæld har vi fået lediggang, øget kriminalitet, druk, massive sociale problemer, en ringe skole og en bundskraber af et sundhedssystem.

  Er det ikke gammelkendt folkelig visdom at lediggag er roden til alt ondt.

  Det var vel ikke lige hvad verdens lykkeligeste folk drømte om, men sådan går det, når en flok naive sjæle laller der ud af uden mål og med, med ikke andet end vidtløftige drømmerier, istedet for almindelig sund fornuft.

  Ung må de rødes verden endnu være. Måske om tusind år, når de hvor den kristne verden allerede er.

 9. Af Lonny Fischer Olsen- korrespondent

  -

  Den offentlige sektor skal tilbage paa 1970 niveau – da betalte skatteyderne 25% (i skat) -skolebørnene havde alle lært inden 4 klasse, hvad (de nu ikke endnu har lælrt efter 10 aar) Skolkelærerne havde som 1. prioritet, AT LÆRE BØRNENE at begaa sig i samfundet , samt engelsk, dansk, regning, naturfag o.s.v., Og lærerne underviste børnene fra kl. 8-14 – rettelse og forberedelse foregik medens børnene skrev selvstændige opgaver ! ALTSAA de var sammen med børnene hele skoledagen (ligesom Jørgen Clevin og fru Hansen, som var min klasses KLASSELÆRERe – Alt, hvad man har foretaget siden har været noget juks incl. AT smide 15 milliarder kr. ud til en for os ligegyldig KRIG –Penge smidt ud af vinduet ! incl. den forrige IRAK krig –Ansvarsløse politikere – baade, hvad angaar børns skole-lærdom ? og forvaltning af borgernes surt tjente penge! ikke sandt ?

 10. Af kaj hansen

  -

  Glem liberale teser.
  EU har i sit nye direktiv 14.07.13 Harmonisering af politiske retninger fastslået at liberalisme ikke er forenelig med grundtanken i EU.
  Man påtænker efter direktivets ikrafttrædelse at lave en prøvesag ved EU-Domstolen og har udvalgt 2 partier, bl.a Venstre fra danmark.
  Lars Løkke meddeler fra Færøerne at han ser fortrøstningsfuld den retsag imøde eftersom Venstre de seneste år har overhalet Socialdemokraterne venstre om og nu ligger helt ovre i den venstre side af af dansk politik sammen med De Radikale.

 11. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Christian Knudsen

  “…de ufatteligt dumme danskere betale den største skat i verden”.

  Jeg tror ikke, at du kan finde belæg for din påstand om, at et lands skattetryk er udtryk borgernes intelligensniveau.

  Mig bekendt har Rumænien den laveste indkomstskat i Europa.

 12. Af Christian Knudsen

  -

  PKK, tak fordi du gør opmærksom på at de ufatteligt dumme danskere betale den største skat i verden.
  Og at vi (åbenbart flertallet) ikke forstår en “såkaldt hujende fis” af hvorfor!
  Har man lidt – bare lidt erfaring – ved man jo at alt det der koster i lille Danmark er de åbne grænser , de 600.000 anden etniske danskere og al den vold, kriminalitet m.m. der samtidig er kommet med “tørklæderne” = de “kulturberigere”, som S og R synes og syntes at vi skulle “beriges med”.

 13. Af søren sørensen

  -

  Nu beskrev Orwell jo ikke socialismen men den borgerlige industrielle fascisme i 1984 og animal farm. Hvordan men kunne bytte rundt der er mig uforståligt. Hvis det nu havet været fascismen og kommunismen du tænkte på…

  Religion er en negativ samfunds idé der har startet de fleste krige og holdt den store masse nede for ejerne via frygt for helvede MV…

 14. Af Bjørn Sørensen

  -

  @ søren sørensen

  Det er da udmærket at du kan citere Orwell, og at han stadigvæk erklærede sig som socialist også da han skrev 1984 og animal farm. Men som du ved blev han ikke så gammel for han døde af svindsot kort tid efter at han havde skrevet 1984. Hans 2 literære værker betragtes stadigvæk som noget af den bedste literære kritik af socialismen. Havde han levet længere var han måske haft tid til at blive klogere. Men socialisterne har det som muslimerne at det er en dødsynd at falde fra, og at man dermed mister sin “vennekreds” hvis man er en frafalden.

  Du har så travlt med at påpege at borgerlige og kristne specielt skulle være grådige mennesker, som om socialister ikke har det i sig.

  Du bør sætte dig ind i menneskets svagheder når du nu i tide og utide beskylder borgerlige og kristne for dødsynder som er almindelige menneskelige synder og svagheder som findes overalt.

  Forleden var jeg i selskab med en som havde arbejdet i fagbevægelsen. Gennem vores samtale fik jeg et indblik i hvordan man svinede med medlemmernes penge. Jeg var da ikke ukendt med forholdende for da jeg læste økonomi havde jeg en studiekammerat som arbejde i fagbevægelse. Jeg kaldte ham “Taxa skal de have” fordi han kunne ikke bevæge sig rundt i embeds medfør uden Taxa.

  Ser vi på hele godgørenhedsindustrien vil du finde at folk er ualmindeligt vellønnede med fede pensionsordninger. Sidst jeg læste om UN, var det noget med 80% af ulandshjælpen der gik til lønninger og “omkostninger”.

  At Sovjetunionen og Østeuropa var bankerot takket være den socialistiske overklasses utrolige leven over evne burde du vide. Du kan jo bare spørge Sohn, som har deltaget i mange gange af det kommunistiske paradis festligheder, men også kendte socialdemokrater, radikale og SF’er deltog ofte og nød gæstfriheden og overdådigheden.

  Kristendommen er den bedste beskrivelse af vores eksistensgrundlag.

  At socialisterne ikke har fattet et kuk af den menneskelige tilværelses komplekse natur er årsagen til at de aldrig har været i stand til at skabe et civiliseret samfund.

  Størstedelen af kristendommens skrifter beskæftiger sig med hvordan vi takler menneskets natur. Hvordan vi håndterer synder og tåbeligheder som mennesket i det uendelige begår.

  At socialisterne ikke kan håndtere ondskaben i dem selv har vi til fulde set med massemyderiene af anderledes tænkende.
  Men ondskaben og galden som kristne bliver udsat her på blokkene, viser blot hvordan ondskaben gærer i disse stærkt troende socialister, og de frelste ateister skummer af galde og fråde, så man fristes til at tro at de hører hjemme på en galeanstalt.

 15. Af Niels Juul Hansen

  -

  @PREBEN F 1 JENSENH

  “Hvis vi endelig skal bruge videnskaben, viser det sig at det er langt mest sandsynligt at der har været (og stadig er) en intelligent og skabende/ guddommelig kraft bagved det hele. Den med at det hele er ingenting plus tilfældigheder holder ikke en meter.”

  Hvis man erkender, at man ikke kender svaret på et spørgsmål, betyder det ikke at det er lig med ‘ingenting’.

  Hvordan begrunder du, at der eksisterer en skabende/guddommelig kraft?

  Er det ikke alene et spørgsmål om tro?

  Hvis ikke, så lad os høre, hvad du VED.

  P.S. Jeg har aldrig hørt, at ateister vil forbyde religiøse mennesker at deltage i den demokratiske proces.

 16. Af PREBEN F 1 JENSENH

  -

  PS:

  Hvis vi endelig skal bruge videnskaben, viser det sig at det er langt mest sandsynligt at der har været (og stadig er) en intelligent og skabende/ guddommelig kraft bagved det hele. Den med at det hele er ingenting plus tilfældigheder holder ikke en meter.

 17. Af PREBEN F 1 JENSENH

  -

  ATEISTENS TROSBEKENDELSE…….

  Jeg tror på ingenting, og det er jeg stolt af.

  For det at jeg tror på ingenting, viser at jeg er klogere og mere intelligent end dem som tror på noget der er større end dem selv.

  Jeg tror ikke på at noget er større end mig selv.

  Jeg tror at alting er kommet af ingenting.

  Jeg tror på at naturlovene, stjernerne, rummet, lyset og tiden er kommet ud af intet, og det med et stort brag.

  Jeg er sikker på at da ingenting blev til alting, var det bare en tilfældighed.

  Menneskene, åndslivet, civilisationen er altsammen noget ret ligegyldigt, man står ihvertfald ikke til ansvar for nogetsomhelst. Man kan roligt ødelægge alt hvad man får lyst til, for det fremgår både af ateismen, kommunismen, nihilismen, islamismen og radigal feminismen. Alt er jo bare noget med blandinger af atomer og hormoner, og den ene blanding kan vel være lige så god som den anden.

  Jeg tror på ingenting. Derfor er jeg mere videnskabelig, progressiv og klog end alle troende. Som bare er dumme.

  Ingenting og tomhed, det er mit adelsmærke og rygmærke.

  Derfor bør jeg regere og bestemme, belære og dirigere. For troen på ingenting er vejen til et bedre samfund og en gylden fremtid.

  Hurra, hurra for ingenting.

  (ovenstående er tilegnet søren sørensen og hans åndsfæller på disse blogs))

 18. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Niels O

  Niels-Peter ?????????

 19. Af søren sørensen

  -

  Bjørn Sørensen@
  Kristen fundamentalisters bidrag til Danmark er kun negativt..Derudover var George Orwell socialist også da han skrev 1984 og animal farm som er fyldt med menneskelighed begge. Men folk der hører Guds stemme tænke for dem har det jo svært med andet end fiktion, dem selv og deres tegnebog…Du er et ypperligt bevis derpå.

Kommentarer er lukket.