Man får svar, som man spørger

Af Peter Kurrild-Klitgaard 23

En dugfrisk meningsmåling lavet af YouGov for fagbevægelsens ugebrev A4 ser på overfladen ud til at vise, at danskerne er villige til at betale mere i skat.  Der er intet fundamentalt eller kategorisk i vejen med selve undersøgelsen, men alligevel kan der være grund til at tage den og navnlig udlægningerne med et gran salt.

Her er (i BNBs genfortælling) et par af resultaterne/udlægningerne og med nogle tilhørende bemærkninger:

 1. “60 procent af danskerne giver i en frisk måling udtryk for, at udgifterne til det offentlige bør stige i takt med, at der de kommende år bliver flere og flere ældre medborgere. 20 procent mener, at udgifterne skal låses fast og i de næste ti år udgøre samme beløb som nu, mens 11 procent vil skære i de offentlige udgifter. […] Selv blandt de vælgere, der stemte borgerligt ved folketingsvalget i 2011, ønsker mange, at udgifterne til det offentlige stiger de kommende år. 49 procent siger ja, mens 29 procent giver udtryk for, at udgifterne bør fastlåses på nuværende niveau. 16 procent af de borgerlige vælgere mener, at udgifterne skal falde i forhold til det nuværende niveau.”  Resultater af denne type er velkendte: Så længe der spørges relativt generelt–uden specifikke udgiftsposter og uden specifikke finansieringer–er vælgerne generelt ret glade for at bruge andre vælgeres penge.  Det ændrer sig ret let, jo mere specifikke alternativerne er.
 2. “64 procent siger ja til en højere skatteprocent, hvis de kan få garanti for, at behandlingen på hospitalerne forbedres. 56 procent erklærer sig villige til at betale mere i skat, hvis ældreplejen forbedres, mens henholdsvis 45 og 38 procent er parate til at punge yderligere ud for en bedre folkeskole og bedre daginstitutioner.”  Her er en ikke-uvæsentlig pointe, at sådanne garantier aldrig kan gives.  Eller rettere: Politikerne kan måske nok love det, men det vil dels være løfter, som ikke kan håndhæves, og dels nogle hvor man iøvrigt slet ikke har nogen klar målestok for, hvornår en “behandling på sygehusene” er “forbedret”, eller hvad en “bedre” offentlig service er.  Dertil kommer, at de pågældende områder er spurgt til som, ja, udgiftsområder (som i sagens natur omfatter alt mellem himmel og jord) snarere end som specifikke udgiftsposter.  Der er kort sagt tale om en spørgsmålsformulering, der mere hører fiktionen end realpolitik til.  Skulle man have et for alvor sigende resultat, kunne spørgsmålet have været en serie varianter af typen: “Hvor meget mere er Du villig til at betale i skat for at få nedbragt ventelister på hofteoperationer med 10 pct.?”

Grunden til at man skal være meget påpasselig med at fortolke sådanne målinger er én, som de fleste mennesker intuitivt vil kende til: Hvis noget er “gratis” for én, efterspørger man det mere, end hvis man skal betale for det.  Ti slikposer kan hænge uendeligt længe i en kiosk, hvor det ene barn efter det andet passerer forbi–men læg de samme poser åbnede frem på et bord foran de samme børn og med besked om, at de kan tage, hvad de vil, og så bliver resultatet et ganske andet.  Og sådan fungerer den “politiske proces”, som mange meningsmålinger simulerer, også: Respondenterne bliver bedt om at vælge frit, så meget de vil–men uden synlige omkostninger for dem selv.  I en sådan situation opfører de sig naturligvis anderledes end i den virkelige verden–eller ihvertfald en virkelighed, hvor der i sidste ende er nogle konkrete alternativer, der skal prioriteres imellem, og en regning, der skal betales.

Vil man gerne have mere reelle billeder af danskernes betalingsvilje i.f.t. offentlige udgifter, skal der altså mere “kød på bordet”: Specifikke politikker og konkrete spørgsmål om betalingsvilje.  Et godt gæt er, at danskerne, når der spørges til personlig betalingsvilje og specifikke udgifter er langt mindre betalingsvillige, end når der spørges abstrakt.  Det viser erfaringerne ihvertfald.  De nærværende resultater kan man ikke bruge til så meget andet end dét, som Ugebladet A4 selv præsenterer som sin egen indgang til historien: “Landets største parti, Venstre, markerer sig med et budskab om at fastfryse udgifterne til det offentlige. Men ifølge en ny undersøgelse er et klart flertal af danskere indstillet på at lade de offentlige udgifter stige. Flertallet er også parat til at betale mere i skat for bedre hospitaler og ældrepleje.”  Det er en ren ideologisk–for ikke at sige partipolitisk–vinkling af nogle tvivlsomme fortolkninger.  Det er man i sin fulde ret til, men andre bør så heller ikke tage det som meget mere end dét.

23 kommentarer RSS

 1. Af georg christensen

  -

  Hvad er “skat”?.

  Efter min mening en “husholdningskasse”, indrettet af “samfundet”, som med love og regler, skabt af politikerne og deres såkaldte eksperter, hvor “uàfhængigheden”, alt for ofte svigter og derfor sættes “SKAT” i “gabestokken” på grund af politikernes mangel på viden om og deres “lobyist eksperter´s” udsagn.

  At et så veloplyst land som Danmark, stadig gider lytte til og stemme på deres gamle partier, forstår jeg ikke.

  NB: Hvorfor nyder internationale selvskaber deres egen selvtilfredsstillelse i deres virke i Danmark?, uden at betale skat).

  Svaret er ganske enkelt: Vores politikere er ikke deres løn værdig.

  Hvis Netzle, BP, shell,max donall, burger king, novo nordisk, danfoss og mange andre ikke vil være med, så lad dem bare gå, der står nok andre derude på banen, som gerne vil være med.

  Det danske BNP, opstår i Danmark, og bør også beskattes i Danmark og ikke af “fidusmagerne” flyttes i skattely.

 2. Af søren sørensen

  -

  Bjørn Sørensen@

  “Under fri konkurrence vil 20% af virksomhederne beherske 80% af omsætningen.
  Sådan går det at de dygtige behersker markedet.”

  Men betyder ikke at +20% skal eje 85% af værdierne!(udover at tallet er mere fiktiv end fiktiv ejerne er i top 5% allerhøjest!). Da dem i -95% har gjort det muligt for denne måske og allerhøjst top 5% at få så massiv fortjenste og denne gjort muligt via deres underbetaling af produktets værdi.

  Alt professionel sport er en totalt ligegyldig industri. Den er lavet for at folk som kim olsen går til FCK kampe og bruger deres lønmodtager kroner der i fanatisk overbetaling og således ender retur i den borgerlige aktie ejende elite i ejerne Iblandt alle de andre muligheder for retur betaling af lønmodtagerens sved til de ejende. Alt professionel betalt sport burde forbydes for en sund samfunds økonomi. Jeg har selv dyrket meget sport og gør stadig, men den betalte idioti der som foregår i samfundet idag skal stoppes…Markedskræfterne skal ikke give Messi 1,2 milliarder i at skubbe til en bold fra en misbrugt lønmodtager….5o.ooo kr. er nok!

  (Now that the brief visit of the Dynamo football team has come to an end, it is possible to say publicly what many thinking people were saying privately before the Dynamos ever arrived. That is, that sport is an unfailing cause of ill-will, and that if such a visit as this had any effect at all on Anglo-Soviet relations, it could only be to make them slightly worse than before.
  Even the newspapers have been unable to conceal the fact that at least two of the four matches played led to much bad feeling. At the Arsenal match, I am told by someone who was there, a British and a Russian player came to blows and the crowd booed the referee. The Glasgow match, someone else informs me, was simply a free-for-all from the start. And then there was the controversy, typical of our nationalistic age, about the composition of the Arsenal team. Was it really an all-England team, as claimed by the Russians, or merely a league team, as claimed by the British? And did the Dynamos end their tour abruptly in order to avoid playing an all-England team? As usual, everyone answers these questions according to his political predilections. Not quite everyone, however. I noted with interest, as an instance of the vicious passions that football provokes, that the sporting correspondent of the russophile News Chronicle took the anti-Russian line and maintained that Arsenal was not an all-England team. No doubt the controversy will continue to echo for years in the footnotes of history books. Meanwhile the result of the Dynamos’ tour, in so far as it has had any result, will have been to create fresh animosity on both sides.
  And how could it be otherwise? I am always amazed when I hear people saying that sport creates goodwill between the nations, and that if only the common peoples of the world could meet one another at football or cricket, they would have no inclination to meet on the battlefield. Even if one didn’t know from concrete examples (the 1936 Olympic Games, for instance) that international sporting contests lead to orgies of hatred, one could deduce it from general principles.
  Nearly all the sports practised nowadays are competitive. You play to win, and the game has little meaning unless you do your utmost to win. On the village green, where you pick up sides and no feeling of local patriotism is involved. it is possible to play simply for the fun and exercise: but as soon as the question of prestige arises, as soon as you feel that you and some larger unit will be disgraced if you lose, the most savage combative instincts are aroused. Anyone who has played even in a school football match knows this. At the international level sport is frankly mimic warfare. But the significant thing is not the behaviour of the players but the attitude of the spectators: and, behind the spectators, of the nations who work themselves into furies over these absurd contests, and seriously believe — at any rate for short periods — that running, jumping and kicking a ball are tests of national virtue.
  Even a leisurely game like cricket, demanding grace rather than strength, can cause much ill-will, as we saw in the controversy over body-line bowling and over the rough tactics of the Australian team that visited England in 1921. Football, a game in which everyone gets hurt and every nation has its own style of play which seems unfair to foreigners, is far worse. Worst of all is boxing. One of the most horrible sights in the world is a fight between white and coloured boxers before a mixed audience. But a boxing audience is always disgusting, and the behaviour of the women, in particular, is such that the army, I believe, does not allow them to attend its contests. At any rate, two or three years ago, when Home Guards and regular troops were holding a boxing tournament, I was placed on guard at the door of the hall, with orders to keep the women out.
  In England, the obsession with sport is bad enough, but even fiercer passions are aroused in young countries where games playing and nationalism are both recent developments. In countries like India or Burma, it is necessary at football matches to have strong cordons of police to keep the crowd from invading the field. In Burma, I have seen the supporters of one side break through the police and disable the goalkeeper of the opposing side at a critical moment. The first big football match that was played in Spain about fifteen years ago led to an uncontrollable riot. As soon as strong feelings of rivalry are aroused, the notion of playing the game according to the rules always vanishes. People want to see one side on top and the other side humiliated, and they forget that victory gained through cheating or through the intervention of the crowd is meaningless. Even when the spectators don’t intervene physically they try to influence the game by cheering their own side and “rattling” opposing players with boos and insults. Serious sport has nothing to do with fair play. It is bound up with hatred, jealousy, boastfulness, disregard of all rules and sadistic pleasure in witnessing violence: in other words it is war minus the shooting.
  Instead of blah-blahing about the clean, healthy rivalry of the football field and the great part played by the Olympic Games in bringing the nations together, it is more useful to inquire how and why this modern cult of sport arose. Most of the games we now play are of ancient origin, but sport does not seem to have been taken very seriously between Roman times and the nineteenth century. Even in the English public schools the games cult did not start till the later part of the last century. Dr Arnold, generally regarded as the founder of the modern public school, looked on games as simply a waste of time. Then, chiefly in England and the United States, games were built up into a heavily-financed activity, capable of attracting vast crowds and rousing savage passions, and the infection spread from country to country. It is the most violently combative sports, football and boxing, that have spread the widest. There cannot be much doubt that the whole thing is bound up with the rise of nationalism — that is, with the lunatic modern habit of identifying oneself with large power units and seeing everything in terms of competitive prestige. Also, organised games are more likely to flourish in urban communities where the average human being lives a sedentary or at least a confined life, and does not get much opportunity for creative labour. In a rustic community a boy or young man works off a good deal of his surplus energy by walking, swimming, snowballing, climbing trees, riding horses, and by various sports involving cruelty to animals, such as fishing, cock-fighting and ferreting for rats. In a big town one must indulge in group activities if one wants an outlet for one’s physical strength or for one’s sadistic impulses. Games are taken seriously in London and New York, and they were taken seriously in Rome and Byzantium: in the Middle Ages they were played, and probably played with much physical brutality, but they were not mixed up with politics nor a cause of group hatreds.
  If you wanted to add to the vast fund of ill-will existing in the world at this moment, you could hardly do it better than by a series of football matches between Jews and Arabs, Germans and Czechs, Indians and British, Russians and Poles, and Italians and Jugoslavs, each match to be watched by a mixed audience of 100,000 spectators. I do not, of course, suggest that sport is one of the main causes of international rivalry; big-scale sport is itself, I think, merely another effect of the causes that have produced nationalism. Still, you do make things worse by sending forth a team of eleven men, labelled as national champions, to do battle against some rival team, and allowing it to be felt on all sides that whichever nation is defeated will “lose face”.
  I hope, therefore, that we shan’t follow up the visit of the Dynamos by sending a British team to the USSR. If we must do so, then let us send a second-rate team which is sure to be beaten and cannot be claimed to represent Britain as a whole. There are quite enough real causes of trouble already, and we need not add to them by encouraging young men to kick each other on the shins amid the roars of infuriated spectators.
  1945
  THE END)…George Orwell…

 3. Af Søren Revser

  -

  Disse propagandaundersøgelser ville jo ikke være meget bevendt, hvis ikke pressen bragte dem.

  DR er så et kapitel helt for sig selv. Her må befolkningen desværre væbne sig med så megen selvdisciplin, at de ganske enkelt helt fravælger alt hvad der kommer fra den kant.

 4. Af Bjørn Sørensen

  -

  Der eksisterer en realitet ude i den virkelige verden hvor der er fri konkurrence, den kaldes 20-80 reglen.

  Under fri konkurrence vil 20% af virksomhederne beherske 80% af omsætningen.

  Sådan går det at de dygtige behersker markedet.

  Inden for sport og kunst er det meget mere ekstremt.

  I USA har de fleste drenge spillet football eller baseball, hvilket er over 100.000.000 drenge.

  På collegeniveau er der 10.000 aktive spillere.

  Der er ca 550 professionelle spillere. Og det er de spillere alle vil se og betaler dyrt for.

  Hvis man vil forbyde elitesport eller andre professionelle i at trives så bliver alt gråt i gråt og middelmådigheden vil råde eller værre også kaldet laveste fællesnævner bliver så resultatet.

  I DK er folkeskolen havnet i den situation. Vores sundhedsvæsen og andre væsener har længe stræbt mod middelmådigheden, hvorfor kvaliteten af offentlige serviceydelse længe har været støt faldende.
  Altsammen fordi egalitære drømmere har bemægtiget sig den offentlige sektor som ikke tror på at konkurrenceånden som ypper os, skal herske fordi de tror at det kommer af sig selv. Realiteterne viser noget andet.

  Kontrasten var længe vores erhvervsliv som formåede at tilpasse sig realiteternes verden.
  Men nu rasler vi ned ad velfærdsstigen fordi store dele af befolkningen premieres for at være slappe og det har efterhånden smittet af på dem i erhvervslivet.

  Men danskerne er blandt de lykkeligeste i denne verden. Så sandt, så sandt, eller er det blot ædelt fordærv.

 5. Af søren sørensen

  -

  Skrevet af Søren F. Hansen, 26. juni 2013 kl. 12:22
  Jeg er sikker på at lavet men en undersøgelse hvori men forklaret at top 1% ejer 34%, top lo% 65% og top 20% 85% af alle Danske værdier hvis -80% forstod dette ville de mene at 5o% er nok i top 20% og lad os dele resten i porten….Dette vil jo betyde en forøgelse med 3oo% eller så i værdierne ejet af -80… Og kan ikke oplyse præcise tal da denne undersøgelse jo ikke er gavnlige for de siddende og ejende at få lavet…

  At DK har en “flot geni” er en ting(det er vist mere nøjagtig at tale om en Engelske “genïe” her…”a spirit, often appearing in human form, that when summoned by a person carries out the wishes of the summoner.”). Den rigeste 1% med 34% i DK er den 3 mest ulige i den vestlige verden efter 1.Schweitz 2. USA.

  Du kan stoppe når du vil hvilket uden tvivl er dette punktet hvor du er slået. Jeg stopper selv aldrig før sandheden er fastslået…

 6. Af Søren F. Hansen

  -

  @søren Sørensen
  Du illustrerer på glimrende vis, hvad PKK’s pointe er ” Et godt gæt er, at danskerne, når der spørges til personlig betalingsvilje og specifikke udgifter er langt mindre betalingsvillige, end når der spørges abstrakt” citat slut.

  Du roder som mange andre rundt i alle dine fordomme og der er nul sammenhæng i dine påstande, udover de ikke definerede rige skal rundbarberes endnu mere. Du føler dig manipuleret af nogle konkrete logiske spørgsmål, som jo netop ikke er abstrakte, og vil derfor ikke svare.

  Lavede man en undersøgelse med samme spørgsmål, er min påstand at der ville der være et kæmpe flertal for nedsætte overførselsindkomsterne og dermed behovet for at opkræve skatter.

  Altså det modsatte resultat af hvad A4 er kommet frem til.

  Jeg stopper her, med mindre du tænker dig bedre om.

 7. Af søren sørensen

  -

  Skrevet af Søren F. Hansen, 26. juni 2013 kl. 09:52

  “Er du ansat af skat?”….Det kan men godt sige hun mener ihvertfald at jeg altid skal tage opvasken gå med hunden 3 gange om dagen og lave aftensmaden da “jeg er bedre begavet dertil”..
  Men vi skal ha straffe indført for skattebedrager (ikke af den romantiske variant!) således at de endelig og for første gang får de straffe de har i samfunds omkostninger…1 million kr. i snyd, 2 døde på hospitalerne 2 livs- tidsstraffe?

  Nu siger jeg jo ikke at friværdi er indberegnet? Hvis den ikke er større end lad os sige 1,5 millioner(tal kan diskutteres, men indtjening over 750.000 kr. selvfølgelig kunne disse betale for alt selv)…..Men det magiske nr. jeg nævnte var jo top 20% måske nærmere top 10-15% i Danmark! Selvfølgelig skal disse ikke længere være nassere i det Danske system og malke den efter de har optjent folkets sved allerede! Og en større del end top 15% kan snildt agere brugerbetaler på nogen ydelser..Rama skriget som du kan læse af flere kommentatorer ovenover er jo fordi de godt ved at de har for mange penge selv og vil falde under hammeren her som de burde…

  Behøver overhovedet ikke at besvare dine ledende spørgsmål MHT til beløb da jeg er kommet med en meget bedre og sundere model om det samme…
  Men som start er du vel enig i at mange millionærer Ihvertfald ikke skal nasse på de offentlige ydelser i gratis hospitaler,skoler,universiteter for deres afkom, MV.?

 8. Af Uffe Lindum

  -

  Kunne man ikke ganske kort kalde det politisk manipulation – ?

 9. Af Søren F. Hansen

  -

  @søren Sørensen
  Prøv at svare på spørgsmålene uden at forklare?

  Så tager vi diskutionen bagefter. Interessant med indførelsen af formueskat i det omfang, hvis man kun har sølle 2 millioner, hvilket en meget stor procentdel af befolkningen har på fx pensionen og friværdi. Men prøv at svare på spørgsmål 2 og 3.

  Foreløbig har du kun svaret “ja” til at det skal kunne betale sig at arbejde dvs. spørgsmål 1.

  Emnet er jo spørgeundersøgelser vedr. villigheden til skattebetaling.

 10. Af Bjørn Sørensen

  -

  Hvornår bliver folk klogere???

  Er det overhovedet muligt så længe vi har politikere som tror at vi kan leve af at flå hinanden.
  Kan vi virkeligt leve af at barbere hinanden

  Er folk så dumme? Eller er det bare sådan at man tilpasser sig situationen for at gøre livet lettere uden at man behøver at gøre den nødvendige indsats.

  Vi har skabt et samfund hvor de fleste lever af de fås indsats.

  Er det så svært at forstå hvorfor landet ikke er i balance med realiteterne.

  Man får de svar af folk som passer situationen, for dummere er de ikke.

  Så kære drømmere, hvad med at komme ned på jorden, fremfor at svæve rundt i urealistiske drømme.

  At livsløgnen længe har hersket og forledt befolkningen til at tro på at man kan skabe et samfund baseret på andres indsats er naivt.

  Er det så svært at forstå hvorfor det er gået så grueligt galt?

  Hvad bliver det næste?

  Kan DK fortsætte med at leve i illusionen om at man kan få andre til at gøre hvad man selv burde gøre hvis man vil skabe et levedygtigt velfærdssamfund.

  Historien er fyldt med samfund som er gået under fordi man troede at man kan leve over evne.

  Det er for nemt for sådan er virkeligheden ikke.

  Jeg er bange for at danskerne trænger til et virkelighedscheck hvis de vil have en fremtid med velstand og velfærd.

  At livsløgnen længe har betaget danskerne, har skabt en situation som har ført os ud i et uføre som efterhånden gør det vanskeligt at erkende realiteterne.

  Skal vi leve med at folk vil bedrages?

 11. Af Thomas H. Rasmussen

  -

  Flertallet af folk herhjemme er jo på offentlige ydelser eller offentligt ansatte, så når pamperne fra Fagbevægelsen spørger på den rigtige måde så får de selvfølgelig også de svar de ønsker! Og den offentlige statskanal DR som vi sagesløse skatteydere er tvunget til at betale over 2400 kr. til p.a. i licens for at åbne vores TV/PC, refererer selvfølgelig “pligtskyldigt” disse undersøgelser fra deres kammerater – i landet med verdens dyreste offentlige sektor og verdens højeste skattetryk hvor vi har store statsunderskud, lavvækst, dårlig konkurrenceevne og hvor det strømmer ind over grænserne med fattigdomsflygtninge fra fjerne kontinenter som aldrig før efter at den røde løftebrudsregering har lempet på på opholdsreglerne!

  Hvornår har vi sidst hørt en såkaldt journalist fra DR spørge ind til Danmarks økonomi når div. politikere og lobbyister vil påføre danskerne flere udgifter? Findes faget “økonomi” ikke på jurnalisthøjskolen?

  Men “Vi offentligt ansatte” i verdens dyreste offentlige sektor skal da holde sammen – uanset hvor lidt produktive og effektive vi er! Så skidt med at vi har store statsunderskud, lavvækst, dårlig konkurrenceevne m.m. – i landet hvor de produktive nu er i mindretal og hvor der er ca. 2,2 mio. mennesker på verdens højeste overførselsindkomster – heraf 855.000 i den arbejdsdygtige alder! Dertil ca. 900.000 offentligt ansatte som typisk kun arbejder 34,5 timer om ugen og har dobbelt så meget sygefravær som de privatansatte!

  Og den såkaldte hensigtserklæring om besparelser som regeringen netop har lavet på 12 mia. kr. er jo en narresut da pengene bliver i systemet – altså den offentlige sektor!

 12. Af søren sørensen

  -

  Skrevet af Søren F. Hansen, 25. juni 2013 kl. 23:05

  Det skal betale sig for de fattigste Danskere at arbejde det betaler sig allerede og til alle tider for de rigeste…Dette gøres ved laver skatter for den fattige kassemedarbejder i Netto selvfølgelig og fx brugerbetaling af rige på hospitaler,skoler,læger MV….Og færre fiktive skattefradrag for denne gruppe. For det er kun de fattigste i -80% der betaler korrekt skat de rigeste har så mange muligheder at snyde med. Top 20% af Danskerne ejer 85% af alt værdi. De kan betaler for alt selv udover skatten de betaler. Og at stoppe folkepension MV til dette segment eller er også ret så smertefrit…Det er cafe latte penge for borgerlige misbrugere af samfunds værdierne..

  Selv betaling af alt for dem med over 2 millioner kr. i værdier måske? Dette vil til start højne alt gevaldigt. Og muligt det skal længere ned i længden.

  Ham med loo kr. i timen skal ikke betale 45% skat. Han efterlade allerede en stor værdi i den ejende lomme. 20% måske? Og derved fremad mod hvad er det normale idag…Dog med langt færre skattefradrag for de rigeste…

 13. Af Søren F. Hansen

  -

  @Søren Sørensen
  Jeg fik ikke fat om du du er tilhænger af at det skal kunne betale sig at arbejde, fremfor at være på overførselsindkomst? Og i givet fald hvor meget den arbejdende minimum skal have mere udbetalt efter skat jf. mine spørgsmål?

  Når du har svaret på det, kan vi så diskutere hvordan det problem skal løses.

  Jeg har forstået du mener at højtlønnede skal betale alt selv, selvom de også betaler verdens højeste skatter. Vil du afsløre hvor meget du mener man skal tjene, før man så overgår til 100 % egenbetaling af sygdom, uddannelse, pension, politi mv.?

  Sidste spørgsmål: Er du ansat i SKAT?

 14. Af søren sørensen

  -

  Skrevet af Søren F. Hansen, 25. juni 2013 kl. 18:28

  Selvfølgelig skal skatten ned stort for de fattigste Danskere med under 500.000 kr. men den skal op for de rigeste med fiktive fradrag fra dytbåtten til båden! Vi skal ha ordentlig kontrol med disse borgerlige misbrugere hvorend de gemmer sig! Især skal skatten ned for alle på mindste og 100 kr. over denne…

  Bruger betaling af alt fra hospitaler,skoler,universiteter af de rigeste er vejen frem for Danmark…Disse skal ikke modtage folkepension MV…Fuldstændigt sindsygt som systemet er nu hvor Mæersk chefen ana mæersk mckiney uggla snart skal til at modtage sin Danske folkepension!

  Der er råd til udvidelser i velfærden når disse i top top 20% måske top 15% betaler alt selv. Vi skal også ha rige børn til at være ansvarlige for fattige forældre på lige måde som det foregår i Kina MV.. Dette pr. lovkrav! Og vigtigst vi skal få de borgerlige til at betale korrekt skat..Dette sker ikke som nu gennemtrumfet af R via færre skatte ansatte i skat(De siger computer styring,ja,ja,ja). Når vi ansatte den fattigste l% til at undersøge skatte misbrug i top 1% har vi allerede løst meget!
  Bare løs de borgerlige bedragers fiktive korrekte skatte betalinger og meget er løst…

 15. Af Søren F. Hansen

  -

  @PPK
  Ingen tvivl om at den undersøgelse er manipuleret, hvilket enhver journalist med omløb i hovedet, hurtigt ville kunne afdække. Aligevel var den citeret hele vejen rundt i mediebilledet. Uden kommentarer ala din, hvilket må have frydet afsenderen og ansporet dem til at vi nu får mere fra samme skuffe.

  Lav en undersøgelse der spørger danskerne:

  1. skal det altid kunne betale sig at arbejde for raske og rørige, fremfor at modtage offentlig forsørgelse?
  Vælg Ja/nej

  2. hvor meget skal der mindst være ekstra til den fuldtidsarbejdende fremfor at modtage offentlig forsørgelse? Vælg svar:
  0kr/md efter skat
  1000kr/md efter skat
  2000kr/md efter skat
  3000kr/md efter skat
  4000kr/md efter skat
  5000kr/md eller mere efter skat

  3. Hvis det ikke kan betale sig at arbejde for raske og rørige, fremfor at modtage offentlig forsørgelse, så bør der gøres følgende. Vælg svar:

  Den offentlige forsørgelse sættes ned jf. dit svar på forrige spørgsmål
  Den offentlige forsørgelse forbliver uændre jf. dit svar på forrige spørgsmål
  Den offentlige forsørgelse sættes op jf. dit svar på forrige spørgsmål

  (Er der ikke overensstemmelse mellem svar i spørgsmål 2 og 3, så skal båtnakkelampen blinke, indtil der svares sammenhængende)

  Gad vide hvad resultatet af sådan en undersøgelse ville vise og gad vide om politikerne turde lovgive i overensstemmelse hermed?

 16. Af Lars Jacobsen Jacobsen

  -

  Utroligt som fagbevægelsens ugebrev A4 spræller i nettet. Måske i et forsøg på at vende den gode udvikling, som forudsættes samfundsøkonomisk forståelse og dermed mere af den liberalisme, som vi har trængt til så længe.
  Som man spørger, får man svar, og her har man dygtigt spurgt til de “rigtige svar” ud fra devisen at så finder man den sande løgn.
  Men en løgn bliver ikke sand af at blive gentaget, selv om det er “arbejderbevægelsens” og venstrefløjens tydelige strategi.
  – Danskerne er ganske enkelt blevet klogere; vi har indset at den priste velfærd ikke kommer uden at arbejdsomme og investeringsvillige danskere får gode vilkår.

  XVI

 17. Af rene´ vangkilde

  -

  GRATIS VELFÆRD! “FORSØRG MIG SKAT”
  Vi pynter os med andres rigdom og ungdom!
  Når værdierne er fællesskabets ejendom, ELLER når
  politikerne sidder i toppen af pyramide spillet, og
  kan sende gælden tilbage til yderne, så har vi intet
  lært af murens fald i 89″,ELLER når demokratiet går
  planken ud, fordi den offentlige sektor er verden største arbejdsplads. Selvforsørgelsen er udskiftet
  med den fællesskabets forsørg mig.

 18. Af søren sørensen

  -

  At et flertal af borgerlige ønsker højere skat så længe pengene kun går til dem selv i hospitalsvæsenet er jo PGA af det stigende antal ældre iblandt disse og de har fundet ud af at det Amerikanske privat system der koster dobbelt så meget pr. borger og overbehandler alle og giver medicin der ligefrem er skadeligt fordi de får kommision fra medicinal industrien, variende kommision og deres diagnoser plejer tilfældigvis at være den med den højeste kommision er jo forstålig nok..

  Dog skal de borgerlig rigeste hospitals regning ikke blive betalt via lønmodtageren skat i ekstra penge til disse..De skal betale for alt lægehjælp selv Top 20% kan snildt gøre dette og dette øger niveauet generelt for alle andre i -80% og sikrer også ordentlige forhold der i fremtiden..Bruger betaling af de rigeste er vejen frem…

 19. Af Christian Knudsen

  -

  Godt indspark PKK – helt enig.
  Også enig med Preben jensen.
  Sådanne “gallup-undersøgelser”, mange gange foranlediget af DR, Politiken o.a. er utroligt manipulerende og giver ikke et rent faktisk billede af hvad folk mener – og især ikke hvis de bliver foreholdt at der jo ingen garanti er for at skattestigninger ikke bliver brugt til helt, helt andre formål. (f.eks. mere ulandsbistand, fittnesscentre i Mali el. lign. – en anelse ironi her kan ses.)
  Nej, med den skat vi er mange der har betalt i adskillige årtier (verdens højeste) skulle sygehuse være blandt de bedste i verden og tandlægeudgifter også være betalt af samfundet. Men sådan er det jo ikke Margrethe Vestager. (selvom du siger at “sådan er det jo”.)

 20. Af Jan Daniel Andersen

  -

  Der må også være en pointe der går på at der faktisk er mange der går ind for en højere skat, fordi den rammer dem relativt lettere end andre grupper i samfundet.

  Hvis en lavtlønnet, kan slippe med en skattestigning på 1.000 kr., men opnå forbedringer for 50.000 kr. er det jo en god investering. Omvendt er det en elendig investering for den høtlønnede, der kommer til at få en skattestigning på 99.000 kr. for en forbedring der fortsat er 50.000 kr. værd.

 21. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  … (eller “undersøgels”)….

 22. Af Finn Bjerrehave

  -

  Netop derfor analyseinstitutter, og ikke åbne ærlige spørgsmål på nettet, fordi afsenderen skal have det ønskede svar.
  Derfor bliver vi jævnligt præsenteret for vanvittige og mærkelige holdninger i presse og TV, og hvem ønsker ikke dette ændret, bare ikke dem som ønsker et valgt svar.
  Læg alle spørgsmål på nettet, og afsløringen bliver større troværdighed, og manipuleringen får trangere kår.
  Dette skeer desværre ikke, netop fordi dem som betaler, skal have det de betaler for, og Danskerne bliver dummere.
  Svar kun på åbne spørgsmål Finn Bjerrehave Vig

 23. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Ja, denne propaganda om at danskerne synes at de betaler for lidt i skat, eller om at de gerne vil betale mere i skat, er ikke andet end en gang manipulerende agitation, leveret af især DR, der også med korte mellemrum påstår at Danmark er et forbillede for hele verden, og at danskerne er verdens lykkeligste folkeslag. ( ligesom nordkoreanerne )

  Sandheden er at de fleste af de “undersøgelser” der påstår noget om danskernes holdninger til alt muligt, er komplet værdiløse eller mere vildledende end vejledende. Deres postulater er politisk spin der skal sætte et parti eller regeringen i et bedre lys.

  Som Churchill sagde: jeg ville aldrig stole på en statistik ( eller “undersøgelse” som jeg ikke selv havde forfalsket.

Kommentarer er lukket.