Hvor er indignationen over Skat?

Af Peter Kurrild-Klitgaard 145

I Stanley Kubricks film “Paths of Glory” (1957) beordrer en fanatisk fransk general henrettelse af sine egne soldater, fordi et angreb på tyskernes linjer er slået fejl.  De pågældende er ganske vist ikke skyldige, men nogle skal jo dømmes, så de bliver udvalgt ved lotteri–for at statuere et eksempel, der kan styrke moralen hos resten.

Næppe mange, der har set filmen, har kunnet undgå at blive indigneret over den brutale og vilkårlige ofring af mennesker–heller ikke når man holder in mente, at det angiveligt sker for “fællesskabets” bedste.

Men hvor er indignationen fra medier, eksperter og borgere, når det gælder skattevæsenets behandling af fotomodellen Camilla Vest Nielsen og hendes skattesag?

Over de sidste par år har snart sagt alle hjørner af Helle Thorning-Schmidts/Stephen Kinnocks skattesag og det mulige forsøg på politisk indblanding i denne været vendt, og ethvert medie med respekt for sig selv har publiceret ledere og kommentarer i det næsten uendelige.  Men indtil videre er det stort set kun dagbladet B.T., der har beskæftiget sig med den skattesag, der reelt burde få hårene til at rejse sig på enhver borger i en sådan grad, at den langt mere eksponerede sag blegner.

Den lange historie begyndte med, at Vest blev anklaget for at have unddraget sig skat ved at have udført arbejde i Danmark, hvor hendes mand boede, mens hun selv boede og arbejdede i USA.  Efter Skats opfattelse var Vest så meget i Danmark hos ægtefællen, og havde desuden udført arbejde her, at hun var dansk skattepligtig. Skat afgjorde selv (27.I.2010), at hun havde været skattepligtig, og den beslutning stadfæstedes ved landsskatteretten (6.XII.2010).  Man lagde her vægt på to elementer: At Vest havde udført arbejde under sine ophold i Danmark (ialt otte gange på to år), og at hendes familie boede i Danmark på det tidspunkt.  Et år senere (25.XI.2011) blev både Vest og hendes mand ved byretten i Helsingør idømt et år og ni måneders ubetinget fængsel for groft skattesvig for i alt 3,4 millioner kroner, ligesom de sammen fik en bøde på i alt 6,6 millioner kroner.

Parrets skattesag var på den måde meget lig Kinnock/Thorning-Schmidts, men da Skat traf afgørelse i sidstnævnte i september 2010, var konklusionen den stik modsatte: Kinnock var ikke skattepligtig–selvom han også havde udført arbejde i Danmark og havde sin familie boende her.  Men præmisserne for Kinnock-afgørelsen blev holdt hemmelig indtil sommer 2012.  De blev ikke fremlagt af myndighederne men af statsminister Helle Thorning-Schmidt selv for at imødegå rygter om parrets privatliv.  Først dermed blev det klart, at Skat reelt havde ændret praksis i forbindelse med Kinnock-sagen, og dét umiddelbart inden man traf sin afgørelse.  Havde man holdt fast i den hidtidige praksis–den man lagde til grund for Vests sag–havde Kinnock været skattepligtig i Danmark.

I mellemtiden havde Vest og hendes mand så anket byretsdommen, og i november 2012 blev begge frikendt enstemmigt af seks dommere i Østre Landsret med Kinnock-afgørelsen som direkte præmis.  Det var første gang nogensinde, at dommere i en straffesag har omgjort en skatteafgørelse.  Ifølge skatteeksperter ville det formentlig være endt med en tur bag tremmer, hvis Kinnock-afgørelsen ikke var kommet frem få måneder inden.  Efterfølgende (19.II.2013) omstødte Landsskatteretten–for første gang nogensinde i rettens historie–en af dens egne afgørelser.

Men det var ikke med Skats velvilje.  B.T. har i en serie artikler afdækket, hvorledes Skat ikke just kan siges at have behandlet borgerne ens.  Ikke blot blev det holdt hemmeligt, hvad præmisserne var for afgørelsen i sagen vedrørende statsministeren og hendes mand; det blev, som bekendt også holdt hemmeligt, at man havde ændret praksis.

B.T. har således vist, hvorledes det fremgår af e-mail, at den daværende skattedirektør i København, Erling Andersen, afviste at vise kolleger Kinnock-afgørelsen, selv om Skats afdeling for økonomisk kriminalitet i 2010 skrev til ham, at de “arbejder med tilsvarende/ lignende problemstillinger og derfor er meget interesseret i at få kendskab til grundlaget for afgørelsen i Kinnock-sagen.”

Det var der nok god grund til.  B.T. har således også fortalt, hvorledes advokat Anders Németh, der var Vests forsvarer, allerede i april 2011 anmodede om adgang til den famøse Kinnock-afgørelse, idet han havde en stærk fornemmelse af, at den kunne have betydning for hendes skattesag.

Men inden da havde chefen for Skats afdeling for økonomisk kriminalitet, Preben Buchholtz Hansen, ifølge B.T. i en intern e-mail advaret Erling Andersen, om, at Vests forsvarer ville kunne finde på at få udleveret den ni sider lange Skat-redegørelse, der konkluderede, at Kinnock ikke var  skattepligtig i Danmark.  Advokatens motiv var naturligvis, at de to sager minder meget om hinanden, og afdelingschefen skrev (22.III.2011) ifølge B.T., at han håbede, at Erling Andersen ville være “behjælpelig”, hvis Németh forsøgte at blande de to sager sammen, som ifølge afdelingschefen “slet ikke havde noget med hinanden at gøre”.  Det viste sig efterfølgende, at afdelingschefen havde ret i sin frygt–forsvarsadvokaten ville have redegørelsen–men havde uret i, at de to sager ikke havde noget med hinanden at gøre.

B.T. har endvidere kunnet fortælle, at Buchholtz Hansen, i en mail til Erling Andersen skrev (22.III.2011), at han ifølge B.T. havde et klart ønske om at få udpeget en helt bestemt dommer i den retssag, hvor Vest og hendes mand var tiltalt for grov skatteunddragelse, men at der var en risiko for, at den pågældende dommer ville kunne være nødt til at erklære sig inhabil: Det vil vores politiefterforsker og anklagemyndighed i Nordsjælland være meget kede af, da den udpegede dommer har god forståelse og forstand på skattesager/ skattepligtssager.”

Endelig er det også kommet frem, at en ledende medarbejder ved Skat har haft en interesse i sagen, der næppe kan kaldes helt professionel: Vedkommende lagde således et foto af en afklædt Camilla Vest i sagsmappen, selvom det intet havde med sagen at gøre og trak det frem i forbindelse med en afhøring af hende.

En grundpille i et retssamfund er, at borgerne behandles ens, uanset om de er politikere eller almindelige borgere, rige eller fattige, smukke eller grimme.  Det er også et grundprincip, at magtudøvelsen skal være baseret i love, og at lovene skal være mulige at kende og forstå for dem, som de omfatter, så de ikke forvaltes arbitrært.

Men det synes ikke at være tilfældet her: Man har behandlet borgere forskelligt og ikke givet alle den behandling, de burde have.  Skattemyndighederne ændrede praksis men holdt bevidst denne hemmelig, desuagtet at man vidste, at det ville kunne få indflydelse på ihvertfald to borgeres sag–og måske mange, mange flere.  Og man synes, ifølge B.T., at have forsøgt at forhindre borgerne i at få adgang til viden om dette.  Selvom Skat ifølge en skatteretsforsker faktisk er forpligtet til at sikre sig, at man ikke opkræver skat i strid med loven:

“Hvis det viser sig, at Kinnock-sagen får den betydning, at fotomodellen ikke er skattepligtig til Danmark, at Skat samtidig sikrer, at der ikke er adgang til præmisserne deri, og at Skat ikke selv tager Kinnock-sagens betragtninger med i afgørelsen i fotomodel-sagen, så mener jeg, at de tilsidesætter deres forpligtelse til at sikre det objektivt rigtige resultat i henhold til gældende lovgivning”, har lektor, ph.d. Thomas Rønholt sagt til B.T.

Det virker “meget  bekymrende, at en skattechef i Skat sidder og forbereder andre myndigheder i at afvise en begæring om indsigt i de dokumenter. Det virker jo nærmest som om, at Skat vil sikre sig, at afgørelsen i Kinnocks sag ikke må tillægges betydning i fotomodellens skattesag, da det kan medføre, at Skat må opgive sin sag mod fotomodellen“.

Denne slags skattesager “smager af en skattemyndighed, der er blevet magtbegærlig, som vil vise sin magt over for skatteborgeren, og som derfor ikke skyr nogen midler,” siger han.

Men hvor er indignationen egentlig ellers henne?  I denne sag har man tilsyneladende risikeret, at uskyldige mennesker blev ruineret og sendt i fængsel i helt op til otte år. I mellemtiden har de anklagede været hevet gennem en tre år lang sag, hvor Skat og politiet gennemførte ransagninger, gennemgik e-mails, og checkede kontoudtog og telefonopkald i tusindvis, for ikke at tale om lange, intimiderende afhøringer–og et mareridtsagtigt pres forårsaget af udsigten til at skulle i fængsel.  “Fem år i helvede”, som Vest har formuleret det.

Og det virkeligt foruroligende er, at denne sag har vi endog kun hørt om på grund af, at hovedpersonen var kendt, og fordi hendes sag tilfældigvis mindede om statsministerens mands.

Men vi ser ikke megen kritik og tænksomme spørgsmålstegn ved systemet.  Skatterådets formand har sagt, at man aldrig skulle have kørt sagen, men bortset fra en enkelt politiker hér og en enkelt blogger dér er B.T.s afsløringer blevet mødt med næsten tavshed.  Intet har man hørt til koret af normalt indignerede.  Avislederne har–med en enkelt undtagelse–haft travlt med andre emner.

Det er som om, at de fleste har glemt, at det er staten, der skal være til for borgernes skyld og ikke mennesker, der er til for systemets skyld–hverken i krig eller i skat.

145 kommentarer RSS

 1. Af Erik Larsen

  -

  Kære “Axel Eriksen” – et “træf” – Krasnik og Erling Andersen ville da være det RENE CIRCUS!
  De er jo enige! De kæmper jo begge for det ekstremt røde venstresnoede! De vil kun een ting (begge) – at DK i lang fremtid skal være RØDT og “kulturberiger-indvandrerland”! Intet andet.
  Dog har jeg mr. Andersen mistænkt for adskilligt mere. Sjovt nok kender jeg lidt igennem min erfaringer til “Told og skat” og hvem de promoverer og hvem de ønsker ned med nakken. Sjovt nok er det de små erhvervsdrivende at sosserne ønsker “ned med nakkken”!!! Grotesk og ekstremt ulækkert!

 2. Af Ole Chemnitz L

  -

  Højest toppen af isbjerget

  Set i lyset af, hvad der faktisk er gemt i skuffer og skabe hos Holger K. i Skatteministeriet.

 3. Af Axel Eriksen

  -

  Godt forslag – og eventuelt i en fortsættelse kombineret med et interview med Thorning/ Kinnock!

  Parterne skal vist ikke samtidigt i studiet!

 4. Af Jørgen Hollensen

  -

  Jeg foreslår, at Krasnik laver et interview med Erling Andersen . . .

 5. Af Axel Eriksen

  -

  “Skattesagskommissionen” skal kun undersøge en læk.

  Nu er det så blevet et spørgsmål om løgn. Hvem lyver?

  Hvorfor ikke et så bredt kommissorium, at man også undersøgte, selve grundlaget for lækken – SKAT Københavns afgørelse – det kunne meget nemt være der – den oprindelige løgn skulle findes!!

 6. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Erik Larsen

  “Personen Niels Juul Hansen er BESTILT socialdemokratisk blogger! ”

  Læs mit indlæg igen – og styr din paranoia!

  Jeg citerer tante Berlingeren (og ATS).

  Er Berlingske nu også ‘undercover socialdemokrater’???

 7. Af Erik Larsen

  -

  Men hvor ER det rart at se SÅ mange danske personer der er harme på SKAT og som kan SE hvor S pamperagtigt de opfører sig og hvor utroværdigt og ubehageligt det er – kommer til orde og stort set hundrede procent alle føler det samme – at der fuskes med hvem man skal gå efter og hvem man IKKE skal gå efter. Danskerne kan se det – Journalisterne – de røde – DR – Niels Juul Hansen – kan ikke se det – thats it! Men en dag kommer sandheden helt, helt frem tror jeg m.fl. Fint

 8. Af Erik Larsen

  -

  Men hvor ER det rart at se SÅ mange danske personer der er harme på SKAT og som kan SE hvor S pamperagtigt de opfører sig og hvor utroværdigt og ubehageligt det er – kommer til orde og stort set hundrede procent alle føler det samme – at der fuskes med hvem man skal gå efter og hvem man IKKE skal gå efter. Danskerne kan se det – Journalisterne – de røde – DR – Niels Juul Hansen – kan ikke se det – thats it! Men en dag kommer sandheden helt, helt frem tror jeg m.fl.

 9. Af Erik Larsen

  -

  Personen Niels Juul Hansen er BESTILT socialdemokratisk blogger! Ingen tvivl om det. Ingen kan være så fixeret, indoktrineret på at forsvare HelleT og så samtidig forsøge at bedyre at han aldrig “ville drømme om at stemme på hende eller S” – Jamen, jamen, jamen – hans meninger er jo kun hendes&deres! Måske er han bare en anelse forvirret oveni hovedet – eller hur===

 10. Af Jørgen F

  -

  Niels Juul Hansen 17.40 – LOL 🙂

 11. Af Jørgen F.

  -

  Niels Juul Hansen,

  Det er lige det jeg mener –

  En lang række enslydende subjektive udsagn i Berlingske, Borsen og Politiken, der ikke er underbygget med reelle analyser af hvad TLP svarede på og hvad Loft blev spurgt om. Meget få citater og meget få sammenligninger af om der faktisk bliver talt om de samme tidsperioder i de vurderede vidneudsagn.

  Pointen er, at de oprindelige konspirationer fra journalistkorpset langsomt er faldet fra hinanden i løbet af forløbet.

  Men som konspirationen om Venstres indblanding falder fra hinanden – ændrer journalisterne løbende kriterier for hvad de nu leder efter af forfærdeligheder og inkonsistens i vidnernes forklaringer.

  Kravene til TLP’s jomfruelighed stiger eksponentielt med ligegyldighederne kommissionen afdækker.

  Det er en mere og mere udbredt taktik blandt ‘centrumvenstre’ journalister når konspirationsteorierne falder sammen.

  Læs Lars Henrik Aagards prosa om klimaforandringer fra i går her på b.dk som eksempel.

  Først var klimaforandringer globale temperaturstigninger. Da de manglede var det is afsmeltning på polerne. Da de afsmeltninger ikke fortsatte blev det havets temperaturstigninger , der symboliserede klimaforandringer – og da man heller ikke kunne måle temperaturstigninger i overfladen på havene, blev det dybvandet, under 2000 meter , der var udsat for global warming.

  Tog Lars Henrik Aagard på noget tidspunkt fejl – i egne øjne – Nej Nej – definitionerne ændrede sig bare som tiden gik.

  På samme vis med ‘centrumvenstre’ journalisterne om skattesagen. De tager aldrig fejl – men fortsætter i evighed i samme støvede og ligegyldige spor.

 12. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Jørgen F.

  Ovenstående kom også i ‘vridemaskinen’ i Politikens ATS. 🙂

  DET HAR DE SAGT I UNDERSØGELSESKOMMISSIONEN

  Peter Loft, fhv. departementschef:

  »Da vi første gang hørte om skattesagen, var Trolex helt oppe at køre. Han gav champagne til hele departementet og løb rundt på sit kontor med hævede arme og en blinkende vikingehjelm på hovedet, imens han spillede ’We are the Champions’ for fuld skrue på ministerkontorets cd-afspiller«.

  Trolex Lund Poulsen, fhv. skatteminister:

  »Det gjorde mig virkelig ondt, da jeg hørte, at oppositionens leder blev sat i forbindelse med en skattesag. Stakkels kvinde. Jeg bad Peter Loft om at dysse sagen så meget ned, som det lod sig gøre«.

  Peter Loft, fhv. departementschef:

  »Under min ferie ringede Trolex Lund Poulsen til mig hvert kvarter for at høre, om vi havde fundet noget snavs, der kunne trække tæppet væk under Helle Thorning«.

  Trolex Lund Poulsen, fhv. skatteminister:

  »Jeg kontaktede Peter Loft et par gange under hans ferie for at høre, hvordan vejret var i Sydfrankrig«.

  Peter Loft, fhv. departementschef:

  »Trolex Lund Poulsen blev ør af lykke, da jeg fortalte ham, at Helle Thornings mand skulle være homoseksuel. Han bad mig straks om at få det indføjet i skattesagen så tydeligt, at også journalisterne på BT ville få øje på det«.

  Trolex Lund Poulsen, fhv. skatteminister:

  »Det kom helt bag på mig, at Helle Thorning var gift. Jeg vidste ikke, at hun var til mænd«.

 13. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Jørgen F.

  “Problemet her er, at hovedparten af Berlinskes læsere (I bet you) interesserer sig langt mere for sagens alen lange rækker af bekræftede fakta – og ikke den subjektive mumbo jumbo. Fakta, der er langt mere alvorlige for samfundet, end hvorvidt TLP gik random walk på en juridisk udefinerbar linie for en ministers ret til at følge med i sit ministeriums arbejde.”

  Fra nedenstående i Berlingske kan du læse hvad aviserne mener kan interessere deres læsere:

  “Gårsdagens aviser var fyldt med kritiske artikler om Lund Poulsen i skattesagen, som handler om, hvorvidt han sommeren 2010 forsøgte at påvirke udfaldet af Helle Thorning-Schmidt (S) og Stephen Kinnocks skattesag. I forgårs vidnede den hjemsendte departementschef Peter Loft, og hans ud­­sagn var i direkte konflikt med en stribe af de svar, som Lund Poulsen gav kommissionen i oktober 2012: Han sagde, at han ikke beskæftigede sig med Thornings private skattesag; Loft berettede, at ministeren blev løbende orienteret. Lund Poulsen sagde, at han under sagsbehandlingen intet kendte til udfaldet; Loft berettede, at ministeren midt i august fik at vide, at Thorning og Kinnock formentlig blev frikendt. Lund Poulsen sagde, at han ikke overvejede sagens konsekvenser; Loft berettede, at ministeren gjorde sig detaljerede overvejelser om de politiske konsekvenser. Lund Poulsen sagde, at han ikke forstod, hvorfor han skulle have et skatte­teknisk notat; Loft berettede, at ministeren selv havde efterspurgt det. Det fik i går en stribe eksperter til at vurdere, at Troels Lund Poulsen efter al sandsynlighed bliver genindkaldt – og en enkelt mente ligefrem, at en rigsretssag er en mulighed.”

 14. Af jørgen f.

  -

  larp@berlingske.dk 22.30,

  “Før jul vurderede eksperter og kommentatorer sagen så godt som død – og Peter Loft leverede ikke klokkeklare beviser for, at Lund Poulsen har gjort noget ulovligt. Problemet er mistanken om løgn.”

  Og det er en ren subjektiv vurdering – som alle tilknyttede journalister tilsyneladende deler.

  En ren subjektiv vurdering af menneskelige karakteregenskaber – hvor kommentatorer, uanset hvor saglige de ønsker at fremstå, altid sætter deres personlige politiske opponenter i et dårligt lys end deres politiske idoler. Tillægger motiver, der som udgangspunkt altid er fordækte.

  Problemet her er, at hovedparten af Berlinskes læsere (I bet you) interesserer sig langt mere for sagens alen lange rækker af bekræftede fakta – og ikke den subjektive mumbo jumbo. Fakta, der er langt mere alvorlige for samfundet, end hvorvidt TLP gik random walk på en juridisk udefinerbar linie for en ministers ret til at følge med i sit ministeriums arbejde.

  En random walk, der tydeligvis ingen betydning havde for sagens udfald – og som, fra hvad vi VED nu, aldrig havde den intention at påvirke sagens udfald til andet end, i yderste konsekvens, en juridisk vandtæt afgørelse.

  I don’t care!

  Baseret på sagens bekræftede fakta – og sagens udfald – er det da lang mere interessant at få belyst om:

  -Socialdemokratiet brugte alle kræfter på at få HTS frikendt – og fik de held med det? Om det så bare var at Skat hermed begyndte at overholde landets skattelovgivning.

  -Socialdemokratiet forsøgte af få TLP i fedtefadet ved først at plante homo historien i skat København – for efterfølgende at få EB til at fiske efter historien i ministeriet? Har man f.eks. set lignende sager i britisk politisk historie?

  I do care.

  Vh. Jørgen

 15. Af Ole Chemnitz Larsen

  -

  Fører også sager mod de sagesløse borgere i – bevidst strid loven.

  Et forløb, hvor også Kammeradvokaten har medvirket.

 16. Af Kim Østrup

  -

  Sagen om Camilla Vest er et blandt mange eksemplar på en syg kultur. SKAT mener, det er deres opgave at rejse sager de blot de har en lille chance for at vinde. Der er ikke nogen bremse, selvom de ved, at de sager de taber kan være fuldstændig ødelæggende for borgeren. Kammeradvokaten har også interesse i at føre sager, de blot mener, at de har en lille chance for at vinde. Dette er en kultur der har udartet sig til et Kafkas mareridt for mange uskyldige mennesker. Der bør simpelthen laves en bremse for SKATs uhæmmede adgang til at føre sager på skatteborgernes regning, og der bør være konsekvenser for SKAT og Kammeradvokat for at tabe sager. Jeg er indigneret over SKATs adfærd.

 17. Af Axel Eriksen

  -

  @ Henrik S. Kristensen!

  “Skatteret er et tungt emne, der ikke egner sig…”!

  Netop. Men alle amatørerne har fuldt overblik over de 10.000 paragraffer, bekendtgørelser, cirkulærer, landsskatterets- og domstolsafgørelser, der udgør skatteretspraksis!

  Og HTS har på egne og mandens vegne bedyret, at hun ikke “vidste noget”!

  Lidt paradoksalt, når flertallet af danskere har en så enorm viden på området!

 18. Af Ole Chemnitz Larsen

  -

  hvor er indignationen over, at borgerne betaler for at blive snydt – af deres tjenere.

  Nemlig i de tilfælde hvor ledende ministre og topembedsmænd misbruger statsmagten til at begå og skjule lovbrud – til skade for.

 19. Af Henrik S Kristensen

  -

  De såkaldt borgerliges kampagne mod Danmarks statsminister er rådden.

  Det startede da Troels Lund Poulsen og Venstre i samarbejde med en journalist på Ekstra Bladet forsøgte at begå et setup mod Helle Thorning ved oprettelsen af en såkaldt konto for frivillig indbetaling af skat.

  Dernæst startede BTs deres usmaglige og løgnagtige kampagne der byggede på usandheder, manipulationer og brug fra kilder tilknyttet partiet Venstre som fagbladet Journalisten har afdækket.

  Efterfølgende blander Troels Lund Poulsens departementschef Peter Loft sig i behandlingen af Thornings ægtefælles selvangivelse, mens hans spindoktor Peter Arnfeldt er i tæt mailkorrespondance med BTs nyhedschef Simon Andersen.

  Afhøringerne i Skattesagskommissionen har dertil afdækket en dyb involvering i skattesagen fra Venstres venner i BT.

  Peter Kurrild-Klitgaards kilder, overskrifter og konklusioner kommer stort set udelukkende fra BT, herunder den Venstrevenlige Lida Hulgaard der var modstander af nedsættelsen af Skattesagskommissionen, da hun ikke kunne se noget galt i Troels Lund Poulsens rolle.

  Anders Némeths far hedder iøvrigt Karoly Németh der er bisidder for Troels Lund Poulsen.

  Skatteret og praksis er et tungt emne, der ikke egner sig til en tabloid format og slet ikke til Peter Kurrild-Klitgaards bagtanker.

 20. Af Axel Eriksen

  -

  @ Michael Larsen!

  Der er nok mange gåder for dig!

  Men det er naturligvis helt forkasteligt, at mennesker, der har beskæftiget sig med skat i ca. 40 år, udtaler sig!

  Kun de uvidende må udtale sig. Undskyld!

 21. Af Michael Fiorini

  -

  Det var på tide, at der blev skrevet om SKAT’s embedsførelse. Det burde være enhver ansvarlig chefredaktørs pligt at følge op, bl.a. med andre, tilsvarende eksempler, som der må være i tusindevis.
  SKAT har igennem mange år været fokuseret på at udvide skattegrundlaget med metoder, der ikke hører hjemme i en retsstat.
  Jeg har selv været udsat herfor, indtil Landskatteretten satte en stopper for SKAT’s forfølgelse. Og jeg kender til flere og meget grellere eksempler. Her kommer et:
  En større dansk virksomhed fik for nogle år siden gennemgået sine skatteforhold, særligt med henblik på transfer-pricing problematikken. SKAT fandt intet ukorrekt – efter måneders arbejde. Dette meddelte man virksomheden, men udtalte samtidig: “Der er altid noget at komme efter, og vi fortsætter vore undersøgelser, indtil vi finder det. Men vi kan afslutte sagen, hvis I indvilger i at betaler 120 mill. kr. i skat i tillæg til Jeres normale selskabsskatter.”
  Hvad ligger bag SKAT’s ageren?
  Efter min mening har vi at gøre med et embedsværk, der er besjælet af deres opgave med at maksimere statens indtægter. Mange ser sig som velfærdssamfundets redningsmænd – og borgere og virksomheder som skatteunddragere med alle midler – og anser det for legitimt selv at bruge alle midler.
  De facto er SKAT uden kontrollerende instanser og uden de “checks & balances”, der er nødvendige for alle. Skiftende skatteministre bliver hurtigt enten vundet for den store sag eller pakket ind og immobiliserede af det næsten uforståelige sagsområde. Skattelovgivning er blevet så kompliceret, at kun eksperter kan forstå og forholde sig til den. Minister og Folketing bliver marionetter, og embedsmændene, hvoraf mange har en politisk agenda, bliver de facto vore lovgivere. Domstolene fungerer, men kun for de stærke, der kan stå distancen og har råd til at engagere kvalificeret bistand. Mange må give op overfor overmagten.
  Og så bliver det naturligvis den gamle historie: Magten korrumperer og vi må døje med en skattemyndighed, der kan forfølge borgere og virksomheder og træffe vilkårlige afgørelser.
  Hvordan stoppes det? Det bliver ikke på politisk initiativ. Selv de borgerlige kan ikke stå for fristelsen til at uddele skattelettelser med den ene hånd og med den anden lade SKAT hente pengene tilbage igen, så man kan levere vækst i de offentlige udgifter.
  Der er kun en vej, tror jeg. At debat i pressen og borende journalistik afdækker problemerne, og at den indignation, der vil blive følgen kan tvinge Folketinget til at handle.

 22. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Peter Wiin

  Har du røget noget, du ikke kan tåle?

 23. Af Jens From

  -

  Decimering…

  Det var vist romerske generaler, der opfandt den brutale, men effektive kollektive afstraffelsesmetode, som bestod i at lade tropperne stille sig op i geledder og så tælle til ti. Hver tiende blev så henrettet – heraf betegnelsen decimering.

  Så ku’ de lære det, ku’ de!

  Men hvad det lige præcis har med SKAT’s vilkårlighed at beskaffe, kan jeg ikke lige regne ud.

 24. Af Peter Wiin

  -

  Jeg kan nemt drage en konklusion af PKK’s analyse og af de mængden af kommentarer ovenfor og likes til Facebook.

  Årsagen til hele miseren er, at Kinnocks skattesag blev styret af en inhabil embedsmand, som fra starten burde have holdt sig fra sagen i erkendelse af sin inhabilitet.

  Hvis konklusioner fra Skattesagskommissionen skal nyde respekt i offentligheden, er kommissionen nødt til at foretage en særskilt vurdering af Erling Andersens habilitet. Både om han havde den fornødne habilitet til at styre sagen, og om han havde habilitet til efterfølgende at afgive redegørelse om samspillet med Skattedepartementet. Han har trods alt i mange år som fagforeningsformand været modpart til departementchef Peter Loft og den til enhver tid værende minister, når man forhandlede om f. eks. Skats personalenormeringer.

  Hvis Skattesagskommissionen vurderer Erling Andersen og hans forvaltning som inhabile, var departementschefens og ministerens interesse og emsighed både forståelig og berettiget.

 25. Af Michael Larsen

  -

  Det er helt ufatteligt mange skatteeksperter der er herinde, som i den grad kender sagen fuldstændigt og har alle oplysninger i sagen. Det starter med Peter Kurrild-Klitgaard og så kører den ellers der ud af. Jeg forstår ikke at Helle Thorning bliver indblandet da det er Kinnock skattesag der kører. Skulle Kinnock også være skattepligtig i England? Det er mig en gåde at folk kalder Helle en skattål, ved folk om hun ikke betaler den skat som hun skal, har hun begået noget som helst ulovligt? Er hendes leaset bil leaset ulovligt, kunne alle ikke gøre det samme på det tidspunkt?

 26. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Axel Eriksen

  “Ja, han stillede da op”.

  Sikke noget vrøvl – han forsøgte at undvige, men stod med ryggen op ad muren, så han ikke havde mulighed for at flygte. Ynkelig!

  Se mit indlæg 3. april 2013 kl. 22:32 med BTs kommentarer.

  “Hvis du bare bliver ved med dine lovprisninger af vores såkaldte “statsminister” – så er du jo lige så fuld af løgn som hende!”.

  Læs dog mine indlæg inden du kommenterer de. Jeg skriver, at jeg ikke kunne drømme om at stemme på HTS ellerS.

 27. Af Jørgen F.

  -

  Ekstrabladets rolle er fortsat en gåde.

  Mon ikke den nu tidligere EB journalist bevidst blev sat til at fiske efter de homo oplysningerw i ministeriet som Frode Holm afleverede i skat København.

  Hvem kunne orkestrere en sådan manøvre?

  Socialdemokratiet eller EB selv?

  Engell er vel fortsat Konservativ, og stadig bitter over at rigsretssagen mod Ninn (æret være hans navn) endegyldigt tippede balancen mellem Venstre og Konservative. Han kunne sidde med et indebrændt håb om at balancen igen tippede med en ny rigsretssag.

  Der er så mange uafklarede spg. i denne sag at journalisterne kunne parallelprocesse i et væk.

  Men i stedet følger de alle samme streng. Det er en ynk.

 28. Af william fich

  -

  Skat er et diktatur i en demokratisk stat.
  Som iværksætter oplevede jeg at blive sat i skat af en indtægt jeg beviseligt ikke havde. Jeg levede for den friværdi, jeg havde i min bolig. Det muliggjorde at jeg kunne arbejde uden indtægt i de 3 år det tog at udvikle et salgbart produkt. Refærdigvis skal det siges, at jeg endte med at få medhold i landsskatteretten, men alle de rædselsfulde nætter og udgifter til revisor og advokat måtte jeg selv bære. Udgifterne er ikke engang fradragsberettigede. Det har efterladt en bitterhed.

 29. Af Axel Eriksen

  -

  Ja, han stillede da op – gjorde Thorning/Kinnock det? Nej!

  Hold så op!

  Hvis du bare bliver ved med dine lovprisninger af vores såkaldte “statsminister” – så er du jo lige så fuld af løgn som hende! Ellers har du en væsentlig defekt i den øverste del af hovedet!

 30. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Axel Eriksen,

  Det kan du kun gisne om, hvorimod Løkkes pinlige kropssprog er blevet foreviget for alle danskere.

  HTS havde INGEN indflydelse på SKATs vurdering og konklusioner.

 31. Af Axel Eriksen

  -

  @ Niels Juul Hansen!

  Menneskers kropssprog afslører dem totalt – JA!

  Måske det så var det – og ikke en forudvidenhed om SKAT Københavns kendelse – der afholdt Thorning/Kinnock i personligt at møde op!!!

 32. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Axel Eriksen

  Jeg er ikke socialdemokrat – og jeg kunne aldrig drømme om at stemme på HTS – MEN jeg tror, at Troels Lund Poulsen var fuld af løgn, da han påstod, at han ingen kendskab havde til hendes skattesag.

  Nu bliver han formodentlig slæbt for kommissionen igen, og så kan vi se, om han pludselig har fået sin hukommelse tilbage!

  Hvordan en politiker med så dårlig en hukommelse kan nå til tops i Venstre må guderne vide!

  Så du forøvrigt Løkke på TV, da han blev spurgt om denne sag? Det bliver formodentlig vist igen og igen på TV i forbindelse med hans snarlige optræden for kommissionen.

  Det bliver helt sikkert også brugt fremover af alle kommunikationseksperter for at vise, hvorledes menneskers kropssprog afslører dem totalt!

 33. Af Axel Eriksen

  -

  @ Niels Juul Hansen!

  Mon det ikke er dig, der har en “sygelig tro” på, at det her er helt reelt fra Thorning/Kinnocks/ Erling Andersen/Lisbeth Rasmussens side?

  Hvorfor skulle Kinnock ikke behandles som alle andre skattepligtige til det her land?

  Men du er måske socialdemokrat og bosat indenfor SKAT Københavns område – og forventer skattefritagelse?

 34. Af Niels Juul Hansen

  -

  Kære Kurrild,

  Så fik du den opbakning, du efterlyste.

  Har du kommentarer til det sidste nye i HTS-sagen?

  Bl.a. at det tyder på. at Troels Lund Poulsen har haft en næsten sygelig tro på, at ham kunne bruge denne HTS-sag på at ‘jorde’ Danmarks nye statsminister.

  Hvad er din holdning i denne sag?

 35. Af Niels Juul Hansen

  -

  Kære Kurrild,

  Så fik du al den indignation du efterlyste.

  Happy?

 36. Af Kevin Mikkelsen

  -

  I skrivende stund har dette indlæg over 2.100 LIKEs.

  De øvrige synlige Blogs på B.dk fra henholdsvis: Kathrine Lilleør, Lisbeth Knudsen, Uffe Elleman og Tom Jensen har sammenlagt kun 212 LIKEs.

  Mon ikke SKAT og dets metoder fortjener langt mere opmærksomhed fra pressen – og det vel at mærke set fra borgernes og ikke systemets vinkel.

 37. Af Hans Andersen

  -

  Det som er betændt i denne sag er ikke hvem der var utæt, men at nogle embedsmænd i al hemmelighed ændrede gældende skatteligningsregler og holdt ændringen hemmelig for deres overordnede og løj for ministeren der så i god tro fejlimformerede folketinget.
  Det skulle ikke undre mig hvis det var en emdedsmand der deltog i svinestregen men ikke blev forfremmet der var utæt.

 38. Af Axel Eriksen

  -

  En anke til Landsskatteretten – og måske derefter videre op til domstolene – over en afgørelse – kan kun foretages af skatteyderen selv!

  Og hvis skattyderen har fået ret – hvorfor så anke?

  Hvad har vi egentlig et skatteministerium til, hvis det ikke må følge kontroversielle afgørelser på området hos de lavere skatteinstanser?

  Kan disse lavere skatteinstanser ansatte blot fremture med at “give gaver” til deres politiske partifæller?

  Ja, åbenbart – sagens substans skal naturligvis ikke undersøges af kommissionen, men kun lækken!

  Et land, som vi “normalt sammenligner os” med – Norge – har der givet Skattevæsenet tilladelse til offentliggørelse (læk) af alle borgeres skatteforhold!

  @ Dorte Sørensen! Golfspilleren Søren Hansen blev kendt fuld skattepligtig til DK p.g.a. 180 dages reglen!

  Selv om han er god golfspiller – så er han åbenbart ikke så god til at vælge hustru.
  Med en “sjuskefejl” kunne den perfekte måske have forklaret det hele!

  Hævntogt – pilråddent med den “Skattesagskommision”!

 39. Af Christine Nielsen

  -

  Endelig!!!
  Det er på høje tid at de faktuelle oplysninger i denne artikel får meget mere plads i de danske medier.

 40. Af Niels Kongshaug

  -

  Det er hårrejsende og modbydelig læsning. Udover alle de glimrende kommentarer ovenfor mangler aspektet om grundloven.
  “Domstolen”, der skal finde ud af om en politiker og departementchef har begået ulovligheder har et bundet mandat. Derfor kan “domstolen” ikke gå videre og ind i den afsløring, der kom tidligt, nemlig at Praksis blev ændret for at gøre Kinnock skattefri. Uanset om dette skete i en socialdemokratisk kommune eller ej, så må der ikke iht grundloven oprettes og dømmes efter andre domstole end netop domstolene.
  Men dette er ændret, i dag er der hundredevis af særdomstole og ankemyndigheder, som teoretisk ikke er domstole, men som jo som vi alle ved, er reelle domstole, hvis afgørelser følges, hvis en sag fra en ankeinstans skulle komme videre op i systemet.
  Så grundloven er tilsidesat, og nu er kun to personer i fare i denne særdomstil, nemlig politikeren og embedsmanden. Ingen embedsmænd længere nede kan inddrages, praksis laves ikke om, fokus kan ikke skifte til sagens kerne, som Kurrild-Klitgård har beskrevet den. Særdomstolen taler og borgerne(politikeren og dep.chefen) bliver (måske) dømt uden en rigtig dom.

 41. Af Thomas Lund Nielsen

  -

  I kølvandet på alt det her, kan man godt undre sig over, at SKAT har tid til, at være så nidkære, når man har 80 MILLIARDER ude at svømme… Endnu en skandale.

 42. Af Søren Rasmussen

  -

  Den måde Skat opererer på er en skandale, der er ødelæggende for retssikkerheden i dette land:
  1) De går efter borgere uden hjemmel i loven
  2) De behandler folk forskelligt efter egne ønsker (måske politisk)
  3) Journalister i DR og TV2 har ingen interesse i denne sag. Hvorfor? Der er utvivlsomt mange danskere, der blevet pålagt bøder, forhøjet skat, måske endda fængsel pga. Skats ulovlige gøren og laden.

 43. Af Jørgen F.

  -

  Efter en dag hvor datteren kom hjem fra skole, og kunne fortælle at læreren gik rundt med et skilt med påtegnelsen: “Tjenestemand” – Man tænker sit, som forældre, om vores samfund.

  Hvor mange går rundt med skiltet – “Uorganiseret arbejdskraft” på skolerne? Har skolelederne også små gule stjerner til uddeling?

  Vi lever i en totalitærstat.

  En totalitærstat hvor en ny regering kan udpege politiske ofre – og slagte dem med hjælp fra den dømmende magt ud fra et selvskrevet kommissorium.

  En totalitærstat hvor alle avisredaktioner anerkender præmisserne fra kommissoriet, som eneste vinkel på pressedækningen.

  En totalitærstat hvor den eneste avisredaktion, der har anlagt en anden vinkel – inddrages i sagen som suspekt og avisens kildebeskyttelse forsøges nedbrudt. Selv de andre redaktioner, som lever af samme konfidentialitet, agerer som et jysk ulvekobbel mod skruebrækkeren. Her BT.

  Hvad sker der i flokken af journalister uden foran kommissionen?

  Det samme som for lærerne, der flokkes om et enslydende synspunkt under Bondo? Hvad sker der for den journalist, der bryder vinklen. Udstødes han af ulveflokken – af journalistforbundet?

  I går blev det endnu engang bekræftet, at Venstre ikke aktivt forsøgte at manipulere skatteafgørelsen. Små uoverensstemmelser i vidneudsagn blæses alligevel op af enslydende medier – med enslydende overskrifter.

  I går blev det endnu engang bekræftet at THS løj i pressen om hvorvidt hun havde kontakt til skat. Der var ingen ‘officiel korrespondance’.

  I går blev det endnu engang bekræftet, at der var rygter om at HTS kendte til sagsafgørelsen langt tid inden, der var ‘officiel korrespondance’ mellem parterne.

  INGEN af avisredaktionerne følger op på disse udsagn – tværtom undertrykkes disse vikler – med stadig højere og skingre skrig om rigsretssager fra parnasset til følge.

  Hvordan kan en fri og uafhængig presse alle vælge samme vinkel, når store dele af befolkningen har et andet syn på sagen?

  Hvilken kommerciel interesse kan ALLE avisredaktioner have i at følge samme vinkel alle sammen? Og hvis man ikke positionerer sig på nyhedsmarkedet – hvad driver så værket?

  Lærerforening – Totalitærstat – Akademikerparnas – Ensretningsregime – Journalistforbund – Danmark.

 44. Af Dorte Sørensen

  -

  Man kan ikke sammenligne disse sagers omtale – forøvrig blev den dengang meget omtalt sammen med golfspiller Hansens – Thornings mand, der er britisk statsborger, blev brugt og misbrugt rent politisk og udviklede sig til en læg- og magtmisbrug-sag, der nu behandles i en kommission.

 45. Af K L

  -

  @Thomas L., 4. april 2013 kl. 11:48

  Jeg er helt enig i dine betragtninger.

Kommentarer er lukket.