De pæne menneskers uanstændige tone

Af Peter Kurrild-Klitgaard 88

På venstrefløjen har man indenfor de senere år genopfundet sig selv som forfægtere af den “pæne” og “ordentlige” tone.  Sådan var man naturligvis ikke i årene efter 1968, hvor det at tale pænt om og til hinanden jo blot var udtryk for forstokkede “borgerlige” manerer, der gerne skulle udfordres og undermineres så ofte, som det nu var muligt.

Men i det postmoderne samfund, hvor høj levestandard, multikulturalisme og en evigt ekspanderende velfærdsstat har vendt op på alt mellem himmel og jord, har venstrefløjen gjort sig til dem, der skal sørge for, at andre taler pænt til dem, der skal beskyttes imod hårde, bramfri eller uforskammede udtalelser.  Om muligt gerne med forbud og påbud.

Men der er grænser for anstændigheden og den pæne tone, når det gælder smagsdommerne selv: Når det handler om private erhvervsdrivende, kan man sige præcis, hvad man vil, uanset om det er nederdrægtigt fordrejende, grænsende til det løgnagtige.

Tak f.eks. Socialistisk Folkepartis Margrethe Auken, der fredag eftermiddag udtalte på TV2 News, at der i Danmark ikke er mange virksomheder, der betaler selskabsskat–de “snyder” jo, sagde hun, på vej til landsledelsesmøde i et parti, der i denne tid næppe skal kaste med sten i et glashus.  Men her agerede den folkevalgte altså på én og samme tid lovgivende, dømmende og udøvende magt, altimens hun ignorerede det faktum, at selskabsskatterne hvert år indbringer den danske statskasse op mod et halvt hundrede milliarder kroner: 41 mia. kr. i 2010, eller cirka 10 gange det beløb, som det hvert år koster staten at subsidiere DSB.  Beløb betalt af virksomheder, der også betaler stadigt højere afgifter og ejendomsskatter, og hvis udbetalinger af overskud i forvejen beskattes i indkomsten hos ejerne.

Bedre bliver tonen ikke af at få mere plads end en hurtig udtalelse i TV. Tidligere på ugen havde folkestyrets fremmeste repræsentant, Folketingets formand Mogens Lykketoft (S), en kronik i Politiken, hvis unøjagtigheder og børnehave-ræsonnementer kun blev overgået af de næsten injurierende generaliseringer.  Her er en smagsprøve på den fhv. finans-, skatte- og udenrigsministers fremstilling af også dansk erhvervsliv, i formuleringer hvor man ikke behøver at anstrenge sig for at læse mellem linjerne:

“På den lyse side er de få, der har hamstret en helt uforholdsmæssig stor del af kagen. Den rigeste procent af amerikanerne har øget deres andel af nationalindkomsten fra en tiendedel til en femtedel i de sidste 30 år, og de har formuer, der er 225 gange så store som gennemsnittets i hele befolkningen. […] Her finder vi bl.a. direktørerne i de store finanshuse, der scorede kassen under bobleøkonomien.

Klassisk økonomisk teori siger, at folk får den løn, de er værd i markedet. Men det er vanskeligt ud fra lærebogen at forklare eller forsvare, at amerikanske topchefer tjener 243 gange så meget som en arbejder, mens japanske topchefer kun tjener 16 gange så meget som en arbejder.

Mon de amerikanske direktører er 15 gange så gode som de japanske? Eller er tilstanden i USA bare et snedigt organiseret tyveri fra resten af befolkningen?

Under en vandring i Georgiens hovedstad, Tbilisi, for nogle få år siden så vi mange store nye villaer og lejligheder, men ingen produktion. »Hvor kommer pengene fra?«, spurgte jeg min lokale ledsager.

Svaret kom prompte: »Du ved jo godt, at der bag enhver stor formue ligger en forbrydelse«. Det er et forståeligt svar i den del af verden, hvor oligarkerne hersker med formuer, som de hamstrede ved at overtage samfundets værdier til spotpris via deres gode forbindelser til de gamle magthavere.

I vores vestlige verden er det langtfra hele sandheden. Der er formuer, der er skabt ved enestående præstationer og vidunderlige opfindelser. Tænk f.eks. på de to unge skandinaver, der opfandt Skype-telefonien. Men der er også store og vidunderlige opfindelser, der aldrig blev mere end middelmådigt honoreret, og hvor andre løb med gevinsten.

Og så er der også formuer, der er skabt ved i realiteten at stjæle pengene op af lommen på medborgerne ved usympatisk, umoralsk eller direkte forbryderisk adfærd.”

Det er svært at forstå den økonom-uddannede Lykketofts udsagn på anden vis end, at han mener at vide, hvad der er de andele af, der tilkommer enhver person i samfundet–uden iøvrigt at vide noget om de pågældendes indsats, resultater, kontrakter, uddannelser, eller andet, der kunne være relevant.  Lykketoft ved også, at hvis de tjener mere, end han personligt, subjektivt synes, at de burde, så må de være ihvertfald mistænkelige og formodentlig “usympatiske”, “umoralske” eller “direkte forbryderiske”.

Margrethe Auken og Mogens Lykketoft er begge personer, som aldrig i deres liv har skabt et job eller opfundet en vare eller tjenesteydelse, der har gjort livet bedre eller lettere for andre.  De har i stedet opnået en plads blandt de 1-2 pct. højeste indkomster i Danmark ved i fire årtier at være lønnede af skatteyderne og henslæbt langt størstedelen af disse år med at flytte andre folks penge fra en lomme til en anden.

Det findes der også betegnelser for.

88 kommentarer RSS

 1. Af Niels Svendsen

  -

  De “pæne” mennekser. det var som bekendt den amerikanske økonom Buchanan der påpegede den besynderlighed at så længe man blot var forbruger eller selvstændig som var man styret af egen vinding og interesse, men i det øjebli man skifter banehavdel og bliver forsørget af statskassen på den ene eller anden måde; ja så er man ikke længere styret af egeninteresse men af almenvældets vel. Pudsigt, ikke sandt.

 2. Af Uffe Lindum

  -

  Vil Søren Revser venligst dokumentere, hvor og hvornår Joachim B. Olsen har fremsat det, SR citerer ham for!

 3. Af Niels O

  -

  @Claus T

  Jeg taler nøgternt og dokumenterbart om et årti i Danmarkshistorien, som nationaløkonomisk har været det bedste årti.

  At du ønsker at tale om statsministerperioder, står dig frit for. Bare du ikke blander det ind i mine indlæg.

 4. Af S Hoegh

  -

  Søndagsliberalisterne og deres manglende sans for konsekvenser.

  PKK er som sædvaneligt ude i et slet skujlt nylibaralistisk ærinde, hvor kongstanken synes at være, at være lige så personangribende og usaglig, som dem han angriber. Dette opleves efterhånden en anelse hysterisk, unuanceret og uden blik for historisitet og forståelse for helt banale samfundsmæssige lovmæssigheder.

  Der har været og eksistrerer stadig et sandt hylekor af folk på den liberale højrefløj, der synes at istemme én fællessang omkring verset “løntilbageholdenhed, løntilbageholdenhed, mindre skattter mindre skatter og mindre regulering mindre regulering”..
  Mange af de tanker lyder da også ganske besnærende og ja givetvis meget fornuftige og jeg kan noget af vejen tilslutte mig disse. Men der hvor filmen knækker er, når PKK og hans ligesindede synes at overse (eller da jeg ikke tror han er helt ubegavet nægter at forholde sig til) er, at det for rigtig mange ganske almindelige mennesker synes en kende svært at forstå, at de skal holde igen og groft sagt få mindre i lønposen, arbejde hurtigere og mere alt i mens at de selvsamme ansatte kan se til, mens der samtidigt på direktionsgangen så bliver givet ganske anseelige lønstigninger (Og dette samtidigt i virksomheder, hvor direktionen jo ikke præsterer). Dette giver uro – men den uro synes PKK og hans ligesindede ikke at ville forholde sig til.

  I forhold til mindre regulering – ja så har vi jo set, hvad der sker når reguleringen slækkes/ikke er til stede. PKK og andre synes jo meget opprtunt at glemme/fortrænge, hvorfor det i sin tid blev fundet fornuftigt at prøve at holde lidt hånd i hanke med markedskræfterne – det var jo netop for at søge at undgå den udvikling, der ledte op til et “mindre” krak i 29…

  Markedskræfterne er alt for komplicerede og ikke mindst for volatile kræfter til, at jeg ønsker at disse skal komme i (søndags)liberalisternes hænder. Det synes de ikke at have den moralske habitus til at håndtere adækvat. Endsige synes blikket for den solidaritet (læs nu for pokker solidaritet og ikke socialisme) det kræves at få opbygget et bæredygtigt samfund heller ikke for skarpt.

 5. Af Jesper Høegh

  -

  herren uden efternavn –
  hvem skal have æren for en ufinancieret efterløns ordning-
  250 tusinde ledige – ung i arbejde – uhæmmet indvandring –
  hvem kuppede Auken – de uanstændige.

 6. Af Claus T.

  -

  @ Erik Larsen
  40 % billigere budbilletter var ikke et løfte fra S og SF.
  Det var et krav fra SF alene, som de ikke fik igennem. Dumt af dem at være så kategoriske – men et løfte var det ikke. De vidste allerede før valget at de ikke havde flertal.

  @ Niels O
  Hvis man skal vurdere VKOs økonomiske politik, skal man kigge på perioden 2001-2011, hvor de havde magten.
  Hvis man skal vurdere S-R-regeringen under Nyrup, skal man se på perioden 1993-2000.
  Eller mener du, at Anders Fogh skal have æren for den høje økonomiske vækst under Nyrup, mens Helle T skal have skammen for VKOs manglende resultater?

 7. Af Helge Ebbe Nørager

  -

  Hr, Preben F1 JensenH1.

  Deres argumenter ville måske have mere gehør, hvis de droppede deres had mod kvinder.
  Samt indså at der faktiskt er ganske mange mnnesker som er ansat på Hospitaler, som forsøger af bedste evner at hkælpe andre.
  Det er groft nedværdigende at konstant at læse deres hetz, mod kvinder, og ansatte i sundheds system.
  Der sker fejl, også for mange, men ret vrede mod beslutnigstagere og ikke dem som knokler løs.
  Deres arbejdsvilkår og både din og min overlevelse chance er bestemt politiskt.

  Jeg har pt. en klasse 5 cancer i tyktarm, og er i kemo, og anser deres indlæg som en grov nedvurdering af alle de mennesker som forsøger, at redde andres liv.

  Jeg vil slutte med at sende endnu en tak til Aahus Amtssygehus afd. P260, og dagafsnit på Århus Kommune hospital.
  De bør få mere ros end der gives, det er hårdt arbejde at være ansat på en cancer afdeling.

  Så preben fejl sker, men de glemmer konstant at der kæmpes en daglig kamp af mange mod nedskæringer, mod det de beskriver, så drop generaliseringer, og erkend at unden kvinder er mænd fortabte, så omtal dem høfligt.

  Mvh Helge Ebbe Nørager

 8. Af Niels O

  -

  Claus T. En vaskeægte stockholmsyndrom-ramt S-vælger. Som der endnu findes nogle stykker af. Resten er smuttet.

  Nyrup var statsminister i de to første år af årtiet.
  Årtiet 00’erne, der gik fra 2000 til 2009. Har du lært det nu?

 9. Af Erik Larsen

  -

  Man gider næsten ikke kommentere en “ClausT”, men han må jo være i “børnehaveklasse”. Kan kan ikke se S,SF,R har lavet løftebrud!!! Skal vi grine eller græde – desværre kan man kun begge dele – når naivitet er SÅ grotesk! Jeg gider kun bruge een eneste (selvom jeg tidligere har listet 35 løftebrud), men tag eet som alle i København har set : kæmpereklamer for billigere bus og tog-billetter når de kom til magten!!!!!!!!!!
  Søvnigdal og Helle m.fl. på bagsiden af alle busser!! OK, hvis manden er blind så…………….
  Men han får jo svært ved at blive hjulpet – for sygehusene kører på nedsat drift, sir!
  Men tak Claus, fordi du udstiller dig selv og dine idoler!

 10. Af Claus T.

  -

  @Niels O

  Hverken S, SF eller R udstedte nogen form for løfter før valget. Det kunne de heller ikke, al den stund de jo ikke kunne vide, om de fik flertal.
  De fik de heller ikke – derfor regeringsprogrammet.

  Det er ganske fascinerende, at du mener VKO’s økonomiske politik var en succes. Det må så betyde, at den nuværende regerings reformer er overflødige?

  I øvrigt var den gennemsnitlige vækst i BNP under VKO på 0,6 %, mens den var 2,9 % under Nyrup. Men du synes måske også, at 0,6 % er bedre end 2,9 %?

 11. Af Niels B. Larsen

  -

  Lidt udenfor topic, men hvad… gode nyheder kan man vel ikke få for mange af:

  http://www.jyllands-posten.dk/protected/premium/indblik/article5228958.ece: S-sammenhold slår revner

  http://jyllands-posten.dk/politik/article5229859.ece: Radikalt bagland i åben protest mod Vestager

  http://jyllands-posten.dk/politik/article5224011.ece: SF-bagland: Det går elendigt. Men bliv i regeringen

  Hvordan syn’s I røde sæl’, det går? 🙂

  Løkke må ind som støttepædagog – vi kan ikke undvære den røde regering med den blå politik! 🙂

 12. Af Niels O

  -

  @Claus T.

  Hvad har regeringsgrundlaget med løftebruddene at gøre? Løfterne blev givet OP til valget.

  I øvrigt har vi ikke haft noget nationaløkonomisk bedre årti end 00’erne. Det har jeg fortalt dig og dokumenteret for dig før, selvom du da havde svært ved at finde ud af, hvad et årti er.

 13. Af j nielsen

  -

  “Den siddende regering kom til ved at love guld og grønne skove.”

  Et af de helt centrale løfter var:

  Vi kommer alle til at betale for krisen.

 14. Af Claus T.

  -

  @ Niels O

  Ja, vi savner virkelig VKO – økonomien kørte i afgrunden, men valgløfterne blev holdt til punkt og prikke!

  Selv de største dumheder blev gennemført ud i de mindste detaljer.

  Mig bekendt har regeringprogrammet 95 løfter. Betalingsring og trepartsforhandlinger er opgivet.
  Kan du komme i tanker om andre punkter, der er svigtet?
  Du må gerne ringe til Venstres Pressetjeneste, hvis du har brug for hjælp.

 15. Af Bjørn Sørensen

  -

  Den siddende regering kom til ved at love guld og grønne skove.
  Alle de gyldne løfter har de efterhånden en for en måttet bryde.
  Så hvem er det nu der ikke vil beskylde regeringen for at lefle for vælgerne??
  Der er vidst et par herrer som har mistet realitessansen.
  I øvrigt bliver den bliver ofte omtalt som løftebrudsregeringen.

 16. Af Niels O

  -

  @Claus T., 3. marts 2013 kl. 13:00

  “Så har jeg mere respekt for den nuværende regering. Dem kan ingen beskylde for at lefle for deres vælgere!”

  Næ, tværtimod p*sser de på dem med det ene løftebrud efter det andet! Respekt for det – NOT!

 17. Af Claus T.

  -

  @Søren Revser

  “Vi taler om de millioner de har stjålet via boligboble + de enorme summer der er stjålet via den afledte hyperinflation.”

  Jeg deler til fulde din foragt for de politikere, der sad med blodskudte øjne og nægtede at gøre noget ved den boligboble, som hen ad 2004-5 var åbenbar for enhver.

  Men det var altså ikke korruption. De stjal ingen penge.
  Det var derimod ekstremt kynisk, fordi øvelsen simpelthen gik ud på at blive genvalgt.

  Så har jeg mere respekt for den nuværende regering. Dem kan ingen beskylde for at lefle for deres vælgere! 🙂

 18. Af Claus T.

  -

  @ Frank Hansen

  Undskyld mig, men det forekommer mig, at du snakker udenom.
  Du kan ikke ud fra en nytteteoretisk argumentation forklare, at amerikanske topchefer tjener grotesk mere end deres japanske kolleger. Og britiske. Og danske. Og tyske. Og kinesiske. Og, og, og..

  Når de får disse astronomiske lønninger, er det i bund og grund fordi selskabernes bestyrelser (ultimativt: aktionærer)er villige til at betale dem.

  Hvorfor? Deres egen forklaring er, at den helt rigtige topchef er sin løn mange gange værd, så for dem er der altså tale om en simpel cost-benefit-analyse.

  Det forklarer bare ikke, hvorfor tyske, danske og kinesiske aktionærer gør, som de gør. Den samme argumentation burde vel gælde her også?

  Mit gæt er, at de store amerikanske virksomheder reelt ejes af hinanden, altså at der består et broderskab mellem topledere i investeringsfonde, banker, industri osv., som bekræfter hinanden i, at astronomiske lønninger er strengt nødvendige. Den ene hånd vasker den anden.

  Hvis du sammenligner med Danmark er der naturligvis også et sådant broderskab. Men nogle af de største investorer, fx PFA og ATP, er medlemsejede pensionskasser, og for deres ledelser vil det være selvmord at sanktionere astronomiske lønninger i de virksomheder, de ejer.

  En anden interessant detalje: da statsejede DONG hentede sin nye direktør fra kapitalfonds-ejede TDC, accepterede han en markant lønnedgang.

  Så noget kan altså tyde på, at ejerforhold er mere afgørende for lønniveauet end kvalifikationer.

  Jeg tror også (men har ikke tal for det), at nogle brancher betaler mere end andre. I hvert fald har vi i nogle bansker set direktør-gager, som forekom ude af trit med performance.

  Gad vide, om direktørerne for fx de medlemsejede virksomheder Danish Crown, Alka eller Arla tjener lige så godt? Jeg tvivler.

 19. Af Jørgen Christensen

  -

  Kors hvor Janteloven og misundelsen florerer her på blokken.
  Der findes tre slags mennesker i denne verden. De som får ting til at ske, de som ser på at det sker, og de som undrer sig over, hvad det var der skete.
  Det kan godt være, I aldrig fik taget en uddannelse, og derfor lever i kronisk misundelse, fordi der er nogen, der kan skabe velfærd for sig selv (og for Jer via vores typisk 10 gange større skattebetaling pr. person) og i det hele taget har mere styr på tingene.
  Vær kun glade for det, nogen skal betale gildet!

 20. Af Oscar P.

  -

  Allan Hilton Andersen.

  Husk på den der med stenen og glashuset, hvis din viden strækker så vidt.

 21. Af Finn Bjerrehave

  -

  Når vi nu har så travlt med at nedvurdere vores Politikere, bliver det et selvmål af 1ste klasse, netop vi har de politikere vi fortjener.
  Og hvad fortjener vi, når vores Politiske virkelighed er baseret på Dovenskab, og forventningerne kan aldrig indfries.
  Vores politikere kommer fra vælgerforeninger hvor ca.kun 1 % af befolkningen er medlem, og de opstillede er netop udvalgt fra den ene procent, og ordet folkestyre forstummer.
  Sproget er måske også sjovt, især for os ældre, nemlig når ordet Fordi At, bliver sagt, og denne forbudte udtale, er i nemhedens glæde udtalt af næsten alle selv undervisningsminister-Kulturminister, og hvad er kvalitet.
  Kultur er sprog. Finn Bjerrehave Vig

 22. Af Erik Larsen

  -

  “ClausT” – lad dog være med at spille “tøsefornærmet”!
  Iøvrigt har du ikke ret m.h.t. Skagen-familien, der har boet i mange år i Reno, Nevada og betaler skat der hvor den iøvrigt som bekendt nok er een af de laveste i USA.(De har solgt for over et år siden deres firma til mega-firmaet Fossil, i Texas.
  Iøvrigt var det heller ikke det – det gik på – men at der stadigvæk er både danskere og amerikaner der kan komme op fra bunden i USA og blive milliardærer!
  Det var faktisk det sagen drejede sig om.

 23. Af Bjørn Sørensen

  -

  Der er et ordsprog der siger: Hvis man ikke er oprørsk når man er 20 år, så har man ikke noget hjerte, men hvis man er oprørsk når man er 40 år, så har man ingen hjerne.
  Så når Mogens Løkketoft taler som en nymarxistisk student så er man klar over at han ikke har udviklet sin viden siden da.
  Men er det ikke noget generelt for venstrefløjen at de er stærkt troende og ikke udviser intellektuel aktivitet.
  Det er ikke noget specielt for erhverslivet eller finansieringverdenen at spekulere, men det er ofte en nødvendighed hvis man vil skore gevinsten.
  Hvad med tipperen eller ham som køber lykkelotto er de ikke spekulanter. Eller hvad med dem som, da inflationen herskede skorede store gevinster ved husspekulationer. Hvo intet vover, intet vinder.
  Det er ifølge Mogens Lykketoft, en af landets højestlønnene personer, en person som intet har gjort for indtjeningen til samfundsøkonomien, uanstændigt at nogle i erhvervlivet har hamstret en helt uforholdsmæssig stor del af kagen.
  Hvorfor får nogle sportsstjerner kr 1 million om ugen. Hvorfor får de få stjerner giganthonorarer og resten nærmest ingenting?
  Vi lever i den professionelle tidsalder, så dem der der kan noget unikt bliver rundhåndet belønnet.
  Mogens Lykketoft og hans røde venner har ikke udmærket med noget unikt, tvært imod har deres indsats fremmet middelmådigheden i den offentlige sektor. Men de har unyttet magtbeføjelser til at være lønførende i aflønningen sig selv og de offentligt ansatte.
  Er der ikke noget med at man skal ikke kaste med sten når man selv bor i glashus?

  Et lille eksempel fra den virkelige verden:

  Da Steve Job blev hentet tilbage til Apple i 1996 var virksomheden på vej mod enden.
  Ved hans lederskab og inspiration genopstod Apple og vi blev beriget med fremragende forbrugerprodukter. Uden ham og hans visioner og inspiration havde verden set anderledes ud.

  Historisk har det altid været enkeltpersoner som har haft enorm indflydelse på udviklingen.
  Men kristendommen advarer mod de falske profeter fordi de kan påføre samfundet stor skade.
  Socialismen og al dens væsen har ikke formået at skabe en ny og bedre verden, tvært imod er alle forsøg endt i bankerotten og afvikling af et civiliseret samfund.

 24. Af Frank Hansen

  -

  @Claus T.
  Det giver ingen mening at sammenligne det japanske og det amerikanske samfund i perioden 1860-1980. Den japanske middelalder strakte sig helt frem til Meiji-periodens begyndelse i 1868 og først derefter begyndte moderniseringen. Store private firmaer så først dagens lys i Meiji og Taisho perioderne. Indflydelse og anseelse har i Japan altid været vigtigere end penge. Købmandsstanden udgjorde således den laveste klasse i Edo-perioden, selvom det var dem som havde pengene.
  Nytteteori, som er et vigtigt begreb i moderne økonomi, kan sagtens forklare forskellene i løndannelsen mellem Japan og USA.

 25. Af Søren Revser

  -

  P Christensen: Enig, men som du også selv har observeret: Sådan er systemet overhovedet ikke skruet sammen, og bliver det bestemt heller ikke fremover. Det ville jo kræve en revolution.

 26. Af P Christensen

  -

  Glem nu ikke, hvad der alene er forudsætningen
  for værdiskabelse og vækst: nemlig produktionsfaktorerne, dvs. arbejdskraft, råvarer, samt maskinel.

  Det er således hverken penge eller værdipapirer. Disses formål er at være kapitalmotorvej: at tjene som betalingsmidler, til værdiopbevaring og som målestok i relation til ovennævnte.

  Og ej heller opskrivning af aktiver, som vi så det
  før finanskrisen med de globale boligbobler. De skabte blot absurde fortjenester til grådige sjæle. der fik for lang snor.

  I relation til førstnævnte er vi hinandens forudsætninger, og i den forbindelse er arbejds-funktionen der udøves og dennes betydning den vigtigste betragtning. Hverken om pgl. er privat eller offentligt ansat, direktør, ejer eller ansat på gulvet.

  Desværre er arbejde oftest det, som dårligst kan betale sig.

  Således er syerne i Bangladesh til 1 USD om dagen en væsentlig forudsætning for direktøren i US til 50 mio USD, men ikke vice versa. Deres investering
  af arbejdskraft skaber alene afkast for ejeren, ikke for dem selv. Modsat har direktøren i US et i den sammenligning uforholdsmæssigt stort afkast i forhold til sin arbejdsindsats.

  Arbejde, uddannelse og iværksætteri skal naturligvis altid betale sig. I bytte/pengeøkonomi er dette gensidige forsætninger.

  Omvendt kan man blive velhavende på investering i værdipapirer, uden nogensinde at etablere arbejdspladser eller i den forbindelse at løfte en finger. Papirer funderet i ovennævnte produktionsfaktorer.

 27. Af Søren Revser

  -

  Claus T.

  “Mig bekendt har ingen politikere stjålet af kassen”

  Vi taler om de millioner de har stjålet via boligboble + de enorme summer der er stjålet via den afledte hyperinflation.

  Så nu kan du aldrig mere påstå, at du ikke er bekendt med røverierne.

 28. Af Claus T.

  -

  @ Frank Hansen
  Du forklarer de lavere japanske direktørlønninger med, at disse folk nyder anerkendelse, indflydelse og magt på en række andre områder.

  Men hvordan forklarer du så, at udviklingen i de amerikanske topcheflønninger først for alvor er accelereret de seneste 20-30 år?
  Har amerikanske topchefer mindre politisk indflydelse, svagere lobbyer osv. i dag, end de havde i perioden 1860-1980?

  @ PREBEN F1 JENSENH
  “..jeg er blot en slags system-kritiker der påviser politiske overgreb, tosserier og svinestreger”.

  Jamen så siger vi det. Du er den genfødte Sakharov, en nordisk Nelson Mandela og Vorbasse Krigshavns svar på Mahatma Gandhi.
  Disse mennesker fik skrive- og taleforbud, de kom i fængsel, blev banket af politiet osv. Det er ikke overgået dig, men bortset fra disse uvæsentlige detaljer er I fuldkommen ens.

 29. Af Frank Hansen

  -

  Mogens Lykketoft spørger, hvorfor en amerikansk topleder tjener 243 gange så meget om en arbejder, medens en japansk topleder kun tjener 16 gange så meget? Det kan jeg godt forklare.
  Det japanske samfund er et meget ulige samfund, når det gælder indflydelse og anseelse, langt mere ulige end det amerikanske. Den samlede nytte, som en erhvervsleder opnår i kraft af sin stilling, kan derfor godt være større i Japan end den er i USA. Man kan også udtrykke det ved at sige, at den reducerede anseelse og indflydelse i samfundet, som en amerikansk erhvervsleder lider under, må kompenseres gennem en højere aflønning. En cand. polit. burde vide, at det er nytten og ikke nominelle størrelser, som er det afgørende.

  Endelig vil jeg påpege, at det var en privat forening og ikke den foregående regering som udnævnte Stein Bagger til årets erhvervsleder.

 30. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Claus T…….

  Med dit ordvalg kl. 22.25 afslører du dig selv som et formalistisk vrøvlehoved og en radikal ignorant. Jeg har da skrevet massevis af indlæg der ikke handlede om muslimer, jeg har ikke set mig gal på alt og alle som du vrøvler om, jeg er blot en slags system-kritiker der påviser politiske overgreb, tosserier og svinestreger.

  Og mange selvtænkende danskere er da enige i at Borgens partier svigter, bedrager og udplyndrer befolkningen.

  At du ikke har opdaget at Borgen er blevet en trussel mod danskernes overlevelse og fremtid, at du ikke kan lide at nogen kritiserer kommunisterne og nomenklaturaen, viser at du som lobbyist repræsenterer en særinteresse (godhedsindustrien?) eller at du er en uvidende politisk nar. Vælg selv.

 31. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Claus T……

  Hvis der er nogen der benytter sig af nedladende og hovne bemærkninger, plus en blanding af løgn og vås, er det da dig selv.

  At du er enten radikal lobbyist eller en uvidende politisk nar, er ganske klart.

 32. Af Claus T.

  -

  @ Erik larsen

  Må jeg være fri for dine nedladende og hovne bemærkninger? En debat giver ingen mening, hvis niveauet trækkes så langt ned.

  Til din orientering kan jeg fortælle dig, at iflg. CVR.dk er Skagen Design Denmark A/S med CVR-nr. 20645504 hjemmehørende i Danmark, nærmere bestemt i Skagen.
  Selskabet, som pr. 31/12 2011 havde en egenkapital på knap 68,4 mio. kr. er blevet købt af et amerikansk firma. Selskabet er imidlertid stadig hjemmehørende i Danmark, hvilket betyder, at selskabsskat mv. skal betales til den danske statskasse.

  @ PREBEN F1 JENSENH

  Danmark er et demokrati, her bestemmer vælgerne. Det er ikke mit problem, at du har set dig gal på alt og alle – vælgerne er tydeligvis fuldkommen uenige med dig.
  Men det glæder mig at da se, at du har været i stand til at producere et enkelt indlæg, som for en gangs skyld ikke handler om muslimer… 🙂

 33. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Claus T……..

  Man kan jo sammenligne lønninger på mange måder. Men hvilken løn fortjener politikere der har undergravet og snigløbet landet, og som har ført befolkningen ud i et morads af idioti, kriminalitet, social elendighed, nye sygdomme og livstruende/ altødelæggende fremtidsvilkår?

 34. Af Erik Larsen

  -

  ClausT – jeg har tabt alt for dig – sorry.
  Nu ved jeg så lige at Skagen-personerne betaler skat i USA – så glem alt dit vrøvl og “bedreviden”.
  Mon ikke du snart skulle stoppe dine skriverier, der er ikke meget hold i meget af de du fremfører.
  Jeg er ked af det men du udtaler dig lidt for meget om ting du slet, slet ikke ved noget om.

 35. Af Claus T.

  -

  @ Søren Revser

  “At være demokratisk valgt til folketinget, er under ingen omstændigheder et mandat til at stjæle af kassen.”

  Mig bekendt har ingen politkere stjålet af kassen. MF’ernes løn- og pensionsforhold er vedtaget ved lov og i fuld offentlighed.

  Man kan altid diskutere lønniveauet, men det forekommer ikke mig højt.
  En MF’er får ca. det samme i løn (og pension) som en kontorchef i Kirkeministeriet.
  Og mig bekendt tjener statsministeren mindre end hendes departementschef.
  Og i hvert fald MEGET mindre end fx direktøren for Danske Bank.

  Jeg har ikke noget horn i siden på sidstnævnte, men jeg synes dog, at statsministeren er en vigtigere person for os alle end direktøren for Danske Bank.

  Så jeg under Anders Fogh, Lars Løkke og Helle Thorning de ca. 1,5 mio. om året, som de har fået i løn.

  Dog kunne jeg ønske mig, at Anders Foghs nuværende løn som generalsekretær for NATO ikke var skattefri.
  Men det må han jo selv afgøre – ifølge reglerne skal han ikke betale skat.

 36. Af Søren Revser

  -

  Claus T: Det har du så nu. Thor Pedersen kan for min skyld ryge bag de samme tremmer som Lykketoft.

  Ar være demokratisk valgt til folketinget, er under ingen omstændigheder et mandat til at stjæle af kassen. Men det har samtlige politikere tydeligvis ikke forstået – De kalder det bare noget andet.

  Nu har selv EL vist ladet sig købe og betale med 27 milliarder ned i det store sorte DSB hul.

  Jeg skal love for, at lyset over Danmark er blevet slukket noget så eftertrykkeligt.

  Men mon ikke vi kan finde en tom celle til dem også?

 37. Af Jesper Høegh

  -

  2 % af befolkningen – der forsørger de 98% der er ludfattige – ?.

  Hvem er det der har risikoen – hvem er det der sørger for
  lønnen hver den 1. hvem andre end det private erhvervsliv -.

  Kun tåber benægter det – ingen der ikke har prøvet det-
  aner hvad det vil sige at drive virksomhed i Danmark.

  Politikere der ingen erhvervserfaring har – burde afholde sig fra slige udtalelser – de dummer sig og udstiller deres manglende respekt for de der sørger for deres løn.

  Rangerer under lavmålet!

 38. Af Claus T.

  -

  @ Søren Revser
  Mig bekendt får Lykketoft det samme, når han går på pension, som Thor Pedersen allerede hæver ved kasse ét.
  Jeg har ikke set dig brokke dig over hans pension, men jeg har måske overset noget?
  Og igen-igen: Klitgaard kritiserer Lykketoft for ikke at have skabt job. Hvordan skulle han også kunne det? Han er politiker. Hvor mange jobs har Klitgaard forresten selv skabt?

  @ Erik Larsen
  Jeg har ikke noget problem med, at folk bliver rige. Det er da kun dejligt for dem.

  Men jeg har et problem med, at al vækst i samfundet tilfalder en lillebitte overklasse mens de 98 % af befolkningen ingen glæde har af væksten.
  Synes du selv, at det vil være rimeligt?

  PS: de der folk fra Skagen Design, du henviser til, er altså ikke amerikanere. De er danskere, som mig bekendt altid har betalt deres skatter og alligevel er endt som milliardærer. Så helt elendigt kan Danmark altså ikke være som iværksætterland.

Kommentarer er lukket.