Vilhelmsens vilde vision

Af Peter Kurrild-Klitgaard 65

Socialistisk Folkepartis formand, erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen, er kommet i problemer.  Ikke fordi hun som så mange andre politikere har sagt noget, hun ikke mente, men fordi hun sagde præcis, hvad hun mente.

Hun gav i et interview med Kjerteminde Avis og efterfølgende gentaget og uddybet i interview med både Ekstra Bladet og TV2 News udtryk for bl.a. disse for almindelige mennesker sikkert så opsigtsvækkende synspunkter

 • Det er et problem, at virksomhederne tænker for meget på at ville skabe vækst, så de kan blive mere værd.  (“Hvis virksomhedsejeren for eksempel ikke har som mål, at hans virksomhed skal være i så stor vækst med det mål, at en kapitalfond skal få øje på den.”)
 • Det skal virksomhederne lade være med og i stedet tænke på “fællesskabet”. (“Hvis vi alle så på fællesskabets interesser i stedet for den enkelte virksomheds eller den enkelte persons, ville meget være anderledes.”)
 • Virksomhederne skaber iøvrigt ikke vækst nok, og det er, fordi de gerne vil af med den nuværende regering. (“De borgerlige partier og deres støtter i erhvervslivet har en interesse i, at det ikke skal lykkes for den røde regering.” og “Vores initiativer får ikke lov til at komme i gang, og derfor kalder jeg det, at det er pustet kunstigt op. […] Jeg kan ikke sige andet end, at der tilsyneladende er en stor modbevægelse til, at det ikke skal lykkes for os at komme igennem med rigtig mange af de gode investeringer og initiativer, vi har lavet. […] Det er et politisk spil, vi har gang i.”)

Overfladisk anskuet kan det i første omgang virke svært helt at finde ud af, hvad det præcis er, den lærer- og pædagoguddannede politiker har af tanker om erhvervspolitik og erhvervslivets virksomheder.  Disse skaber ikke vækst nok, men er ud fra profithensyn for optagede af at ville skabe netop vækst–men samtidigt er det iøvrigt partipolitiske hensyn, der driver virksomhedernes økonomiske dispositioner.  Stiller man som krav, at politikeres udsagn skal være meningsfulde, virker det umiddelbart som om, at man i Vilhelmsens tilfælde kunne komme på overarbejde, og torsdag kunne TV2’s Henrik Qvortrup da også citere en unavngiven ministerkollega for, at Vilhelmsen har fået “en offentlig hjerneblødning”.  Derfor har Vilhelmsen nu udsendt en “præcisering” af, hvad hun mener–hvilket, som en sammenligning viser, er stort set præcis det modsatte af, hvad hun adskillige gange gav udtryk for så sent som samme dag.  ”Mine udtalelser om årsagen til lav vækst og arbejdsløshed var desværre uklare”, siger hun nu.

Men en sådan tilgang–fortolkningen af det som “vrøvl”, en “fejl” og “uklarheder”, der kræver en “præcisering”–antyder, at Vilhelmsen skulle være kommet for skade at sige noget hun ikke mente, men det er der ingen grund til at tro.  Den slags forestillinger–at det er uacceptabelt, at virksomheder prøver at skabe vækst; at det er forkert, hvis de ikke gør det på den måde, som politikerne gerne have; at erhvervslivet konspirerer imod politikerne–er såmænd jævnt almindelig folklore på store dele af venstrefløjen og i højere kurs, desto længere ud man kommer.  Er man i tvivl, kan man såmænd blot læse, hvordan man på Modkraft.dk diskuterer kapitalisme og SF–eller debatsiderne og kommentarsporene på Politikens og Informations internetudgaver–hvor de trives i fuld flor.

Ja, de trives såmænd i de store dele af Socialistisk Folkeparti, der hverken er ministre eller folketingsmedlemmer, som man kunne se fornylig, da Vilhelmsens håndplukkede højre hånd og ny næstformand for partiet, Peter Westermann, forlangte “et opgør med kapitalismen”.  I et forslag til nyt principprogram, gravede Westermann dybt ned i den marxistiske klasseanalyse og retorik fra før Murens fald og talte om “fremmedgørelse”, “kapitalens” koncentration og faldende profitrate, “den besiddende klasse”, klassekamp og kapitalismens undergang:

“Miljømæssig, social og kulturel bæredygtighed kan ikke opnås uden et opgør med kapitalismen. Kapitalismens profitjagt tager ikke hensyn til naturgrundlaget. Kulturel forskellighed ensrettes af normalisering, og kommercialisering og manglen på selvbestemmelse over eget arbejde gør mennesker fremmede for sig selv og deres samfund. Borgere gøres til forbrugere. Uligheden vokser. I den kapitalistiske samfundsstruktur indebærer markedskræfterne en tendens til centralisering og monopolisering. Ejere af kapital er optaget af at få pengene til at yngle. Derfor bliver den økonomiske magt koncentreret i stadig færre og stadig større virksomheder. På denne måde er “fri konkurrence” en økonomisk ustabil og selvdestruktiv tilstand. […] Vores samfund er præget af interessemodsætninger, der hovedsageligt knytter sig til menneskers forskellige position i forhold til produktionsstrukturen. Den besiddende klasse dominerer og udnytter de arbejdende klasser, og kapitalen samles i stadig færre hænder.”

Så Vilhelmsens udtalelser var egentlig ikke “uklarheder”, der behøvede en “præcisering”.  De var simpelthen hendes og partiets indre marxistiske ideologi, der fik lov til at boble op–fra “basis” til “overbygning”, så at sige.  Om det hele så var ment som lidt “rødt kød” til baglandet, eller bare som udtryk for dårlig realpolitisk dømmekraft, er svært at sige for en udenforstående, men at det er sådan, man tænker i dele af regeringspartiernes bagland, er næppe noget, man skal være overrasket over–hverken i erhvervslivet eller blandt journalister.  Det er såmænd afspejlinger af en velkendt ideologi.

 

Update: Ralf Pittelkow er heller ikke i tvivl om, at Vilhelmsen mente, hvad hun sagde (her og her).

65 kommentarer RSS

 1. Af Bjorn Sorensen

  -

  Hvor er det vidunderligt at vi har en inkompetent minister for saa kan vi haabe paa at hun ikke goer saa megen skade hvis hun overlader arbejdet til at blive udfoert af ministeriets embedsmaend.
  Hvis hun der i mod blander sig for meget vil hun hurtigt blive udstillet og som de andre inkompetente ministre som regeringen haar maattet skille sig af med.

  Vi kan saa blot vente paa et valg saa vi forhaabentlig kan faa en regering med erfaring og viden om hvad de beskaeftiger sig med.

  Denne “staenkeklap” regering giver sandelig stof til blaeksprutten og andre satiriske udgivelser.

 2. Af Vagn Qvistgaard

  -

  Wilhelmsen 1. “Det er et problem, at virksomhederne tænker for meget på at ville skabe vækst, så de kan blive mere værd.”

  Wilhelmsen 2. “Virksomhederne skaber iøvrigt ikke vækst nok, og det er, fordi de gerne vil af med den nuværende regering.”

  Sådan går det, når de to hjerneceller støder sammen.

  Min ene hjernecelle siger: Øget vækst betyder flere arbejdspladser – godt for fællesskabet.

 3. Af Steen T.

  -

  Vilhelmsens udtalelse vidner om en skræmmende paranoid socialisme, som taget direkte ud af en Sovjetisk opdragelsesanstalt.

  Hun Tror rent faktisk på det- ingen tvivl om det. Hun ville have gjort Stalin stolt.

 4. Af Claus T.

  -

  @Niels Nielsen

  Vilhelmsens påstand er, at erhvervslivet har valgt at skrue ned for aktiviteten for at få ram på regeringen.
  Din påpegning af de store overskud hos virksomhederne og på betalingsbalancen modbeviser netop hendes påstand bedre end alt andet.
  Hvordan skulle disse overskud kunne opstå, hvis erhvervslivet lå dødt?

  Hvis hun i stedet havde sagt, at vi har brug for flere arbejdspladser og var kommet med konkrete forslag til at skabe dem – ja så havde vi haft en reel politisk diskussion.

  Men det gjorde hun ikke. Gad vide hvorfor?

 5. Af Niels Nielsen

  -

  Det mest bemærkelsesværdige ved Annette Wilhelmsen-sagen er vel den automatreaktion, den har medført. Tænk om nogen – f.eks. den bloggende statskundskabsprofessor, gad frakoble automatpiloten og undersøge damens udsagn. De store overskud på handelsbalancen og aktiernes positive udvikling kunne jo indikere, at hun har en pointe.

 6. Af Frode Jespersen

  -

  Ang. Socialistisk Folkepartis formand, erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen, så er vi virkelig lykkelige her i Kerteminde – nu er vi sluppet af med hende for – desværre – nok en meget kort tid.

 7. Af Jens Hansen

  -

  Jan Petersen skriver: ’Når faglige kvalifikationer tilsyneladende er total irrelevant ved besættelse af ministerposter’.

  Når man ser, hvorledes ministre fra den ene dag til den anden overtager et fuldkommen nyt ministerium, kommer man uvilkårligt på den tanke, at et ministerembede er det eneste højtbetalte job, som ufaglærte kan bestride; men som Napoleon Bonaparte sagde: ’I politik er dumhed ikke et handicap’.
  Vi kan dog prise os lykkelige: ’Danske politikere er ikke korrupte – det kræver jo et vist format’. Disse vise ord er sagt af forfatteren Palle Lauring.
  En god politiker er lige så utænkelig som en ærlig indbrudstyv.

 8. Af Claus T.

  -

  @Wanda Ashøj

  Du har da fuldstændig ret i, at en krise kan misbruges politisk og økonomisk – det er der massevis af eksempler på, også fra Danmark.

  Det er bare ikke det, som Vilhelmsn-historien drejer sig om. Hun påstår, at der eksisterer en sammensværgelse mellem blå blok og erhvervslivet om at trække den økonomiske krise ud for at få vælgerne til at droppe regeringen.

  En sådan påstand er ikke bare paranoid men også et udtryk for, at hun ikke har det simpleste begreb om, hvordan erhvervslivet fungerer.
  En virksomhed er optaget af at tjene penge – uanset regeringens farve. Man vil da aldrig sige nej til en millionfortjeneste, bare fordi man ikke kan lide Helle Thorning.

  At de fleste erhvervsfolk så også er borgerlige og støtter borgerlige partier, er vel ikke mere suspekt end at fx en fagforeningsformand støtter rød blok?

 9. Af PREBEN F 1 JENSENH

  -

  Det er ganske “pudsigt”. Man kan tvære de rødes argumenter ud eller pulverisere dem, man kan påvise at den røde ideologi er en dødskult og en slags hjernebetændelse, man kan bevise at de radigale bændelorme er skyld i utallige ulykker og dødsfald mv…… men de røde end ikke forsøger at påstå eller forklare at man tager fejl.

  Er det udtryk for en slags hemmelig selverkendelse, eller er de virkelig så evnesvage at de ikke kan klare en diskussion? Eller foretrækker de at lade som ingenting, når sandheden kommer frem om hvordan danskerne snydes, udnyttes og mishandles?

 10. Af Karl Wilders

  -

  @t.petersen

  Karl Marx’s filosofi har ingen betydning omkring Sovjetunionens fald. Her er det helt legalt – ioevrigt ogsaa, hvad Kina angaar – at tale om kommunismens fald, da begge omraader er eneste form for bedrevet kommunisme vi kender til. Statloes har her ingen betydning.

  Hvad angaar enhver form for industriel udvikling, saa er en saadan forbundet med, at flere generationer ‘braendes’ paa udviklingens baal, saadan var det i Vestens udvikling, saaledes er det idag ogsaa i Asiens udvikling. At vor klodes resourcer vender rumpeten nedaf, ved vi siden 1984, hvorefter vi braender flere resourcer end vi kan finde, saaledes er det blot et spoergsmaal om tid – ogsaa i takt med vor klodes befolkningseksplosion – foeren vi ikke har ’salt til et aeg’…..

  Saa hvor vil du hen med dit indlaeg?

  Nu er det saadan, at vi kun kender til systemerne kapitalisme og kommunisme – stort set – og saa laenge vi ikke har en folkeloen, hvor vi blot kan traekke skaller i automaten, skal der vaere en eller anden ‘mekanisme’ i et samfund, der driver vaerket. Vi har set kommunismen gaa fallit – om du vil det eller ej – og kapitalismen er godt paa vej til ogsaa, at knaekke – netop fordi man fra politisk hold forsoeger, at toejle kapitalismen med en socialistisk statslig styringsform…

  Enten staar vi som samfundsmetode – helt lige som saa mange andre samfund foer os ved enden, eller ogsaa har vi maaske ingen anden vej tilbage end blot, at lade staa til; – og cutte den politisk magt til ingenting, lade den enkelte selv bestemme over sin indkomst og lade de frie kraefter spille, indtil sidste draabe olie (etc) er opbrugt, hvorefter der sikkert kommer andre energiformer, der kan holde ‘hesten’ i galop…..systemet man har i Vesten idag fungere ihvertfald ikke….det er vejen ned i fattigdom og afgrunden. History only repeats itself.

 11. Af søren sørensen

  -

  Kim olsen…
  De har dårlig økonomi dernede korrekt, men den er alligevel meget mere end stor nok til at betale for dig, 7 dollars om månedet! ca……Mindre kulturel!

 12. Af søren sørensen

  -

  Skrevet af Erik Larsen eller Godt,rart,dejligt Dansk liv , 18. januar 2013 kl. 22:25
  jamen så lad vær!

 13. Af kim olsen

  -

  sørensen,

  Alverdens vaneforbrydere og skøre islamister kan ikke betale hvad jeg er værd.

  Klovn!

 14. Af Erik Larsen

  -

  Der er egentlig en vis sammenhæng med “søren.sørensen” (som jeg ikke gider at bruge tid på) og “Wanda Ashøj”. De lever begge i – ja, jeg tør næsten ikke sige det – men i en verden, der er ekstrem uhyggelig. Og det er faktisk håbløst at prøve at forsøge at forklare demokrati og godt, dejligt , rart , dansk liv for dem.
  De vil og ønsker andet – og lad så dem det.
  Enig med dig Kim – vi føjer bare “Wanda” til listen over dem der umulige at diskutere med og udenfor “pædagogisk rækkevidde”. That’s it! De udstiller sig selv -alle kan se det.

 15. Af søren sørensen

  -

  Skrevet af kim olsen, 18. januar 2013 kl. 22:10
  Har du ikke lyst at komme med? Tror jeg kan få en god pris for dig?

Kommentarer er lukket.