Liberalisme, Lykkeberg og luftkasteller

Af Peter Kurrild-Klitgaard 58

Informations Rune Lykkeberg er en af landets mest velskrivende journalister og samtidigt en af de mest finurlige af slagsen, med mange farverige og “skæve” vinkler på både stort og småt.  Men dét er ingen garanti for, at resultatet altid er meningsfuldt.  Et godt eksempel er en klumme i denne årets sidste uge, hvor kæden hopper helt af i takt med, at Lykkebergs behov for at mene noget om alt muligt tager overhånd.

I “Undskyld, er De nyliberalist?”  pointerer Lykkeberg således først med en vis ret, at begrebet “nyliberalisme” er tæt på meningsløst.  Det dækker alt for meget, alt for bredt, og bruges primært at ikke-liberale som et skældsord:

“Vi har at gøre med en politisk ideologi, som både er uden fortalere og alternativer. […] Det er for første klart, at nyliberalisme bruges så bredt, at begrebet bliver uden betydning. Nyliberalismen bruges som betegnelse for den økonomiske politik, som Verdensbanken og IMF førte over hele verden i lande, der blev tvunget til privatisering, liberalisering og nedbrydning af socialstaten på en måde, som også ødelagde retsstaten. Indimellem anvendes nyliberalisme som betegnelse for ideer udviklet af økonomer som Friedrich von Hayek og Ludwig von Mises i midten af det 20. århundrede, men ordet bruges også til at beskrive den økonomiske politik, som Ronald Reagan og Margaret Thatcher stod for i 1980’erne.

Der er en masse andre betydninger af nyliberalisme, som alle overlapper uden at dække hinanden. En dansk statsminister vil selvfølgelig ikke påberåbe sig samme projekt som Ronald Reagan, og en dansk socialdemokrat vil ikke skrive sig ind i samme historie som Margaret Thatcher. […] Det er for det andet klart, at nyliberalisme er noget, man siger om de andre. Det er en kritisk betegnelse. Hvis man hører en intellektuel eller en forsker bruge betegnelsen ’nyliberalistisk’, kan man roligt regne med, at vedkommende er venstreorienterede. Hvis Lars Løkke Rasmussen kaldte sit store projekt for ’nyliberalistisk’, ville det svare lidt til at kalde sig selv for et kapitalistsvin.”

Men samtidigt med således at demonstrere, at begrebet “nyliberalisme” reelt er meningsløst, siger Lykkeberg så (uden at definere begrebet), at “nyliberalismen” i virkeligheden er en ideologi, der har domineret den politiske udvikling de sidste fire årtier og gør det endnu:

“For få år siden hed det sig, at socialdemokratismen havde sin storhedstid fra 1945 til 1975, mens nyliberalismen havde tre årtier fra slutningen af 1970’erne til 2008. Socialdemokratismen gik ned med olie- og beskæftigelseskrisen i 70’erne, mens nyliberalismen skulle være gået ned med finanskrisen i 2008. Sådan gik det ikke.

Som politisk tænkning og kultur er nyliberalismen ualmindeligt dominerende, men den er ikke båret af stærke ideer eller tænkere. Vi hører ikke Lars Løkke Rasmussen holde hyldesttaler til nyliberalismen, og statsminister Helle Thorning-Schmidt skriver ikke nyliberalist om sig selv på sin hjemmeside. De taler ikke om nyliberalismen, de styrer bare nyliberalistisk.”

“Nyliberalismen” er altså meningsløst som begreb–og samtidigt en brugbar betegnelse for den altdominerende ideologi og kultur i nutiden.  Aha.  Hvis De, kære læser, er lidt forvirret, er De ikke den eneste.

Men det bliver endnu værre for Lykkeberg & co., når–og hvis–man bevæger sig udenfor Informations trygge redaktionslokaler og konfronteres med virkeligheden.

For hvis liberalisme skal betyde noget må det først og sidst være en fokusering på menneskers frihed, en fri markedsøkonomi og en tilsvarende beskeden og begrænset statsmagt.  Men faktum er, at statsstyringen i de fleste vestlige lande næppe nogensinde har været større og friheden mindre end i disse år.  Som den navnkundige Milton Friedman (1912-2006)–liberalisme-kritikernes bête noire, om nogen–sagde så berømt i kølvandet på Murens fald i 1989, så er socialismen nok død som ideologi, men den lever i bedste velgående som praksis: Skatter og afgifter stiger konstant, og reguleringen af stort set alt mellem himmel og jord vokser år for år.

Det gælder sågar globalt, hvor man–selv når man medtager de eks-kommunistiske landes reformer de seneste årtier–ender på et slutresultat, at kapitalismen og de globale markedskræfter langt fra er “utæmmede”.  At hævde at vi skulle befinde os i en verden af “laissez-faire” er simpelthen, empirisk set, nonsens.  Snarere er der tale om udstrakte blandingsøkonomier, der mixer privatkapitalistisk produktion og forbrug med intensiv regulering og stigende omfordeling.

Anderledes ser det ikke ud herhjemme, hvor–som andre har påpeget–antallet af reguleringer er stigende: Fra 1840 til 1981 producerede danske lovgivere ialt cirka 9.000 love, men siden da er der kommet mere end 65.000 nye til og vokser nu–omregnet til A4 sider–med cirka seks kilometer ekstra om året.  Siden 1970erne–hvor Mogens Glistrup indledte sit opgør med skattesystemet og skatteplyndringen, er skattetrykket–målt som skatter og afgifters andel af bruttonationaproduktet–øget med cirka 10 procentpoint, fra ca. 40 pct. til godt 50 pct.  Opgjort som faktiske udgifter, er den offentlige sektor imidlertid øget mange gange mere, og det samme er den målt som antallet af danskere, der har deres primære indtægt fra de offentlige kasser.

Tendensen er ikke ændret de seneste år.  Om VK-regeringerne 2001-11 kan man med god ret sige, at de i både retorik og praksis stod for det stik modsatte af utæmmet liberalisme.  Tingene har i så henseende ikke ændret sig efter regeringsskiftet, hvor navnligt det parlamentarisk afgørende regeringsparti, De Radikale, har vist sig som dansk politiks måske mest frihedsfjendske parti.

***

Men hvorfor er det så, at man på venstrefløjen skaber og ihærdigt dyrker så mange luftkasteller og myter om, at de seneste årtier har budt på en omfattende trængen tilbage af statsmagten, og at det er “nyliberalismen” (hvad den så end er), der er den dominerende ideologi? Der er to oplagte muligheder.

Den ene er strategisk: At det er rart at have en stor og mægtig fjende–især hvis denne i virkeligheden kun er det på papir, men i praksis kan bruges til at mobilisere tilhængerne af en fortsat ekspansion af statslig styring.  Som Lykkeberg selv slutter af: “Principielt er kritikken af nyliberalismen sådan set også allestedsnærværende; den savner bare en politisk samling.” Forestillingen om “nyliberalismens sejr” kan bruges til noget.

Den anden er psykologisk og kan vel nærmest tilskrives en slags ideologisk “depression”: Den marxistiske arv hviler tungt på alle, der er rundet ideologisk af venstrefløjen, og måske især på dem der voksede op i kølvandet på 1968.  Marxismen baserer sig som bekendt på “den historiske materialisme” og læren om, at udviklingen uvilkårligt vil gå i retning af det kommunistiske samfund: Kapitalismen har iboende modsætninger, der vil medføre stadigt større kriser og forarmelse af stadigt flere mennesker og til sidst resultere i en revolution, der skaber “proletariatets diktatur” og det nye, klasseløse samfund.  Det kan ikke være anderledes.  Problemet med dét er jo blot det åbenlyse, at sådan er det slet ikke gået: Arbejderne har bevæget sig til højre i det politiske spektrum, og folks levestandard har generelt været stigende.  Folk, der oplevede 1968, “studenteroprør” og marxisternes angreb på alt bestående, må have troet, at de stod lige på tærsklen til “Det Nye Samfund”.  Virkeligheden viste sig bare ganske resistent, hvilket må have været et stort chok.

Har man vænnet sig til at have en kraftig vind i ryggen, kan vindstille opleves som noget nær modvind.

58 kommentarer RSS

 1. Af Martin Nielsen

  -

  @Karin Bennedsen
  Og disse risikovillige investorer havde intet ansvar?
  Er der som sådan noget galt i at sælge risikofyldte papirer, når blot køberen er orienteret om risikoen? Og er det ikke også køberens ansvar at vide hvad han køber? Og er det ikke “Rating agencies” der bør få den største næse grundet deres “AAA” ratings? Jeg ønsker ikke at fritage banker for ansvar, men jeg ønsker heller ikke at de skal have alt ansvaret.

  Og så skal vi ikke glemme at uden subprime-reguleringen så havde der ikke været nogle toxic assets at proppe i disse pakker.

  Så, som ofte før må vi kigge til staten og regulering, når skylden i sidste ende skal placeres. Blame the game, not the player.

 2. Af J Lund

  -

  Hvad er egentlig pointen i Peter Kurrild-Klitgaards indlæg? At socialismen har sejret, så venstreorienterede slet ikke har noget at kæmpe for? At de venstreorienterede bør indse at der ikke findes uretfærdigheder i samfundet. De har jo fået det samfund, som de ønskede.

 3. Af Karin Bennedsen

  -

  Det er rigtigt, at den amerikanske stat muliggjorde subprime-lånene, men det var dereguleringen af det finansielle marked, der gjorde det muligt for de långivende banker, at misbruge ordningen ved at videresælge lånene til risikovillige investorer og således selv undgå store tab, hvis låntagerne ikke kunne betale lånene tilbage.

  Denne måde med at videresælge risikoen på lånene gjorde, at bankerne overskred enhver god bankskik og udstedte subprime-lån nærmest på samlebånd, uden hensyn til, om låntager var valid.

  Resultatet kender vi bare alt for godt: Da priserne på boliger begyndte at falde, eksploderede boblen med et brag, der kunne høres overalt i verden.

 4. Af niels hansen

  -

  Ja, det er ikke nemt, når man forsøger at sætte etiketter på politik.

  ‘Ultraliberal’. ’socialliberal’, ‘neoliberal’.

  Ligesom ‘konservativ’, ‘neokonservativ’ eller nationalkonservativ’.

  Det jeg personligt finder pudsigt er, at både ovennævnte grupperinger herhjemme samt hele venstrefløjen kan enes om, hvad over 95% af vores skatter skal bruges til.

  Så meget for økonomiske ideologier!

 5. Af Martin Nielsen

  -

  OK, jeg var lidt hurtig med mit svar, da du efterfølgende er med på at det er regulering. Jeg ved så ikke hvad du troede at subprime var.

 6. Af Martin Nielsen

  -

  @j nielsen
  Ok, hvis subprime (det at politikere går ind og regulerer hvem banker skal give lån til) efter din mening er udtryk for deregulering, så slutter samtalen her, for der er intet fundament at diskutere ud fra.

 7. Af Hans Andersen

  -

  Hmm

  Engang troede jeg kapitalismen og liberalismen var frisættende, det tror jeg ikke længere. Grunden til at jeg har været glødende kapitalist, var netop at det frisatte en stor del mennesker fra fattigdom ect.
  Nu er enhver sund fornuft udskiftet med liberale mantra-er som markedet dit og markedet dat, lidt ligesom en atollah, som begrunder sine handlinger i Sharia… Meget belejligt…

 8. Af j nielsen

  -

  M.Nielsen skriver:

  “@j nielsen
  Hvorfor citerer du mig uden at forholde dig til det citerede? Mener du at subprime er udtryk for deregulering?”

  Ja, jeg mener at subprime – og de sjove lånetyper man fandt på i samme omgang, herunder de specielle afdrags- OG rentefrie lån, hvor en del af rentebyrden blot blev tilskrevet hovedstolen i forventning om evig stigning i ejendomsværdien – er udtryk for deregulering.

  Her forholder jeg mig ikke til den oplysning, at låneinstitutterne af staten er blevet tvunget til at yde subprime lån.

  Det er nyt for mig. Jeg var af den opfattelse at det fungerede som herhjemme, hvor intet institut er blevet tvunget af staten til at gøre brug af de nye udlånsmuligheder, men blot har det som en ekstra vare på hylden.

  Men det er altså tvang fra den amerikanske stats side. Tak for oplysningen.

 9. Af Finn Bjerrehave

  -

  Liberalisme Lykkeberg,DR2 Deadline osv., og vi bliver alle forundret, især over vores politiske valg.
  Sidste valg drejede det sig om at komme af med Pia og Efterlønnen, og Pia gik selv og rød blok fjernede efterlønnen, og alle kan fremover få Folkepension når dåbsattesten siger 70 år, og kun Folketingets medlemmer og nogle Brandmænd, har fortsat pensionsalder som 60 år.
  Den nye regering arbejder som i USA, den tør ikke sætte skattetrykket op, men istedet fjerner det sociale fedtlag, samt giver afgiftskruen en tand ekstra, og grænsehandelen jubler.
  Luftkastel i dag, er Nato medlemsskab, især efter murens fald, og Europas afhængdighed af Russisk naturgas, og de ydre fjender ikke findes , kun USA med Droner kan finde fjender dagligt, og hele Verden bifalder Obamas droner.
  Luftkastel er vores engagement i Afghanistan, hvor den Kristne soldat, forestiller sig korstog mod Muslimer, bliver andet end en regning til os skatteborgere, hvor foreløbig 520 millioner årligt til ANA, og så må vi håbe at beløbet bortfalder når Taliban i 2015 igen overtager nøglerne i Afghanistan.
  Verdens største luftkastel den menneskeskabte globale opvarmning, nemlig vores legen gud, er nok det ypperligeste værktøj menneskeheden har taget i anvendelse, især når de sidste 40 års anstrengelser, kun har givet koldere somre, og klimaet bliver som vinden blæser, og karavanen drager videre.
  Lykke at tælle vi er nu 7 på Berlingske blok, og denne lille klub, er måske Berlingskes sjæl, og alle ønskes godt Nytår, uden luftkasteller.Finn Bjerrehave Vig

 10. Af PREBEN F 1 JENSENH

  -

  Vi har ikke længere folkestyre, når kun 1% af befolkningen er med i de kredse der opstiller kandidaterne til Borgen. I stedet har vi fået de sammenspiste klikers, klubbers og logers pampervælde.

  Det er i et vist omfang danskernes egen skyld. De har alt for villigt ladet sig bedøve, manipulere og hjernevaske af TV-kanalerne og computerspillene og andre åndløse arter af industriel underholdning. Plus at der ikke har været tilstrækkelig folkelig modstand mod kommunistisk, radikal og anden totalitær politik og propaganda der er blevet sneget ind i skolerne og mange andre steder.

  I gamle dage var det, med lidt held, de klogeste og bedste der regerede. Nu har vi i stedet fået et regime hvor middelmådigheder, forskruede og smalsporede typer og uvidende og blanke kvindesagskvinder mv. fører ordet og dominerer billedet.

  Vi må enten genoprettet folkestyret, eller se Danmark gå rabundus på nærmest alle områder. Det kræver en befolkning der engagerer sig i politik på det grundlæggende niveau.

  Kun et ægte, direkte og oplyst folkestyre kan redde Danmark og danskerne fra kaos og undergang.

  Danmarks videre skæbne kan sagtens blive som Grækenlands, Spaniens og Bosniens osv….. hvis vi ikke forstår at vi lever i et truet land.

 11. Af Ole Mikkelsen

  -

  Liberalisme forstået som højest mulig grad af frihed er en kliche, der er tom, uden indhold.

  Man kan bare stille spørgsmålet hvem der er imod frihed, – og man vil få nul svar.

  Man kan også spørge hvem der er imod ‘markedsøkonomi’. Her vil man også få nul svar, hvis man vel at mærke med markedsøkonomi mener at man kan få den vare man ønsker på et marked, hvor priserne er frie. Og at man kan udbyde sin arbejdskraft, eller sine produkter på et marked, hvor kunderne selv afgør om de vil købe det eller ej.

  Så kan man spørge hvem der ønsker en stærk statsmagt. Her vil ingen heller svare bekræftende, for ingen ønsker egentlig en statsmagt i sig selv.
  Men de fleste ønsker at der findes en magt der kan gribe ind, hvis friheden og markedsøkonomien knægtes af kræfter, der modarbejder friheden og markedsøkonomien.

  Til syvende og sidst hænger det hele sammen med forståelsen af begrebet frihed. Frihed for alle, eller nogle få? Den liberale tese har altid været at frihed betyder frihed i den udstrækning at tilsvarende frihed for andre ikke begrænses.

  Og det er her den reelle kamp står.

  I hvilken grad er der behov for at der findes en demokratisk struktur med en magtoverdragelse (staten), som kan sikre at friheden og markedsøkonomien består for alle.

  At anvende ordet ’statsmagt’ er manipulation, med mindre man er af marxistisk skole, hvor statsmagten var kapitalens forlængede arm.

  Statsmagten er jo demokratiets forlængede arm. Hvis man da ellers er demokrat. Hvis man er imod en statsmagt er man også imod demokratiet. I anvendelsen af ordet statsmagt ligger en stærkt manipulerende trend, som forsøger at adskille statsmagten fra folkedemokratiet. Det er den manipulation som PKK gør. Og med ham mange liberalister.

  Der er en gruppe af mennesker der forsøger at patentere retten til at bruge ordet frihed. Helt svarende til at socialister traditionelt har forsøgt at patentere ‘godhed’. Som regel anvender de ordet statsmagt helt parallelt med hvad socialistiske munkemarxister gjorde.

  Og så kalder de sig som regel liberalister.

 12. Af Uffe Lindum

  -

  Der var en gang, da Information var en avis. I dag er den et menighedsblad.

 13. Af Martin Nielsen

  -

  @j nielsen
  Hvorfor citerer du mig uden at forholde dig til det citerede? Mener du at subprime er udtryk for deregulering?
  Jeg mener at hele økonomien grundlæggende er planøkonomisk med lidt kapitalisme ovenpå.
  Der er flere årsager til krisen, men det er tåbeligt at påstå at den måde økonomien fungerer på grundlæggende er udtryk for liberalisme ren kapitalisme.
  Uden opsparing burde alle disse lån slet ikke kunne være foretaget. Kun med planøkonomiske centralbanker kan dette lade sig gøre, da de blot stjæler folks penge om natten og lader finanssektoren spekulere for dem. Er det liberalisme?

 14. Af j nielsen

  -

  “Subprime var deregulering? Jeg vil kalde det regulering.”

  Jeg vil kalde det deregulering at åbne for flere lånetyper, og regulering at lukke for eksisterende lånetyper.

  Jeg har lidt eller ingen forståelse for det modsatte synspunkt, at udvidelse af antallet af mulige lånetyper skulle være regulering, og – som konsekvens heraf – at det modsatte, indskrænkning af antallet af lånetyper, skulle være deregulering.

  I så fald er der noget at tage fat på for Nudansk Bogorm.

 15. Af Axel Artke

  -

  Ny-/neoliberalisme er en politisk strømning, der udviklede sig i 1970’ernes USA og siden kom til Danmark. Men hvis de amerikanske ophavsmænd til strømningen kunne se, hvad vi i Danmark kalder nyliberalisme, ville de korse sig. For dem at se ville i hvert fald kun Liberal Alliance kunne kaldes liberalt. Alle andre partier er nemlig fortsat tilhængere (tilbedere?) af velfærdssamfundet, og det er bestemt ikke udtryk for nyliberalisme. I amerikansk optik snarere kommunisme.

  Historien taler for sig selv: Det parti, der skilter med at være ”Danmarks liberale parti” (Venstre), førte socialdemokratisk politik i 10 år af skræk for, at vælgerne ellers ville afskedige det som regering. Og det parti, der kalder sig Socialdemokraterne, fører borgerlig politik af skræk for, at vælgerne ellers afskediger dem som regering. I begge tilfælde er regeringsmagten formålet i sig selv.

  Ingen af dem fører liberal politik. Det ville ellers være en politisk velgerning, hvis Venstre meldte klart ud, at partiet nu tilsluttede sig de bedste dele af Liberal Alliances mærkesager. Så kunne vi igen begynde at tro på sloganet ”Venstre ved du hvor du har” – nemlig der hvor partiet bør stå iflg. sin egen skiltning. Det er dog et forfængeligt håb, for det mest vidtgående, Venstre drister sig til, er at proklamere, at skatterne skal sættes ned over en årrække og den offentlige sektor tilsvarende reduceres. Heri er der intet liberalt, hverken ny- eller gammelt.

  For hvad vil begrebet ”liberal” egentlig sige i dansk forstand?

  Betyder det, at ”enhver er sin egen lykkes smed”, og ”lad falde hvad ikke kan stå”? Nej, ikke uden videre, for liberalisme er ikke anarki. Liberalisme er en livsform, som tilstræber at lade alle udfolde deres bedste evner. Derfor sigter dansk liberalisme på at give alle mennesker lige muligheder i udgangssituationen – til forskel fra socialisterne som sigter på, at alle skal nyde lige resultater. Danske liberalisters motto er derfor snarere ”Leben und leben lassen!” eller ”Man kan hvad man vil, man kan bare øve sig!”

  For at tilvejebringe de tilstræbte ”lige muligheder i udgangssituationen” er et vist minimum af ressourcer nødvendige, herunder økonomiske, uddannelsesmæssige og juridiske (lighed for loven). Også børn af økonomisk dårligt stillede skal gives uddannelsesmæssige muligheder for at udvikle deres evner.

  Men vandene mellem liberalisme og socialisme skilles, når det kommer til andre forhold end dem, der har med de lige udgangsvilkår at gøre. Liberale finder det således ikke acceptabelt at skulle underholde mennesker, som efter at have fået tilbuddet, hverken kan eller vil tage imod det. Her starter ”Enhver er sin egen lykkes smed” eller ”Lad falde hvad ikke kan stå!”

  Dette standpunkt hænger også sammen med, at man ikke skaber øget rigdom ved at brandskatte de rige. Det eneste, brandbeskatningen medfører, er, at de riges penge bliver brugt perspektivløst og i øvrigt hurtigt svinder ind. Hermed er vi ved socialismens kerneproblem, der som bekendt består i, at før eller siden slipper de riges penge op.

 16. Af J. Mathiasen

  -

  @Martin Nielsen
  Jeg har sådan set selv nævnt politikernes ansvar.
  For blot et par dage siden medgav Danske Banks ordførende direktør, at banken har solgt uansvarlige finansielle produkter. Det må politikerne rydde op efter. Oplysningspligt hjælper næppe, for medarbejderne forstår selv ikke altid produkterne, altså må man forbyde det – regulere markedet.

  Alle disse ting fra finanskrisen, – alt sammen et produkt af en liberaliserende politik, kan næppe være forbigået Kurrild-Klitgaards opmærksomhed, og så meget mere grund er der til at undre sig over hans artikel, men han kan sagtens nå at se kanslerens nytårstale endnu – den er på ARD.DE.
  Derefter kan han overveje, om der er noget at grine af.

 17. Af j nielsen

  -

  “Alt for længe har vi hørt på ævl om nyliberalismens (neoliberalismens) uanstændighed, men aldrig har vi hørt konkrete eksempler, der på nogen måde kan kobles til liberalismen.”

  Jeg mener, at hele kolonitiden er et udtryk for liberalisme. Og jeg mener, at kloden som helhed stadig lider under det.

  Liberalisme uden nogen form for regulering ender i slaveri, rovdrift og krig. Liberalismen indeholder ingen stopklodser. Det er kun den økonomiske formåen, der sætter grænserne. Disse stopklodser, som bl.a. skal sikre almindelige mennesker en anstændig tilværelse, det omgivende miljø og fredelig samhandel, skal påtvinges den liberale markedsøkonomi udefra.

  Nyliberalisme går ud på at fjerne disse stopklodser igen. Spændende.

 18. Af Martin Nielsen

  -

  J.Mathiasen skrev:
  “Der er åbenbart behov for at minde de ovennævnte om, at dette førte til en dyb krise i den vestlige økonomi, som man skal langt tilbage for at finde ligheder med.”

  Subprime var deregulering? Jeg vil kalde det regulering. Subprime var selvfølgelig kun en del af problemet, men det er ikke min opfattelse at deregulering har skylden. Tværtimod er hele systemet en art planøkonomi, som fundament. Centralbanker med kunstige renter, ratingbureauer som instilles af staten, subprime påtvunget af staten osv osv.

 19. Af Arne Rud

  -

  Jyder bygger høfder, slesvigere diger og frisere er mestre i kystsikring, men der mangler et Institut for Kystsikring ved universitetet i Ribe og Esbjerg.

  Efter 1864 hjemførte man landets bedste lærere fra søfarts- og skippeskoler i Tønning og på Föhr til Nordby på Fanø, men der har været 10.000 sømandshjem og 10.000 fiskerfamiilier på Fanø og i Esbjerg og de kan selv sejle, så lærere fra Søfarts- og Skipperskolen blev flyttet til Svendborg, for Fyn er fin til bygning af skoleskibe, spørg Tvind.

  Sjælland har Troels Kløvedal, Fyn Tvind, Socialdemokratiet har Kjeld Olesen som sømand og SF har li´ så mange søfolk, som der er sømænd i Sømandsforbundet, men Danmark er et skoleskib og en fjordby har et skoleskib som ungdomsskole, se Jensine af Haderslev”.

 20. Af Eva Madsen

  -

  Kære Preben F1 jensen + alle andre skriblanter. !!!

  Tak for dine ,jeres skriblerier – der gennem året har prøvet at vække Danskerne , da Holger Danske desværre sover endnu !!! —
  — Samt et godt nytår !!! —
  Morten Messerschmidts nytårs tale ,her fra BT, er et ” lytnings – øjeblik værd ” .
  Tvivler på at fru. statsministerens bliver ligeså godt. ???

  http://www.bt.dk/politik/messerschmidt-i-nytaarstale-danmark-er-truet-af-statskup

 21. Af PREBEN F 1 JENSENH

  -

  Thomas H. Rasmussen har jo ret i at “systemet” er sat over mennesket. Det er bureaukraterne og teknokraterne der er i centrum, og ikke mennesket.

  Og når en enlig mor kan få 35.000 kr. før skat, så er det jo endnu et eksempel på de rødes familiefjendske politik, der belønner kvinder for at opløse familien og forråde manden og børnene. Og det skilsmisse-system som er domineret af feminister, er jo også så betonagtigt, mandsfjendsk og børnefjendsk at man tror det er løgn.

  Noget som DR selvfølgelig prøver at bortforklare. Som i aftes hvor to-tre kvinder og en feminiseret mand fik lov til at udbrede sig om hvor fin og retfærdig, menneskevenlig og progressiv familie- og skilsmissepolitikken er.

  Thomas Rasmussen har jo også ret i at regeringen fører sig hovedløst frem. Der er jo hverken hovede eller hale på hvad den foretager sig, og turen ned ad slidsken fortsætter og accelererer ligefrem. Nu er maskerne faldet, og især S og R demonstrerer dagligt hvor asociale og kortsynede de er.

  Se også under chefredaktørens blog om hvordan nu også dele af sundhedsvæsnet er begyndt at skeje ud.

  Og så kan det anbefales at læse hvad Morten Messerschmidt skriver om EU.

 22. Af Jan Daniel Andersen

  -

  Tusind tak til Peter Kurrild-Klitgaard, for at udstille venstrefløjens manglende argumentation. Alt for længe har vi hørt på ævl om nyliberalismens (neoliberalismens) uanstændighed, men aldrig har vi hørt konkrete eksempler, der på nogen måde kan kobles til liberalismen. Man har på yderst idiotisk vis forsøgt med Pinochet og fejlet, så man må krumme sine tæer helt af led.

  At der er noget om snakken, er vel nærmest bevist, med den første kommentar af Søren Sørensen, der blot gentager, de studentikose ankager, uden så meget som at tænke en original tanke. Man forledes til at tro at, man på venstrefløjen lærer remser udenad og bruger disse, helt ukritisk forstås, som en art argumentation. Mere conventionelt begavede mennesker, falder dog selvfølgelig ikke for den slags.

  Tusind tak Hr. Kurrild-Klitgaard. Dine kommentarer er værdsat.

 23. Af J. Mathiasen

  -

  Berlin,
  Hverken blogskriveren – som trods alt er en mand med særlige forudsætninger – eller nogen kommentator har endnu nævnt finanssektoren. Efter at Reagan og Thatcher tog fat, fulgte en deregulering af finanssektoren, altså nyliberalisme, hvor man gennem en afmontering af et regelværk vendte tilbage til jungleloven eller frie markedskræfter for fuld udblæsning, og derved fik skabt “fantastiske” produkter i branchen.

  Der er åbenbart behov for at minde de ovennævnte om, at dette førte til en dyb krise i den vestlige økonomi, som man skal langt tilbage for at finde ligheder med.
  Lad mig også lige nævne for kongerigets vedkommende, at der åbenbart er et flertal for et europæisk banktilsyn, og står det til de EU-skeptiske danskere, “behøver” statsministeren såmænd ikke at bekymre sig om suverænitetsoverførsel. Danske vælgere har – berettiget – ikke tiltro til, at den danske nationalstat er opgaven voksen.

  Det var småtingsafdelingen. Jeg vil også gerne gøre Kurrild opmærksom på kansler Merkels nytårstale. Heri gør den kristeligt-sociale politiker opmærksom på, at der fortsat er gevaldige problemer med den deregulerede finanssektor – altså nyliberalismens største trofæ. Hvad hun vil gøre ved det, bliver hun sikkert nødt til at forklare i valgkampen 2013, måske også, at Forbundsrepublikken må afskrive noget af sit tilgodehavende i Grækenland.

  Konsekvensen af alt dette vil sikkert fortsat have sin virkning på den politiske meningsdannelse i kongeriget uanset alle forsøg på at skabe uigennemsigtighed gennem ordkløveri.

 24. Af Thomas H. Rasmussen

  -

  Med verdens dyreste offentlige sektor og verdens højeste skattetryk er det i høj grad “systemet over mennesket” som styrer herhjemme hvor en flok halvstuderede røvere laver den ene afgift og forbud efter hinanden alt imedens statsunderskudet stiger, grænsehandlen stiger og arbejdspladserne fosser ud af landet! Den anden dag så vi i DR at flere hundrede mindre danske virksomheder har etableret sig lige syd for grænsen p.g.a. det dårlige erhvervsklima og den høje skat herhjemme! Og både den forrige og den nuværende regering har ikke fattet alvoren!

  Med 810.000 mennesker i den arbejdsdygtige alder uden for arbejdsmarkedet har både Jobcentrene, det sociale system og ikke mindst politikerne svigtet katastrofalt. Man har pacificeret så mange mennesker under div. ordninger med så høje sociale ydelser, skattefri boligsikring m.m. at det for disse mennesker ikke har kunnet betale sig for dem at søge arbejde og de lavtlønnede mennesker såsom kasseassistenter, ekspeditricer, arbejdere m.fl. må føle sig godt til grin når de hver dag pligtskyldigt passer deres arbejde! Vi ser næsten hver dag vanvittige eksempler på hvor meget disse bistandsklienter reelt får udbetalt.

  Heldigvis kommer regeringen nu med en førtidspensionsreform, kontanthjælpsreform og en SU-reform men desværre vælter det til gengæld ind over grænserne med asylansøgere/fattigdomsflygtninge fra hele verden fordi regeringen har slækket på opholdsreglerne og f.eks. udbetaler børnepenge fra dag nr. 1! Menneskesmuglerne har kronede dage! Alle sociale ydelser for mennesker i den arbejdsdygtige alder skal simpelthen sænkes kraftigt så der er et incitament til at søge arbejde. En enlig førtidspensionist får fra 01. januar 17.348 kr. om måneden og skal ikke betale 8% AM-bidrag som lønmodtagerne. Dertil får man også skattefri boligsikring m.m. og må tjene 70.000 kr. ved siden af p.a. uden der trækkes i ydelsen! Det kan en kassedame eller andre lavtlønnede ikke konkurrere med og det er hamrende uretfærdigt. En enlig folkepensionist som har været over 40 år på arbejdsmarkedet får f.eks. til sammenligning kun ca. 11.800 pr. måned! Hvis man overhovedet skal have b? ?rnecheck bør den kun gælde for 1 barn! Hvorfor er en førtidspension ikke tidsbegrænset så den løbende evalueres og tager højde for udviklingen på det medicinske område? Jeg ved fra tidligere erfaring at næsten alle indvandrere får førtidspension fordi de har en “traume” eller lignende eller gør sig umulige ved ikke at gide lære at tale dansk m.m. Det er squ da for nemt og vi har bare ikke råd til det! Hvorfor stilles der ikke nogle krav til mange af disse egoister og samf undsnassere som kan få ubegrænset førtidspension og kontanthjælp m.m .? Jeg ved udmærket godt at nogen er så syge at de ikke kan arbejde men hovedparten kan bidrage med noget. Hvorfor stilles der kun krav til de mennesker som er på dagpenge og har vist deres gode hensigter? Og er en “ægte” flygtning en person fra f.eks. Somalia eller Afghanistan som har rejst flere tusinde km fra et kontinent til et andet for at søge hjælp? Jeg kalder dem fattigdomsflygtninge som bliver en økonomi sk klods om benet for det danske samfund i mange år da de ikke kan klare sig i et moderne samfund! Jeg ved at lige så snart at dsse “flygtnnge” har fået førtidspension eller lignende tager mange af dem på lange ferier til de lande de angiveligt er flygtet fra og lever fedt af de danske ydelser fordi købekraften er langt højere i ulandene!

  I landet med verdens dyreste offentlige sektor som er helt ude af kontrol og i landet med verdens højeste skattetryk så kunne lære af både Sverige og Tyskland som trods international krise har en sund økonomi! Herhjemme venter græske tilstande til gengæld hvis ikke alle de offentlige virksomheder/kommuner, regioner og stat får et realitycheck a la SAS! Alle os som på et tidspunkt har været ansat i det offentlige ved jo at der er alt for mange “kolde” hænder i den offentlige sektor men istedet vælger pamperne at fyre de “varme” hænder! Ledelse og godt købmandsskab i den offentlige sektor er en by i Græenland og de inkompetente lokal- og folketingspolitikere lefler bare for vælgerne stedet for at gøre det rigtige for landet! Næste år slutter vi med en gæld på ca. 500 mia. kr. og der er intet i regeringens planer som tyder på at gældsætningen ikke vil fortsætte de næste mange år. Stakkels efterkommere!

 25. Af Birgitte Magelund

  -

  Wikipedia om den tredje vej: “Er en ny opfundet ideologi, som er beslægtet til Socialdemokratisme.
  Det er en accept af det frie marked, og har fået mange vesteuropæiske socialdemokratiske partier med sig. En af de store fortalere for Den Tredje Vej, var Tony Blair. Nogle mener, at socialdemokratiske partier har bevæget sig i retning af Den Tredje Vej i nyere tid og bl.a. lagt større afstand til Arbejderbevægelsen.”

 26. Af Arne Rud

  -

  Om frisk luft og fisketorve.

  Jeg beskriver udsigten fra Vandtårnet i Blæsbjerg, Langli er skabt som et testcenter for vindmøller i sydvesten, men der er ingen, der har kuller på fiskerihavnen, hvor fiskere bruger en vejrhane, når Blåvand melder storm.

  Langs Drivvejen er der vindmøller på diger ved sluser, som trækker én motor med hundred containere på elbanen fra Glückstadt til Esbjerg. Langs Drivvejen er der drivhuse og frisk luft, for planter lever af kultveilte og afgiver ilt.

  Forhaver i Sydslesvig er velholdte, vandrelærere med en grøn botaniserkasse underviste ved Tønder Seminarium og Husum har fisketorve med fiskevogne med alt godt fra havet.

 27. Af Birgitte Magelund

  -

  Jeg vil give Peter Kurrild-Klitgaard ret i; at der i dag er;”…tale om udstrakte blandingsøkonomier, der mixer privatkapitalistisk produktion og forbrug med intensiv regulering og stigende omfordeling.” Den tredje vej, kunne man måske sige.

  Eller kig på USA nu, hvor de rige ikke vil betale mere i skat, så går verden af i dag i recession, vi har måske allerede skabt en samfundsmodel vi ikke længere kan undvige på fornuftigvis?

 28. Af Birgitte Magelund

  -

  Mister man sin frihed, fordi man betaler skat? Er der ikke mest mulig frihed til flest mulige, hvis vi betaler skat?

 29. Af Jan Petersen

  -

  Ikke mindst intellektuel “tomsnak” er vel det bedste bevis på, hvor utrolig nemt det er, for enhver type magthavere at føre folk bag lyset.

  Det paradoksale ved “velfærd” er, at det trækker en stribe af personlige ufriheder med sig. Skal man så vælge frihed eller velfærd …. eller findes der et eller andet “in between”?

  Formentlig ikke, hvis også millimeter demokratiet og småligheden skal tilgodeses. Jeg er kun glad for at have oplevet tiden fra 1950 og frem til murens fald i 1989. Derefter er det kun gået én vej, ned ad bakke.

  Bliver 2013 bedre …. jeg tvivler voldsomt …. verden af igår var nu bedre end verden af idag …. suk!

 30. Af Arvid Holm

  -

  Mange ord såsom konservativ, liberalist, demokrat, socialist, kristen, muslim og racist er mangetydige – forskellige mennesker tillægger ordene forskellig betydning.
  Formidlingen af en mening bliver ikke enklere ved tilføjelse af forstavelserne ”ny”, ”gammel”, ”national”, eller hvad man ellers finder på.
  Ordene er slidt op ved sjusk og misbrug?

  Derfor burde individet måske definere meningen uden mangetydige ord for at tilstræbe entydighed under en debat?
  Enhver debat kan køres i grøften af forskellige definitioner af de anvendte ord.

  Men er det politisk interessant at debattere på grundlag af individuelle definitioner?
  Hvis man ikke selv har samme definition på eksempelvis ”nyliberalisme”, må man erklære sig enig i en andens afvisning af hans egen subjektive definition?
  ”Synes du ikke også, at noget forfærdeligt er forfærdeligt”?
  ”Jo, da!” – ”Hvad taler du egentlig om?”

 31. Af søren sørensen

  -

  Formel 1@
  Den menneskelige anstændighed er kun repræsenteret via rød blok! Tvangsauktioner og dens repræsentant de borgerlige top lo-2o har kun en interesse, at vinde nok over på en eller anden måde til at opnå 51%. Uanset omkostningerne. Størstedelen af disse 51% vil altid skyde sig selv i nummeren ved at være borgerlige.Men mængen af tåber der ikke vil hospitaler med ordentlig behandling(indebærer iblandtandet stopning i at sponsere privat hospitaler for de rigeste kun!), uddannelse for masserne og arbejde med ordentlig betaling…Dobbelt så mange indvandrer ind under VKO end under Nyrups lo år…Ja, borgerlige er kun lønpressere DF har intet fuldført af hvad de lovede, tværtimod! De er stik i rand drengen for de borgerlige….
  godt nytår…

 32. Af PREBEN F 1 JENSENH

  -

  PS: Man kan have forskellige meninger om vores folkestyre.

  Men hvis vi stadig har folkestyre (?), så er det svært at forstå at visse bureaukratier og hospitaler mv…….. år efter år kan få lov til at overdænge tusindvis af danskere med så brutale og vanvittige svigt og overgreb, at det har sendt tusinder af danskere ud i død og elendighed, ligesom listen over ofre bliver længere og længere for hver dag.

  Hvordan er noget sådant muligt i en demokratisk velfærdsstat???

 33. Af søren sørensen

  -

  Skrevet af Peter O, 31. december 2012 kl. 01:38
  Ultras er da højreorienteret facister i italien..og derudover? Lader ikke til at du har meget at tilbyde af mening….

  Formel 1…nej da for meningsløse indlæg,tilbud og uforstålig xylon idére, modtager du årets juletorsk!
  Du er ubetviveligt årets nr.1! ellers med ønske om et lykkeligere nytår!

 34. Af PREBEN F 1 JENSENH

  -

  Hr. S-S……….

  Hvis det har været dit mål at blive bloggenes førende leverandør af sure opstød, røde postulater og meningsløse plidder-pladder kommentarer, så kan jeg meddele dig at du er kommet i mål. Til lykke.

 35. Af PREBEN F 1 JENSENH

  -

  ET SKRANTENDE DEMOKRATI KAN ENDE I RØVERKAPITALISME……..

  Hvad er det man har et folkestyre til? Ja, blandt andet er der brug for demokratisk magtudøvelse, så at markedet reguleres til gavn for den brede befolkning, så at monopoler, bandit-firmaer, svindelforetagender og korrupte røverbander ikke kommer til at dominere markedet.

  Kapitalisme er ikke en ideologi, og det er røverkapitalisme heller ikke. Men røverkapitalisme/ kommunisme/fascisme og organiseret åger og undertrykkelse, det er hvad man får i lande hvor der ikke er et velfungerende demokrati.

  Uden et ægte, oplyst og direkte demokrati til at holde igen på oversmarte- og overliberale-, hæmningsløse- og borgerfjendske grupper og bander……… vil ethvert civiliseret samfund smuldre væk. Uden demokrati har lov og orden, frihed og tryghed, velfærd og sikkerhed ikke langt igen.

  Har vi stadig et velfungerende demokrati i Danmark??

 36. Af Peter O

  -

  Søren Sørensen – Du virker uforståelig, men mener du at Ultras er fascister? (hvilket ikke kunne være mere forkert).

  Skal vi ikke snart stoppe med det endimensionelle syn på højre og venstre? – det er overforenklet.

 37. Af søren sørensen

  -

  Ultras…Er da de italienske fodboldtilhænger og politiske tilhænger af borgerlig facistisk politik i italien? Ønsker ligesindede i DK?
  vent….
  Nej tak!

  “Endnu flere tomme ord i den offentlige debat.
  Skrevet af Ole Chemnitz Larsen, 30. december 2012 kl. 23:12″…

  …ja du er ihvertfald æresmedlem som den der lagde de fleste der! Relateret til egen tegnebog eller bare uden mening?
  En check er på vej,10,999kr. bilka eller mæersk supermarked?….Ok, en massagekliniken på frb så!

  Mette hansen@
  Helt korrekt og værdigfuldt!…men relater venligst, uden frygt for de borgerlige grizzly spisende udyr! De fanger kun de nemmeste offre uden instinkt af anstændighed for flygtelse! Så banen er fri…Du kan vis mere, end en iphone kommentar i s-toget..sid ned,tænk i 3o sekunder, du er det værd!

 38. Af j nielsen

  -

  Hvis liberalismen havde haft et bare nogenlunde menneskeligt ansigt, var socialismen aldrig opstået. Socialismen er intet andet end svaret på liberalismens umenneskelighed.

  Liberalisme skal her forstås i rent markedsøkonomisk forstand. Markedets frihed frem for individets frihed. Så må det gå for den enkelte som det bedst kan.

  Liberalisme producerer ulighed. De rige bliver rigere, de fattige bliver fattigere, og der bliver flere af dem. Det er en simpel konsekvens af det faktum, at en økonomisk fordel kan benyttes til at skaffe yderligere økonomiske fordele.

  Hvis ikke det skal gå helt grassat, skal der en eller anden form for regulering til. Den regulering, hvad end den går ud på, er det modsatte af nyliberalisme.

  Så jeg mener at det giver mening, frem for en positiv definition, at definere nyliberalisme negativt: fravær af enhver form for regulering af markedet.

 39. Af Mette hansen

  -

  Så læs dog indlægget i information.dk om hvordan man behandler lavtlønnede i Usa. Skræmmende læsning om konsekvenserne af liberalisme. Nej tak !

 40. Af Ole Chemnitz Larsen

  -

  Endnu flere tomme ord i den offentlige debat.

 41. Af Ramon Harud

  -

  Nyliberal og for den sags skyld også ultraliberal er termer uden megen mening. Jeg tror egentlig de oftest bruges i forbindelse med det liberale bølgeskvulp, der er skyllet ind over landet de seneste 10 år efter at have samlet styrke på små nichesider på internettet. Der er intet nyt i liberalismen som sådan.

 42. Af randi christiansen

  -

  Rune Lykkeberg :

  ”Det er for første klart, at nyliberalisme bruges så bredt, at begrebet bliver uden betydning.”

  ”Det fører til den tredje grund til, at politikken er nyliberalistisk, men politikerne ikke kalder sig det.”

  Kommentar :

  Vi opererer altså med et ´gummibegreb´, man kan smyge sig udenom og i stedet gemme sine lyssky finansielle manøvrer bag udtrykket ´økonomisk nødvendighed´?

  Nej, Nyliberalisme som begreb beskriver entydigt den revitalisering af deregulerede finansielle markeder, som skete i ly af murens fald. Med den mest elendige dækhistorie : at et frit marked stimulerer kreativiteten og virketrangen og er udtryk for den retfærdige, personlig frihed, der som en uimodståelig naturlov vil befordre rigdommene videre i systemet, vil sprede sig til resten af verden, og dermed at alle, som vil gøre en indsats, også kan få del i rigdommene.

  Et af verdenshistoriens største bedrag når vi ser på, hvordan det egentlig blev, da den 0,001% fik endnu større frihed til sammenhobning af formuer og udplyndring af fællesskabets værdier. De rige blev rigere, de fattige endnu fattigere, og miljøkrisen forværres.

  Hvordan fuphistorien om nyliberalismens velsignelser og ´økonomiske nødvendighed´ kan overleve efter bankbedrag og Wallstreetsvindel, 21.000 milliarder i skattely, skattesvindel for EN TRILLION i EU, Tyske Bank som har bedraget det tyske folk for enorme summer – og så videre og desværre videre – det fatter jeg ikke.

  Nej, ´de riges´ sammenhobede kapitalkoncentrationer skaber ikke værdier for alle. Det er tværtimod tyvekoster fra fællesskabets resort : misbrugte naturressourcer som der privatkapitaliseres på, og asociale, liberaliserede finansmarkeder, der fastholder udbyttet på ganske få hænder – læs Informations artikel ´Finansverdenens forbundne kar´ – den 0,001% som kontrollerer størstedelen af Planetens ressourcer. Et system som skaber blokeringer i det internationale økonomiske flow, skaber miljø-og socioøkonomiske kriser og stigende nød og elendighed.

  Med andre ord : magten er i hænderne på få ignorante, inkompetente og asociale personer og grupper, som – må man spørge sig – ser ud til at være lykkedes med at købe de af politikerne – de af folkets repræsentanter, som har den symbolske magt – til at fastholde Planeten i denne dødsspiral.

  Socialdemokraterne mistede det sidste af den socialistiske definitionsret, da de valgte en nyliberal økonom i stedet for Svend Auken som leder og i ly af murens fald solgte ud til nyliberalisterne. Og de resterende socialister har ikke magtet at generobre den. Det fatter jeg heller ikke – hvorfor er det dagsordensættende analyseapparat på den socialistiske fløj i så elendig en forfatning? Nu må den da være kommet sig over østblokkens sammenbrud – som jo ikke en gang havde noget at gøre med sand socialisme.

  Liberalisternes skalkeskjul er den såkaldte ´økonomiske nødvendighed´, og de korrumperede lakajer og narkoleptiske proselytter pacificeres med brød og skuespil. ´Hersk og del´ fungerer stadig upåklageligt.

  Følg pengene, afslør bedraget og etabler det retfærdige samarbejde : en bæredygtig miljø-og socioøkonomi. Vi har blandt andre Preben Vilhjelm, Jørgen Steen Nielsen og en ny – kvindelig ! – professor i økologisk økonomi. Vi har Occupy bevægelsen og vi har flere og flere almindelige mennesker som forstår, at de nuværende magthavere ikke tjener alles interesser. Lad os fastholde og øge kravet om en retfærdig og hensigtsmæssig verdensorden. Den er beskrevet – men opgøret med fortidens usurpatorer er endnu ikke taget, og så længe ´Det nye Socialdemokrati´ kan bilde sig selv og hinanden ind, at de er demokrater, at de kæmper for folket, så er der lang vej til erobringen af vore liv i et frit og samarbejdende folkestyre. En opgave der i takt med det eskalerende vanvid bliver stadig mere akut.

  Det er fint, at Rune Lykkeberg tager emnet op, men jeg savner et forsøg på at analysere, hvordan det dog kunne gå så galt.

 43. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Tja, den gode Rune Lykkeberg har komplet misforstået alt.

  Sandheden er, at det er den uortodokse konservatisme, der har vundet og hverken de ondsindede kommunister eller de stupide finansfolk – hver for sig hyldende egen uduelige ondskab som værende en guddommelig salighedsåbenbaring.

  http://www.ludwig-erhard-stiftung.de/files/wohlstand_fuer_alle.pdf

  Det er den politik og indsigt Ludwig Erhard fik slæbt med sig ud fra den nazistiske modbydelighed.

  Værket, som kan hentes gratis på nettet, kan stadig godt læses, selvom det ER bedaget og skrevet i den opbygningsfase efter 2 verdenskrig.

  Ukonventionel, for Erhard var aldrig medlem af det parti, der indvalgte ham – og fik ham udpeget til Bundeskanzler. Han fik ikke ret i alt og enhver detalje; men han fik omsat en dyb faglig indsigt og realisme i praktisk politik.

  Nogen stærkere modsætning til den støvletrampende ondskab end denne småfede og cigarrygende herreekviperingshandler kan næppe tænkes: Et skarpt intellekt med humanistisk illusionsløs holdning og mangel på forfængelighed.

  Angela Merkel har en forbløffende ligheder i sin politik og sin personlighed med Ludwig Erhard.

  Et intellekt som en laserkniv! En mangel på personlig ambition trukket ud af kommunismens afskyelige sadisme.

  Typisk nok er en af de første ting “man” hører om hende, at hun til en politisk konference lå og rodede på gulvet for at få vestlige og østlige computere til at køre sammen – og lykkedes.

  Denne pæne og ordentlige husmor, der selv køber ind i supermarkedet og samtidig er inde i detaljen omkring transformationen af højspændingsjævnstøm med hvad det indebærer af komplexe tals matematik.
  Om som let overbærende kalder Putin et selvhøjtideligt fjols.

  Deres økonomiske politik og illusionsløse magtudøvelse er identisk – mutando mutandis.

  Man kan ikke tillade sig en mening, hvis man ikke har den kendsgerning på det rene.

 44. Af Niels O

  -

  …for ikke at glemme præfixet ultra-

  Det bruges også kun af fjenderne af liberalisme.

  ULTRALIBERALIST uhm, så kan man rigtigt smage på det med væmmelse. Ikke kun ultraliberal, men ultraliberalIST!

  Men igen et mærkeligt betydningsløst ord. Kan man så også sige HYPER-MEGA-ULTRA LIBERALIST? Hvor “meget” værre er det egentlig?

  Lige så betydningsløst, som at sige GRAVID og ULTRA-GRAVID!

 45. Af Niels O

  -

  Jeg har for længst opgivet at forstå betydningerne af

  nyliberalisme
  neoliberalisme
  socialliberalisme
  monetarisme

  De bruges forskelligt af forskellige liberale mennesker og i forskellige tidsaldre.

  Jeg har set nogen sige at ny = neo, mens andre siger, at der sandelig er forskel, mens andre igen siger, at ny = social.

  At fjender af liberalismen så bruger de forskellige begreber som skældsord for liberalisme i det hele taget, gør forvirringen total. Sikkert fordi de heller ikke kender forskel, og formentlig også er ligeglade.

  At Rune Lykkeberg så oven i købet kommer ind over, gør det nærmest komisk, da han i forvejen altid har været total uforstålig. :o)

 46. Af søren sørensen

  -

  Formel 1@
  liberalisme,pladderhumanisme, feminisme, kommunisme,islamisme, nihilisme er et…

  et år vist, siden jeg sidst læste det samme vrøvl fra dig…Og syntes så godt jeg havet fortjent at springe over der disse følgende måneder! Hvis men havet noget imod disse 6, må men jo have et modsvar og egen vision? Og hvis ikke, hvorfor nævner dem over en dørkam?!

  Men du har jo aldrig tilkendegivet nogen,hverken vision eller idé eller evt. andet?!
  Så må men jo udelade at visionen er noget aldrig set og oplevet endnu! Og der er jo spændende…Xylon beboerne involveret? Eller Prinsens kongelige slædepatrulje på grønland? Personligt kender jeg flere der arbejder i Nasa, inden for sateliter og undrer om du skulle ha “inside knowledge” der og måske har været bippet ud før? Jeg har jo selv set ufoér før, men de vil åbenbart ikke have mig og hunden op! så leder altid efter dem med direkte forbindelser og oplevelser der?!!!

 47. Af PREBEN F 1 JENSENH

  -

  Når afsporet totalitær ideologi kombineres med korruption, dumhed, frækhed og grådighed samt foragt for egne landsmænd, har man en giftig politisk cocktail.

  På Borgen har flertallet forlængst droppet alt det dér med demokrati, frihed, fornuftig økonomi og ægte velfærd. De fleste derinde interesserer sig ganske enkelt ikke for det danske folks kultur, rettigheder, problemer eller fremtid. Kun på skrømt agerer man, eller lover forbedringer. Liberalisme, kommunisme, islamisme, feminisme, nihilisme og pladderhumanisme kommer nærmest ud på eet, for det man går op i og kæmper for, er rå magt, kvindesager, karrieremuligheder, privillegier og EU-millioner. Ingen eller næsten ingen kæmper for at Danmark skal undgå at ende som en fejlslagen stat, som et fattigt udemokratisk land med en indskrumpet middelstand og græske, spanske, portugisiske, rumænske eller engelske tilstande. Og oveni en kriminalitet der er kommet helt ud af kontrol.

  Grækerne lyttede ikke i tide til advarende røster, og måske vil danskerne heller ikke forstå situationens alvor før det er for sent??

 48. Af Søren Farup

  -

  Kære Peter Kurrild- Klitgaard

  Jo – Rune Lykkeberg er et godt hoved – ligesom du selv er det!
  Fra “jeres” side bliver sagt mange nødvendige og glimrende ting, der, som jeg ser det, udspringer af en ubundethed af andres meninger, og et ønske om at nå til redelig klarhed.
  Et sådant ønske nærer i hvert fald jeg, og derfor dette lille pip til din artikel, fordi den efter min mening halter i samme grad som Lykkebergs.
  Først vil jeg tilslutte mig denne ovenstående passus fra din hånd:
  “For hvis liberalisme skal betyde noget må det først og sidst være en fokusering på menneskers frihed, en fri markedsøkonomi og en tilsvarende beskeden og begrænset statsmagt. Men faktum er, at statsstyringen i de fleste vestlige lande næppe nogensinde har været større og friheden mindre end i disse år. Som den navnkundige Milton Friedman (1912-2006)–liberalisme-kritikernes bête noire, om nogen–sagde så berømt i kølvandet på Murens fald i 1989, så er socialismen nok død som ideologi, men den lever i bedste velgående som praksis: Skatter og afgifter stiger konstant, og reguleringen af stort set alt mellem himmel og jord vokser år for år.”
  Du hævder til slut, at “arbejderne har bevæget sig til højre i det politiske spektrum”, men det er jo kun fordi, der egentlig ikke er forskel på “højre” og “venstre” – de er alle besat af tanken om en større statsmagt og ønsker derfor – uanset deres retorik – mere regering, for alt her i verden har for dem en politisk løsning (hvilket EU holdningen er det mest eklatante eksempel på (f.eks. Ellemann).
  Og nu begrebet “nyliberal”.
  Dette begreb dækker i tiden kun over den snigende sunde følelse hos mange mennesker, at den politiske styring er gået for vidt. Man er ganske simpelt blevet opmærksom på, at tryghed kan købes for dyrt, men at give slip på trygheden formår man ikke, for man har ingen åndelig ballast at falde tilbage på – hvilket udnyttes af alskens politikere med deres evige tilbud om at løse problemet med mere regulering og mere politik, endda sukret ind i fromme ord om, at de vil give borgerene mere frihed.
  Sådant kommer man kun afsted med, hvor trygheds -og retfærdighedsnarkomanien har grebet et folk – en narkomani der er fodret af marxismens -og menneskerettighedsreligionernes hærgen – nu i flere generationer.
  Ligheden med Biblens mytologiske babeltårnsbyggeri er slående, så denne iboende trang hos mennesker slipper vi nok ikke af med – selvom vi ganske nøje ved, at Gud altid griber ind, før byggeriet når himlen.
  Hvad jeg vil frem til, er, at hvor den liberale tankegang ikke er bundet af etik og moral, kan den kun medføre endnu større ulykker end den tankegang, den kæmper imod.
  Kun hvor man er bundet, er man fri!
  Derfor er den “nyliberale” trend så blodløs og ubestemmelig, for den er kun en leg med fornuften og ens “politiske” viden – aldrig en en besindelse på menneskets bundethed til Gud og sin næste – eller på selvbensindelse.

  Venlige hilsner
  Søren Farup

 49. Af Flemming Rickfors

  -

  Betyder det at kalde sig ”liberal”, at man er fortaler for at det enkelte menneske bør oppebære frihed under ansvar for eget liv og fællesskabets ve og vel; at mennesket’s frihed er betinget af at denne frihed ikke udleves på andres bekostning?

  Forklar mig da Venstre’s utvetydige støtte til fødslen -, opbygningen -, og søsætningen af en føderal EU republik, hvor Grundloven er kastet på møddingen og friheden er erstattet af tilstedeværelsen af tvang; hvor ansvaret er fjernet fra det enkelte menneske og dennes folkevalgte; hvor EU-etaten har endelig kontrol med alt af betydning for det enkelte menneske’s liv og død, men ikke er valgt eller står til ansvar over for samme.

  Liberalismen er, som socialismen påstår, blevet friheden til undertrykkelse af det enkelte menneske. I sin laissez-faire-liberalisme har man solgt et folk’s frihed, og har dermed opnået det modsatte af målsætningen. Dette er liberalismens gordiske knude.

 50. Af søren sørensen

  -

  “For hvis liberalisme skal betyde noget må det først og sidst være en fokusering på menneskers frihed, en fri markedsøkonomi og en tilsvarende beskeden og begrænset statsmagt”..

  Der er for det første intet misforstået i informations i indlæg. Tror dog, at du har problemer i at forstå andet end hvad du selv mener her! Problemet med ny-liberalisme ligger jo i at den slet ikke er bekymret for menneskets frihed(udover de rigeste, ejerne!) og at en begrænset statsmagt giver mere fri tøjler til lønmodtager misbrug og derved højere profit for ejerne. Og et frit arbejdsmarked unden regulering betyder ulykkelige menneskeskæbner og flertals misbrug i landet(80%) ala USA. Dette er nyliberalisme!…Tilbage til oldtidstilstande ihvertfald mht til Ejer mod Lønmodtager forholdet! Danmark nr. 3 i verden, efter hvor top lo% ejer mest,65% af alt værdi her!Top 1% ejer 35% af alt værdi!

  “Skatter og afgifter stiger konstant, og reguleringen af stort set alt mellem himmel og jord vokser år for år.”…

  ….Pjat igen! Halvdelen af verdensøkonomien ifølge flere, foregår uden for skat. På momo.nl, kan du læse at hvis bare Afrika fik indkrævet deres minimums skatter korrekt, ville de modtage flere penge end de modtager i u-landshjælp, som de jo lever af nu! Formentlig betyder dette 25% ca snyd af de borgerlige her i landet, og hvis men fik skat udvidet med nye ordentlige beføjelser der mod de rigeste, skattesnyder straffe i forhold dets omkostninger, fratagelse af alt værdi for storsnyderne mv.! En stærkere statskontrol over hele Europa, kunne garantere dette! Men den for-fri konkurence der sørger jo for at de forskellige lande forsøger at tiltrække disse misbrugere af borgerne og endda beskytter dem, og forsøger at få flere af dem.England og schweits de største forbrydere der for os! 66% Af alle firmaer i Danmark er nul% skatteyder, men tjener godt de fleste!. Sikkert ligeså mange private aktører også, Vi skal ha dem med på listen også offentligt således at vi alle kan bedømme hvem vi ønsker at støtte! Købte Lego til alle i år, 32% skat, tak kjeld kristensen, du er et anstændigt menneske!(det der med at være hvad den tredje? største jordbesidder i skattelyet i skotland mere om i morgen! En anden Dansker, bestseller stifteren jo den største!).

  “De Radikale, har vist sig som dansk politiks måske mest frihedsfjendske parti.”…

  Nu er vi vist der hvor kragerne vender og alt fornuft holder op! Den sidste sorte skanse med elitær økonomisk politik mere til højre end DF´s og Venstres, viser tydeligt at vi kun har med en idé at gøre her; Nemlig K næsten undergang og deres måske overlevelse ved at stjæle stemmer fra R! Ingen anden idé har du! “Frihedsfjendske”,,,gudherrebevares hverken mere eller mindre end de konservative!

  Hvad er ny-liberalisme?
  Noget der har ødelagt meget af det Danske samfund og dens model, har formindsket folks føelse af sikkerhed mht til alt fra hospitaler(med vko´s indføring af elitære hospitaler for de rige osv…), krimanlitet(sjovt hvorledes det sidste år, under den nye regering har haft landets laveste mordrate i 30 år, noget stress og pres forsvundet? Laveste indbrudsfrekvens i x antal år mener jeg…langtsomt et samfund på vej til anstændige forhold igen?). Nyliberalismen har gjort de rigeste rigere og de fattigeste fattigere, og dem midt imellem på vej nedad! Så gavnet top lo% der ejer 65% af alt værdi og også top 20! Resten, mangler bare lidt indsigt.
  Godt nytår med håb om mindre ny-liberalisme og en verden uden de Radikale ved næste valg! Kun strålende rød farve og positivt og fuldmåne hver dag! Ha et godt knald!

Kommentarer er lukket.