Det Radikale styringsparti

Af Peter Kurrild-Klitgaard 91

Det Radikale Venstre og dets politikere ynder at fremstille partiet som ét, der er “social-liberalt”, men er det i virkeligheden vildledende markedsføring?

Man var det nok engang, og er det måske endnu i selvforståelsen.  Det er ihvertfald ikke længe siden, at Margrethe Vestager beskrev partiets oprindelse på denne måde:

“Da Radikale Venstre blev stiftet i 1905 var det endvidere med udgangspunkt i hovedbudskabet om lige valgret til alle og målet om, at staten skulle påtage sig et større ansvar, uden at det liberale grundsyn blev tilsidesat.”

Endnu i 1975 argumenterede den fhv. Radikale statsminister Hilmar Baunsgaard på Folketingets talerstol som en markant stemme imod forslaget om at indføre forbud imod at køre i bil uden sikkerhedssele, som den daværende Socialdemokratiske regering ville indføre:

”Jeg er nødt til at sige, det er formynderi, som går imod den tro jeg har på, og den respekt, jeg føler for mennesket som et selvstændigt individ. Allerede af den grund må jeg derfor stemme imod.”

Det var så dengang.  For skal man tage betegnelsen “social-liberalisme” bogstaveligt, har den historisk betydet én ting: En holdning, der grundlæggende stod på frihedens side, omend en, der modsat en mere klassisk laissez-faire liberalisme, også accepterede en mere end minimal rolle til staten, når det gjaldt regulering og omfordeling.  Så langt så godt.

Men samtidigt må det dog for at være meningsfuldt være én, der alt andet lige oftere står på frihedens end på ufrihedens side–ellers kunne man jo lige så godt droppe den halvdel af betegnelsen, der siger “liberal”, og som trods alt er den centrale del, mens “social-” blot er den modificerende.  I en sådan optik må indgreb i friheden fortsat være undtagelsen snarere end reglen, og der skal vægtige hensyn til.  Som den engelske, social-liberale tænker John Stuart Mill (1806-1873)–som Radikale ofte omklamrer, som var han en slags Marianne Jelved i “drag”–argumenterede i Om Friheden (1859) :

“Efter min mening er det eneste, der principielt kan retfærdiggøre, at ét menneske (eller en gruppe mennesker) begrænser et andet menneskes handlefrihed, nødvendigheden af at forsvare egne interesser. Det ene
ste, der principielt kan retfærdiggøre magtudøvelse fra samfundets side over for borgerne i et civiliseret land, er derfor hensigten om at beskytte andre borgeres interesser. Det er ikke nok at påstå, at det fysisk eller psykisk er til det pågældende menneskes eget bedste.”

 

Kan man meningsfuldt sige at De Radikale i dag overvejende står på den side, hvor man i Millsk ånd forsvarer borgernes frihed?  Næppe. Man behøver ikke at grave dybt for at finde dokumentation for, at der efterhånden er meget lidt liberalt tilbage men til gengæld ganske meget autoritært, maternalistisk og neo-puritansk hos det, der ellers engang i et et vist omfang var et frihedsvenligt parti.  Man kan næppe komme længere væk fra et Millsk grundsyn end det, som det Radikale folketingsmedlem Camilla Hersom tidligere på året gav udtryk for i P1 Formiddag:

“… vi er nødt til at agere på det, vi ved er det rigtige, altså den evidens, der ligger for, hvor skadeligt cigaretter er. Og så synes jeg, at det ervigtigt, at det her ikke bliver gjort til et spørgsmål om moral. Der er nogle, der gerne vil gøre det til et spørgsmål om individets frie ret og ’lever vi ikke længere i et liberalt samfund’ og alt muligt andet. Det […] er noget sludder. Det her handler ikke om moral, det handler om sundhed.”

Hersom har meget åbenhjertigt forklaret til TV2, hvor langt hun vil være villig til at gå, når det gælder indgreb i borgenes frihed:  “Min grænse [for forbud] går dér, hvor det er muligt at sætte den”.  I en anden sag har Hersom ræsonneret, at produkter, som udgangspunkt skal være forbudt, for “man kan ikke bare lovliggøre et produkt, uden man kender de langsigtede konsekvenser”.  Ja, Hersom og Lone Dybkjær har selv med åben pande erkendt, hvor langt de har bevæget sig fra Mills udgangspunkt: “Er det ikke udmærket, at alle bare forfølger deres egne mål, så længe det ikke går ud over andre? Det er jo en klassisk liberal tilgang til samfundet . Vores svar er nej.”

Med en sådan grundholdning, er det ikke så mærkeligt, hvis friheden konsekvent kommer i anden eller tredje eller sidste række hos moderne Radikale.  For et parti, der hylder John Stuart Mill, er det dog bemærkelsesværdigt, at De Radikale er så højlydte modstandere af en lempelse eller afskaffelse af den såkaldte “racisme-paragraf”, der ellers i sagens natur udgør et ganske drastisk indgreb i ytringsfriheden.  I det Radikale bagland findes der sågar folk, der vil udvide brugen af racisme-paragraffen–f.eks. så folk, der er blevet dømt for racistiske udtalelser ikke skal kunne stille op til Folketinget, eller via politianmeldelse for udtalelser, der nok er generaliserende men klart ikke er ment som racistiske.

Mere ufrihed kan de moderne Radikale godt lide.  Senest har man sagt, at man ønskede et forbud mod køb af seksuelle ydelser–omend, i ægte Radikal ånd, kun et “delvist” forbud.  Den frihedselskende og ansvarsrespekterende Baunsgaards parti vil i dag sidestille børns overvægt med omsorgssvigt og muliggøre tvangsfjernelse af tykke børn, gøre det lovpligtigt at køre med cykelhjelm, gøre hovedpinepiller receptpligtige, forbyde unge under 18 år at gå i solarium, og sågar gennemføre intet mindre end et totalforbud imod rygning.  Kredse i det parti, der i 1969 var med til at legalisere pornografi i Danmark, inklusive et folketingsmedlem, har allieret sig med “Pornofrit Miljø” og krævet politiske indgreb overfor porno i kiosker.

De Radikale har endog i regering lagt en endnu mere frihedsfjendtlig linje end den, man havde i opposition: Regeringsgrundlaget indeholder eksempelvis intet om at ændre på visitationszoner eller om det offentliges udvidede adgang til private oplysninger om borgerne.  Til gengæld viser en opgørelse foretaget af CEPOS af samtlige forslag om påbud/forbud, at der er sket en kraftig stigning under SRSF-regeringen i forhold til, hvad der var tilfældet i Lars Løkke Rasmussens år som statsminister.

***

Men hvad med økonomisk politik? Mange har et billede af De Radikale som værende “blå”–borgerligt-liberale–på ihvertfald den økonomiske politik. Den nøgterne sandhed er imidlertid, at De Radikale har lagt stemmer til hver eneste finanslov siden systemskiftet og i årtier har været med i stort set hvert eneste større forlig, uanset hvor interventionistisk og omfordelende sådanne end har været.  Slutresultatet er ét, hvor borgernes kroner år for år er fosset ind i statskassen, således at grænsen for længst er passeret for, hvornår staten tager flere af borgernes pengene, end man lader dem beholde, og er der ét parti, man fremfor noget andet må holde ansvarlig for, at borgernes økonomiske frihed i dag er så lille, som den er, så er det De Radikale.  Senest har man sågar givet politisk støtte til en finanslov, der hæver marginalbeskatningen og rammer godt halvdelen af landets borgere, fordi man var uvillige til at spare på en af de (relativt) største offentlige sektorer i verden.  Hver gang skatterne er steget har De Radikale lovet, at nu ville de ikke blive øget–altså lige indtil de så blev det igen alligevel.

Også når det gælder borgernes økonomiske frihed iøvrigt, er det svært at konkurrere med De Radikales styringslyst.  Alene de seneste to år har budt på Radikale politikker såsom påbud om, at tankstationer skal tilbyde opladning af el-biler, forbud imod dørsalg, strengere forbud mod alkoholreklamer, stramning af aupair-ordningen, og regulering af den kønsmæssige sammensætning af bestyrelser i private virksomheder, o.s.v., o.s.v. Sågar farverne på LEGO’s legetøj mener en Radikal minister er et legitimt politisk emne.

***

Så hvad har De Radikale i dag at basere det “liberale” i deres angivelige “social-liberalisme” på?  Ikke så meget.  Som formanden for Radikal Ungdom, Ditte Søndergaard, erkendte i sommeren 2012:

”Radikale Venstre har henover sommeren udviklet sig til et forbudsparti. Et forbudsparti, der vil pakke danskerne ind i vat. Hvordan hænger det sammen med, at vi er et parti, der har en lang historie for at kæmpe for frisind?”

Det “liberale” er i stedet–via et påtaget og påtvungent “frisind” overfor folk, der er “anderledes”–blevet forvandlet til en gang politisk korrekt, næsten autoritær dyrkelse af “mangfoldigheden”.  Så længe den altså bare ikke er mangfoldig på den forkerte måde.

Hvis Forbrugerrådet–en institution, som De Radikale har et nært og åndsbeslægtet forhold til–for en gangs skyld ville gøre noget nyttigt for forbrugerne, burde man måske gå efter et parti, der kalder sig én ting men i praksis er noget ganske andet.

91 kommentarer RSS

 1. Af niels h

  -

  @B Nielsen

  Synes du, at Fritz Schurs indsamling til Venstre blandt erhvervsledere har været et kønnere syn?

 2. Af niels hansen

  -

  @Niels Poulsen,

  Ja, jeg tror du har ret et godt stykke ad vejen.

  Noget har HTS alligevel lært af Fogh m.h.t. at overtage oppositionens dagsorden.

  Jeg er nu ikke lige så begejstret som dig for den udvikling.

 3. Af Niels Poulsen

  -

  Jeg er sådan set ligeglad med, at Det Radikale Venstre ikke lever op til John Stuart Mills forestillinger om frihed og liberalisme.

  Derimod er det med stor tilfredshed, at jeg konstaterer, at De Radikales pose med provokationer tilsyneladende er ved at være tom.

  Efter en meget usikker og famlende start er det Socialdemokraterne, som har taget føringen i regeringen. Det er de tunge socialdemokratiske ministre, som sætter dagsordenen både i regeringen og i medierne. Ministrene fra R er næsten usynlige. Hvis de engang imellem dukker op, så er det fordi de har dummet sig, som ministeren for cirkus og kaos, Uffe Elbæk.

  Det bedste er, at de politiske tiltag, som socialdemokraterne spiller ud med lader til at være værdikonservative: Det er bekæmpelse af narkokriminalitet, det er bekæmpelse af parallelsamfund og det er minsandten også en mere realistisk EU-politik; det sidste nye er Corydons krav om, at EU-administrationen skal på slankekur.

  Det er alt sammen noget, jeg som værdikonservativ kan bifalde.

  Så hvis det fortsætter i den gode gænge, så tror jeg, at blå stue skal til at passe på med at blive alt for mørkeblå; så tror jeg, at de blå socialdemokrater, som bl.a. blev skræmt væk af De Radikales oprindelige og uheldige dominans over SRSF-regeringen, vender tilbage til rød stue.

  Der er sket en forandring: Mere S. Mindre R. Færre værdipolitiske provokationer. Og et S, som er blevet mere værdikonservativt. Det kan jeg ikke være den eneste, som har bemærket. Hvis denne positive udvikling fortsætter, tegner det godt for Danmark og danskerne. Jeg er i hvert fald begyndt at se mere optimistisk på fremtiden.

 4. Af søren sørensen

  -

  B Nielsen…
  Ja, De radikale “småkagede” på må og få under valgkampen. Salg er hvad de drejer sig om, betalt som de er af mærsk og co for at vinde lønmodtagerer der røvrender sig selv i at stemme på dem…sådan, igår,imorgen og i overmorgen..

  Arne rud…
  I gamle Dage satte men de asociale der ikke betalte til gildet i vikingelejren, til at lave brande i 18 timer idøgnet…ellers en kvindeprofesion,
  Men du kan måske også dublere?

 5. Af Arne Rud

  -

  @Per Vers, 27. november 2012 kl. 20:16. – En mand krydser sit spor, Svend Tveskæg havde træningslejre for roere i Trelleborg og Fyrkat, de roede Anholt tur-retur, indtil et kor sang i takt gennem en brænding, så kom de på lejrskole ved Aggersborg og feriekoloni i Normandiet.

 6. Af j nielsen

  -

  “Det er også det eneste ikke-populistiske parti i Folketinget.”

  De kan der være noget om. De radikale løber ikke efter en folkestemning. De mener det de mener uden skelen til om det er populært eller ej. De prøver ikke på at finde ud af hvad flertallet mener, og så mene det samme.

  Fordi de radikale er 100% sikre på at de har ret. Hvorfor skulle man så skifte mening.

  Det lader de andre om: vi mener det her, men hvis ikke I synes om det — så mener vi noget andet.

  Det er populisme.

 7. Af Per Vers

  -

  @ B. Nielsen: Yep, Big Maggie Weztager iz wazthing uz, you and me, uhuuhuuuuu!!

  Fatter ikke en skid, tiden er modne til en rask lille Revolution, og jeg anbefaler PrebenF1 til at gå forrest til at peppe de sløve hjernevaskede danske hjernemasser op…

  Eller er det for sent?

  En tidligere debattør betegnede De Radigale som en sekt.

  Helt præcist, de HAR sandheden, de HAR opskriften på alt, heldigvis er de totalt hjernedøde med alt spirituelt, og det vil frelse os i slutfasen, hvor de ydmygede skal arve jorden, ikke sandt Arne Ruud?! 😉

 8. Af Arne Rud

  -

  Læserbreve, man ikke studser over, er overflødige, men Bogtårnet i Smilets By er en silo, hvor bibliotekstrolde studerer mennesket i myreperspektiv og oversætter svenske kriminalromaner eller historien om Det lykkelige Arabien til snapshaner i Skåne, Halland og Blekinge.

  Skolebiblioteket er en pædagogisk brugsforening med en avisstue og et hobbybibliotek for lokale foreninger, for en forældreskole er en hobbyskole med åbne værksteder og faglokaler for ungdomsskolen med seniorer som mestre og lærere. Biblioteksbussen med præst og degn som rejseførere er en hobbybus, der besøger Sydslesvig, Skåne, Halland og Blekinge, Vendsyssel og Normandiet.

 9. Af Ole Andersen

  -

  Skribenten illustrerer så ganske udmærket den gamle tese om de radikale :

  At være radikal er ikke en politik, men en diagnose!

 10. Af Arne Rud

  -

  Undervisning er tegning, at tegne er at se, børn, der kan tegne, kan tegne en formskrift, elever, der skriver ord, læser, spørg tegnelærer og bladtegner Kurt Westergaard.

  En lærer i specialundervisning underviser i 1. og 2. klasse med unge lærere eller studerende i praktik som føl, faglærere underviser elever fra naboklasser med samme faglige hobby i hold, klasselærere får et stedtillæg for at bo i skoledistriktet, faglærere får et kørselstillæg for at undervise på naboskoler og alle er integreret i en gammeldansk skole.

 11. Af B Nielsen

  -

  Det er tankevækkende, at dette her på bloggen postulerede ikke-polulistiske Radikale parti var det eneste parti, der op til valget ved hjælp af cookies målrettede og spammede bestemte fokusgrupper.

  De gik altså målrettet efter bestemte internetbrugere, lagde cookies ind på deres computere ved besøg på bestemte hjemmesider, således at de kunne identificere den enkelte brugers præferencer og adfærd.

  Derved kunne de identificere tvivlende vælgere og så meningspåvirke dem.

  Men eftersom det var de selvfede radikale og ikke et “fælt” parti som Venstre eller DF, har kritikken af denne klamme adfærd været yderst begrænset.

 12. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  DEN RØDE HØNSEGÅRD……

  Med andre ord, så er det radikale sammenrend et kommunistisk eller rødfascistisk parti forklædt som et humanistisk parti.

  Det lyder måske ikke særlig slemt, men prøv at se på hvad der skete i de lande hvor politiske fantaster og fanatikere af samme slags nåede frem til at styre og bestemme det hele. Hver gang endte det i gangstervælde, statsterror, plyndring, råddenskab, fattigdom, tortur og massemord.

  Endeløse rædsler, det var hvad millioner af fredelige og harmløse borgere oplevede under de fascistiske regimer.

  At ekstremistiske og korrupte kræfter arbejder på at udnytte og ødelægge eller overtage Danmark, bør ingen være i tvivl om.

  Man behøver blot at undersøge hvad de radikale og deres kortsynede medløbere har påført danskerne af tab, ulykker, lidelser og dødsfald indenfor de sidste 20 eller 30 år.

  Dræbersneglenes synderegister er længere end et ondt år. Hvis man gik i gang med at skrive en kriminalroman om dræbersnegle og hovedløse røde høns og deres meriter, ville man få brug for mindst 500 sider.

  For i kølvandet på de radikales hærgen finder man tusindvis af konsekvenser, tusindvis af tragedier og tusindvis af dødsfald.

  Der er forlængst kommet lig på bordet, som bevis på den jelvedske politiks elendighed. Og skabene er fulde af skeletter.

  Mange eller nogle af de radikale feminister og pladderhumanister og medsammensvorne er unge damer der ser godt ud. De kan være ligefrem nuttekære hvad fremtoning angår. Men man skal ikke lade sig narre af det tuttenuttede, for adskellige af dem er komplet tåbelige og aldeles uduelige, eller de lader sig manipulere af de hårdkogte gamle rødstrømper og betonhoveder.

  Politik er jo ingen skønhedskonkurrence, selvom nogle vælgere tror det. Hvis der ikke er viden, klogskab, samvittighed, loyalitet og et varmt hjerte bag det smukke ydre, så ender man som vælger med at blive snydt.

  Det radikale parti er et kommunistisk/ totalitært parti. Der skjuler sit sande væsen ved at hykle løs om økonomisk ansvarlighed og global næstekærlighed.

  Partiet er dansk politiks femte kolonne, er et fuldstændig ekstremt, forrykt og afsporet parti, er en tidsindstillet torpedo eller magnet-mine under Titanic-Danmark.

 13. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  DRÆBERSNEGLENES PARTI…….

  Skal vi ikke lige få på det rene hvad det radikale parti er for et parti.

  Partiet er helt vildt begejstret for alt der er internationalt, hvorimod det foragter alt der er nationalt. Partiet er også begejstret for alt med EU og euro-zonen, for alt med udemokratisk, centralistisk og planøkonomisk politik. Jelved var ved at græde over at hun ikke fik narret danskerne til at stemme ja til euroen.

  Partiet går også ind for fem-, ti- og og tyve-årsplaner, masseindvandring fra Asien, Afrika og Mellemøsten, nedlæggelse af grænser og nationalstater, for fri bevægelighed for løntrykkere, asylanter, evighedsturister og kriminelle. Partiet arbejder også for at fremme en ny Sovjet-union der kan fjernstyre de europæiske lande. Og man støtter totalitære islamistiske bevægelser.

  Partiet gør også hvad det kan for at nedbryde Danmarks traditioner, normer og kultur…… og samtidig har man travlt med at opløse og erodere familiernes sammenhold og hjemmets fred. Sidste nye tilbud fra dræbersnegle partiet er “lynskilsmisser”.

  Og så bruger man hellere penge på sig selv, organiseret “godhed” og fjerne lande, end man bruger penge på danskerne. (dem som betaler hele gildet og alle de radikale “visioner”.

  Partiets “humanisme” går mest ud på at afhjælpe andre landes interne problemer, på at pussenusse omkring de kriminelle, på at sørge godt for de kulturfremmede som nu vælter ind i landet i et sådant omfang, at nye modtagelsescentre, hoteller og rækkehuse skal bygges.

  I mens kan de danske hjemløse så se til, men de går frysende rundt i gaderne.

  Nu vil Vestager så også have afskaffet det klassiske demokrati til fordel for elektroniske afstemninger. Så kan man nemlig fra centralt hold selv bestemme valgenes udfald. Og man har allerede været inde og snuse i folks private computere via cookies.

  Intet parti arbejder lige så ihærdigt som de radikale for at forringe og afskaffe danskernes økonomi, velfærd, frihed og tryghed.

  (fortsættes om lidt)

 14. Af Thomas Larsen

  -

  @Niels Hansen

  “Det er også det eneste ikke-populistiske parti i Folketinget.”

  Jeg kunne ikke lade være med at tage denne godbid. Så de radikale er altså de eneste politikere i kongeriget, der ikke “lefler” for de vælgere, som fokusgrupper har peget på som partiets mulige vælgere?

  Det må jeg sguda nok sige, Niels Hansen. Imponerende principfasthed.

  Vi kan altså være 100 procent sikre på, at når de radikale foreslår kønsneutrale pas og CPR numre, at det ikke er et spil for galleriet, og at det overhovedet ikke hænger sammen med, at partiet ønsker at positionere sig på en “ligestillings-dagsorden”, hvor intet “problem” er for stort eller især småt til at blive klemt ud i æteren, bare skoen trykker og dagsordenen passer.

  You gotta be kidding me!

 15. Af Arne Rud

  -

  Der har været 4.800 fagblade uden medlemsdebat her til lands, så de er ulæselige og De Radikale tåler heller ingen modsigelse, så blokerer de.

  Danmark er foreningernes land, den første brugsforening lå i Thisted i 1866 og verdens første andelsmejeri lå i Hjedding ved Varde i 1882. Foreningslivet begyndte hos KFUM i København og bredte sig med Olfert Richard og foreningshøjskolen på Nyborg Strand landetom.

  Esbjerg har flere end 1000 frivillige foreninger, der gerne har en avisstue og et foreningsbibliotek i skolebiblioteket på hobbyskolen. En hobbyforening har egen butik med broderier, strik, hjemmesløjd, spejdersport, frimærker, skak eller boldspil etc., hvor unge gerne kommer i erhvervspraktik for studieteknik lærer man i en hobbyforening. 10.000 danske hobbybutikker har brug for en fast medarbejder som underviser og erhvervsvejleder for lærlinge og studerende i erhvervspraktik.

 16. Af Niels B. Larsen

  -

  @ Niels Hansen: “det parti, der melder klarest ud med deres holdninger”

  Helt enig. Og det skal de så have den eneste ros for fra min side.

  “så har dansk politik i snart 100 år reelt været radikal”

  Også enig. Og det beklager jeg meget dybt. For det har medført en absolut skadelig slingrepolitik via det partis vaklen mellem blå og rød side og nogle grimme ar på stoltheden/selvopfattelsen fra årene lige før midten af sidste århundrede. Samt en decideret skadelig udlændingepolitik siden 1983.

  Som du siger: Både og – tja-bum-bum-bum!

  Dén (mangel på rygrad og) holdning gør dem i mine øjne uegnede til at bestyre mere end en slikbutik.

 17. Af niels hansen

  -

  @Jens Møller

  Hvad er det lige for en økonomisk politik, oppositionen er enige om?

  Den vil jeg gerne høre mere om.

 18. Af niels hansen

  -

  @Niels B. Larsen

  For mig er etiketterne ikke særligt interessante.

  Venstre hedder vel heller ikke længere Liberale Venstre?

  Jeg er ikke radikal, men uanset om man synes de er ‘pladderhumanister’ eller ej, så er det det parti, der melder klarest ud med deres holdninger. Det er også det eneste ikke-populistiske parti i Folketinget.

  Og uanset om du og jeg bryder os om det eller ej, så har dansk politik i snart 100 år reelt været radikal.

  De har med meget få mandater været tungen på vægtskålen mellem rød og blå stue.

  Og typisk for de radikale, så er de røde værdipolitisk og blå fordelingspolitisk.

  Både og – tja-bum-bum-bum!

 19. Af Jens Møller

  -

  “Den nuværende regering må da klart siges at være væsentlig mere borgerlig end den forrige”

  Den nuværende regering har også en væsentligt mere økonomisk ansvarlig opposition end den foregående!

 20. Af Niels B. Larsen

  -

  Helt enig med Morten Andersen, 27. november 2012 kl. 11:28.

  Det radikale Venstres folketingsgruppe er en selvfed, indspist sekt bestående af matriarkalske, i egne øjne bedrevidende kvinder og vattede mænd, hvis primære mission øjensynligt er at ødelægge dansk kultur og undergrave demokratiet via import af kulturfjender, hvis mærkværdigheder fremmes på bekostning af danske værdier.

  Fin ironi, Peder Kruse, 27. november 2012 kl. 13:32.

  Sådan er DET jo!

  Der er intet social-liberalt i at være pladderhumanistisk, Niels Hansen. Og Det radikale Venstre består af en flok naive pladderhumanister uden mindste berøring med virkelighedens verden, når det kommer til udlændingepolitikken/integrationspolitikken. Det er bare anti-dansk politik grænsende til det kriminelle med den erfaring 40 års forfejlet indvandring fra muslimske lande har givet.

 21. Af Bjørn Sørensen

  -

  Hilmar Baunsgård var en ener i det parti som har gjort pladderhumanisme til en kult.

  Helweg Petersen familien er sterotypen på naive godgørere som ikke har fattet livets realiteter.

  Folkeskolen forfald kan vi takke de radikale og deres ligesindede i rød stue for.

  RUC, rød stues legeplads og varmestue er overhovedet ikke med på ranglisten over de bedste universiteter. Men har længe været stærkt kvalificerende for offentlig asættelse.
  De korrekte holninger og meninger lærer man nemlig der.

  At der ikke er megen intellektuel aktivitet, blandt disse kustoder af fortidens drømmerier, er indlysende. At deres verden er udlevet og er i stærkt forfald er ikke gået op for dem.

  Mon ikke det snart var på tide at de fik en plads i vokskabinettet under afdelingen for naive ildsæle.

 22. Af niels hansen

  -

  @Peter Kurrild-Klitgaard

  Havde John Stuart Mill levet i dag, havde han helt sikkert set det fornuftige i at påbyde sikkerhedseler i biler.

  De radikale er ikke rendyrkede liberale, men som du nævner socialliberale.

  Hvis du ville skrive en blog om at vende på en tallerken, så burde du koncentrere dig om Venstre og Dansk Folkeparti.

  Venstre som kom til magten ved at kassere deres egne liberale tanker om en minimalstat for at føre socialdemokratisk velfærdspolitik.

  Pia Kjærsgaard, Glistrups efterfølger, forgudede Glistrup og hans ideer om nulskat og ingen nævneværdig offentlig sektor.

  Både Fogh og Kjærsgaard (med villig hjælp fra De Konservative) sørgede for at den socialdemokratiske velfærdsstat blev kraftigt forøget.

  Det var ikke noget de beklagede.

  De var stolte af det.

  Jeg synes, du tisser op ad det forkerte træ.

 23. Af Søren Cramer Nielsen

  -

  @PKK

  Tak for dine svar på kritik. Jeg havde rigtigt nok overset dine tidligere indlæg, så det ser ud til at vi er enige på det økonomiske område.
  Er i øvrigt enig i din pointe (hvis jeg har forstået dig rigtigt) om, at der mangler klarhed omkring de radikales reguleringer og social-liberale idealer om personlig frihed. Din direkte sammenligning med John Stuart Mill med ført radikal politik er jeg dog lidt i tvivl om, selvom det bestemt var interessant læsning.

 24. Af Peder Kruse

  -

  Preben, Preben, Preben

  Du glemmer fuldstændigt, at Det Radikale Venstre er det klogeste parti i Danmark med de klogeste mennesker og de mest rigtige meninger og, ikke mindst, er partiet befolket af menneskevæsener med de allermest rene hænder i kongeriget !

  Sådan ER det jo.

 25. Af Jan Jensen

  -

  Mindes en læserindlæg i Metroexpress for et par år siden apropos nogle indlæg her.
  En kvindelig læser sad på cafe og diskuterede
  krisen og arbejdløsheden med mandlig bekendt,
  der sad med labtop og arbejdede med et projekt.
  Hendes forargede kommentar gik på hans selvcentrede reaktion på de arbejdløses situation.
  Kan de (arbejdsløse)ikke bare lave et projekt ?
  Det var for et par år siden. Nu er arbejdsløshedsunderstøttelsen i praksis ikke
  mere et tryghedsgode mere og flexiarvbejdsmarkedsystemet
  så godt som på vej ud .Tillykke.Sådan er det jo!

 26. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  I bund og grund er det radikale parti i dag et anti-dansk, anti-vestligt og anti-menneskeligt parti. Under Jelveds, Vestagers, Stampes, Sofies, Pernilles og lignende “personligheders” ledelse har partiet udviklet sig til en totalitær og rødfascistisk sekt eller bevægelse, der fuldstændig har mistet jordforbindelsen. Partiet bekæmper, undergraver og snigløber alt der blot smager af frihed og civilisation.

  I de senere år har partiet rettet det ene undergravende angreb efter det andet på økonomien, demokratiet, fædrelandet, velfærden og alt hvad danskerne ejer af tryghed, kultur, familieliv og fremtidsmuligheder.

  Det radikale parti er pt. det mest ekstremistiske parti i hele landet. Partiet har belemret Danmark med talrige problemer der blot vil vokse og vokse. Partiet er en katastrofe.

 27. Af Erik Thygesen

  -

  Da jeg ikke er en “trold”, siger jeg tak for, at du selv var i stand til at give et bedre svar, end du oprindeligt gav.

  Husk på, det er ikke alle som har adgang til Infomedia, som er en hurtig og nem måde at få en tidsmæssig opdelt oversigt over artikler.

  Det er i øvrigt for nemt at afvise en deltager som trold baseret på et enkelt indlæg.

 28. Af Peter Kurrild-Klitgaard

  -

  @Erik Thygesen: “du referer til kritik af VK’s politik, hvor alle tre eksempler er fra 2011 og senere. Hvilken kritik udøvede du, mens V og K i løbet af ti år sad med regeringsansvaret?”

  Er det et seriøst spørgsmål, eller er Du en “trold”?

  I det jeg antager, at det første er tilfældet, vil jeg foreslå, at Du begynder her:

  Hvis ikke nu, hvornår så?
  Peter Kurrild-Klitgaard
  I: Jyllands-posten, 2002-09-21

  Regeringen mangler vilje
  Peter Kurrild-Klitgaard
  I: Berlingske tidende, 2003-06-28

  Regeringen der blev væk
  Peter Kurrild-Klitgaard
  I: Berlingske tidende, 2003-06-24

  Den borgerlige nedrustning
  Per Michael Jespersen, Adam Holm, interview med Peter Kurrild-Klitgaard
  I: Politiken, 2004-08-28

  Kurrild-Klitgaard, P. (2008). Venstre vidste du, hvor du havde. Berlingske Tidende (27 maj), 2: 7, anmeldelse.

  –og så på Infomedia selv finder de cirka 200-300 andre indlæg af mig, hvori jeg skosede V og K i perioden 2001-2011. Ok?

 29. Af Gustav Uffe Nymand

  -

  Den nuværende regering må da klart siges at være væsentlig mere borgerlig end den forrige

  1) Den nuværende regering er langt bedre end den forrige til at hindre vækst i det offentlige forbrug. De 0,1% som finansloven lægger op til er meget tæt på de 0% som hovedparten af venstre tidligere har defineret som social massegrav og det er markant lavere end hvad venstre (inden forhandlinger med de røde i DF) havde lagt op til at anvende
  2) Venstre var ikke i stand til at gennemføre en Corydon-kur for SAS

 30. Af Thomas Frederiksen

  -

  Til PKK

  Du har ret. Det er ikke særlig borgerligt, og slet ikke borgerligt nok – heller ikke til mig. Tror du skal tolke min kommentar som ‘relativt borgerligt’ i forhold til hvad det kunne være blivet til med en ren SSF-regering med Endhedslisten som støtteparti. De radikale har holdt fast i dagpengereformen – bl.a. og det er den slags jeg mener. Mon ikke den var røget hvis de ikke havde været der.
  Nu har jeg lige læst de artikler du linker til omkring kritikken af VKO. Jeg kan kun bakke dig op i den kritik du rejste der. Det er præcis min egen pointe. Tak og ros til dig.

 31. Af Gustav Uffe Nymand

  -

  Peter
  Vedrørende energipolitik, så har jeg her en link til en bbc-artikel hvor venstres Lykke Friis fortæller hvorfor energiforliget er godt for dansk økonomi og dansk erhversliv

  bbc.co.uk/news/science-environment-17628146

  vedrørende afskaffelse af fedtafgiften og den valgte financiering via 0,19%-point på skatten, så er det ganske fornuftigt da konkurrenceevnen forbedres og virksomhedernes administrationsudgifter sænkes

 32. Af Thomas Larsen

  -

  @Tom Hansen

  “Det virker lidt bagvendt at argumentere for at når staten nu tager alle dine penge i skat, eller nærmere FORDI den gør det, at den så også har ret til at bestemme hvordan du skal leve!”

  Tak fordi du kan se og sige det indlysende. Bare alle havde samme evne.

  Det er nemlig en fuldkommen vanvittig logik, som Thomas M anvender. Men ikke desto mindre er det en logik, som vinder genklang især på venstrefløjen.

  Løsningen på “problemet” med at det koster staten penge, når du bliver syg, det er naturligvis ikke at gøre det til statens opgave at holde dig rask – løsningen må og skal ligge hos dig.

 33. Af Erik Thygesen

  -

  Peter,

  du referer til kritik af VK’s politik, hvor alle tre eksempler er fra 2011 og senere.

  Hvilken kritik udøvede du, mens V og K i løbet af ti år sad med regeringsansvaret?

 34. Af Peter Kurrild-Klitgaard

  -

  @Thomas Frederiksen:

  “Man kan vel ikke komme uden om, at den temmelig borgerlige politik der føres p.t. …”

  Hvad tænker Du på her? Den højere marginalbeskatning? Den eksplosive vækst i energiafgifter? Øget beskatning af generationsskifter? Den fortsatte vækst i de offentlige udgifter?

 35. Af Thomas Frederiksen

  -

  Søren Cramer Nielsen

  Meget enig i din kommentar. Og det er også det jeg mener med at PKK’s indlæg kunne være skrevet omkring andre partier. Jeg synes PKK i for høj grad blot puster til den anti-Radikale og hadske stemning. Og det lykkes jo også.
  Jeg er bestemt enig i at de radikale ikke sidder lige i øjet på alle punkter, og muligvis er deres integritet ikke stor nok.
  Men hvordan kan man man sidde med magten i 10 år, og så ikke ændre på de ting, man brokker sig over vedr. de radikale og den nuværende regering. Man har jo reelt haft mandat til at kunne gøre op med DK’s høje skattetryk, den offentlige sektor, statens omklamring osv osv. Men man gjorde det ikke. Man havde så travlt med at sikre sig taburetterne at man var villig til sælge sig selv til DF’s mærkesager. Og så var det at nogle af os der faktisk ER borgerlige vendte os mod de radikale. Man kan vel ikke komme uden om, at den temmelig borgerlige politik der føres p.t. er ført an af Margrete Vesterager og Bjarne Coridon. Det er næppe Johanne eller Villy.

 36. Af Peter Kurrild-Klitgaard

  -

  @Søren Cramer Nielsen: “Synes det er temmelig morsomt, at PKK kritiserer de radikale for ikke at være liberale, når VK (O) regeringen i 00?erne har vist en bemærkelsesværdig lille vilje og resultater ifht. reelle tiltag der fremmer liberale økonomiske målsætninger.”

  Det er da godt, at Du er underholdt. Imidlertid er VK-regeringernes politik ikke forbigået min opmærksomhed lige så meget, som mine skriverier om samme tilsyneladende er forbigået Din. Du kan begynde her og google Dig videre på “Kurrild” “Venstre” og “Konservative”:

  http://www.b.dk/kommentarer/jeg-anklager

  http://peterkurrild.blogs.berlingske.dk/2012/03/20/ord-handling-og-strudselogik/

  http://kurrild-klitgaard.blogspot.dk/2011/11/kontraktpolitik-kulturkamp-og-ideologi.html

 37. Af søren sørensen

  -

  De Radikales borgerlighed overgår langt DF og Venstres. Deres økonomiske politik er langt mere elitær end deres…Og det er eneste tænkt borgerlig tanke,mål og udførelse!

  Deres humanistiske indstilling er også det rene pjat…den er bygget på hurtige DF inspireret floskler for stemmeslugning fra dem med dårlig samvigtighed og fra indvandrer der både vil ha pengene fra lave skatter,og den dårlige Danske samvigtighed som de føler de fortjener! Jo de Radikale ved men hvor men har, borgerlig skanse af elitærhed som kun Venstre og DF kan drømme om!

 38. Af Søren Cramer Nielsen

  -

  Synes det er temmelig morsomt, at PKK kritiserer de radikale for ikke at være liberale, når VK (O) regeringen i 00’erne har vist en bemærkelsesværdig lille vilje og resultater ifht. reelle tiltag der fremmer liberale økonomiske målsætninger. Trods den store vælgeropbakning og politiske handlemuligheder blev økonomiske liberale værdier såsom frigørelse af markedskræfter i form af lavere skatter og reformer i forhold til den offentlig sektor sat til side af populistiske hensyn.

  De radikale har opnået gode resultater i forhandling med regeringenspartier på trods af en relativ lille vælgeropbakning, og kan måske godt kritiseres for ikke at være liberalt ambitiøse nok, men for mig at se er det et fænomen der gør sig gældende over hele linjen i dansk politik.

 39. Af jørgen f.

  -

  Ammecafé rimer på IPCC

  Bloksbjerg rimer på “fuck jer” – så’dan(sker) er det jo.

  Radikal rimer på splitter ravende …

 40. Af danielle christoff

  -

  De radikales natur er kærlighed til sig selv – og dens form er indædt aversion mod at træffe valg.

 41. Af Morten Andersen

  -

  Fint, omend lidt langt indlæg. Kurrild-Klitgaard kunne have tilføjet lidt om den helt særlige egenskab ved danskere, som betror sig til denne sekt ved navn “De Radikale”:

  Som i alle andre sekter er de troende fuldt og helt overbeviste om, at netop de og deres sekt er noget særligt. Mere oplyste, ærlige, renere.

  Det er, i mine øjne, langt det mest usympatiske ved denne latterlige sekt, som betegner sig et politisk parti.

 42. Af Tom Hansen

  -

  Thomas M.

  Det virker lidt bagvendt at argumentere for at når staten nu tager alle dine penge i skat, eller nærmere FORDI den gør det, at den så også har ret til at bestemme hvordan du skal leve!

  De danske skatter bliver taget som givet, men fordi vi har en monstrøs offentlig sektor fuldstændig ude af kontrol, så medfører det vel ikke nogen logisk kobling til at den bedre skulle kunne fortælle dig hvordan du skal leve dit liv?

  Hvis man i Dk, kunne levere uddannelse, lægehjælp og infrastruktur langt billigere (som i nærmest alle de lande vi ynder at sammenligne os med), så skatteprocenten blev lavere, var det så iorden folk fik lov til at leve deres eget liv??

  Eller kort hvor langt skal skatten ned, for at argumentet med at du betaler til fællesskabet, og fællesskabet derfor bestemmer over dig lyder hult?

 43. Af Gustav Uffe Nymand

  -

  Tja, jeg er ikke enig i Peters karakteristik af de radikale men ok, jeg støtter så også de radikale og jeg er ihvertfald personligt mere liberal og mere blå end LA.

  Det er så mit indtryk, at når jeg ser på den faktisk gennemførte politik, så er de radikale klart bedste parti for mig at støtte.

  Det er dog indlysende logisk, at Hersoms ulogiske kommentarer aldrig vil blive til virkelighed.
  De radikale har rigtig mange vælgere blandt videnstunge virksomheder, dvs vælgere der er vant til at deltage i udvikling af nye produkter og derfor ved, at det kræver tid, prototyper, gode risiko-analyser men også analyser af de fejl der rapporteres fra markedet af de nye produkter for at man til fulde forstår samtlige risici ved nye produkter.
  Hvis Hersoms ide blev til virkelighed kunne man godt nedlægge dansk økonomi og det danske velfærdssamfund, da Danmark i høj grad lever af at være et prototypeland for nye produkter og udvikling af nye produkter der anvender ny teknologi er ganske enkelt ikke muligt under de betingelser hun opstiller.

  Jeg har ofte i udviklingsprojekter været med til at lave risikoanalyser af nye produkter der anvender ny teknologi. I sagens natur, så opdager man mange problemer når man tester på prototyperne, når man gennemfører produktionsmodning eller når end nye produkter møder virkeligheden under forhold man ikke havde fantasi til at forestille sig

 44. Af Tom Hansen

  -

  Ja de de er i sandhed en flok egocentriske opportunistsike selvgodhedsapostle, der med vold og magt vil smadre danmark for egen vindings skyld. De har jo altid råd til at flytte til steder de ikke har fået spoleret endnu.

  Men nu er det jo ikke kun ren lort med de radikale. De har jo også Zenia Stampe.

 45. Af Thomas M.

  -

  Jeg mener man godt kan være social-liberal i en velfærdsstat og retfærdiggøre indgreb i borgernes sundhed, der ellers tradi-tionelt hører til privatsfæren. Fordi jeg af mine skattekroner betaler til den fælles kasse er det også i min interesse at Du, lever sundere så den fælles kasse ikke mindskes. Derfor bliver individernes sundhed en kollektiv interesse. Det opfylder der-med JSM kriterium for indgreb i borgernes liv.

 46. Af Hans Henrik Hansen

  -

  Meget enig i PK-Ks synspunkter: Den beskrevne ‘rutschetur’ er jo netop også den væsentligste forudsætning for ‘afskalningen’ (= dannelsen af NA/LA) for få år siden! 🙂

 47. Af Søren Nørskov Pedersen

  -

  * synes godt om *

 48. Af Thomas Larsen

  -

  Tak for et fremragende indlæg, der effektivt piller den såkaldt “liberale” glorie af de radikale. Der er mere liberal borgerlighed i Jacob Mchangamas lillefingernegl end i hele den radikale folketingsgruppe til sammen. Og så er jeg endda ikke særlig flink overfor Jacob.

  På en lang række områder er de radikale beslægtet med Enhedslisten (udlændinge-, værdi-, sundheds- og rets-politik) – og på endnu flere områder kører de parløb med S og SF.

  Så hvordan de i egen selvopfattelse kan placere sig i “midten” af dansk politik fatter jeg ikke.

  De radikale er et venstrefløjs-parti, der ønsker at maksimere staten og minimere borgernes frihed. Empirien for denne påstand er omfattende – og du dækker den ganske fint i dette indlæg.

  De radikale lytter til eksperter, påstår de, men vel at mærke kun eksperter, der er enige med de radikale.

 49. Af Thomas Frederiksen

  -

  Gaaaab Berlingske. Det er ved at blive lidt trivielt og ubeskriveligt forudsigeligt. Du kunne have skrevet dette indlæg på Venstre også, eller et hvilket som helst andet parti.
  Er du, Tom og Kasper betalt for at bringe en ‘anti-Radikal-Politiken-bedrevidende-hellig-multikulturel’ klumme hver uge? Tager I så en uge hver? Dvs. du har denne uge. Så er det Kasper i næste og så Tom i ugen efter?

  En del af dine pointer er sikkert rigtige, det skal jeg ikke fornægte. Men det virker stadig søgt og efterhåndet latterligt. Politiken har sandsynligvis et tilsvarende korps, der bare SKAL bringe ugens sviner til sit politiske yndlingshadeobjekt.

 50. Af Claus T.

  -

  Er det et “drastisk indgreb i ytringsfriheden” at forbyde racistisk agitation?
  I så fald er der jo dårligt nok et land i verden, som har ytringsfrihed?

  Og hvad med ofrene for de racistiske kampagner? Hvad med deres frihed?
  Tror Peter Kurril-Klitgaard egentlig, at det fx var “frit” at være jøde i Tyskland i tiden op til Hitlers magtovertagelse? Der var (endnu)ikke statsdirrigerede angreb på jøder, men mon ikke det alligevel føltes ganske ubehageligt at være jøde dengang?
  Og hvis det er et indgreb i ytringsfriheden at forbyde racistisk agitation, er det så ikke et tilsvarende alvorligt indgreb at forbyde injurier?
  I følge Klitgaard er det tilsyneladende i orden at hævde, at jøderne stjæler, kontrollerer verdensøkonomien og fortjener en tur i gaskamrene, men ikke i orden at beskylde en navngiven jøde for at stjæle?

Kommentarer er lukket.