Det Radikale styringsparti

Af Peter Kurrild-Klitgaard 91

Det Radikale Venstre og dets politikere ynder at fremstille partiet som ét, der er “social-liberalt”, men er det i virkeligheden vildledende markedsføring?

Man var det nok engang, og er det måske endnu i selvforståelsen.  Det er ihvertfald ikke længe siden, at Margrethe Vestager beskrev partiets oprindelse på denne måde:

“Da Radikale Venstre blev stiftet i 1905 var det endvidere med udgangspunkt i hovedbudskabet om lige valgret til alle og målet om, at staten skulle påtage sig et større ansvar, uden at det liberale grundsyn blev tilsidesat.”

Endnu i 1975 argumenterede den fhv. Radikale statsminister Hilmar Baunsgaard på Folketingets talerstol som en markant stemme imod forslaget om at indføre forbud imod at køre i bil uden sikkerhedssele, som den daværende Socialdemokratiske regering ville indføre:

”Jeg er nødt til at sige, det er formynderi, som går imod den tro jeg har på, og den respekt, jeg føler for mennesket som et selvstændigt individ. Allerede af den grund må jeg derfor stemme imod.”

Det var så dengang.  For skal man tage betegnelsen “social-liberalisme” bogstaveligt, har den historisk betydet én ting: En holdning, der grundlæggende stod på frihedens side, omend en, der modsat en mere klassisk laissez-faire liberalisme, også accepterede en mere end minimal rolle til staten, når det gjaldt regulering og omfordeling.  Så langt så godt.

Men samtidigt må det dog for at være meningsfuldt være én, der alt andet lige oftere står på frihedens end på ufrihedens side–ellers kunne man jo lige så godt droppe den halvdel af betegnelsen, der siger “liberal”, og som trods alt er den centrale del, mens “social-” blot er den modificerende.  I en sådan optik må indgreb i friheden fortsat være undtagelsen snarere end reglen, og der skal vægtige hensyn til.  Som den engelske, social-liberale tænker John Stuart Mill (1806-1873)–som Radikale ofte omklamrer, som var han en slags Marianne Jelved i “drag”–argumenterede i Om Friheden (1859) :

“Efter min mening er det eneste, der principielt kan retfærdiggøre, at ét menneske (eller en gruppe mennesker) begrænser et andet menneskes handlefrihed, nødvendigheden af at forsvare egne interesser. Det ene
ste, der principielt kan retfærdiggøre magtudøvelse fra samfundets side over for borgerne i et civiliseret land, er derfor hensigten om at beskytte andre borgeres interesser. Det er ikke nok at påstå, at det fysisk eller psykisk er til det pågældende menneskes eget bedste.”

 

Kan man meningsfuldt sige at De Radikale i dag overvejende står på den side, hvor man i Millsk ånd forsvarer borgernes frihed?  Næppe. Man behøver ikke at grave dybt for at finde dokumentation for, at der efterhånden er meget lidt liberalt tilbage men til gengæld ganske meget autoritært, maternalistisk og neo-puritansk hos det, der ellers engang i et et vist omfang var et frihedsvenligt parti.  Man kan næppe komme længere væk fra et Millsk grundsyn end det, som det Radikale folketingsmedlem Camilla Hersom tidligere på året gav udtryk for i P1 Formiddag:

“… vi er nødt til at agere på det, vi ved er det rigtige, altså den evidens, der ligger for, hvor skadeligt cigaretter er. Og så synes jeg, at det ervigtigt, at det her ikke bliver gjort til et spørgsmål om moral. Der er nogle, der gerne vil gøre det til et spørgsmål om individets frie ret og ’lever vi ikke længere i et liberalt samfund’ og alt muligt andet. Det […] er noget sludder. Det her handler ikke om moral, det handler om sundhed.”

Hersom har meget åbenhjertigt forklaret til TV2, hvor langt hun vil være villig til at gå, når det gælder indgreb i borgenes frihed:  “Min grænse [for forbud] går dér, hvor det er muligt at sætte den”.  I en anden sag har Hersom ræsonneret, at produkter, som udgangspunkt skal være forbudt, for “man kan ikke bare lovliggøre et produkt, uden man kender de langsigtede konsekvenser”.  Ja, Hersom og Lone Dybkjær har selv med åben pande erkendt, hvor langt de har bevæget sig fra Mills udgangspunkt: “Er det ikke udmærket, at alle bare forfølger deres egne mål, så længe det ikke går ud over andre? Det er jo en klassisk liberal tilgang til samfundet . Vores svar er nej.”

Med en sådan grundholdning, er det ikke så mærkeligt, hvis friheden konsekvent kommer i anden eller tredje eller sidste række hos moderne Radikale.  For et parti, der hylder John Stuart Mill, er det dog bemærkelsesværdigt, at De Radikale er så højlydte modstandere af en lempelse eller afskaffelse af den såkaldte “racisme-paragraf”, der ellers i sagens natur udgør et ganske drastisk indgreb i ytringsfriheden.  I det Radikale bagland findes der sågar folk, der vil udvide brugen af racisme-paragraffen–f.eks. så folk, der er blevet dømt for racistiske udtalelser ikke skal kunne stille op til Folketinget, eller via politianmeldelse for udtalelser, der nok er generaliserende men klart ikke er ment som racistiske.

Mere ufrihed kan de moderne Radikale godt lide.  Senest har man sagt, at man ønskede et forbud mod køb af seksuelle ydelser–omend, i ægte Radikal ånd, kun et “delvist” forbud.  Den frihedselskende og ansvarsrespekterende Baunsgaards parti vil i dag sidestille børns overvægt med omsorgssvigt og muliggøre tvangsfjernelse af tykke børn, gøre det lovpligtigt at køre med cykelhjelm, gøre hovedpinepiller receptpligtige, forbyde unge under 18 år at gå i solarium, og sågar gennemføre intet mindre end et totalforbud imod rygning.  Kredse i det parti, der i 1969 var med til at legalisere pornografi i Danmark, inklusive et folketingsmedlem, har allieret sig med “Pornofrit Miljø” og krævet politiske indgreb overfor porno i kiosker.

De Radikale har endog i regering lagt en endnu mere frihedsfjendtlig linje end den, man havde i opposition: Regeringsgrundlaget indeholder eksempelvis intet om at ændre på visitationszoner eller om det offentliges udvidede adgang til private oplysninger om borgerne.  Til gengæld viser en opgørelse foretaget af CEPOS af samtlige forslag om påbud/forbud, at der er sket en kraftig stigning under SRSF-regeringen i forhold til, hvad der var tilfældet i Lars Løkke Rasmussens år som statsminister.

***

Men hvad med økonomisk politik? Mange har et billede af De Radikale som værende “blå”–borgerligt-liberale–på ihvertfald den økonomiske politik. Den nøgterne sandhed er imidlertid, at De Radikale har lagt stemmer til hver eneste finanslov siden systemskiftet og i årtier har været med i stort set hvert eneste større forlig, uanset hvor interventionistisk og omfordelende sådanne end har været.  Slutresultatet er ét, hvor borgernes kroner år for år er fosset ind i statskassen, således at grænsen for længst er passeret for, hvornår staten tager flere af borgernes pengene, end man lader dem beholde, og er der ét parti, man fremfor noget andet må holde ansvarlig for, at borgernes økonomiske frihed i dag er så lille, som den er, så er det De Radikale.  Senest har man sågar givet politisk støtte til en finanslov, der hæver marginalbeskatningen og rammer godt halvdelen af landets borgere, fordi man var uvillige til at spare på en af de (relativt) største offentlige sektorer i verden.  Hver gang skatterne er steget har De Radikale lovet, at nu ville de ikke blive øget–altså lige indtil de så blev det igen alligevel.

Også når det gælder borgernes økonomiske frihed iøvrigt, er det svært at konkurrere med De Radikales styringslyst.  Alene de seneste to år har budt på Radikale politikker såsom påbud om, at tankstationer skal tilbyde opladning af el-biler, forbud imod dørsalg, strengere forbud mod alkoholreklamer, stramning af aupair-ordningen, og regulering af den kønsmæssige sammensætning af bestyrelser i private virksomheder, o.s.v., o.s.v. Sågar farverne på LEGO’s legetøj mener en Radikal minister er et legitimt politisk emne.

***

Så hvad har De Radikale i dag at basere det “liberale” i deres angivelige “social-liberalisme” på?  Ikke så meget.  Som formanden for Radikal Ungdom, Ditte Søndergaard, erkendte i sommeren 2012:

”Radikale Venstre har henover sommeren udviklet sig til et forbudsparti. Et forbudsparti, der vil pakke danskerne ind i vat. Hvordan hænger det sammen med, at vi er et parti, der har en lang historie for at kæmpe for frisind?”

Det “liberale” er i stedet–via et påtaget og påtvungent “frisind” overfor folk, der er “anderledes”–blevet forvandlet til en gang politisk korrekt, næsten autoritær dyrkelse af “mangfoldigheden”.  Så længe den altså bare ikke er mangfoldig på den forkerte måde.

Hvis Forbrugerrådet–en institution, som De Radikale har et nært og åndsbeslægtet forhold til–for en gangs skyld ville gøre noget nyttigt for forbrugerne, burde man måske gå efter et parti, der kalder sig én ting men i praksis er noget ganske andet.

91 kommentarer RSS

 1. Af Hvad er socialliberalisme? | Anders Stubkjær

  -

  […] Kurrild-Klitgaard P 2012, ’Det Radikale styringsparti’, Berlingske blogs, d. 27. novemberhttp://peterkurrild.blogs.berlingske.dk/2012/11/27/det-radikale-styringsparti/ […]

 2. Af Spredt fægtning IV | Punditokraterne

  -

  […] Radikale og SF: Det radikale styringsparti, ganske vist fra 2012, men særligt relevant i […]

 3. Af Liberalisme, Lykkeberg og luftkasteller — Magt og Marked

  -

  […] Tendensen er ikke ændret de seneste år.  Om VK-regeringerne 2001-11 kan man med god ret sige, at de i både retorik og praksis stod for det stik modsatte af utæmmet liberalisme.  Tingene har i så henseende ikke ændret sig efter regeringsskiftet, hvor navnligt det parlamentarisk afgørende regeringsparti, De Radikale, har vist sig som dansk politiks måske mest frihedsfjendske parti. […]

 4. Af georg christensen

  -

  Helt enig: De radikales styrings “model”, virkede ikke.

  En ny “model” må hurtigst muligt fremskaffes.

  Forsøget,med at virke,som en “læge” virkede ikke, så hellere en “lære”, som forsøger (et og andet)i samarbejde med “eleven”, forsøger at virke,som “alvidenheden”.

  Jeg har stor respekt for “lærer anstalten”,som forsøger (et eller andet).

  læge anstaltens “hypokonderi” er jeg modstander af. En “pille” i hovedet eller i røven er efterhånden deres eneste “løsnings model”.hvor hovedsagen er “guldformerings prosessen”, og som “takket være (sygeplegeskeren`s) virken, endnu ikke ,har indsændt “konkursbegæringen”.

 5. Af Erik Larsen

  -

  De radikale er hverken “sociale” eller “liberale”.
  De er mega-egoister der kun vil have at verden skal være een ting og det er jo nærmest kommunistisk.
  De vil have at ALLE skal kunne være velkomne i eet af Europas mindste lande og de helmer ikke før selv Saltholm og Tarm er beboet med somaliere og muslimer. Blæse være med “danskere” – hvem er de?
  Jelved, Vestager, Elbæk (og “hans mand”), og alle deres forgængere (Niels helveg m.fl.) kender kun 2 mål og det ene har jeg allerede nævnt – det andet er at de skal rage til sig og deres så godt de kan – mens de kan! FØJ det er bare så ulækkert.

 6. Af P Christensen

  -

  Den radikale demagogi fortsætter ufortrødent:

  – senest kan man læse at de ældre får flere penge imellem hænderne ved den ny skattereform. Ja så ?

  http://www.b.dk/politiko/folk-i-arbejde-og-aeldre-faar-flere-penge-mellem-haenderne

  Vestager har her valgt et ægtepar med ejerbolig.
  Ganske naturligt, da ingen i Folketinget bor i lejebolig. Det gør kun pøbelen, fra hvem en ægte Radikal bor i sikkerhedsafstand – i de fleste henseender. Bortset fra, når glorien skal pudses.

  Men får alle ældre flere penge mellem hænderne, og sker det alene qua deres indkomst, herunder folkepension, eller gælder det kun de med ejerbolig, dvs. ad omveje ?

  Inflationen er årlig ca. 2,5 % og folkepensionen
  står stort set stille, dvs. forringes med samme % om året. Er de flere penge til ældre lig med reallønsfremgang eller blot en reduktion af tilbagegangen ??

  Iøvrigt er det bemærkelsesværdigt at en skattereform
  som S-SF-Rs indeholder ændringer ad åre for beløbssatserne for fx. bund- og topskat og standardfradrag. De burde indeksreguleres.
  Fortsætter den nuværende inflationstakt tilnærmelsesvis, er der fx. ikke tale om sænkning af den betalte topskat med den seneste reform – tværtimod.

 7. Af søren sørensen

  -

  Skrevet af ørne akne eller arne rud, 29. november 2012 kl. 10:05
  I nattens dybe still ro, faldt en død jyde ned, københavn ej forgået, men han blev dog benået. For ret er ret og skyld er skyld, og en borgerlige der kan dømmes, dette ej må fordømmes!
  Forresten hvordan går det med skatteindbetalingerne?

 8. Af Hans Jørgen N*ielsen

  -

  B-R-E-A-K-I-N-G
  Vejlegårds-demonstrationerne er kendt fuldstændig lovlige, som det sig hør og bør. I skulle lige se hvis den modsatte kendelse var udlyst, SÅ garanterer jeg at Kurrild nu havde en triumferende blog ude, Så ville vejen være banet for timelønninger på 40-50 kr, rent guf for alle CEPOS-affilierede individer.

 9. Af kim olsen

  -

  søren sørensen

  “øhh, ja mystisk…sammenhæng, månen og køer! forresten var fuldmånen i dag kl. 15.47, jeg følger jo fisketiderne og din galpen der…”

  Du har knald i låget sørensen!!

 10. Af Arne Rud

  -

  @søren sørensen, 29. november 2012 kl. 02:14. – Befrielsen i Esbjerg begyndte med alsang i Vognsbøl Park: Der står et slot i Vesterled, Spangsbjerg Hospital og slotshaven er velegnet til grønne koncerter med vestjysk symfoniorkester.

 11. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Det med de radikales oprindelse og deres forbindelser, fortaber sig vist lidt i tågerne.

  Og hvor ondskaben og korruptionen begynder og hvor dumheden og frækheden holder op, kan også være svært at afgøre. Det hele synes at være uden grænser.

  Men een ting er sikker, deres vanvidspolitik kan, i sidste ende, resultere i etnisk udrensning eller folkemord overfor danskerne.

  De radikale virker som en skibsbesætning der er fast besluttet på at sænke skibet og smide passagererne ud til hajerne.

 12. Af søren sørensen

  -

  Arne Rud…

  arne…ørn på bussemand oldtidsk og rud, noget med rødme-altså akne?
  så altså Ørne Akne; …

  I Østen stiger Solen op
  I Østen stiger Solen op:
  Den spreder Guld paa Sky,
  Gaaer over Hav og Bjergetop,
  Gaaer over Land og By.

  Den kommer fra den favre Kyst,
  Hvor Paradiset laae;
  Den bringer Lys og Liv og Lyst
  Til Store og til Smaa.

  Den hilser os endnu saa smukt
  Fra Edens Morgenrød,
  Hvor Træet stod med evig Frugt,
  Hvor Livets Væld udflød.

  Den hviler os fra Livets Hjem,
  Hvor størst Guds Lys oprandt
  Med Stjernen over Bethlehem,
  Som Østens Vise fandt.

  Og med Guds Sol udgaaer fra Øst
  En himmelsk Glands paa Jord,
  Et Glimt fra Paradisets Kyst,
  Hvor Livets Abild groer.

  Og alle Stjerner neie sig,
  Hvor Østens Sol gaaer frem:
  Den synes dem hiin Stjerne liig,
  Der stod ved Bethlehem.

  Du Soles Sol fra Bethlehem!
  Hav Tak og Lov og Priis
  For hvert et Glimt fra Lysets Hjem
  Og fra dit Paradiis!

  Skrevet af ko, 28. november 2012 kl. 18:37

  øhh, ja mystisk…sammenhæng, månen og køer! forresten var fuldmånen i dag kl. 15.47, jeg følger jo fisketiderne og din galpen der…

  Måske noget at gøre med, at dem der ikke bragte føden hjem til kattekillingen ikke fik noget på den lange, hårde proteinfyldte……hjælp det på din BT forståelse? ikke…ok.. Altså lidt mere pap for dig…For tusind år siden var alle lige i lejeren pånær vikinge kongen, og dette er menneskets natur. En leder højst, alle andre lige…Nå ja, du ser du dig selv om en “overassistent”, ja men dog, ja men dog…Er du klar over at du selv må publicere din erindringer idag?

  stuart mill også…
  “The creed which accepts as the foundation of morals, utilty, or the Greatest Happiness Principle, holds that actions are right in proportion as they tend to promote happiness, wrong as they tend to produce the reverse of happiness. By happiness is intended pleasure, and the absence of pain; by unhappiness, pain, and the privation of pleaure…To give a clear view of the moral standard set up by the theory, much more requires to be said; in particularly, what things it includes in the ideas of pain and pleasure; and to to what extent this is left an open question…

  Ihvertfald kan men sige at “utilitariansme”…kan forstås i forhold til hvor ens tegnebog ligger, som peter kurrild klitgår her så tydeligt viser..Har dog aldrig set lykke som, flertallet af Danskerne, som hverken det sigtede for…Det er altsammen for borgerligt for mig,som Bill Hicks siger… i on “marketing”, you tube..”all you guys who sell yourself to commercial marketing, you are no longer artists, but marketing whores and will never be anything else…”

  “Min grænse for forbud går der hvor grænsen ligger”, eller sådan ca korpieret fra et menigt folketingsmedlem fra de radikale…ja men det præcise sted hvor klitgård faldt ned af stolen og så gule sommerfulge kender jeg ikke. De radikale er jo ikke folkets stemme udover dens manipuleret, men her hentyder hun jo til at folkets mening bestemmer grænsen og ikke at grænsen ligger der 1 sekund før de griber til våben…Måske på tide at tage en omvej altså udenom christiania, når du skal på arbejde?

  Ja men klitgård…Det er vel ikke meningen at borgerlige rige mænd på sidste eller næstsidste trin af livet med penge skal købe sig til ungt kød bare fordi de kan?Før kisten! Når købesex er afskaffet, har de friheden til at blive nok i karakter, til at kunne tiltrække ungt kød, hvis så “desired”…Altså den naturlig markedsmekanisme og ikke pengemekansimen som idag lavet af nød…
  Ser du forskellen?

 13. Af Kenneth Hansen

  -

  Fremragende, Peter Kurrild-Klitgaard. Ganske enkelt, hvor har du dog ret og hvor er det belastende med indflydelse til den slags “hellige”.

  Hindu-ministeren og kaospiloten siger alt om, hvad de ønsker for den danske, uskyldige, befolkning i deres selvophøjethed.

 14. Af Jørn D.

  -

  De radikale – NEJ – de er ikke rare de karle

  Men de har det rart med slør og røgslør !
  og
  alle hopper på den
  og
  alle lader sig “køre rundt” i detaljer i stedet for,
  at tale om motiver og planen med de radikales “røgslør”

  hvem er de radikale og hvilke interesser plejer de ?
  og
  Der er flere forklaringer i indlæggende
  et bud var
  “Partiet som i sin tid stod for de kulturelt interesserede husmænd”
  og
  Margrethe Vestager beskrev partiets oprindelse på denne måde:
  “Da Radikale Venstre blev stiftet i 1905 var det endvidere
  med udgangspunkt i hovedbudskabet om lige valgret til alle
  og målet om, at staten skulle påtage sig et større ansvar,
  uden at det liberale grundsyn blev tilsidesat.”
  hvilket
  er en gang “udenomsnak” – der tyder på at de radikale,
  end ikke vil være deres egne rødder bekendt !
  ja
  Margrethe Vestager bruger derfor ikke ordet “Kosher” så meget mere !
  og
  Hvad blev der lige af husmændene og især
  de kulturelt interesserede husmænd
  og lige valgret har vi jo opnået for længst !

  hvad er der tilbage under al røgslør og “tågesnak”
  ja
  I min ingeniør studietid var det radkale venstre imod EU (EF),
  imod Nato , imod USA og imod at industrien samarbejdede med
  læreanstalterne, da man jo kunne fremstille “bomber” !
  til gengæld hjalp de Sovjet med at få stoppet Nato’s forsvarsplaner !
  og
  Hjemmeværnet skulle nedlægges !

  jeg prøvede at undersøge og forstå de radikale’s slingrekurs !
  for
  De radikale holdt åbenbart med Nazisterne ved at sende
  1/8 del’s jøder tilbage til udryddelse i fyrrene !
  og
  de radikale samarbejdede tilsyneladende med Sovjet imod Nato raketterne
  og
  jeg fandt ud af at de radikale blev oprettet, sammen med “indeklemte
  husmænd”, for at tjene det jødiske borgerskabs interesser !
  men desværre har
  Gammel T. parti de radikale tilsyneladende fået total kontrol over pressen !
  og
  De radikale , som jødisk parti , udstiller gang på gang et umådeligt had
  til alt hvad der er dansk og kristent og forherliger det multietniske !
  og
  det er tilsyneladende vigtigt for dem at forstærke “dem og os” følelserne !

  “Gammel T. parti” de radikale
  syntes målrettet at leve for at ødelægge Danmark !
  men
  gammel T. parti de radikale følger blot amerikanske jødiske organisationers plan
  ligesom
  Sverige der for 10 år siden har oprettet et institut of Jewish Lerning med
  navnet Paidaia, med Barbara Lerner Spectre som leder (se på YouTube), med
  formålet ”jewish implementation of multiracial multiculturalism in the Europe”
  Ifølge Barbara Lerner Spectre: ( samme plan som i USA )
  Der er antisemitisme fordi Europa ikke har “lært” at være multikulturelle !

  Nu skal hele Europa lide under multietnisk kaos, fordi jøderne ikke i 4000 år,
  har vundet en popularitets konkurrence og hellere vil ødelægge Europa,
  end forsøge at opføre sig “ordentligt” !
  og
  med pressens hjælp i form af latterliggørelse og “løgnagtig pressehetz”,
  skal de da nok få lukket munden på modstanderne !

  nej der er ikke rare de karle
  og
  Socialdemokratiet og de radikale gir Danmark ABstinenser !
  og
  politik med ABstinenser:
  Har i vildand på menuen ?
  nej
  men vi har en tam, som vi kan hidse op !

  Har i terrorister ?

  ironi.mus

 15. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Ja, jeg er glad for, at jeg ikke er den eneste, der studsede over betegnelsen ’social-liberale, da de radikales Margrethe Vestager meldte sådan ud på TV.

  Der er de ikke.

 16. Af Per Vers

  -

  Hvorfor vil De Radigale og andre hedninge på et tidspunkt implodere pga. deres sygeligt inflaterede kæmpe egoværktøjer? Fordi de ikke ejer ydmyghed, respekt og hjerte for opgaven, de ku´ lære noget Zen:

  “Før oplysning: Bære vand og hugge brænde. Efter oplysning: Bære vand og hugge brænde.”

  Mon de fatter det, børnepolitikerne???

 17. Af Kim Olsen

  -

  Aha, hugge brænde….

  Det kan være lidt svært at afkode budskabet – og sammenhængen 🙂

 18. Af Niels Poulsen

  -

  Hugge brænde. Man saver vist ikke brænde. Jeg har ikke den store erfaring. Jeg nøjes med at åbne for radiatoren.

 19. Af Niels Poulsen

  -

  @Kim Olsen

  Mit gæt er:

  lave brande = save brænde

  Men hvad det har med Det Radikale Venstres svigt af Stuart Mills liberale (og verdensfjerne) idealer at gøre, ved jeg ikke.

 20. Af Kim olsen

  -

  søren sørensen

  Hvorfor i alverden satte man de asociale til at lave brande 18 timer i døgnet?

  Det er jo igen det rene nonsens fra din side…

 21. Af Kim Pagels

  -

  God idè at nævne Stuart Mill – helt enig i hans synspunkter om at staten kun børn blande sig for at beskytte andre.
  Passiv rygning kan skade andre – derfor er det vel på plads at regulere det.
  Et andet radikalt princip – ihvertfald mit – er ‘frihed under ansvar’.
  Ansvar følger derfor i min optik frihed, så man kan ikke bare give frihed uden også at forlange ansvar.
  Derfor er det nogen gange nødvendigt at regulere noget som egentlig krænker nogen frihedsbegreber, men som er nødvendige at hensyn til alle andre, dvs. samfundet som helhed.

 22. Af niels hansen

  -

  Forsvandt Niels Krause-Kjærs blog fra Berlingske, fordi han skal ansættes på DR?

 23. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Den radikale sekt er en politisk dødspatrulje bestående af røde dræbersnegle, grå bænkebidere, altædende muldvarpe, agressive skovflåter, hovedløse høns og velnærede bændelorme.

  Aldrig har der i en så lille patrulje været så meget at studere for en alsidig zoolog.

 24. Af Niels B. Larsen

  -

  Morten Thiessen: “Evnen til selvbedrag er uovertruffen – Hr. Nymands lange tirader om egen fortræffelighed er et godt eksempel”

  Morten Thiessen: “Sekten er koncentratet af uanstændighed, forklædt som det modsatte og udtryk for et kulturelt selvhad, som er helt ubeskriveligt.”

  Jeg kunne ikke have udtrykt det bedre; jeg er helt enig.

  Jeg er også enig i Jørgen Rasmussens påpegning af, at folk i indflydelsessfæren (som PK-K, eksempelvis) bør udbrede sig over, at vi danskere er frataget retten til selv at bestemme, hvem vi ønsker som medborgere (og hvem vi ikke gør).

  Måske en folkeafstemning med efterfølgende justering af udlændingepolitikken ville være at foretrække fremfor en mulig borgerkrig om føje år?

  Kokkedal viser hvad vej vinden blæser i den henseende!

 25. Af Jørgen Rasmussen

  -

  PKK,
  Du og dine kollegaer i panelet har skrevet, og skriver mange glimrende kommentarer og analyser vedrørende Det Radikale Venstre og deres hykleriske politik. Partiet har ved utallige regeringsdannelser formået at bringe sig i den position, at de sidder med de afgørende mandater, og dermed kan få politisk indflydelse der langt overgår deres opbakning i befolkningen. Som du så præcist beskriver, anvendes denne magt ofte til at begrænse borgernes handlefrihed. Tidligere var partiet ikke særligt nøjeregnende med om det var en venstre -eller højreorienteret regering blot de fik magt. På det seneste er partiet nærmest blevet et indvandrerparti der tilsyneladende satser på at blive større ved at tiltrække indvandrergrupper. (Indtil vi bliver beriget med et Islamisk parti). Kære PKK hvorfor skriver du, eller dine kollegaer, aldrig et indlæg der afdækker det utiltalende politiske forløb, der har frataget den danske befolkning deres demokratiske ret til, at stemme om hvorvidt den ønsker indvandring eller ej. Jeg ved godt at alle partier vil henholde sig til Grundloven og påpege at der heri intet står om indvandring. Man kan omvendt konkludere, at Folketinget kan agere præcist som det vil, så længe det ikke er i strid med Grundloven. Alle i dette land ved at der aldrig har været, ikke er flertal for indvandring, men bliver det, når indvandringens omfang i tilstrækkelig grad har ændret den etniske sammensætning i befolkningen. Mens jeg skriver dette hører jeg i radioen at beboerne i den meget omtalte Kokkedal bebyggelse mener, at der ikke skal opsættes et Juletræ da de frygter for konsekvenserne.

 26. Af Arne Rud

  -

  @Niels Poulsen, 28. november 2012 kl. 12:04. – Rav er Nordens Guld, men roserne vokser i dale, der får vi barn Jesus i tale, spørg Kløvedal.

 27. Af Morten Thiessen

  -

  Jeg vil give flere debattører ret i at de radikale nærmere er en sekt end et parti, og spørgsmålet om hvorvidt de er populistiske ikke er giver mening i traditionel forstand, da partiet ikke rigtig opfatter ca. 80 % af befolkningen som mennesker, man behøver at respektere, men som objekter der efter behov kan skammes ud eller dæmoniseres. En andet tegn på den sekt-lignende karakter er den totale opløsning af viden til fordel for fordomme og en selvopfattelse som universelt gode mennesker, uanset hvad man iøvrigt finder på. Partiet som i sin tid stod for de kulturelt interesserede husmænd, er i dag blevet til over-akademiske herremænd, hvis pseudo-uddannelser har skaffet lukrative jobs i en vildtvoksende offentlig administration. Sekten har for længst tabt enhver tilknytning til det produktive Danmark, og ernærer sig helst som offentlige rådgivere, konsulenter og administratorer på behagelig afstand af enhver form for reelt ansvar.
  Et andet karakteristisk tegn er den udbredte brug af newspeak, som tjener til at sløre de logiske brister i partiets defekte ideologi og de hårrejsende konsekvenser af den mangel på integritet og konsekvens som partiets hærgen medfører. De radikale har en adfærd som i sin vilje til at belære andre minder om en gammel overlærer fra den sorte skole, men i sin substans er navlepilleriet og selvbesmittelsen mere sammelignelig med en vandmand.
  Evnen til selvbedrag er uovertruffen – Hr. Nymands lange tirader om egen fortræffelighed er et godt eksempel – og ses bedst i sektens mangel på skelnen mellem tolerance og underkastelse, samt et postuleret monopol på at definere hvad rigtig dansk kultur er, uanset at resten af befolkningen er lodret uenig.
  Sekten er koncentratet af uanstændighed, forklædt som det modsatte og udtryk for et kulturelt selvhad, som er helt ubeskriveligt.

  Et helt igennem usympatisk projekt, hermed et fromt ønske om at diverse “parteigenossen” i sekten en dag må forstå H.C. Andersens fortælling om kejserens nye klæder.

 28. Af Niels Poulsen

  -

  @niels hansen

  Jeg har da oplevede mange glade stunder til gudstjenesten om søndagen, hvor de små børn bliver døbt og som små lam bliver lukket ind i fåreflokkens (menighedens) fællesskab. Jeg har endda oplevet, at det lille barn uden en lyd med lukkede øjne og foldede hænder modtog dåben, hvilket præsten med et smil på læben informerede hele menigheden om. Det kan vi lide! Det barn skal nok blive en god kristen og en stålsat værdikonservativ som voksen.

  I evangelisk-luthersk forstand er dåben det eneste, som betyder noget. Her dør det lille barn og genopstår til det evige liv sammen med Jesus. Ingen kan nogensinde vaske dåbsvandet af sig.

  Begravelsen er kun til for de efterladte. Den døde blev allerede frelst ved dåben.

  Dåbssalmerne er i øvrigt nogle af de smukkeste i salmebogen, den af Grundtvig, men også en af dy helt nye, hvis forfatter jeg ikke lige kan på stående fod.

  @Arne Rud

  Drillenisser har som oftest ravjysk blod i årene, selv om slægten er immigreret til Djævleøen.

 29. Af Arne Rud

  -

  Skærmtrolde driller, men jyder ved alt om drillenisser.

 30. Af niels hansen

  -

  @Niels Poulsen

  Jeg er ikke selv medlem af ‘foreningen’, men jeg betragter i dag den danske folkekirke som indbegrebet af radikal værdipolitik, selv om der sidder enkelte ’sorte’ præster og sprutter af arrigskab, fordi de er uenige med flertallet af præsterne, men alligevel ikke tør risikere, at den ikke længere skal være Danmarks Statskirke.

  Jeg savner dog stadig et godt alternativ til det smukke og værdige begravelsesritual, som folkekirken kan præstere.

  Jeg tror ikke, at dåben og konfirmationen siger mange danskere noget som helst, men vi vil alle gerne sige pænt farvel. 🙂

 31. Af Niels Poulsen

  -

  @Arne Rud

  Burde der ikke rettelig have stået:

  “Som engle bruger De Radikale ingen mands morgen- og aftensange.”

  Spørgsmålstegn.

  De Radikale vil jo med deres kulturradikalisme og forestilling om mangfoldighed og multikultur omdanne Danas Have til ingenmandsland.

 32. Af Niels B. Larsen

  -

  Det må i så fald være sorte engle fra underetagen, Arne Rud. 🙁

 33. Af Arne Rud

  -

  @søren sørensen, 28. november 2012 kl. 00:39. – Som engle bruger De Radikale Ingemannns morgen- og aftensange.

 34. Af Hans Jørgen N*ielsen

  -

  Niels, jeg var lige ved at skrive, som jeg normalt gør i disse situationer “Britisk” (også fordi tanken strejfede mig at han var skotsk ligesom grundlæggeren af moderne økonomisk teori, Adam Smith) men jeg blev forledt af at Kurrild selv kalder ham “engelsk”. Altså endnu en fejl som professoren har gjort sig skyldig i.

  Med hensyn til “Købesex” : It has CEPOS written all over it
  Jeg detekterer en vis smugness både i Hr McAmalgamas fra CEPOS indlæg forleden og nu her fra med-gundlæggeren af denne tænketank — modelleret efter de amerikanske neokonservative tænketanke, Heritage Foundation og American Enterprise institute — over at endnu en af CEPOS dagsordner er gået glat igennem hos…..ikke en borgerlig-liberal regering, men en socialistisk-radikal. Det er i sandhed også lidt af et kunststykke, og man kan vel ikke fortænke dem i at trække på smilebåndet i den anledning. Men uanset hvad, så er det et nyt fænomen i Dansk politik at professionelle, betalte lobbyister fra en ultra-liberal tænketank med amerikanske neokonservative forbilleder på denne måde øver direkte indflydelse i politik-udformningen i en socialistisk-radikal regering, og er som sådan — hvis regeringen fastholder dette blatante kursskifte og ikke kommer til fornuft — på vej over i Danmarkshistorien.

  PS: Een kan kun gisne om hvor de “forskere” som fik regeringen på andre tanker kommer fra (og måske også hvem der har bestilt og betalt arbejdet)

 35. Af Balther Jensen

  -

  @ PREBEN F1 JENSENH, 27. november 2012 kl. 17:43

  Preben !

  Kan du forstaa hvorfor Danskerne er saa snot dumme at de betaler ‘Skat’ til Dronningen og hindes Regering, naar Dronningen har sin egen ‘National Bank’ og hun kan bare trykke hindes egne og hindes Regerings penge ?

  Danskerne maa jo vare komplet idioter naar de giver Dronningen og hindes Regering deres penge ?

 36. Af niels hansen

  -

  @ Hans Jørgen N*ielsen

  Du fremhæver, at John Stuart Mills er engelsk, men

  “John Stuart Mill was born on Rodney Street in the Pentonville area of London, the eldest son of a Scottish philosopher”.

  Personligt ville jeg foretrække udtrykket britisk.

  Han er kendt for sin mening om konservative:

  “Although it is not true that all conservatives are stupid people…it is true that all stupid people are conservative”. 🙂

  Med hensyn til dine kommentarer om prostitution, så er det vigtigste efter min mening, at hammeren falder virkelig hårdt, både for ‘leverandører’ og kunder, når det det drejer sig om piger, der er presset ud i dette erhverv.

  Desværre vil der altid være mænd (og kvinder), som mener, at de har en Gud given ret til udnytte andre mennesker seksuelt.

 37. Af Hans Jørgen N*ielsen

  -

  Det er HELT rigtigt af de radikale at ville forbyde “køb af seksuelle ydelser”, for det er noget af det mest svinske der findes, og skal som en selvfølge forbydes, ligesom det er sket i de andre nordiske lande.

  Det er Kurrild Klitgaard og hans mentor, direktør i Skattevæsenet Brøns-Petersen som ønsker at trække [i dobbelt mening) Danmark i kontinental retning sådan at vores gamle København bliver en (endnu mere) klam udgave af Reberbahn-kvarteret i Hamborg, hvortil så sexhungrende svenskere og nordmænd vil valfarte. Er det den slags syge forretninger som Klitgaard stræber efter og ser som en løsning på Danmarks økonomiske problemer måske? Er det dét fundament som den liberale Klitgaard er villig til at bygge sin Utopia af en ideologi på?

  Nej i dette tilfælde drejer det sig om at beskytte fattige udenlandske kvinder som lokkes hertil af fordækte bagmænd, og som får hele deres liv ødelagt – kun et stenkast fra hvor Klitgaard bor på Frederiksberg.

  Et forbud for dette infame svineri vil med eet få majoriteten af “kunder” til at tænke sig om en ekstra gang, og dermed vil efterspørgslen efter dette svineri falde med samme procentsats, altså langt over halvdelen — fordi de fleste mennesker er jo lovlydige og Gudskelov for det. Eventuelle “underjordiske aktiviteter” vil pr. definition være langt mindre i omfang, og hvis lovens lange arm opdager dét (f.eks efter tips), SÅ falder hammeren hårdt, det kan jeg love dig.

 38. Af niels hansen

  -

  @Hans Jørgen N*ielsen

  “The Oxford English Dictionary, which ought to know, says the “-ize” ending is actually the traditional one and the only proper one.

  The first of these words to enter English, “baptize,” appeared in the 13th century with its z intact, and was later joined by “authorize” (14th century), “organize” (15th), “characterize” (16th), “civilize” (17th), and many others.

  As we point out in our book about language myths, Origins of the Specious, the “-ise” spellings weren’t used much until the 18th century or later.

  Whodunit? The culprits were Francophiles enamored of French verbs like civiliser, dramatiser, organiser, and so on.

  But, as the OED says, “there is no reason why in English the special French spelling should be followed.””

 39. Af Hans Jørgen N*ielsen

  -

  Billedet med den indsatte citat fra den engelske tænker John Stuart Mills er amerikansk fremstillet, jvf. at ordet “civilised” er stavet på den akavede måde, som de mindre civiliserede nord amerikanere anvender (med -z).

  Disse nordamerikanere som Kurrild sådan ser op til. Men det er forkert på den måde at gå over åen efter vand, og vidner om manglende kultur samt behørig detachment til først og fremmest engelsk civilisation.*

  ———————
  *) som han sikkert også ville stave med -z!

 40. Af niels h

  -

  @Thomas Larsen

  “Jeg kunne ikke lade være med at tage denne godbid. Så de radikale er altså de eneste politikere i kongeriget, der ikke “lefler” for de vælgere, som fokusgrupper har peget på som partiets mulige vælgere?”

  Alle partier, der bruger indersiden af hovedet, forsøger især at påvirke deres ‘fokusgrupper’ med deres ideer og visioner.

  Du mener da vel ikke seriøst, at De Radikale skulle spilde tiden med at annoncere i Uriaposten eller sende dyrt valgmateriale til kolonihaveejere på overførselsindkomst?

  Radikale har ikke rokket sig en tøddel, når det drejer sig om de store emner som EU, efterløn, integration og økonomi. Her har alle andre partier (måske på nær Enhedslisten) fedtspillet.

  Personligt har jeg altid betragtet R som et borgerligt parti. Kun indvandrerdebatten har gjort, at medierne har ‘flyttet’ dem over i rød stue.

 41. Af Gustav Uffe Nymand

  -

  Niels, jeg bemærkede godt, at der var en anden af de sædvanlige DF-støtter der nærmest var villig til at helgen-kåre Corydon for det nødvendige opgør med lærernes arbejdstidsaftaler

  Jeg er dog målløs over at du i øjeblikket er tilfreds med socialdemokraternes indsats for jeg er meget tilfreds med de radikales indsats.

Kommentarer er lukket.