Hvad mener De Konservative egentlig?

Af Peter Kurrild-Klitgaard 31

Det Konservative bagland må være noget forvirrede, hvis de prøver at finde ud af, hvad deres parti egentlig mener.

Ikke kun om skatter, hvor partiet gerne siger, at man arbejder for lavere skatter, men hvor man alligevel i den forgangne folketingssamling i praksis markerede sig som dét ikke-socialistiske parti, der stemte for flest nye skatter/skatteforhøjelser sammen med venstrefløjen (først af generationsskifter og dernæst i form af energiafgifter).

Mere aktuelt handler det om EU-politikken, hvor man i den forgangne uge kunne høre partiformanden, Lars Barfoed, slå fast hos Clement Kjersgaard på DR, at De Konservative ikke er blevet mere “euro-skeptiske”, og at partiet ikke går ind for at opretholde forbeholdene. Det sendte vibrationer gennem baglandet, hvor mange ellers troede, at man på det forgangne landsråd i september netop havde fået anlagt en mere EU-skeptisk linje bl.a. ved at få skrevet aktivt arbejde for forbeholdenes afskaffelse ud af det nye partiprogram, der nu i stedet siger:

“Som et lille land er det i vores fundamentale interesse at fastholde og udvikle forpligtende internationale samarbejdsformer. Vi ønsker derfor fortsat et stærkt europæisk samarbejde, som kan styrke Danmarks langsigtede interesser i respekt for vores lands suverænitet. Vi konservative vil modarbejde unødvendig centralisering og bureaukrati. Derfor værner vi om nærhedsprincippet og er kritiske overfor den udvidende fortolkning af de fælles regler, som EF-domstolen ofte anlægger. Vores udgangspunkt er et samarbejde mellem selvstændige stater, hvor de enkelte nationalstaters suverænitet respekteres, og hvor vi styrker de nationale parlamenters rolle.”

Det var en mulig ny linje, som allerede inden landsrådet blev hilst med bekymring.  Per Stig Møller kaldte forslaget “en fejl”.  En fhv. pressechef kaldte forslaget “så trist” og nytteløst, mens en fhv. KU-landsformand truede med at melde sig ud af partiet og efter landsrådet i en kronik erklærede, at den euro-skeptiske fløj var i gang med at forvandle hans parti til en “selvforherligende, nationalistisk og navlebeskuende sekt”.  På Facebook istemte en fhv. folketingskandidat og fhv. formand for landets største Konservative vælgerforening, at beslutningen var “begyndelsen på enden” for det gamle parti.  Den euro-skeptiske linje var da også én, som Per Stig Møller, Lene Espersen og Lars Barfoed ved en natlig intrige på landsrådet aktivt arbejdede på at få forhindret i form af et mere EU-positivt ændringsforslag, der skulle omgøre, hvad hovedbestyrelsen havde indstillet.  Afværgeforslaget led imidlertid det for en Konservativ ledelse uhørte historisk nederlag at blive nedstemt af de delegerede.

Det sidste jublede den euro-skeptiske fløj over, ligesom man ikke lagde fingrene imellem, når det gjaldt at hylde landsrådet som en stor sejr.  Et tidligere folketingsmedlem, som spillede en aktiv rolle i at få drejet partiets kurs, skrev på Facebook bl.a., at “Det passer ikke så godt til et nationalt orienteret anti-ideologisk parti at være ukritisk tilhænger af et stort overnationalt og ideologisk projekt som EU.”  En anden fremtrædende folketingskandidat skrev sammesteds utvetydigt, at “Det Konservative Folkepartis landsråd har lige–med stort flertal–stemt for en mere EU-skeptisk linje.” Medierne var også hurtige til at udlægge landsrådets afstemninger som en ny, mere EU-skeptisk linje.

Men dårligt havde landsrådet–troede man–fastlagt en ny politik, før Lene Espersen slog fast, at det er folketingsgruppen, der bestemmer den førte politik, og at den fortsat vil af med forbeholdene, og nu siger partilederen for et af landets mest topstyrede partier altså, at alt–uanset landsrådet–er, som det plejer.

***

Dermed kunne noget tyde på, at De Konservative endnu engang har sat sig mellem to stole.

Mellem “mere af det samme” fra partiledelsen og noget ganske nyt fra baglandet.  Man ved naturligvis, at partiet igennem 40 år har været i front, når det gjaldt dansk EF/EU-integration–men man ved også, at en stor og voksende del af partiets tilbageværende medlemmer og vælgere er et sted mellem moderat EU-skeptiske og deciderede EU-modstandere.  Man kan ikke mene begge dele samtidigt, og partiledelsen har altså ræsonneret, at mens det på landsrådet var skeptikerne, der sejrede formelt, var det kun på en måde, der reelt sendte bolden og serveretten tilbage til folketingsgruppen, og dermed til partiledelsen.

Slutresultatet er, at en meget stor del af det Konservative bagland føler sig ført bag lyset af ledelsen–eller ihvertfald burde gøre det.  Og at det er uklart hvad partiet egentlig står for: “Flimmer” og “slinger i valsen”, som en anden erklæret konservativ har betegnet det, mens Altinget.dk forudser “tømmermænd”.  Det sidste er nok ikke forkert: Indre spændinger og usikkerhed om linjen er ikke noget nyt fænomen for De Konservative, og man behøver kun at se på udviklingen for at konstatere, at det næppe er noget, der er til partiets vælgermæssige fordel.

31 kommentarer RSS

 1. Af Hasse Gårde-Askmose

  -

  Det konservative Folkepart????

  Hvad og hvem er det?

  Nåh jo. Det er de tumper Lene Espersen og Brian Mikkelsen, som det er lykkedes for at køre et gammelt ærværdigt parti sænk.

  Ved egentlig ikke, hvorfor jeg overhovedet gider at kommentere denne tråd.

  Men det skyldes sikkert en masse indestængt raseri over de…undskyld udtrykket… idioter.

 2. Af Jacob Selchau

  -

  Det er vel efterhånden ligegyldigt hvad de konservative mener. Det er folketingets mindste parti og de indgår ikke i nogen interessant politisk konstellation. Enten bruger de tiden på at slå hinanden ihjel, eller også holder de våbenhvile, hvor de ikke rigtigt laver noget.

  Men for at være fair overfor de konservative, så er de mildest talt ikke det eneste parti, hvor man kan få lyst til at spørge om hvad de egentlig mener.

 3. Af Stig Valdemar Nielsen

  -

  Regeringens “skibs-gebis” eller dens -forlis ?.

  Regeringens forslag i forbindelse med finanslovsforhandlingerne om at statstilskuddet til tandrensning skal begrænses til een gang årligt – er en skænsel for særligt ældre borgere.

  Hvad tænker Thornings regering på, når den nu stiller forslaget, om at borgerne skal have begrænset tilskuddet til een årlig tandrensning og -pleje i sundhedsvæsenet,

  for at de i stedet kan skaffe penge og -rum i finansloven til at bygge nye og tiltrængte flere fængsler ?

  Det vil være et enormt tilbageskridt for statens sundhedsvæsen, idet forebyggelse imod tandstens og parodontoses opståen i mange år,

  ved denne pleje hos tandlægerne, har forhindret at især ældre borgere får forringet livskvaliteten ved at skulle have proteser ( eller gebis ),

  som det hed i tidligere tider, før denne forebyggende indsats fik indpas i sundhedsvæsenet.

  Eller har sundhedsministeren Astrid Krag fået noget galt i halsen, hvis det er denne, der har foreslået disse begrænsninger ?

  Hun, SF, S og de radikale kan i hvertfald ikke have tænkt særligt godt om med et sådant forslag,

  – men dette skal tilsyneladende være den gængse praksis for en meget skrøbelig SF, S og R regering

  og dens mange mislykkede forslag.

  Der skulle da ellers være nok af andre besparelser at foreslå istedet – for at skaffe penge i statskassen.

 4. Af Frank Lakman

  -

  En genial overskrift til et ligegyldigt indhold.

  Det er jo Løkke-des dig at påkalde dig en del Husarer.
  Du ved udmærket hvad de Konservative mener Peter Kurrild-Klitgård de konservative har ment det samme i over 100 år også efter 10 år i regering med dine venner.

  Ganske enkelt: lavere skatter højere straffe.
  Såvel Venstre som Thea- party bevægelsen har overtaget dette simple budskab de råber bare højere.
  Det stopper ikke før vi har nået Græske tilstande, og vi er godt på vej.

  Når egoismen er drivkraften så er det svært at gøre noget i fællesskab!

  De Konservative kan dog lære af dig og Berlingskonings Tidende.

  Hvis P.K.K – Venstre og Berlingskonings Koncernen er jeres venner så frygt ikke jeres fjender, i Konservative.
  Se blot hvordan det gik da Lene Esbersen ville lukke for de gyldne haner.

 5. Af Finn Bjerrehave

  -

  Jo mere Berlingske beskæftiger sig med de Konservative, jo mere frustreret bliver partiets udvikling, og utak for det.
  Poul Schlytter gjorde med sin rummelige fornuftige politik, det var Dansk at være Konservativ, men flygtigheden har senere holdt sit indtog, og pressen har elsket udstilling fordømmelse , samt fordummelse, og jeg græder.
  Danmark har kun brug for De Konservative og Soc.D., og længere bliver den aldrig.
  Hvem er ikke konservativ i sin opvækst økonomi , samt udtryksform, nemlig accept og samarbejde, for en fælles stabil fremtid, uden at lægge andre i økonomisk uføre, det den nye såkaldte røde regering er på vej til, og det ulige samfund bliver fremtidens samfund.
  Problemet i Dansk politik i dagens Danmark, ingen gider besværet og ydmygelsen af at være politiker, derfor er Regeringen overladt til vores børn, og resultatet er derefter, nemlig uden forståelse for at regeringen skal være for hele Danmark, og ikke kun de Radikale, netop dem der vandt valget med EL.
  EU er vores fødsel, marked og død, og jo mere vi prøver at gøre EU bedre, jo bedre bliver EU, og tilsidst ønsker DF., at deltage i vores fællesarv et Europa i fred og fremgang.
  Kun tosser stemmer ikke C.Finn Bjerrehave Vig

 6. Af hr j christensen

  -

  Det ville i hvert fald klæde det konservative folkeparti, om de hjalp befolkningen ud af den røde socialistiske massegrav, også kaldet velfærdsstaten, som kun er en gammelkommunistisk propaganda. En ideologi som kun har ført til fattigdom og udstødelse, hvor den dukker op.

 7. Af hr j christensen

  -

  Den gang jeg endnu kunne huske hvad konservativt folkeparti var, var det mit indtryk, at partiet havde en sund base i det private erhversliv og en god del sund snusfornuft og frem for alt gode vaner og manerer.

  Ingen af delene er gået af mode selv om medierne er gået baserk i alt muligt andet. Nå, man kan jo slukke for fjernsynet.

  Der var vel også, måske fejlagtigt, den opfattelse at konservativt folkeparti tog sig lidt af funktionær vælgerne.

  Det har da i hvert fald været til stor skade for funktionærerne at de er blevet kastet i armen(kaste for vildsvinene) det røde fagforenings system.

  Så hvad med at komme op på hesten igen i det konservative folkeparti?

 8. Af Vagn Qvistgaard

  -

  Liste K er Kristendemokraterne (tidligere DKP). Konservative er liste C.

  Når man er brevstemmetilforordnet, kan man konstatere, at nogle skriver S for socialdemokratiet og endnu flere K for konservative.

  Forvirringen ligger ikke hos mig.

 9. Af Bjarne Binee Jørgensen

  -

  Vagn Quistgaard

  Hvis du i mere end 9 år har gået rundt og troet, at V-K regeringen bestod af Venstre og Kristendemokraterne, så forstår jeg godt, at du er forvirret.

 10. Af Vagn Qvistgaard

  -

  PREBEN F1 JENSENH:

  “Den danske virkelighed er vist at K er endt som en parodi på et konservativt parti. Det kan næppe bortforklares.”

  Enig, men hvad har Kristendemokraterne med emnet at gøre?

 11. Af Arne Rud

  -

  Ilden er en god tjener, men en dårlig herre, li´ som en maskine, men en skolegård er ingen kasernegård med gårdvagter, der marcherer frem og tilbage, en skolegård har en friluftsscene med cirkus og en gårdvagt som tryllekunstner, en skolegård har også en byggelegeplads med mælkekartoner som legoklodser og med tavler, hvor elever tegner huse og bruger en formskrift med ord fra Noesgårds stavelister som håndværkersprog, spørg LEGO.

 12. Af Bjorn Sorensen

  -

  Den danske flexicuritymodel er den hurtigste genvej til fattiggaarden. For dermed satte man turbo paa nedlaeggelsen af arbejdspladser og dermed turbo paa afhaengigheden af offentlig forsoergelse.
  At de Konservative har et stort ansvar sammen med fagbevaegelsen for at DK rasler ned ad velfaerdslisten, er de barske realiteter.
  Ja, der er ligefrem sat turbo paa forfaldet.
  Og det er danskerne saa stolte af, og de tror stadigvaek paa at de har verdens bedste velfaerdssamfund.
  De flere hundrede tusinde kinesere som lever godt af den illusion griner sikkert smoeret i deres stille sind, og dem som har laest Konen med Aeggene har ikke svaert ved at fatte realismen.
  Jeg har lige laest en artikel om James Dyson, ham med cyklon-stoevsugerne.
  Han siger at de 20 mest profitable lande i verden alle laver og producerer ting. Af disse saelger 18 af dem ikke software, for software er ikke fremtiden det er blot formidlere af information og ikke skabere af ting.
  For vi maa ikke glemme at vi kan tjene en masse penge og skabe mange jobs og velstand for landet ved at eksportere virkelige haadgribelige ting.
  Hvis vi ikke eksporterer produkter som har bedre teknologi end andre globalt, vil vi langsom forfalde og miste vores position blandt velstandseliten.
  Folkeligt vid fortaeller os at vi kan ikke leve af at barbere hinanden, men er det ikke hvad roed stue droemmer om, og har de Konservative ikke baaret braende til baalet.

 13. Af Arne Rud

  -

  Dansk Folkeparti er social, demokratisk, konservativ og pæredansk, men Den danske Troldemodel er pærevælling med én kapitalist, mange blå kassedamer og kassemænd og kontrolkartel hos Lærerstandens Brandforsikring, toldvæsenet, politivæsenet, postvæsenet og ud at se med DSB og DdR.

 14. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Vagn Qvistgaard…..

  Den danske virkelighed er vist at K er endt som en parodi på et konservativt parti. Det kan næppe bortforklares.

 15. Af Vagn Qvistgaard

  -

  Det er jo ren anti-konservativ propaganda.

  Hvor i det citerede læser PKK f.eks, at konservative skulle gå ind for bevarelse af de danske forbehold?

  At de flittige og nationalistiske DF’ere gerne så DF som blive betragtet som de “rigtige” konservative (og modsætningsvis de “rigtige” socialdemokrater” er da ikke noget nyt i.

  Det citerede udtrykker klart, at konservative fortsat går ind for EU, så at puste en enkelt uenighed om formulering op til den helt store konflikt er helt ude af proportioner.

  Uden uenigheder og debat kan et parti ikke udvikle sig i takt med udviklingen i samfundet.

  Hvad “store konservative tænkere” uden kontakt med den danske virkelighed har sagt og skrevet, er irrelevant, og kun forsøg på at give vrøvl en intellektuel indpakning.

 16. Af Arne Rud

  -

  Et stift har egen skoleradio og eget skoletv, som oplysningsforbund for foreninger og folkeuniversitet for erhvervsliv stiftetom, med morgensang, kor, orkestre og skolekomedier fra skolescener til gavn og glæde for bedsteforældre i de gamles hjem.

  Befrielsen i et sogn begynder med alsang i sognehuset søndag eftermiddag, Grundtvig skrev 1600 sange og salmer, Danmarks Historie og Bibelhistorie på vers; søndagsskolen tegner planter fra paradisets have og seniorer har slægtforskning i sognehuset.

  Befrielsen i et stift begynder med alsang på Bispetorvet, et stift har et universitetshospital, symfoniorkester og et skoleskib som ungdomsskole, der ligger bedst i Esbjerg og Flensborg i Ribe og Haderslev Stift; der er også 117 provstier her til lands med seminarier, skolebotaniske haver og gymnastik- og idrætshøjskoler.

 17. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  FRYGTINDGYDENDE NYHEDER……GYS PÅ GYS……

  Det burde løbe alle fornuftige og hæderlige danskere koldt ned ad ryggen, ved at se hvad ny-kommunisterne, forklædt som humanister/ radikale/ konservative/ socialkammerater/ sf’ere/ venstrefolk osv. er ved at gøre ved Danmark og Europa.

  Tyrkiet og millioner af tyrkere (og horrible nye diktater) er nu ved at blive lukket ind i Europa/ Danmark ad bagdøren. Plus at Iransk islamisme nu kan foretage propaganda-fremstød i hele Øst- og Vesteuropa. Plus at stribevis af andre angreb på økonomien, velfærden, familielivet, jobsikkerheden, freden, friheden og vores kulturarv er under forberedelse.

  Kun en tåbe frygter ikke demokratiernes forsvinden og nationalstaternes/ civilisationernes udslettelse.

  Læs mere herom i den korte avis på nettet.

 18. Af Bjorn Sorensen

  -

  Velfaerdssamfundet er en fiasco.
  At de borgerlige og de Konsevative har vaeret med til at lade det ske skyldes befolkningens tro paa at velfaerdssamfundet ville vaere i stand til at skabe et samfund som fremmede et mere egalitaert samfund.
  Men er det lykkedes, er meget meget tvivlsomt.
  Problemet er, at vi ikke er saa lige naar det kommer til stykket.
  Naar man saa samtidigt proever at skabe et samfund som er baseret paa at vi alle er lige uden at ane at virkeligeheden er meget langt fra den realitet.
  Ja, saa vil man unaegteligt loebe ind i problemer.
  Det droemmesamfund som vi forestillede os, her i Lidenlund er ikke saa unikt. Saa vi kan bare ikke tro at vi er saa meget bedre end de andre.
  For naar det kommer til stykket, hvad kan vi som de andre ikke kan.
  Har vi vitterligt noget som goer at vi kan forlange loenninger som langt overstiger hvad andre vil goere for at udfoere det samme arbejde.
  At de Konservative er hoppet paa den galaj, viser blot at de lige som de andre har ladet sig hoppe paa den galej som Kejserens Nye Klaeder beskriver.
  Men er det ikke den menneskelige natur, at man hopper paa hvad som helst, bare det tilfredsstiller behovet her og nu.
  Er det saa underligt at vi konstant loeber ind i evindelige problemer.
  Jeg troede saa sandeligt at de Konservative var i besiddelse af saa megen sund fornuft at de ville vaere et bolvaerk mod droemmerier og utopier.
  Ak ja, men de kan aabenbart ogsaa blive lige saa forledt som alle andre.
  Saa naar de konserservative er hoppet paa droemmevognen som alle de andre, hvad har de saa at komme med?

 19. Af Knud Madsen

  -

  Arrggh, PKK, som den kloge mand du plejer at være, er det da ikke noget at spørge om. 🙂

  De konservastive tænker kun i selvmord og som sådanne typer ofte gør, vil de trække deres nærmeste med.
  Da de satte fiskerpigen til at agere udenrigsminister ind imellem hun holdt ferier, viste de deres totale mangel på situationsfornemmelse. Det var så inderlig tåbeligt og var alene et populistisk og fortvivlet forsøg på at imødekomme og demonstrere for vanartede feministfjolser, som mener at man kan kombinere tunge arbejdsopgaver med at være supermoder, at det kunne hun sagtens. Det kunne hun selvfølgelig ikke, ligesom alle andre i samme situation ikke kan.
  Da Barfoden omfavnede den vilde radigale kone, forhindrede de Blå Stue i at fortsætte regeringen.
  Da de midt i de værste Europroblemer forlangte en folkeafstemning om vores evt. deltagelse i dette eurovanvid, viste de, at de slet ikke har nogen situationsfornemmelse eller forståelse for verdenssituationen.
  Da de under de tunge forhandlinger om efterlønnen, fremkom med betragtninger om, at de derved fremskaffede midler skulle bruges til skatteletelse for de rigeste, viste de topmålet af verdensfjernhed og taktisk dumhed.
  Jeg vil undlade at remse endnu flere eklatante dumheder op.
  De har slet ingen berettigelse og de er kun med til at ødelægge mulighederne for en blå regering.
  De er helt ude i hampen efter nogle baner kokain, eller hvad det er for stads man indsnuser.

 20. Af Benny L. Nielsen

  -

  Jeg har ikke meget at gøre i konservativt land, men bringer alligevel en erindring frem. Da Lene Espersen og Naser Khader frembragte forslaget om at kriminalisere de burkaklædte sprang den konservative kæde og dermed forbindelsen til fortidens store tanker og visioner. Populismens ansigt er grimt og klæder slet ikke De Konservative.

 21. Af Jens From

  -

  Ud med De Konservative og ind med nogle konservative!

 22. Af Ole Vettels

  -

  Lars Barfoed er hovedansvarlig for, at Thorning-Schmidt kom til magten. Med sit håndslag til fru Vestager om samarbejde, når hun efter valget pegede på veninden, Helle, sendte han magten direkte i favnen på fra Thorning-Schmidt. Han burde med piber og trommer marcheres ud som formand på grund af illoyalitet, når han ikke selv er voksen nok til at tage sit ansvar på sig og træde tilbage.

 23. Af Jens Hansen

  -

  ’Hvad mener De Konservative egentlig’?
  Tragisk; men jeg tror ikke, de selv ved, hvad de vil eller skal gøre; men sådan har de altid været, deres egen værste fjende.
  En god konservativ er lige så utænkelig som en ærlig indbrudstyv.

 24. Af M V Jensen

  -

  De såkaldte konservatives fuldstændig opportunistiske sindelag og manglende klasse blev helt blottet, da de – efter 10 år i regering – takkede støttepartiet ved at behandle det som havde de trådt i en frisk hundelort.
  Det var takken for massiv indflydelse, ministertitler- og pension og det var ikke kønt. Forhåbentlig støtter DF aldrig de (samme) “konservative” igen og stemmer på C’s persongalleri vil således være rent spild.

 25. Af Hans Lembøl

  -

  Det konservative Folkeparti er lige så overflødigt på højrefløjen som SF er det på venstrefløjen.
  Stemmespildspartier.

 26. Af Finn Jensen

  -

  De konservativemistede alt indflydelse og talent den dag Schlutter måtte give op Siden da har talentløse ledere sloges så de har nærmet sig en tragisk komedie. Talentløse politikere som f eks Brian Mikkelsen tegner måske firmaet.
  Enhedslistén , Venstre og de Radikale kunne lære de konservative noget om hvordan man kører et parti.
  Men når Barfod , Mikkelsen Espersen m. fl er både blinde og døve må partiet dø.

 27. Af søren sørensen

  -

  !Dermed kunne noget tyde på, at De Konservative endnu engang har sat sig mellem to stole.!……”

  …..Det bliver men jo nød til, når men har taget så meget fra bordet fra resten af de sultne! oh, undskyld jeg troede du sagde på to stole! Ja, men så har det vel noget at gøre med ikke at ramme rigtig i sine bedømmelser?!

 28. Af Mark Twain

  -

  Det er en joke.

  Jeg var til gå-hjem møde med de Konservative på Islands Brygge i sommers. Lars Barfoeds store plan for økonomien var at spare 30 mia. på de offentlige udgifter. Over en tiårig periode!!

  Ingen af de folk har hverken læst Scruton, Oakshott eller Burke, og ved ikke hvad konservatismen er. Alle partisoldaterne skal ud og så skal vi have dig, PKK og blot 10-15 af de mange, mange konservative bloggere og skribenter til at definere dét, de nuværende ledere i partiet ikke formår: en klar konservativ vision for morgendagens Danmark.

 29. Af Hans Andersen

  -

  De konservative er vel blot nogle radikale der har meldt sig ind et forkert parti:-)

 30. Af PREBEN JENSEN

  -

  Barfoden har hverken sko eller tøj på, men er blot en snakkemaskine hvor alt med forstand og moral og fædrelandskærlighed er totalt fraværende. Men deri ligner hr. Barfod jo så mange andre i det såkaldte folketing.

  Hverken Barfod, Helle, Annette eller Vestager osv. har fattet at EU er en totalitær, planøkonomisk, ufolkelig, udemokratisk, korrupt og bureaukratisk organisme, der som en kæmpebændelorm spiser nationalstaterne og deres værdier op indefra.

  Eller de har alligevel fattet det, men er ligeglade, fordi de selv spiser med?

  Det konservative parti er slet, slet ikke hvad det har været. I årtier har de ledende konservative politikere blæst det officielle partiprogram en lang march, og de af partiets vælgere der gik ind for dette program, har man svigtet på det groveste.

  Hvorfor har vi nu en blodrød regering? Svaret er at det har vi, fordi VKO var en ynkelig omgang, og ikke mindst K.

  Nu hærger arbejdsløsheden, masseindvandringen, kriminaliteten, afmagten, retsløsheden,
  nedskæringerne, skandalerne og skilsmisserne overalt i EU-zonen og euro-zonen. Aldrig har mængden af sociale og menneskelige tragedier været større.

  Hvis vores demokrati ikke genoprettes, hvis ny-kommunisterne, feministerne og pladderhumanisterne får lov til at fremture, vil det ende med græske, spanske og mexicanske tilstande også i Danmark.

 31. Af T. Sørensen

  -

  Ovennævnte problemformulering er præcis grunden til, at jeg har fundet andre græsgange. De Konservative kan afholde næste landsmøde i en telefonboks uden at føle trængsel.

Kommentarer er lukket.