Ideologisk selvbedrag fra S og SF

Af Peter Kurrild-Klitgaard 89

I disse tider, hvor regeringen snart kan fejre sit 1-års jubilæum, og hvor to af regeringspartierne ligger ualmindeligt skidt i meningsmålingerne, er man på venstrefløjen godt i gang med at stikke sig selv blår i øjnene.

Således er “fortællingen”, der i denne tid fortælles af de to kandidater til formandsposten hos Socialistisk Folkeparti og på de bageste rækker hos Socialdemokraterne, denne: Man er gået tilbage hos vælgerne, fordi man ikke har stået nok ved egen politik og egen ideologi.  Hvis bare man laver et ryk til venstre og vender “tilbage til rødderne”, vil man vinde vælgerne tilbage.  Et synspunkt, der naturligt nok vinder gehør på den yderste (og aller-yderste) venstrefløj.

Der er blot ét problem med den fortælling: Den handler ikke om det univers, resten af befolkningen befinder sig i.

Lad os se på to simple fakta: Den nuværende regering har aldrig efter sin dannelse haft et flertal bag sig.  Ikke engang da den blev dannet.  De daværende oppositionspartier tabte stemmer stort set hele 2011-valgkampen igennem, og var valget blevet afholdt et par uger senere, havde en ubrudt tendens holdt Lars Løkke Rasmussen i statsministeriet.  Allerede fra den første meningsmåling, der blev lavet efter folketingsvalget (Voxmeter, 28. september 2011), var flertallet væk.  Selv inden vinterens debat om “løftebrud” for alvor rullede, var regeringen konstant bagud i målingerne; gennemsnittet af de otte første målinger efter valget (fra ultimo september til medio oktober) gav “rød blok” 49 pct. og “blå blok” 50,3 pct.  Sidenhen er det gået værre, men vælgerne led tydeligvis allerede af “buyer’s remorse”, endnu inden regeringsgrundlaget var skrevet og ministrene udpeget.

Det andet faktum er lige så problematisk for S og SF: Vælgerne er ikke primært gået til venstre, til Enhedslisten.  Ved valget fik venstrefløjen ialt 89 mandater, hvoraf de 77 mandater gik til de nuværende regeringspartier.  Tager man august måneds gennemsnit, ligger venstrefløjen som helhed nu kun til 77 mandater, hvoraf 60 til regeringspartierne.  Regeringspartierne har altså kollektivt tabt 17 mandater, hvoraf 5 er rykket til venstre til marxist-leninisterne, mens 12 mandater er gået henover midten til de borgerligt-liberale.

Det er altså kun en lille del–størstedelen af SF’s tab–der kan afskrives med, at man ikke har været “røde” nok.  Vælgerne er altovervejende forsvundet til højre, primært til Venstre.  Tendensen har været særligt udpræget hos de yngre vælgere, hvor liberale holdninger er stærke, og som for øjeblikket strømmer til Venstre og Liberal Alliance, som siden valget har vundet så meget hos de unge vælgere, at de to partier alene nu næsten har flertal i denne aldergsruppe.

Hvis det er tilfældet, hvordan skulle S og SF så vinde vælgerne tilbage ved politisk at rykke til venstre?  Længere væk fra et flertal af vælgerne? Det er en retorik, der måske skaffer stemmer i et formandsvalg hos SF’erne, eller applaus på en kongres med regeringsskuffede Socialdemokrater.  Det har bare ikke noget med den politiske virkelighed anno 2012 at gøre.

89 kommentarer RSS

 1. Af 天龙八部开私服一条龙服务 天龙八部开私服一条龙服务

  -

  跑跑卡丁车服务端英雄远征服务端幻灵游侠服务端洪荒神话服务端
  风云雄霸天下私服开服天之炼狱一条龙大话西游私服开服精灵复兴私服开服
  永恒之塔开区一条龙传奇开区一条龙密传开区一条龙QQ西游开区一条龙天堂1开区一条龙
  天龙八部开私服一条龙服务 http://www.e7if.com/

 2. Af Indadvendt.dk » Blog Archive » Et kvalificeret ‘fuck af’

  -

  […] den liberale professor i statskundskab Peter Kurrild-Klitgaard til genmæle i sin kommentar ”Ideologisk selvbedrag fra S og SF” (Berlingske 25.09.2012). Her går Kurrild-Klitgaard i rette med S-SF’s udmelding om, at […]

 3. Af hr j christensen

  -

  Skjult af eftertidens klare lys er helle smuttet ned under 16,3 procent vælgertilslutning. Tæt på at blive danmarks tredjestørste parti.

  Af åbningsdebatten fremgik det at helle ikke har planer om at gøre noget ved danskernes dagligdags problemer. End ikke den islamiske besættelse af odense sygehus kan ryste helle.

  Man skal åbenbart forstå det sådant at når helle siger noget i tvetydige venninger så ved vi efterhånden hvad hun mener.

  Hun sagde det selv. Helle lovede at gøre noget ved det. Hun vil nu hjælpe de islamiske bøller som intet har forstået af civilisationens goder på sygehusene. Smart måde at omgå og bortforklare problemerne hun bliver stillet over for.

  Men kan man hjælpe bøllerne som angreb odense sygehus, sådant som statministeren gerne vil?

  Tja, nu er der gået over 30 til førre år med de samme ord – den socialdemokratiske gentagelse på gentagelse af de samme ord.

  I medens er bistandskontorerne omdannet til fort nogs for at beskytte sagsbehandlerne i mod den stigende islamisering. Det samme gælder landets rådhuse. Tilmed Christiansborg er omdannet ikke blot tol ford nogs, nej til en ren fæstning. Det har aldrig været meningen med administrationsbygningen Christiansborg.

  Til sidst vil jeg bare nævne at politiet ikke længere kan klare de enorme integrationsproblemer som de røde lejesvende har skabt.

  Helle siger de skal hjælpes. Men hvem skal hjælpe dem? Alle har givet for tabt, intet er lykkedes. Og det var netop det de røde lejesvende lovede den danske befolkning at tingene nok skulle blive klaret og at de snart vender hjem.

  Det er danmarks historiens største folkebedrag, begået af socialdemokraterne, SF, EL og det radikale venstre.

 4. Af Axel Eriksen

  -

  Ja, hvem er ikke ubegavede – eller opfører en farce – hvor ubegavetheden er i centrum.

  Det gør regeringen – den røde del – det gør København – med endnu en importeret overborgmester.

  At “Kjøvenhavn” skal graves ned under jorden og det på en gang – er måske ikke så ubegavet som en betalingsring omkring byen – men med endnu en importeret borgmester som bannerfører skal den oveni være “mangfoldighedens” by – ja, daglige knivdrab, skudepisoder er da med til at gøre den farverig. Behøver det absolut at være rødt, den skal farves i?

 5. Af hr j christensen

  -

  Ja hvor skal vendekåben ole sohn nu gå hen? Nu der ikke længere er noget SF parti. Og hvor skal EL og SF vælgerne gå hend? Nu hvor EL ikke er noget uden SF.

 6. Af hr j christensen

  -

  “nu da indvandrerne ikke kan postuleres at være problemet.”

  Orv skal du ha!

  Der mangler i hvert fald at blive gjort noget ved de mange daglige mord, bander, beskyttelsespenge, tyverier, voldtægter og ouforiserende stoffer som flyder over alt, i skolen på diskotekerne på arbejdspladserne. Og illegale indvandrere som bruger sandholmslejren som gratis hotel. Og Christiania som tillader åben handel med stoffer selv om det er deres ansvar, nu de har købt området. Hvilket burde være forhindret.

 7. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Jeg er meget enig med P K-K: Det venstrefløjsløb er kørt.
  Det spændende bliver om Sohn i kampen for at slå de senilt afsindige på venstrefløjen af venstrefløjen kommer til at åbne så mange forræderier op, at det ikke er til at standse.
  Man så et lignende fænomen i midten af 1960’erne i Vesttyskland, hvor man ville lægge låg på de gamle nazister, der havde ting og sager fra 2. verdenskrig som ikke skulle frem.

  Denne regering har jo været et håb for de gamle stalinister – at de kunne komme frem fra under den sten, hvor de har overvintret: Skubbe børnehaven til side og sætte sig på magten.
  De har så ikke taget højde for Sohn, der ved alt om alle – og som demonterede DKP (hvis han ikke havde spillet en aktiv rolle i det, så var han ikke minister i dag).
  Spørgsmålet er om der ikke vil komme så mange overløbere til Socialdemokratiet – med delikate informationer om de forhenværende venner.
  Pernille Rosenkranz-Theil er formentlig den i Socialdemokratiet, der skal holde rede på hønsene i Enhedslisten.
  Hun har nok noget samme rolle som Frode Jacobsen havde efter krigen, hvor man skulle have styr på den særdeles brogede flok i modstandsbevægelsen.
  Om man kan holde den kontrol fremadrettet, det vil tiden vise, for det er i sandhed andre tider.

  Nej det mere interessante er den anden side, hvor de Konservative nok må indstille sig på at glide ud – simpelt hen fordi de naglede deres flag til Danske Bank og dermed generel talentløshed.

  Spørgsmålet er hvor liberal Venstre egentlig er? Mit bud er: Ikke ret meget, for nu skal de også favne de konservative.
  Liberal Alliance er den sædvanlige borgerlige skraldespand som opstår med jævne mellemrum. Den har heddet mange ting: De Uafhængige, Liberalt Centrum for nu at nævne i par fra oldtiden. De blomstrer op – eller rettere går direkte fra knop til kvas.

  Der skal renses ud i Venstre, som Løkke bruger tiden i opposition til – hvis man kan kalde det opposition – Trolex og lignende småpsykopatiske individer skal ud – som Riskær i sin tid blev lempet ud ved Uffe’s foranstaltning.

  Men ellers skal man have flikket noget sammen i Venstre der kan rumme både de bredere erhvervsinteresser – der er helt klart tegn i Socialdemokratiet på, at de kunne finde på at stikke af med arbejdsgiversiden!
  Dernæst skal de offentlig ansatte på områder, hvor skrigeriet om privatisering er absurd – forsvaret f.eks., have et sted at hvile hovedet.

  Dansk Folkeparti står over for et langt dødsleje. Det er bitre – og ubegavede – socialdemokrater, der aldrig kommer tilbage – og som ikke har noget sted at gå hen nu da indvandrerne ikke kan postuleres at være problemet.

  Hos de borgelige er der en udpræget mangel på partier.

 8. Af hr j christensen

  -

  En gang var man ærlig nok til at kalde folk for slaver. De fik i stedet kost og logi for arbejdet.

  I dag for slaverne løn. Derfor kalder vi dem (løn)slaver.

  Det ser desværre ud til at den nye regering ikke magter at gøre danskerne rigere og give dem bedre arbejde og akseptable arbejdsforhold.

  Hele den socialdemokratiske projekt viser sig dagligt at det ikke magter opgaven. Men det stod vel heller ikke i Carl Marxs smædeskrifter over den vestlige verden.

  Men hoved problemet er vel at den røde venstre fløj ikke magter den sociale opgave at give Danskerne mere i løn så de kan leve et anstændigt liv. Når man lige ser bort fra toppen i bankverdenen, hvis de altså ikke stjæler selv. Og Helle thorning-schmidth som vist er milonær eller i hvertfald har en million i indtægt. Er S så et arbejderparti?

  Og højrefløjen tro at det klarer venstrefløjen. – Det gør de så ikke.

  Ingen har rigtig løsningen på at arbejdspladserne strymmer ud af landet. Det har de altid gjort under socialdemokratisk ledelse, og det forsætter under den nye socialdemokratiske ledelse som i virkeligheden er styret af det radikale venstre.

  Fik jeg det hele med?

 9. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Når man ser hvor infantile Borgens partier er blevet, kan man jo godt forstå at nogle partier gerne vil have valgretsalderen sænket til 16 år, og senere vel til 14, 12, 10 eller 8 år.

  Bortset fra det, så er der nu 25-30 millioner arbejdsløse i Europa, og store og voldsomme uroligheder i Grækenland og Spanien. Og der er over 500.000 ledige i Danmark. Hertil kommer et utal af andre arter af sociale problemer.

  S og SF har i årtier påstået at de var til for de svage og de vanskeligt stillede. Men partierne har nu begge medvirket til at sende 40 MILLIARDER kroner ned til Bruxelles, som støtte til det vaklende euro-projekt. Samtidig skæres der skruppelløst ned på danskernes velfærd. (er der tale om mandatsvig?)

  Og i alt er der bevilget omkring eller over TUSIND MILLIARDER EURO, eller 7500 MILLIARDER KRONER, til at holde liv i euroen, Angela Merkels hjertebarn.

  Hvem skal betale de astronomiske beløb? Det skal selvfølgelig EUs skatteborgere. De skal betale på to måder: via flere og højere skatter, og via enorme forringelser af den sociale velfærd mv.

  Oveni øges indvandringen, ligesom mængden af løndumping og kriminalitet får lov til at vokse, uden at Borgen gør noget ved det.

  Et dødssygt projekt får lov til at ødelægge europæernes og danskernes økonomi, tryghed og kultur.

  Eller er jeg forkert underrettet?

  Er det ikke på tide at Helle T-S, Vestager og Jelved osv. samt V og K indsér at Danmark bør overgå til samme ordning som Norge har med EU. En ordning som hvert år sparer nordmændene for flere milliarder norske kroner.

 10. Af Bjorn Sorensen

  -

  @ niels hansen

  “Lavtlønsområderne er billigere, når det drejer sig om simpel masseproduktion, hvorimod vi kan specialisere os i nicheproduktion.”

  Industrien udtalte forleden at de kun kan skabe nye jobs i hoejteknologisk produktion. Og de sagde samtidigt at kun veluddannede kunne beskaeftiges.

  Jeg har tidligere referet til at kun boglige har en fremtid paa det danske arbejdsmarked hvilket kun er halvdelen af befolkningen.

  Saa reelt er det kun halvdelen af befolkningen som kan kvalificere sig til den nicheproduktion du omtaler.

  Hvad skal saa den resterende halvdel lave. Det er det store spoergsmaal naar 40 mio er arbejdsloese i EU fordi vi i vores arrogance har nedlagt store dele af vores industri.

  Problemet er at vi kan ikke konkurrere med de mange lavtlønsområder fordi vi troede at vi var dygtigere end dem, men saadan er virkeligheden ikke.
  Halvdelen af befolkningen er ikke saerligt boglige.
  Kravet til arbejdskraften i dag er at den selv skal kunne tilegne sig ny viden og dermed foelge med i udviklingen.
  At det kun er de boglige der formaar det er indlysende.

 11. Af Axel Eriksen

  -

  @ søren sørensen 27.09. kl. 19.17!

  Ja, undskyld min afsporing af debatten. Jeg overgiver mig fuldkommen til et så kæmpestort geni, der er i stand til at holde debatten på rette spor -med overbevisende argumenter og en solid “kultural” bagage i lasten!

 12. Af søren sørensen

  -

  axel eriksen@
  Som sædvane er du et mentalt skvat i afsporing af debatten,også kaldt den høj kulturale borgerlig elite!

 13. Af Axel Eriksen

  -

  @ Jørgen Villy Madsen 27.09. kl 15.31!

  Ja, det må ikke alene være frustrerende, men forb….. frustrerende, når alt det, man satte sin lid til for et år siden, viste sig at være den rene virkelighedsflugt og drømmeri!

  Drøm du bare trygt videre – virkeligheden vil nok også ramme dig en dag!

 14. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Flugten fra S og SF er en protest mod højredrejning, og proteststemmerne lægges der, hvor signalværdien er tydeligst – dvs. hos Venstre – det gør mest ondt i begge venstrefløjspartier.

  Der er tale om proteststemmer og erfaringen viser, at ved valgene, vender stemmerne hjem. Alt andet ville også være sygt. Ideen med protesten er at presse partierne tilbage, hvor de var før den groveste højredrejning i nyere tid – samarbejdet med de radikale.

  Enhedslisten får ifølge meningsmålingerne kun gavn en mindre del af protesten. Det skyldes, at hverken S- eller SF-vælgere går ind for alle EL’s doktriner.

  Mit indlæg er et forsøg på at få debatten tilbage på sporet, det postulerede “Ideologiske selvbedrag fra S og SF”, og hindre højrefløjens forsøg på yderligere forplumring.

  Undskyld

 15. Af niels hansen

  -

  Der kom et ‘end du’ for meget – sorry!

 16. Af niels hansen

  -

  @Bjorn Sorensen

  “Problemet er at vi skal konkurrere med lande som har 1o% beskatning og vi betaler over 50%.”

  Her er vi så ikke enige.

  Jeg mener ikke, at vi skal forsøge at konkurrere med de mange lavtlønsområder i verden.

  Så kan vi ligeså godt kravle tilbage i jordhulerne igen.

  Vi må forsøge at konkurrere med nærområderne (Sverige, Tyskland og andre europæiske lande).

  Det kræver, som du selv er inde på, en hulens masse hjerneaktivitet og nytænkning – og her mener jeg faktisk, optimistisk som jeg er, at vi har en lang tradition.

  Lavtlønsområderne er billigere, når det drejer sig om simpel masseproduktion, hvorimod vi kan specialisere os i nicheproduktioner, som overhovedet ikke interesserer disse land. end du.

  Og de har heller ikke den nødvendige omstillingsparathed.

  Så jeg ser nok en smule mere optimistisk end du.

 17. Af Bjorn Sorensen

  -

  @ niels hansen
  ..fjerne så meget skat som muligt fra arbejde – og flytte det andre steder hen..
  Ja men hvor hen.
  Problemet er at vi skal konkurrere med lande som har 1o% beskatning og vi betaler over 50%.
  Det er derfor jeg mener at minimalstaten er alt vi kan faa raad til i fremtiden.
  Jeg tror ikke at vi kan bevare vores store offentlige sektor og generoese overfoerselsindkomster. Vi har simpelt hen ikke indkomsterne.
  Vi har ikke en reserve af veluddannede folk, vi har derimod masser af ledige knoldesparkere og dem ved vi ikke hvordan vi skal beskaeftige.
  Vi har en hvis intelligensreserve i den offentlige sektor. Hvor mange der kan bruges i den private sektor er tvivlsomt,for hvor mange kan omskoles.
  Vi skal formodentligt vente paa at naeste generation goer sig klar til at arbejde i den private sektor.
  Saa loesningen paa vores problemer er ikke saadan ligetil.

 18. Af Søren Revser

  -

  I forhold til S og SF(og såmænd også resten af folketinget) er det eneste interessante faktisk hvor meget disse røvere har raget til dem selv via boligbobler, inflation og devaluering.

  Det vi nu med sikkerhed ved er nemlig, at der i høj grad er tale om gevinster på andres bekostning. Og dermed er intet mindre end gement tyveri.

  Aldeles uacceptabelt naturligvis – Hvilket enhver selvfølgelig også ganske udemærket ved; men de begunstigede ønsker sjovt nok ikke at tale om det.

  Yderligere debat om hvad der bør gøres, er derfor ligegyldig og spild af tid.

  Folketinget skal simpelthen ryddes, før kommer vi ikke videre – Den er ikke længere.

 19. Af niels hansen

  -

  @Bjorn Sorensen

  Igen helt enig.

  Jeg tror også, at det er gået op for regeringen, at vi ikke kan beskatte os ud af krisen.

  Personligt mener jeg, at vi af hensyn til erhvervslivet må fjerne så meget skat som muligt fra arbejde – og flytte det andre steder hen.

  Det mener jeg, fordi der ikke er politiske partier, der tør skære ned på velfærden (heller ikke LA) – og forddi flertallet herhjemme er ‘tryghedsnarkomaner’ – på tværs af politiske skel.

  Selv om jeg selv sidder gældfri i hus og sommerhus, så mener jeg ikke, at ejendomsskat skal være en ‘hellig ko’ (som efterlønnen tidligere).

  Men der vil der helt sikkert være mange, der er uenig med mig i. 🙂

 20. Af Bjorn Sorensen

  -

  @ niels hansen
  “Det gælder om at få de ufaglærte opkvalificeret hurtigst muligt, så de kan bidrage til ‘husholdningsbudgettet’”

  Det har du saa ganske ret i, men problemet er hvordan goer man det og er det overhovedet muligt.
  For 20 aar siden var 25% ufaglaerte, gaet engang det er der stadigvaek til trods for at man har investeret enorme summer i kurser specielt for dem, men ligemeget hjaelper det.

  Eksperimentet med maksimalstaten har haft den ubehagelige bivirkning, at antallet af mennesker, der lever på overførselsindkomst, er eksploderet. Og nu er grænsen nået. Staten kan ikke blive større, vi har ikke råd til flere overførselsmodtagere, og skatten skal ned, hvis vi ikke skal tabe yderligere terræn til omverdenen.

  Vi skal have gjort op med den illusion, at vi kan beskatte os rige. Velstand kommer fra arbejde, og arbejde forudsætter, at der er et stærkt erhvervsliv nu – og ildsjæle, der er villige til at skabe morgendagens vindere. Ellers må vi med skam overlade et fattigere Danmark til vores børn og børnebørn, end vi selv overtog.

 21. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  En her mener at Schlüter, Nyrup og Fogh/Løkke fik os danskere godt igennem firserne, halvfemserne og tiden 2001 til 2011.

  Ja, man fik nogle danskere og en del virksomheder godt igennem. Men i disse år lagde man også grunden til Danmarks undergang, økonomiens og velfærdsstatens kollaps, og civilisationens snigende omdannelse til diktatur, tyranni og barbari.

  Faktisk har Borgens flertal svigtet størstedelen af danskerne i de tre årtier. Borgen stod for masseindvandring, stigende skattetryk, erhvervsfjendsk politik, tusinder af konkurser og tvangsauktioner, stigende arbejdsløshed, familiefjendsk lovgivning, mere formynderi, udhuling af demokratiet, forringelser af undervisningen og sundheds-systemet, mere og mere feminisme og kommunisme, kraftigt voksende kriminalitet, masser af lovsjusk og dårlige reformer, ødslerier og fjollerier for hundredvis af milliarder til udanske formål, osv., osv.

  Når man glemmer og ser bort fra de hundredtusindvis af tragedier og menneskelige ulykker der blev efterladt i kølvandet på kynisk, fladpandet, halvkommunistisk, radikal, asocial, familiefjendsk og forræderisk politik, kan man jo sagtens påstå at Borgens partier fik os godt igennem de tre årtier.

  Vi ser nu hvordan undertrykkelse, uretfærdighed, elendighed, familieopløsning, kriminalitet, sygdom, hjemløshed og selvmord breder sig i Grækenland, Spanien, Italien, Portugal og andre euro-lande.

  I Danmark har vi allerede fået en forsmag på sådanne tilstande, men det kan snart blive endnu værre og meget værre, for det politiske-demokratiske og det mentale-moralske niveau i regeringen/ styringen af vores land er styrtdykket gennem flere år.

  Vi regeres af politiske dagdrømmere, af rødblå, blårøde, utopiske og totalitære fantaster. Og befolkningens flertal forstår ikke hvad der foregår.

  Titanic-Danmark er et flot skib, men der er store huller i skroget, og folkene på broen er kludremikler, klamhuggere og hundehoveder og det der er værre.

  Kan undergangen og storkatastrofen forhindres?

 22. Af niels hansen

  -

  @Bjorn Sorensen

  Helt enig i dit indlæg.

  Arbejdsløsheden er det helt store problem.

  Det gælder om at få de ufaglærte opkvalificeret hurtigst muligt, så de kan bidrage til ‘husholdningsbudgettet’.

  Det er en kæmpeudfordring, for de´kan ikke alle blive overført til diverse servicejobs, hvor de kan aflaste de mange, der stadig knokler en vis legemesdel ud af bukserne.

 23. Af Bjorn Sorensen

  -

  @ niels hansen

  Du har da ret i at vi ikke er saa haardt ramt som visse andre lande.
  Men den industri vi har tilbage kan ikke laengere forsoege os.
  Den ufaglaerte og langtidsledige arbejdskraft kan vi ikke laengere beskaeftige med de loenkrav der stilles. Problemet generelt er at den ikke boglige halvdel af befolkningen vil blive uhyre svaer at beskaeftige fremover saalaenge loenkravene mangefold overstiger de globale loenninger.
  Selv vores loensomme virksomheder vil blive udsat for haard konkurrence efterhaanden som lavprislandene bliver dygtigere.
  Vores enorme arbejdsloeshed goer at landet langsom forbloeder fordi resourcerne bliver brugt paa passivitet og infrastrukturen forfalder.

 24. Af Erling Drews

  -

  @ Niels Hansen…Selvfølgelig kan man sige, at det er et temperament spørgsmål om man vil kalde landets “frelser” for at være Blå eller Rød…

  Men der er dog alligevel en væsentlig forskel på det politiske område, især på hvordan man vores velfærdssystem skal være…Det ses allerede tydeligt med det der er vedtaget på dette område i Regeringens første år…

  Det er helt korrekt, at den økonomiske krise ikke har ramt Danmark i samme grad som det øvrige Europa… Men vi er dog ramt, og den økonomiske nedtur fortsætter også årene fremover, selv om der i dag er kommer glædelige tal vedrørende et fald i ledigheden på omkring 2.400 personer…

  Det er ikke fordi jeg har den “Sorte Hat på” men de økonomiske tal viser, at væksten slet ikke er i gang som vi alle gere så, desværre…

  Regeringen og Folketinget opfordre befolkningen til at bruge flere penge, så der kommer gang i den private vækst….Det kan Regeringen og Folketingsmedlemmerne sagtens sige, men efter min mening, er politikerne selv skyld i, at alt faktisk er gået i stå, da politikerne ved tager og ændre love og regler hele tiden, så befolkningen ikke kan planlægge…

  Det er pudsigt, at efter man har forringet efterlønsordningen og har hævet folkepensionsalderen samt forringet dagpengeperioden fra fire til to år, er væksten faldet på det private område…Det er da noget man burde være opmærksom på, og ikke bare sige til borgerne som Beskæftigelsesministeren her til morgen udtalte: At borgerne skal bruge flere penge i stedet for at indsætte pengene i Banker og Sparekasser – og i den henseende, hvad vedkommer det politikerne hvad borgerne bruger deres penge til…

  Og ikke for at påføre mig “Den Sorte Hat” men politikerne har jo sørget for, at vedtage regler som ikke vedkommer dem, så som, at de kan gå på folkepension fem år før alle andre borgere i samfundet, samt modtager et beløb på 1.200.000 kr uden at røre så meget som en finger, hvis de ikke genvælges til folketinget ved et valg…Ja de kan såmænd også indflytte i deres sommerhus som såkaldt “Helårsbeboer” fem år før alle andre borgere i samfundet…..Så er det jo let at stå og sige, at alle vi andre bare skal det og det….Sådan hænger verden ikke sammen…

  Og så tager jeg den “Hvide Hat” på igen, og ønsker hermed en God Dag,
  Erling Drews…

 25. Af niels hansen

  -

  @Bjorn Sorensen

  “Skal jeg virkeligt klappe i mine smaa haender.”

  Nej, jeg er enig med dig i, at der ikke er nogen grund til at klappe.

  Det er den økonomiske situation alt for alvorlig til. Vi kan prise os lykkelige for, at den ikke har ramt Danmark lige så slemt, som de fleste andre lande.

  Jeg synes, at regeringen tager denne situation seriøst – og det samme gælder oppositionen.

  Der er ikke meget plads til at spille ideologier ud imod hinanden, for det er EU og det financielle marked, der dikterer politikken lige nu. Derfor ser du heller ikke den helt store forskel på rød og blå stue.

  Så kan vi i mellemtiden bruge tiden på at diskutere om vi foretrækker Lars Løkke eller Helle Thorning, Inger Støjberg eller Mette Frederiksen, Bjarne Corydon eller Hjort Frederiksen o.s.v.

  Det er det samme vigende marked, begrænsede råderum og arbejdsløshed de har at forholde sig til.

  Det bliver en næsten religiøs diskussion om, hvem vi TROR, der er landets frelser.

  Schlütter fik os (bortset fra den meget høje arbejdsløshed) godt gennem 80’erne.

  Nyryp fik os godt gennem 90’erne.

  Fogh/Løkke fik os gennem 00’erne med skindet på næsen.

  En konservativ, en socialdemokratisk og to venstre statsminister.

  Det var en decideret velfærdspolitik, der blev fulgt af dem alle.

  Og om man vil kalde den rød eller blå må være et temperamentspørgsmål.

 26. Af Erling Drews

  -

  @ Erik Larsen…Du har selvfølgelig din demokratiske ret til at kalde mig hjernedød…Det er helt fair med mig…

  Men du kan da ikke benægte fakta, når du sige du kender Byen…derfor undre det mig du benægte at Byen er gået konkurs og der sker så mange mord på grund af fattigdommen…Den eneste forretning i Byen Stockton der ansætter personale er hos bedemanden Cooley Funeral Service i downtown…Politistyrken er blevet forringet fra 441 til 321 i dag….Jeg gentager gerne, Erik Larsen, Byen Stockton er gået fallit, så undskyld mig: Du kan altså ikke kende meget til denne by…

  God Aften,
  Erling Drews

 27. Af Bjorn Sorensen

  -

  @ niels hansen

  Skal jeg virkeligt klappe i mine smaa haender.

  Beklager men jeg har ikke megen tiltro til en regering bestaaende af groenskollinger.
  Og isaer en regering som er kustoder for ideer som til fulde har vist deres uduelighed.

  Saa hvad er forligene vaerd andet end snik snak.

  Naar du en dag ser lyset kan vi maaske sammen fornemme virkeligheden.

 28. Af niels hansen

  -

  @Axel Eriksen

  “Skal der ikke være en urafstemning om formandsposten? Så er de ikke de “folkevalgte”, der bestemmer men fodfolket – og hvad siger de???”

  Fodfolket skal tage stilling til formandsposten, og begge kandidater går ind for at fortsætte regeringssamarbejdet.

  Så uanset hvem fodfolket vælger, vil det ikke ændre på noget.

  Medlemmerne er jo ikke blevet bedt om at tage stilling til hverken regeringsgrundlaget eller dansk medlemskab af EU.

  De skal bare vælge ny formand – og det skal vi andre vel ikke blande os i?

 29. Af niels hansen

  -

  @Bjorn Sorensen

  “Nils Hansen og ligesindede, i skylder os almindeligt doedelige en forklaring paa hvordan regeringen vil loese vores oekonomiske krise med barberoekonomi naar det er almindeligt kendt at vi ikke kan leve af at barbere hinanden.”

  Det skulle du måske spørge Venstre om. De er efter pres fra erhvevslivet endelig kommet i arbejdstøjet, først med skatteforliget sammen med regeringen – og nu med finanslovsforhandlingerne.

  Regeringen var åbenbart seriøs, da den sagde, at den – til forskel fra den tidligere regering – ønsker brede forlig over midten.

 30. Af Bjorn Sorensen

  -

  @ Nils Hansen og ligesindede, i skylder os almindeligt doedelige en forklaring paa hvordan regeringen vil loese vores oekonomiske krise med barberoekonomi naar det er almindeligt kendt at vi ikke kan leve af at barbere hinanden.

 31. Af Erik Larsen

  -

  “Erling Drews” – hvad foregår der i hovedet på dig?
  “I Stockton, california myrder man løs dagligt p.g.a. fattigdom”???????????? Kan vi ikke snart slippe for dine hjernedøde indlæg? Jeg kender altså denne by og USA og du er helt ude i hampen, mister!

 32. Af Axel Eriksen

  -

  @ B Nielsen 26.09. kl 17.46!

  Nu endelig ikke hælde mere salt i såret. Det er jo fornærmeligt, at V og DF kan forberede et formandsskifte i god tid og få det til at løbe glat.

  Søvndal har angiveligt vidst, at han ville trække sig som formand allerede for et år siden – men det skulle åbenbart være en bombe, der kom bag på alt og alle. Bomben er detoneret under SF og regeringen!

 33. Af B Nielsen

  -

  Både Lars Løkke og Kristian Thulesen Dahl er valgt som formænd af deres partiers respektive landsråd.

  Hvis man vil se tilbage på reportagerne fra de landsråd, hvor de blev valgt, er der vist ingen, der kan være i tvivl om, at valgene skete med medlemmernes fulde tilslutning.

  I SF er situationen en anden, for der ønsker den afgøende formand valgt en person, Astrid Krag, men hvor et betydeligt antal hellere ser en, der er stort set ukendt, mens partiets tunge m/k ere har skyndt sig at takke nej. Det siger da lidt om partiets rådvildhed.

  At denne situation skulle være særlig ønskværdig for SF eller den samlede regering, er der ingen, der tror på.

 34. Af S. Aaby

  -

  SF er da ikke topstyret med få til at bestemme.Men i
  DF og V. er det jo få der bestemmer hvem der skal være formand for der har fodfolket bare at æde hvad de dikterer.

 35. Af Axel Eriksen

  -

  @ niels hansen 26.09. kl 14.14!

  Skal der ikke være en urafstemning om formandsposten? Så er de ikke de “folkevalgte”, der bestemmer men fodfolket – og hvad siger de???

 36. Af niels hansen

  -

  @ Axel Eriksen,

  “Den mest amatøragtige, uduelige, inkompetente og selvprofilerende regering i mere end et halvt århundrede – og nu i fuldkommen opløsning internt!”

  Du kan da ikke være ked af, at regeringen endelig er kommet igang med det, den tidligere regering lovede.

  Med hensyn til SF, regerings Benjamin, så kan du heller ikke kalde deres interne diskussion for en fuldkommen opløsning af regeringen.

  Mig bekendt er der ingen folkevalgte SF’ere der vil droppe regeringsamarbejdet.

  Men som du skriver – både tanker og meninger er toldfri – og ingen skal forhindre dig i at drømme en ny regering. 🙂

 37. Af Axel Eriksen

  -

  @ niels hansen!

  Både tanker og meninger er toldfri – og hvis samarbejdet mellem S og SF ikke alene knager i fugerne; men også slår dybe revner – håber jeg da ikke Venstre vil gøre alt for meget for at redde dem!

  Den mest amatøragtige, uduelige, inkompetente og selvprofilerende regering i mere end et halvt århundrede – og nu i fuldkommen opløsning internt!

 38. Af niels hansen

  -

  @Steffen Michael Kristensen

  “Lad mig lige korrigere et par ting. Konservative er ved at komme sig”.

  Har du læst Krause-Kjærs blog?

 39. Af niels hansen

  -

  @Axel Eriksen

  Jeg mener ikke at regeringen er kørt fast.

  Tværtimod ser samarbejdet ‘over midten’ ud til at begynde fungere, efter Venstres beslutning om at trække i arbejdstøjet. 🙂

  Venstre brugte regeringens første år på at forsøge stikke en kæp i hjulet og fremprovokere et hurtigt valg.

  Nu da de har erkendt, at der nok er tre år til næste valg, har tonen ændret sig.

Kommentarer er lukket.