Obamas “Titanic” på vej mod isbjerget?

Af Peter Kurrild-Klitgaard 42

Det er lige oppe over med en af de vigtigste beslutninger i et halvt århundredes amerikansk politik.  Faktisk er afgørelsen nok allerede truffet.

Det bliver således formodentlig i denne uge, at USA’s forbundshøjesteret vil offentliggøre sin længe ventede dom i sagen om præsident Barack Obamas sundhedsreform.  Retssagen omhandler i bund og grund den ene af de to vigtigste politiske beslutninger, som Obama har fået gennemført–og reelt hans vigtigste enkelt-politik: Indførelsen af et delvist nationaliseret sundhedssystem.  Et stort antal delstater (26), utallige borgere og erhvervsorganisationer har anlagt en stribe sager mod forbundsstaten og krævet, at den centrale del af den såkaldte “Patient Protection and Affordable Care Act”, bedre kendt som “Obama Care”, skal findes grundlovsstridigt.SCOTUS

Argumentet er, kort fortalt, at USA’s forbundsforfatning (1787/1791) opregner de opgaver og beslutningstyper, der henhører til forbundsstaten, og at et offentligt dirigeret sundhedssystem ikke hører til disse.  Eller rettere: At forbundsstaten ikke har en forfatningsbestemt myndighed til at kræve, at borgerne skal tegne de obligatoriske sundhedsforsikringer, der skal skaffe penge nok i sundhedssystemet til at finansiere, at personer, der ikke selv har råd til forsikringer, bliver dækket.

Det er heller ikke noget, amerikanerne ai almindelighed synes om.  Reformen var aldrig populær blandt vælgerne, og med tiden er støtten til den ikke steget.  En dugfrisk meningsmåling viser, at hele 68 pct. af amerikanerne ønsker hele eller dele af reformen afskaffet.  Selv blandt Demokrater er der et relativt flertal for dét (48 pct. mod 40 pct.).  Amerikanerne har, kort sagt, svært ved at forstå, hvorfor de skal have en reform af et bureaukratisk og administrativt dyrt system, som ser ud til at gøre dette endnu mere bureaukratisk og dyrt, og som samtidigt lægger kraftige begrænsninger på deres egne valg af sundhedsløsninger.  Læg dertil, at den (over et årti) 1.000 mia. dollar dyre reform kun blev vedtaget via en kontroversiel og højest tvivlsom brug af Repræsentanternes Hus’ forretningsorden, der reelt betød, at der aldrig blev debat eller afstemning om selve det, der blev gennemført.  Det skete, fordi Demokraterne vidste, at debat og afstemning ville betyde ændringsforslag i Huset, men at partiet i mellemtiden havde tabt den afgørende stemme i senatet, og derfor ikke ville kunne få revisioner igennem dér.

Der er andre klagepunkter, men dette er den vigtigste, og hvis USA’s højesteret er enig med sagsøgerne i, at forbundsstaten ikke kan pålægge borgerne at købe en bestemt ydelser fra private udbydere, vil det reelt trække tæppet væk under finansieringen af sundhedsreformen.  Så vil hele debatten skulle tilbage i kongressen–og dér ser meget anderledes ud nu end i 2009/2010.

Siden da er Obama ikke kommet sig popularitetsmæssigt men har stort set konstant haft flere imod sig end for sig, især blandt de uafhængige midtervælgere fra middelklassen, som massivt afskyer reformen–så meget at Obamas genvalgsmuligheder nu synes at være i alvorlig fare.  Sundhedsreformen opfattes generelt som den væsentligste enkelt-årsag til fremvæksten af den såkaldte “Tea Party”-bevægelse og Demokraternes massive nederlag ved midtvejsvalget i 2010.

Men er sagen allerede for længst afgjort?  Det kunne noget tyde på.  I forbindelse med, at USA’s højesteret i marts måned hørte sagen, bemærkede mange iaggtagere, at der kom særligt hårde og kritiske spørgsmål til Obama-regeringens advokat fra højesteretsdommer Antony Kennedy–også kaldet “den femte mand”, fordi det typisk er ham, der sidder med den afgørende stemme i den ni mand store højesteret.

Men nok så vigtigt er det måske at se på, hvad “markedet” tror: Hos Intrade.com kan man handle i udfaldet af forskellige begivenheder.  Reelt er det en slags avanceret væddemål–hvor det altså koster at tage fejl.  Det benytter mange med særlig viden om forholdene sig til at tjene en klat penge, og historisk set har Intrade.com været ganske effektivt til at “forudse” valg.  Og her er priserne kun gået én vej–den stort set stik modsatte vej af Obamas popularitet.  Før højesteret hørte sagen om sundhedsreform, var “prisen” på, at denne ville blive fundet grundlovsstridig på 0,4 dollar.  Efter høringerne steg prisen dramatisk til 0,6 dollar og per dags dato ligger den nu i sin hidtil højeste pris, 0,75 dollar.  Til sammenligning er prisen på, at Obama vil blive genvalgt 0,53 dollar, hvilket kun er marginalt bedre end at slå plat eller krone.

Når man samtidigt ved, at praksis i Højesteretten er, at dommerne umiddelbart efter at have hørt parterne i en sag foretager en votering, hvorefter de i hemmelighed begynder selve arbejdet med at skrive dommen og evt. mindretalsudtalelser, så har beslutningen reelt været truffet i to en halv måned.  Og så melder spørgsmålet sig: Mon ikke, at der nogen, der ved noget, som offentligheden ikke ved, og at det er derfor, at prisen er blevet ved med at stige?

Tror man det, kan Obama være på vej til sin politiske karrieres isbjerg: At han får sin hidtil eneste, virkeligt vigtige reform smidt på lossepladsen–samtidigt med at han kæmper for sit genvalg.

42 kommentarer RSS

 1. Af AH Andersen

  -

  Igen tog PKK fejl.
  Man læser artiklen og fornemmer tydeligt, at den udtrykker en næsten voodoo-agtig holdning til virkeligheden: “Jeg, en estimeret universitetsmand med forstand på USA, forudsiger, at Obamacare ikke vedtages, og så sker det forhåbentlig.”
  PKK skriver ikke noget, som man ikke dagligt kan læse fra Tea Party-folkene, og man frygter næsten, at han vil tage sit gode tøj og vende tilbage til skolebænken, når Obama bliver genvalgt.

 2. Af Morten Hansen

  -

  T. Sørensen må enten tjene ualmindeligt godt eller regne jævnt dårligt. For det første gik godt nok hovedparten, men ikke hele amtsskatten til “sygesikring.

  For det andet: “300.000 kr for et år i amtskat, til sygesikring!!!” lyder godt nok imponerende. Hvis vi tager amtskatteprocenten i snit i 2001 var den 11,8. Dvs. at T. Sørensen således må have tjent i omegnen 2,5 mio. kr.

  Eller også er hans beregninger måske baseret på kommunal+amtsskat hvilket ville give en indtægt i omegnen af 937.000 i 2001 (gn.snitlig kommunal-&amtsskat: 32%), men så holder hans påstand om “300.000 kr for et år i amtskat, til sygesikring!!!” bare ikke…

  Pt. er “sundhedsskatten” (erstattede amtsskatten pga. kommunalreformen) på 8%.

  Det bør også nævnes, at USAs sundhedssystem suverænt er verdens dyreste og pr. indbygger koster i ca. 50-100% mere end de vesteuropæiske(når sundhedsudgifter udregnes som andel af BNI). Ser man på den amerikanske folkesundhed som helhed, er det dog svært at påpege resultater, der står mål med omkostningerne.

  Men i sidste ende er debatten om USAs sundhedssystem (blevet?) et spørgsmål om ideologi og identitet, så ethvert forsøg på at introducere den slags fakta er nyttesløst.

 3. Af Lars Mortensen

  -

  Har fået en dyb respekt og beundring for formand Lars Barfod han forstår den alvorlige situation nationen befinder sig i må hans lederskab resultere i stor fremgang for de konservertives og Danmarks skyld. Tak

 4. Af Jens Praestgaard

  -

  @PKK: Tak for linket til Randy Barnett. Det pudsige er jo, at hvis lovgiverne bare havde kaldt det en “skat” i stedet for et “mandate” (vi beskatter borgeren og koeber ham en sundhedsforsikring for pengene) saa havde der ikke vaeret tvivl om lovligheden.

  Jeg er klar over, at Bush v. Gore ikke var 5-4; hvad jeg mente var, at hvis SCOTUS underkender Affordable Health Care Act, saa vil vi se de samme skoere konspirationsteorier om statskup etc, som vi saa i 2000.

 5. Af Peter Kurrild-Klitgaard

  -

  PS. M.h.t. “the individual mandate” versus “the commerce clause”, så har professor Randy Barnett, Georgetown (som jeg også linker til ovenfor, og som er en af hovedkræfterne bag sagsanlægget) i Washington Post (http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/03/19/AR2010031901470.html) opsummeret og argumenteret således:

  “Can Congress really require that every person purchase health insurance from a private company or face a penalty? The answer lies in the commerce clause of the Constitution, which grants Congress the power “to regulate commerce . . . among the several states.” Historically, insurance contracts were not considered commerce, which referred to trade and carriage of merchandise. That’s why insurance has traditionally been regulated by states. But the Supreme Court has long allowed Congress to regulate and prohibit all sorts of “economic” activities that are not, strictly speaking, commerce. The key is that those activities substantially affect interstate commerce, and that’s how the court would probably view the regulation of health insurance. But the individual mandate extends the commerce clause’s power beyond economic activity, to economic inactivity. That is unprecedented. While Congress has used its taxing power to fund Social Security and Medicare, never before has it used its commerce power to mandate that an individual person engage in an economic transaction with a private company. Regulating the auto industry or paying “cash for clunkers” is one thing; making everyone buy a Chevy is quite another. Even during World War II, the federal government did not mandate that individual citizens purchase war bonds. If you choose to drive a car, then maybe you can be made to buy insurance against the possibility of inflicting harm on others. But making you buy insurance merely because you are alive is a claim of power from which many Americans instinctively shrink. Senate Republicans made this objection, and it was defeated on a party-line vote, but it will return.”

 6. Af Peter Kurrild-Klitgaard

  -

  @Jens Præstgaard:

  Tak.

  Det er bestemt muligt, at SCOTUS, hvis man finder noget grundlovsstridigt, kun vil finde en meget lille del så. Det store spørgsmål bliver så, hvad man kan gøre? Ikke kun teknisk men også realpolitisk. Hvis det er spørgsmålet om “the individual mandate” vs. “the commerce clause”, har jeg svært ved at se “løsningen”.

  Det er også korrekt, at det næppe vil være heldigt, hvis det bliver en 5-4 afgørelse–den ene eller den anden vej. Og der er næppe tvivl om, at uanset det konkrete udfald, vil den tabende part så udlægge det som en “politisk” dom.

  Sådan ser jeg ikke helt selv på det: Der er to (måske tre eller flere) ret meningsfulde men dybt forskellige måder at tolke den amerikanske forfatning på generelt, og jeg tror faktisk, at de fleste dommere er ret uafhængige af, hvem der i sin tid har udpeget dem (se f.eks. Earl Warren, John Paul Stevens, Stephen Breyer, Antony Kennedy) og i stedet går til spørgsmålene ud fra deres “verdenssyn” på en ret partipolitisk neutral måde.

  Tillad mig iøvrigt at korrigere en lille ting, selvom det er en meget udbredt misforståelse: Bush v. Gore var faktisk ikke en 5-4 afgørelse, men derimod a) en central 7-2 afgørelse (der omstødte Floridas højesteret, d.v.s. annulerede dennes stemmetal og standsede optællingerne og dermed gav Bush sejren), og b) en sekundær, separat 5-4 afgørelse, der sagde, at man ikke havde mulighed for at iværksætte andre løsninger. Hvis man slet ikke havde forholdt sig til det sidste, ville resultatet have været det samme. Derfor begynder dommen “Seven justices of the Court agree …”

 7. Af Jens Praestgaard

  -

  Bare en tilfoejelse til Peter Kurrild-Klitgaards grundige og saglige redegoerelse: En af mulighederne er vel, at SCOTUS kun finder forfatningsstridig den del af loven, der paabyder private at koebe en sundhedsforsikring. Affortable Care Act er en sag paa flere tusind sider med meget indhold end bare “the individual mandate”. Flere af de reformer, der allerede er i kraft, er ganske popularere blandt demokrater saavel som republikanere; f.eks. at voksne boern nu er daekket af foraeldrenes sundhedsforsikring indtil det 25ende aar.

  Man maa virkelig haabe, at Kurrild-Klitgaards forudsigelse om en 5-4 dom er forkert. En 5-4 dom mod Obama vil give naering til alverdens dolkestoedslegender a.la Bush v. Gore 2000 og goere det politiske klima endnu mere betaendt. Spoergsmaaleter simpelt: strider et “individual mandate” mod forfatningens “commerce clause”. Det burde SCOTUS kunne give et upolitisk svar paa.

 8. Af T. Sørensen

  -

  @ Finn Larsen.
  Derfor er det jo så meget mere heldigt at vi har Ole Sohn,Møger,Villy og Helle til at tage sig kærligt af os. Så er vi jo kommet i de rigtige hænder. Intet kan gå galt. “Vilde dyr og blikspande, red kvinder og børn, vi svømmer i land” Den vendig brugte vi i vores unge dage, når vi bevægede os ud på usikker terræn.

 9. Af Finn Larsen

  -

  Jeres omklamring af begrebet frihed viser at I lever i en fortidig verden (men det gælder vel generelt på Berlingske). Hvis vi skal leve så mange mennesker på denne klode er der i høj grad brug for at begrænse individets udfoldelsesmulighedder og centralisere magt til få udvalgte organer. Det er ikke velfærd der er en utopi, det er desværre selve demokratiet, der er ved at have udspillet sin rolle.

 10. Af T Hansen

  -

  @PREBEN F1 JENSENH, 20. juni 2012 kl. 19:38:

  POINT !!!

 11. Af T. Sørensen

  -

  @ Peer Lindemann.
  Desværre er S.Sørensen ikke den eneste med det synspunt her i DK. Hele venstrefløjen og dele af “højrefløjen” deler samme synspunkter ang. USA. Vi trænger i den grad til, at befolkningen træder i karakter og vil og kan selv, uden støttepædagoger. Det ændres der ikke på så længe den ene halvdel af befolkningen lykkes med at få den anden halvdel til at betale. Vær du lykkelig for at bo i USA.Tillykke med det.

 12. Af Peer Lindemann

  -

  Der har vaeret mange gode inlaeg i denne debat. Senest Peter Kurild-Klitgaard som har et godt og dybt kendskab til vores Forfatning.
  Bundlinien er helt klar i at det drejer sig om Interstate Commerce og forbunds regeringens ret eller ikke ret til at dikterer de individuelle staters ret til selvbestemmelse. Der er meget mere paa spil her end bare healthcare reformen, paa spil er ogsaa den individuelle borgers ret til selvbestemmelse, en frihed som ikke er populaer i lande som er socialiseret til et punkt hvor ingen laenger kan goere noget uden at skulle spoerge en embedsman/kvinde foerst. Det er netop denne frihed som vi elsker og kaemper for her i USA
  Til slut bare en personlig bermaerkning.
  S. Soerensen beviser med sine indlaeg en absolut mangle paa kendskab til et emnet i en debat som Soerensen har valgt at deltage i. Ukundskab er ikke en undskyldning for dumhed. Naar Soerensen fantaserer at folk ligger paa gaden her og venter paa en ambulance som tager en tilfaeldig forsikring og koere ham til et “frit” hospital saa har Soerensen demonstreret en fatal uvidenhed om et emne som han proever at debatere. Soerensen bliver noedtil at udskifte antennerne paa den spand som han har trukket ned over hovedet, saa kan det vaere at Soerensen’s kendskab til verden uden for spanden kan naa ind til massen inden i.

 13. Af Peter Kurrild-Klitgaard

  -

  @Ib Heinisch:

  “Artiklen afspejler en i sandhed imponerende uvidenhed om Amerikanske forhold.”

  Inden man beskylder andre for intet mindre end “imponerende uvidenhed”, var det måske godt at gøre ens eget hjemmearbejde først.

  IH: ““The Affordable Health Care for America Act (or HR 3962)” har intet med et “delvist nationaliseret sundhedssystem” at gøre, da det helt igennem er en forsikring reform og ikke et nationalt sundhedssystem. ”

  For det første: “… helt igennem er en forsikring reform …”. Der er vist nogen, der har brug for at læse op på det konkrete indhold …

  Dernæst: Bemærk formuleringen “delvist”. Det er korrekt, at der vil være tale om et system, der er delvist baseret i forsikrings-lignende ordninger, men a) en ekstremt stor–og voldsomt stigende–del af systemet vil blive finansieret via Medicaid (d.v.s. via skatteyderne), og b) dette er allerede kraftigt og vil under den vedtagne lovgivning blive endnu mere voldsomt reguleret af det offentlige. Systemet vil ikke være et overvejende offentligt sundhedsvæsen (som vi kender det i Danmark), men det er i utallige henseender heller ikke et privat sundhedssystem. Snarere er sundhedsreformen en voldsomt bureaukratisk mellem-vare med regulerede private udbydere og skatte-subsiderede og regulerede private efterspørgere–og en reform, der voldsomt udvider det offentliges rolle, både i beløb og m.h.t. politisk styring. Det kan man synes godt eller skidt om–men det er et andet spørgsmål.

  IH: “Endnu morsomre er antagelse om at den Amerikanske forfatning skulle “opregner de opgaver og beslutningstyper” som den føderale regering kan foretage. Jeg kan anbefale at læse den Amerikanske forfatning og fortælle os, hvilke paragraffer det er beskrevet under.”

  Et godt sted at begynde er at tage forfatningen og læse “the preamble”, der opstiller de overordnede formål og dernæst læse sect. 8 og sect. 9, samt–og ikke mindst–Bill of Rights’ ekstremt vigtige tillæg nr. 10, som er lige præcis det, det drejer sig om: “The powers not delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited by it to the States, are reserved to the States respectively, or to the people.” Altså, med mindre en anden bestemmelse i forfatningen eksplicit bemyndiger forbundsstaten, har den ikke den pågældende myndighed, som så i stedet henhører under delstaterne (eller borgerne selv). Det er, hvad amerikanske forfatningseksperter refererer til, når de taler om forbundsstatens “enumerated powers”.)

  Sagsøgerne argumenterer (bl.a.), at forfatningen ikke bemyndiger forbundsstaten til at kunne pålægge borgerne at køb bestemte produkter fra private udbydere.

  Obama-regeringens advokaters svar er, at sect. 8 kan fortolkes som gørende dette (“To regulate Commerce with foreign Nations, and among the several States, and with the Indian Tribes”).

  Debatten handler derfor om–som dommer Kennedy under høringen grillede Obama-regeringens advokat med–hvorvidt kongressen med en lov kan skabe et marked for en bevidst ydelse (sundhed) og efterfølgende bruge dette marked som begrundelse for at “regulere” selvsamme marked.

  Det kan man mene det ene eller det andet om, men at fremstille sig selv som havende forstand på USA’s forfatning og så samtidigt ikke have sat sig ind i de mest centrale, klassiske spørgsmål gennem +200 år om grænserne mellem forbundsstaten og delstaterne, eller i det mindste den konkrete debat, burde måske være en slags opmuntring til at formulere sig lidt mere ydmygt om, hvad andre måtte være “uvidende” om.

 14. Af Ib Heinisch

  -

  Artiklen afspejler en i sandhed imponerende uvidenhed om Amerikanske forhold. “The Affordable Health Care for America Act (or HR 3962)” har intet med et “delvist nationaliseret sundhedssystem” at gøre, da det helt igennem er en forsikring reform og ikke et nationalt sundhedssystem. Endnu morsomre er antagelse om at den Amerikanske forfatning skulle “opregner de opgaver og beslutningstyper” som den føderale regering kan foretage. Jeg kan anbefale at læse den Amerikanske forfatning og fortælle os, hvilke paragraffer det er beskrevet under. Efter 8 års ophold i USA har jeg svært ved at genkende de faktiske forhold i USA med artiklens forfatters forestillinger.

 15. Af Troels Pedersen

  -

  Bjorn Sorensen. Jeg er såmænd ikke skuffet, jeg holder mig mere eller mindre fra disse blogs – som sagt, det er Tordenskjolds soldater, der ikke kan forny sig. Der er nogle ganske få, der fylder en masse nonsens ud, som sagt – ligheden til Facebook.
  Jeg har sagt, hvad jeg ønsker, så jeg er ude igen, har heller ikke tid til dette nonsens.

 16. Af Bjorn Sorensen

  -

  @Troels Petersen

  Jamen dog saa skuffet du er.
  Nu har jeg i 30 aar proevet at forklare danskerne at velfaerdssamfundet er en utopi.
  Vil de lytte til mine argumenter, nej for det skal nok gaa altsammen.
  Saadan gik det ogsaa i Graekenland, ja selv EU’s oekonomer og eksperter lukkede oejnene for de barske realiteter. Optimismen var formidabel, for den vaeltede al kritik som blev karakteriseret som dommedagsprofeti.
  Nu har dommedag vist sig for de stakkels uskyldige graekere som bare levede over evne som alle de andre.
  Saa hvordan kan det vaer deres skyld.
  At danskerne paa samme maade har lukket af for realiteterne har jeg laenge vidst.
  At den vestlige verden har levet med en utopisk droem faar du dem ikke til at indroemme og de styrer fortsat blindt derudaf.
  At mennesket lader sig besnaere af spin og hurlumhej om kejserens nye klaeder er aabenbart noget som gentager sig i det uendelige.
  For historien er en lang raekke af samfund som er gaaet til grund at man levede over evne.
  Folk i dagens DK haaber stadigvaek paa at miraklernes tid ikke er forbi, for deres handlinger afsloerer deres haabefulde tro.

 17. Af Kim Olsen

  -

  s. sørensen

  “Kim olsen…kan vist ikke overskue at diskutere med dig”

  Men så lad dog være hvis det er for krævende 🙂

 18. Af Troels Petersen

  -

  Når man skimmer de forskellige blokke, er det de få, der går igen og igen. Det må enten være pensionister, kontanthjælpsmodtagere eller andre nydere af ’velfærdssamfundet’, der ikke har noget fornuftigt at tage sig til. Det synes at være det samme og samme, de giver udtryk for.
  Man kan efterhånden se paralleliteten mellem blogs og Facebook, her lives et utopisk liv; men fortsat god fornøjelse.

 19. Af Bjorn Sorensen

  -

  @Thorkil Værge

  Jeg haaber saa sandelig du kan give os anvisninger paa hvordan vi kan finansiere velfaerdsstaten i fremtiden nu vi har ladet andre om at producere stoerstedelen af de industriprodukter som vi tidligere producerede. I stedet for har vi udviklet en gigantisk serviceindustri som ikke kan betale for importen af de produkter som vi tidlige producerede.
  Fortael os almindeligt doedelige hvordan vi fremover kan finansiere velfaerdssamfundet uden mervaerdiskabelse.
  Er det Von Munchhausen som skal vaere vor frelser??

 20. Af Thorkil Værge

  -

  En dansk kommentator, der ikke mener, at USA bør udvikle sig til en velfærdsstat, som EU-staterne har gjort. Dejligt!

 21. Af Jørgen F.

  -

  Danmarks problem er bureaukratisme. Men…

  At velfærdsstaten bygger på en treenighed af offentlig forsørgelse, uddannelse og sundhed er ikke et problem i sig selv.

  Problemet er at produktionen af det private forbrug og de offentlige kerneydelser – de varme hænder – alene optager knap 2,7 millioner ansatte i den private og vel omkring 400.000 af de offentligt ansatte.

  Resten af danskerne, omkring 2,4 millioner individer, fremmeste formål er at være passiviserede forbrugere.

  Og er man ikke ansat i ‘produktionen’, har man fået tildelt sin plads i en trip-trap stol, en skolebænk , en kommunalbænk , bag en rollator eller bag en kommunalskranke (hvor man basalt set bare står i vejen for borgerne).

  Blandt de passiviserede er iderigdommen, for hvad de skal have tiden til at gå med, så desværre uendelig stor i disse år – og hobby aktiviteterne i det offentlige eksploderer i takt med behovet for selvrealisation.

  Samtidigt ser vi en stærkt øget interesse, blandt de i produktionen, til at lave alt muligt andet end det de egentlig er uddannet til – og hvad der står i jobbeskrivelsen. En trang specielt de offentlige systemer øjensynligt har vanskeligt ved at styre.

  Så problemet i DK er basalt set kedsomhed, som følge af den stadig mere effektive produktion. Men hvad skal vi gøre ved det?
  .

 22. Af s sørensen

  -

  “Skrevet af N Nordkvist, 20. juni 2012 kl. 21:31
  Et meget korrekt faktum som eksemplificeres i Kurrild-Klitgaards indlæg er den enorme forskel på danskeres og amerikaneres forståelse af begrebet “frihed”.”

  ….Du har ret i at staten har alt for mange rettigheder i Danmark i snagelse af privatborgers liv, når det kommer til registrering af personfølsomme data. Problemet er bare at for borgerlige betyder denne snagelse generalt bare en modsigelse af statens dygtige skattesystem og at de også foretrækker at eliminere den “fattige” konkurrence til de gode job(via lige uddannelse) således at dette kan bibeholdes til næste generation inde for familien uden udenbys konkurrence. Og hvorfor ikke fortsætte og gør de fattige sygere uden lige adgang til et godt hospitalsvæsen!mv.. dette “friheds komplex” angående USA er misbrugt endnu engang af dig og andre borgerlige! Frihed i USA er kun for de rigeste 40 procent(tilfældigvis dem der er organiseret nok til at modtage valgkort, ok så 60%, selvom kun de 40% generalt stemmer). Danske borgerlige misbruger denne Danske “friheds ide om USA” til at forsøge at indføre USA´s generalt håbløse og forældede tilstande i hospitaler,skoler mv, pånær for den økonomiske ledende top 20 procent, der nok skal finde fine hospitaler,skoler mv. Ja forældede, ligegyldig borgerlig retorik her fører du endnu engang og beviser håbløsheden i at diskutere med et menneske der kun bedømmer alt ud fra egen tegnebog. 1000 års humanistisk udviklende kultur og men ender alligevel med et stenaldermenneske der har udskiftet øksen der gav ret til sex med størelsen af ens tegnebog. Derudover har jeg også boet flere år i usa og endnu længere i Canada, og har et godt kendskab til nordamerika og forskellighederne. Kim olsen…kan vist ikke overskue at diskutere med dig, men albanien er et fantastisk spændene land. Du skulle udvide egen horrisont lidt selv. Jeg forsøger faktisk i år også at komme til nordkorea da der nu er åbnet for turisme der, og sikker på at det også bliver spændene. Nå ja, dig møder men ihvertfald ingen steder hvor der er chance for “bevidsthedsudvidelse” af nogen art. Snakker altså ikke om narko her, undskyld du er jo borgerlig-fadbamser.

 23. Af Bjorn Sorensen

  -

  Indspark 13/4/12 “Sundt og syg” af David Gress

  “Systemet i USA er ineffektivt af en anden og nok så overraskende grund. Den er, at staten spiller en alt for stor rolle. Det amerikanske sundhedsvæsen finansieres nemlig ikke længere hovedsagelig af forsikringspræmier og egenbetaling, men af offentlige tilskud, som i dag dækker langt over halvdelen af alle USAs sundheds­udgifter. Men med statslig støtte følger statslig kontrol, hvilket medfører bureaukrati.”

  Jeg vil anbefale de “bedrevidende” om amerikanske forhold at laese ovennaevnte indlaeg.

  For ca. 10 aar siden var der en dansk laege som skrev en debatbog hvor i han estimerede at ca. 5000/ aarligt doer unoedigt tidligt pga mangelfuld behandling.
  Og bevar mig vel hvor har jeg hoert mange raedselshistoreier om hvad danske patienter bliver udsat for.

  Den danske sundhedsvaesens rangeren i bunden sammenlignet med andre europaeiske lande goer at vi ikke har noget at bryste os af.

  For er der noget som den offentlige adminstration i DK lider under er det ekstrem bureaukratisme.

 24. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Rettet udgave:

  ILDEVARSLENDE UDVIKLING

  Amerikanerne er med rette skeptiske overfor udvidelser af statsmaskineriet mv.

  Danskerne burde nok være lige så skeptiske, både overfor statsmagten og velfærdspropagandaen osv.

  Sandheden er jo at “systemet” og DR svigter, udnytter, undertrykker og manipulerer danskerne på alle mulige måder.

  Endnu i begrænset omfang, men tendensen går i retning af mindre og mindre demokrati og mere og mere undertrykkelse.

  Antallet af danskere der er ofre for politiske svigt og udskejelser, vokser for hver dag. Og DRs rødradikale manipulation er meget omfattende og nærmest hæmningsløs.

  DR er domineret af politiserende kvinder og radikale holdninger.

  Her til morgen var der f.eks. et indslag om at der burde bruges flere penge på somaliske indvandrere med mange børn. (5, 7, 10, 12) Godhedsindustrien og et par pludrende kvinder fik masser af taletid, og sagen blev kun set fra somaliernes side, og slet ikke fra danskernes side. Rendyrket propaganda/følelsesporno. Typisk DR.

  Tillige er mængden af rå, platte og vulgære indslag stigende.

  I USA er der langt mere frihed end her, skattetrykket er mindre og de amerikanske lønmodtagere har gennemgående en højere levestandard. Mere og mere synker danskerne ned i ufrihed, økonomisk kvælning, personlige problemer, familiefjendsk politik, arbejdsløshed, diskrimination, afmagt og umyndiggørelse samt voksende kriminalitet (partierne og retsvæsnet ønsker helt klart ikke at beskytte danskerne ordentligt, selvom mængden af tyverier, indbrud, røverier og brutale overfald stiger og stiger)

  (Sidst illustreret af at en psykopatisk morder blev løsladt længe før dommen var afsonet, hvorefter han hurtigt fortsatte med at overfalde sagesløse med køller/jernrør/spark/knivstik)

  Oveni kommer et hav af forringelser, skandaler og velfærds-nedbrud. Som når danskere tvangsaktiveres med idiotiske metoder/kurser, eller når tusindvis af danske patienter og pårørende svigtes/ignoreres, med store lidelser og unødig død til følge. (f. eks. kræft- og hjertepatienter osv. der venter, venter og venter på behandling, indtil alt er for sent)

  En særdeles ildevarslende udvikling er i gang, men partierne er tilsyneladende ligeglade, og de fleste danskere virker som om de ikke forstår hvad der foregår i deres land.

 25. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Amerikanerne er med rette skeptiske overfor udvidelser af statsmaskineriet mv.

  Danskerne burde nok være lige så skeptiske, både overfor statsmagten og velfærdspropagandaen osv.

  Sandheden er jo at “systemet” og DR svigter, udnytter, undertrykker og manipulerer danskerne på alle mulige måder.

  Endnu i begrænset omfang, men tendensen går i retning af mindre og mindre demokrati og mere og mere undertrykkelse.

  Antallet af danskere der er ofre for politiske svigt og udskejelser, vokser for hver dag. Og DRs rødradikale manipulation er meget omfattende og nærmest hæmningsløs.

  DR er domineret af politiserende kvinder og radikale holdninger.

  Her til morgen var der f.eks. et indslag om at der burde bruges flere penge på somaliske indvandrere med mange børn. (5, 7, 10, 12) Godhedsindustrien og et par pludrende kvinder fik masser af taletid, og sagen blev kun set fra somaliernes side, og slet ikke fra danskernes side. Rendyrket propaganda/følelsesporno. Typisk DR.

  Oveni er mængden af rå, platte og vulgære indslag stigende.

  I USA er der langt mere frihed end her, skattetrykket er mindre og lønmodtagerne har en højere levestandard. Mere og mere synker danskerne ned i ufrihed, økonomisk kvælning, familiefjendsk politik, arbejdsløshed, diskrimination, afmagt og umyndiggørelse samt voksende kriminalitet (partierne og retsvæsnet ønsker ikke beskytte danskerne ordentligt, selvom mængden af tyverier, indbrud, røverier og brutale overfald stiger og stiger)

  Oveni kommer et hav af forringelser, skandaler og velfærds-nedbrud. Som når danskere tvangsaktiveres med idiotiske metoder/kurser, eller når tusindvis af danske patienter og pårørende svigtes/ignoreres, med store lidelser og unødig død til følge. (f. eks. kræft- og hjertepatienter osv. der venter, venter og venter på behandling, indtil alt er for sent)

  En særdeles ildevarslende udvikling er i gang, men partierne er tilsyneladende ligeglade, og de fleste danskere virker som om de ikke forstår hvad der foregår i deres land.

 26. Af Jørgen F.

  -

  Vi opfatter oftest demokratiet som noget positivt og medmenneskeligt. Men demokratiet kan også være brutalt og ekskluderende.

  Kun hvis gruppen er harmonisk sammensat, må man forvente at demokratiet giver plads til opofrelse og empati for de som ikke yder over gennemsnit.

  Den langsomme, men sikre, opløsning af det amerikanske samfund kan derfor ses direkte som en funktion af den faldende marginalskat siden 1945.

  Men også ved de fejlslagne forsøg på at sikre folkesundheden.

  Men det handler ikke om at halvdelen af amerikanerne er ‘onde’ republikanere – det handler om den manglende sammenhængskraft i det amerikanske samfund.

  Og sammenhængskraften kan ikke dikteres – den kan værnes om, hvis man er så heldig at besidde den.

  Den multikulturelle velfærdsstat er dermed også en illusion.

 27. Af Helge Ebbe Nørager

  -

  Alternativ ved sidste valg af POTUS var Hr. McCain og Fru. Palin.
  Husk lige det.
  At sidende POTUS har vist sig med gerninger at være en krigshøg, er noget andet.
  Men som i Danmark er det vel ikke længre et spørgsmål om politik, men måske mere et spørgsmål om politikerlede ?.
  Samt et valg mellem pest eller kolera.

  Alle som en er levbrødspolitikere, ikke mennesker som arbejder for noget de “tror” på.

  Liberalismen, har vundet, rygere, de fede, dem med forkert religion, dem som er en belastning for samfundet, skal hetzets og husk dog alle.

  Arbeit macht frei….

  Og dem uden arbejde er nogle nassere, husk nu det…

 28. Af Kim olsen

  -

  S. Sørensen overser en vigtig pointe: Vores såkaldte velfærdssamfund medfører i uhyggelig grad en begrænsning i vores basale friheder og rettigheder.

  Fordi alle betaler mere eller mindre til den fælles kasse, bliver det enkelte menneskes livsstil og valg et anliggende for alle andre.

  Hvor tit hører vi ikke, at f.eks. rygning er “moralsk angribeligt” fordi andre betaler til hospitalerne? Alle har således et say og ret til at blande sig i hvordan andre vælger at leve.

  Herovre kan man f.eks. køre på sin motorcykel uden styrthjelm. Det er den enkeltes valg og den enkelte tager konsekvensen. Blot et eksempel.

  Herovre blander vi os ikke i hvordan naboen lever så længe han ikke generer nogen.

  Det kunne vi lære af i DK. Naturligvis er der hjemløse ligesom i Dk, men jeg oplever 1000 gange mere værdighed blandt dem end blandt de statsfinansierede typer på bænken derhjemme.

  Naturligvis er det helt legitimt at ønske sig en kontrolstat hvor skattevæsenet kan luske rundt i baghaven, og hvor din nabo har ret til at påtale hvis du overskrider de anbefalede antal genstande om ugen.

  Socialisme medfører ufrihed – det viser historien! Sørensen, du virker lidt ung og umoden. Desværre kan jeg ikke tilbyde dig en tur til Albanien, for de kom jonsom bekendt på bedre tanker.

  Da du nu gør dig til dommer over hvem som bør komme til Danmark, og hvem som skal blive væk, har jeg et godt råd til dig: Tag dog til Nordkorea og nyd dit drømmesamfund i fuld udfoldelse! Hellere i dag end i morgen:)

 29. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  PS: Man kan næsten få det indtryk at danskerne ikke har noget imod at blive tyranniseret, nedværdiget og ødelagt, for den sløve ligegyldighed og mangel på handlekraft fylder da utroligt meget.

  Selv på de forskellige blogs hersker apatien. Der er ingen tegn på at nogen interesserer sig for at få en demokrati-bevægelse i gang. Så hvordan skal Titanic-kursen blive rettet op?

 30. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Selvfølgelig er der meget i USA der kan kritiseres. Men det står værre til i Danmark end i de fleste amerikanske stater.

  I Danmark kan man da sagtens dø unødvendigt og meningsløst, på gaden og andre steder, for Borgens flertal af såkaldte politikere er jo iskolde når det gælder de danskere der overfaldes, der bliver alvorligt syge, eller som bliver hjemløse pga. jobtab, skilsmisse, tvangsauktion, juridiske overgreb, bolighajers svinestreger, sygdom eller brand/storm/oversvømmelse mv.

  Beviser er der nok af. Igen og igen løslades mishandlere og mordere længe før dommen er afsonet. Igen og igen lades kræft- og hjertepatienter i stikken. Og år efter år lader man de danske hjemløse flakke rundt uden at hjælpe dem ordentligt. Ja, man har endda asociale regler der fastholder dem i hjemløshed. (Så er det jo noget helt andet når det gælder asylanter og kulturfremmede)

  I USA er der vist også større respekt for borgernes frihed og familiens enhed og forfatningen/grundloven, end herhjemme, hvor politikerne jo skalter og valter med alt og alle, efter forgodtbefindende. Her er skatten jo yderst konfiskatorisk, her hetzes familietraditionerne og mændene på alle mulige måder, her må borgerne efterhånden hverken ryge, have en skrællekniv i handskerummet eller en lille luftbøsse i klædeskabet eller oppe på loftet. De overdænges med afgifter, moms, gebyrer, bøder og parkerings-grovheder, og man gør alt for at omdanne det frie demokratiske samfund til en rød og ateistisk DDR-stat.

  Og danske radio- og tv-stationer kan ensrette, manipulere og propagandere uden modsigelse. I USA er der langt flere forskellige stemmer og synspunkter i æteren.

  Den slags politik ville amerikanerne ikke finde sig i, og derfor er USA ikke på vej mod samme ufrihed, fattigdom, tyranni og barbari som Europa.

  De danske vælgerforeningerne er kun en skygge af sig selv, og kan derfor ikke klare at stille med ordentlige, dygtige og kloge kandidater. Hvorfor “folketinget” er degenereret til at være “de løse skruers klub”, “rødfeministernes hønsegård” og “fjollehovedernes børnehave”.

  Den politik der nu føres, er alt i alt så forrykt og forræderisk, at Danmark er blevet aftenlandet hvor solen snart kan gå ned, og det for evigt.

  Uden politisk og demokratisk fornyelse er Danmarks/danskhedens undergang kun et spørgsmål om tid.

 31. Af T. Sørensen

  -

  @ Søren F Hansen.
  Nu skal du høre en beretning fra det virkelige liv. Om det lige danske sundhedssystem. For en tid siden da vi endnu havde amterne som opkrævede amtskat til financiering af sygehusene. Jeg betalte 300.000 kr for et år i amtskat, til sygesikring!!! En dansker der var emigreret til Spanien betalte det der svarer til 10.000 kr for et års kontingent for en all risk forsikring, der dækkede alt. Det er det lige danske sundhedsvæsen for fuld udblæsning. Jeg vil til enhver tid foretrække forsikringsordningen, uanset hvor meget lighedsvrøvl du kan himle op om. Det er IKKE morsomt at være bondefanget i dit fantastiske univers. For min skyld kan det laves om i morgen.Amerikanerne sætter deres frihed over lighed. De ønsker ikke europæiske tilstande. Jeg forstår dem alt for godt.

 32. Af Søren F. Hansen

  -

  @PKK
  Der hviler en slet skjult skadefryd mellem linierne i din tekst, over en eventuel afvisning fra USA’s højesteret.

  Vi taler om en reform af verdens suverænt dyreste og mest ulige sundhedssystem. Jeg forstår ikke hvordan man som dansker, kan være med på Thea Party holdets tumber?

 33. Af N Nordkvist

  -

  Tak for et nyanceret indlæg angående USA.

  Som dansker bosat i USA er jeg enormt træt af den utrolige uvidenhed i DK omkring USA som også udvises af veluddannede danskere. Tak til S. Sørensen for at eksemplificere denne uvidenhed ved at gentage “i USA ligger fattige og dør i rendestenen, fordi de ikke kan komme på hospitalet” myten. Det er simpethen ikke korrekt at fattige overlades til sig selv (kender selv mange eksempler på det modsatte).

  Et meget korrekt faktum som eksemplificeres i Kurrild-Klitgaards indlæg er den enorme forskel på danskeres og amerikaneres forståelse af begrebet “frihed”. Det er jo ikke fordi amerikanere mener at fattige skal klare sig selv uden hjælp eller gå til grunde – meget langt fra. Det handler jo om hvad staten skal bestemme for dig – amerikanere har en helt anden forståelse for hvor grænsen mellem statens og privatlivets bestemmelsesret går. Dette fremgår klart når jeg fortæller mine amerikanske venner at man i Danmark ikke frit kan bestemme sit barns navn, at der er en liste med godkendte navne – det kan amerikanere slet slet ikke forstå at staten skal blande sig i.

 34. Af Sundhedsdeform jens holm

  -

  Lad mig lige få den på plads. Det er rigtigt, vi af en mase grunde har svært ved at forstå USA.

  Men USA har da sandelig også svært ved at forstå sig selv, og sommetider også andre.

  Man er megetselektiv og narrowminded i sine i sine tankegange.

  Den med at de nuværende systemer fungerer godt kan jeg kun genkende for de, som er med i dem, og det er jo ikke de fleste.

  Alle slags forsikringer ææer næsten alle er en hjælp til selvhjælp. USA er i ganske mange stater eller dele af dem præget af et forrygende højt udgiftsniveau pr indbygger trods tilsvarende mange lider af diverse sygdomme incl arbejsløshed, så man kan forbløffes over, der er tale om et land i det hele taget.

  Når der her skrives om bureakrati, så er det korrekt, man altid skal frygte, det er en plage. Omvendt er det vel naturligt, at et system der søger at dække hele landet eller det meste af det er nødt til at være omfangsrigt.

  Som jeg har læst det – ganske vist for et stykke tid siden – så vil det ny også overflødiggøre i hvert fald hjørner af det gamle wellfare mig hist og wellfare mig here. De er altså modvægt, og bruges de ikke til det ny – Ja, så kan de frigøres til noget helt andet.

  Når man søger at sammenligne, så synes jeg man gang på gang skylder såvel danskere som især amerikanere, at USA`s præsident med regering har stor magt på nogle få områder og ringe magt på andre. Der er mange emneområder, hvor staterne, der jo også har meget forskellige forvatninger, nærmest er selvstændige stater.

  Derfor virker det ganske ofte yderst billigt, når man kommer med pandeflad kritik. Tager man bare et enkelt eksempel som dødsstraf, så er det ikke lykkedes nogen præsidenter at skabe ens holdninger eller love for hele landet.Er man der med de rimeligt og urimeligt døde, så er våbenlovgivningen akkurat samme sag.

 35. Af Sven Aagaard Petersen

  -

  Trist for Obama, at valget ikke skal foregå i de frelstes land, Danmark, hvor fordommene om USA stortrives.

 36. Af Erik T

  -

  Obama care er forfatnings stridig. Det er højst noget, der kan virke på delstats niveau ikke på federal basis. Så den er tabt.

  Endelig taber Obama også præsident valget. Det siges, at kapital fonde og venture fonde i USA venter med deres investeringer indtil Romney er blevet valgt, og støtten fra ehvervslivet til Romney slår alle rekorder.

  Obamas vicepræsident kan heller ikke sælge biletter. Romney har et stærkt hold og kapital til sin kampagne. Ingen tvivl om, at Romney kommer med en stærk vicepræsident kandidat, der vil blæse alle omkuld.

  Endelig har Obame ikke denne gang Oprah til at hjælpe med de kvindelioge vælgere, hvilket dengang var en upåagtet faktor i hans valg støtte.

  Så efter min bedste overbevisning har Obama allerede tabt slaget om præsidentposten. Amerikanerne ser næsten alene på jobsituationen og på benzinpriserne. Udenrigspolitikken er den menige amerikaner ligeglade med og endelig skal den federale stat ikke blande sig for meget.

  Og amerikanerne tænker altså meget anderledes end europæerne – der er voldsomme kulturforskelle mellem Danmark og USA.

 37. Af Jan Petersen

  -

  Det jeg godt kan li’ ved USA er, at man faktisk tager forfatningen seriøs. Men jeg kan også godt se det lidt problematiske i, at 9 højesteretsdommere har vetoret over en eventuel ny politisk drejning. Verden anno 2012 er nu anderledes end 1787/1791. Bare min mening.

 38. Af s sørensen

  -

  palle alene i verden i usa…transporteret til et af de “frie”( usa´s underbetalte,fåtalte offentlige sygehuse med usa´s værste læger,instrumenter,medecin og læge/sygeplejske-patient ratio). “Du” har det fint i usa og viser her din umenneskelige borgerlige tendens mod andre medmennesker i nød.
  Mht til cancer i Danmark, hvis du havet følgt lidt med engang imellem ville du vide at Danmark har haft verdensrekord i kød spisning, mælkecomsumption(consumption skrevet for din ære!), rygning og alkoholdrikning. Altsammen på et højere niveau end i usa. Til din store overraskelse må jeg fortælle dig at dette leder til kræft. Og ja, med flere tilfælde kommer flere døde. Elementær matmatik-udover egen tegnebog- kniber det vist med hva?

 39. Af Palle Hansen

  -

  Til s sørensen,

  Hvis du ikke ved hvad du snakker om saa vaer venlig at holde din mund lukket. Der er ingen der ligger paa gaderne fordi de ikke har forsikring her i USA. De bliver behandlet lige som alle andre og saa bliver de transporteret til et af de frie hospitaler efter at de er blevet stabiliseret. Vi har det fint her i USA og behoever ikke din indblanding. Hvordan er det forresten lige cancer behandlingen gaar i DK sammenlignet med USA? Nej, vel … tumbe!!!

 40. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Vejen til afgrunden er som bekendt belagt med tomme løfter, lokkemad og “gratis” velfærd samt redning af kloden.

  Hvorfor skulle de enkelte stater ikke selv kunne ordne tingene? Hvad er der i vejen med lokalt demokrati?

  Er DK bedre og klogere end USA? Er DK ikke en nation som udsuger og udplyndrer sine borgere, og overdænger dem med vanvid, bureaukrati, forbud, feminisme, formynderi, ulykker, skandaler, forbrydelser, uretfærdighed og tidsindstillede bomber, i et omfang så både statsbankerotten, familiernes og velfærdsstatens sammenbrud og kulturens/folkesundhedens/fredens sammenbrud kan skimtes i horizonten?

  Er DK stadig en fornuftig og civiliseret stat, eller en afsindig og selvdestruktiv stat der er i gang med at udrydde sig selv?

 41. Af s sørensen

  -

  Jacobsen, 20. juni 2012 kl. 18:52
  jacobsen,jacobsen,jacobsen.. Usa er bygget på et system hvor læger får størstedelen af deres løn via kommision fra lægemiddler, altså giv hvilken som helst medecin til en kræftpatient der på et givne dag betaler den højeste kommision uanset om medecinen er den rette…At folk i usa uden (“health insurance”) ved trafikulykker mv. stadig får lov at ligge(tit 2 eller 3 private ambulancer møder op for at spørge om de har den nødvendige forsikringer for derefter at efterlade dem, efter de tilkalder et “hjemløse” hospital totalt underbetalt-som de skal, som måske møder op næste morgen). Ja godnat ole og tak, vil du ikke godt nok blive boende over i usa? Vi vil helst ikke ha dig hjem her!

 42. Af Poul Gottlieb Jacobsen

  -

  Helt rigtig skrevet, og endelig en Dansk journalist som kan se tingene klart og uden de kuloerte briller som de fleste har paa naar de kommenterer begivenhederne fra USA.

  Tak for det og lad os saa haabe at denne lov, som Pelosi sagde “vedtag denne lov, saa I kan se hvad er i den” dvs, der var mange dele af loven, som ingen ville have stemt paa hvis de havde vist det foerst.

  Denne lov er eller maaske kan vi allerede sige VAR, begyndelsen paa demokraternes proeven paa at indfoere et centralt styret system i USA baseret paa crony capitalism og total stats styring.

Kommentarer er lukket.