1984 i 2012

Af Peter Kurrild-Klitgaard 85

En af pointerne i dystopier som George Orwells “1984” og Kafkas “Processen” var, at alle borgerne som udgangspunkt kunne være skyldige og ovenikøbet skulle bevise deres uskyld, snarere end at det var myndighedernes opgave at påvise borgernes skyld.  Som sådan vendte forfatterne bevidst hele den tradition om retssikkerhed og magtdeling, der har kendetegnet Vesten siden 1700-tallet, på hovedet.

Noget lignende sker i disse dage herhjemme–og tilmed med støtte fra Det Radikale Venstre, der ellers gerne præsenterer sig selv som et (social-)liberalt parti, der står vagt om retssikkerheden.  Således har skatteminister Thor Möger Pedersen (SF) taget initiativ til, at man som borger skal kunne idømmes en bøde, hvis f.eks. den håndværker, man har benyttet, snyder i skat–selv hvis man har handlet i god tro og har en kvittering.  Det er, med andre ord, den ikke-kriminelle, der skal straffes for de gerninger, som den kriminelle har begået uden den ikke-kriminelles viden.  Som der står i skatteministerens svar til Folketingets Skatteudvalg vedr. forslaget om ændring af ligningsloven:

“Ja – hvis fakturaen er over 10.000 kr. og leverandøren ikke har taget fakturaen med i sit regnskab, risikerer borgeren at hæfte for leverandørens manglende angivelse af skat og moms.”

Her indfører man i virkeligheden en type “retfærdighed”, der kendes bedst fra skønlitteraturen og fra autoritære og totalitære regimer i den virkelige verden.  Et menneske uden viden, motiv, forsæt eller lejlighed bliver holdt ansvarlig.  En moralsk uskyldig bliver gjort juridisk skyldig.

I politiske debatter advarer man ofte mod en “glidebane”: At gennemførelsen af  politik X på område A logisk også vil medføre, at man på et senere tidspunkt vil skulle forholde sig til politik X på områderne B, C, o.s.v.  At et lille skridt ét sted vil kunne føre til store spring andre steder–også selvom disse er nogle, man ikke drøfter i første omgang.   At man gradvist glider ned af banen, til et sted man ikke havde ønsket at ende.

Glidebane-argumenter kan ofte misbruges, men det er ikke ensbetydende med, at de ikke er relevante, og hvis de nogensinde har været relevante, må det være her.  Man behøver ihvertfald ikke megen fantasi til at forestille sig, hvor vidtgående indgreb i borgernes liv, frihed og retssikkerhed, at dette princip om, at man skal kunne straffe uskyldige for andres gerninger, vil kunne medføre.  Al erfaring fra nyere dansk politik–fra EF/EU, påbud om sikkerhedsseler, indgreb overfor rygning, omvendt bevisbyrde i miljøspørgsmål m.v., overvågning og registrering af borgerne–sandsynliggør, at en magt, der gives til et formål, med tiden vil blive brugt til flere, andre og bredere formål.  Hvis købere af varer og serviceydelser har pligten til at indberette til staten her, og vil kan blive straffet hvis sælgeren ikke gør det dér, hvorfor skulle man så lade det blive ved det?

Hvor er det Danske Center for Menneskerettigheder, når man har brug for det? (Svar: Travlt optaget af at præmiere “magfoldighed”, lave konference om “ligeløn” og rose politisk indblanding i virksomheders regnskaber.)

85 kommentarer RSS

 1. Af PornAnais http://f0rcedpri0rity.tumblr.com

  -

  I like this web blog very much, Its a really nice billet to read and get information. “We are all failures–at least, the best of us are.” by James Barrie.

 2. Af Lisa Ahlqvist

  -

  DANMARK HAR BRUG FOR EN REVOLUTION – IKKE ENDNU EN FUPREFORM

  Danmark lavede for ikke så lang tid siden en såkaldt kommunalreform. Det var i virkeligheden slet IKKE OVERHOVEDET, det der bare lignede den mindste reform! Ikke det mindste. Det var ren fup!

  For det der i virkeligheden blot skete, var at man sammenlagde et par kommuner hist og pist. Og de der råbte højest op om, at det ville forlænge borgernes vej til beslutningstagerne,fik i stedet besked på, at samarbejde, f.eks. med Huslejenævnet, hip-hip-hurra, med en nærliggende kommune. Men at kalde den gang miskmask en reform, er den største løgnehistorie siden 1864, hvor danskerne fik besked, at de sagtens kunne banke prøjserne.

  Det der i virkeligheden bare skete, svarer helt nøjagtigt til, når du, min ædle læser, gør hovedrengøring derhjemme og så i stedet for at gøre rent blot flytter avisbunken over i et andet hjørne. Eller fejer skidtet fra pejsen hen under divanen. Og, så til sidst fejer det meste møg og edderkoppespind ind under gulvtæppet. Især der hvor nogen sjældent kommer alligevel.

  For det er nøjagtig de samme stivnakkede skrankepaver, som sidder og flytter papirbunker og papirclips. Og ligeså bestiller nye computerprogrammer, som de godt ved, slet ikke virker. Men det giver da arbejde. Og så ansætter borgmesteren, som nok allerede har siddet en tand for længe, 1-2 nye direktører. Oggggg, banko – der har vi reformen. Stur, stur nommer!

  Bagefter svinger kommunalbestyrelsen tryllestaven og håber, at borger ikke opdager en skid om, at det hele bare er en øvelse og ellers bedrag og svindel i Hjallerup Markeds ”pæne” hjemland.

  Sammen med den såkaldte kommunalreform, svingede bl.a. Socialakrobaternes uduelige Kbhs Amtsborgmester, Vibeke ”Storm i et glas vand” Rasmussen, endnu engang tryllestaven og afskaffede alle de danske amter. Sådan, mine ærede og højtelskede vælgere. Vi lovede det, vi gjorde det og her har i det! For i næste moment at sætte sig i den samme tronstol, blot flyttet til et andet og dyrere kontor, som disse politiske illusionister blot havde omdøbt til Region Hovedstaden osv, osv, osv, rundt det ganske land. Og miraklet er sket, hurra for Regionsborgmester Vibeke Storm Rasmussen og alle de andre politiske mirakler landet rundt.

  Altså det hele Store Danske Svindelnummer, som får det Store Engelske Tovrøveri til at ligne en billig dilettantforestilling i en 4. klasse. For Region Hovedstadens Vibeke Storm Rasmussen, som da hun var Amtsborgmester slet ikke kunne få hospitaler til at virke professionelt, kan selvfølgelig heller ikke få styr på hospitalerne, bare fordi hun nu er ”ny” Regionsborgmester. Det siger da sig selv!

  Lad mig blot give et par eksempler: I 2006, da det hed Kbhs Amt, fik jeg på Glostrup Hospital foretaget meget dyre scanninger, røntgen og ultralyds undersøgelser. 1-2 mdr senere blev jeg indkaldt til lægeundersøgelse, igen på Glostrup Hospital. Imidlertid kendte lægen OVERHOVEDET INTET til de meget dyre scannings-, røngten- og ultralyds undersøgelser og efterflg. billeder af samme, foretaget blot 1-2 mdr tidligere, bare nogle få meter væk. De fandtes slet IKKE!

  Hvis det ikke er direkte amatøragtigt, ved jeg slet ikke, hvad jeg skal kalde det. Måske idiotisk?

  Man hører så ofte, at patienter ikke holder aftaler med hospitalerne og burde derfor, med rette, betale store bøder. Men hvilken bøde skal f.eks. Glostrup Hospital betale mig o.m.m.a., når dets ansatte fjoller rundt som en flok uvidende tosser, der både spilder min tid og borgernes hårdtjente skattepenge?

  Nå, for at det ikke skal være løgn, røg jeg på Glostrup Hospital, med ambulance, den 13. april 2012, i Modtagelsen, som mest af alt ligner en Hovedbanegård i opløsning. Da jeg lider voldsomt af Parkinsons Syge og ikke kan stå op længe, anmodede jeg 3-4 gange om en stol. Det tog sin tid, idet ingen har tid til at lytte. Først blev jeg af en sygeplejerske opfordret, til bare at hoppe op på den meget høje, ældgamle hospitalsseng med 1/4. Med Parkinsons? Samtidig anmodede jeg om 1-2 sengetæpper, da jeg var ved at blive kold, hvilket fører til Parkinsons kramper. Men, i de 5-6 timer jeg var indlagt, nåede tæpperne ALDRIG frem, selv efter 7-8 venlige anmodninger og brugte i stedet min frakke og trøje som sengetæppe. På et hospital. Rent vanvid!

  Efter et par timer blev jeg bedt om en urinprøve. Den stod så på et rullebord ved min seng i 2 timer uden nogen reagerede, selvsagt også uden navneetikette, uden nogen vidste hvem den tilhørte. Derefter fik jeg stillet et par helt forkerte diagnoser, som lægerne burde have taget højde for, pga Parkinsons Syge. Det gjorde man bare ikke, selv efter jeg gjorde opmærksom på samme og fik derfor helt unødvendig medicin, bl.a. penicillin. Da jeg fik besked på at gå hjem ,anmodede jeg om kørsel hjem, da jeg ikke kan gå langt pga Parkinsons. Dog fik jeg afslag og klar besked om selv at finde til apoteket og hjem. Dette medførte otte sygedage, hvor jeg hverken kunne gå eller stå.

  Da jeg klagede til Glostrup Hospital, fik jeg svar fra en temmelig uansvarlig og usaglige overlæge, som først beklagede den dårlige behandling, men så hurtigt gik til modangreb med, at man havde vurderet, at jeg sagtens kun gå hjem osv på egne ben (med 8 sygedage efterflg.?) og at undertegnede i øvrigt bare ønskede Glostrup Hospital lukket. Sådan, så kan de åndssvage patienter sgu bare lære det!

  Jeg havde dog aldrig skrevet eller sagt noget som helst om, at hospitalet skulle lukkes, men i stedet understreget, at det var helt ustruktureret, intet system og aldeles uden elementær planlægning. Men, havde jeg magt som agt, ville jeg nok som de første, fyre denne arrogante, usaglige overlæge, samt hans uduelige chef, Vibeke Storm Rasmussen, som blot er karrierepolitiker, uden forstand på meget andet.

  Det første man bør sætte i gang ved en virkelig kommunalrevolution, var at afskaffe den meget udemokratiske og helt unødvendige Kommunernes Landsforening, som alene er en venteplads for Socialdemokratiske og Venstres pampere, som hverken kan bruges til noget som helst fornuftigt på et byråd eller i Folketinget, indtil de går på pension. KL er opfundet af politikere for politikere og det rene fup og svindel, da det intet fordelagtigt gør for de endnu engang bedragede vælgere.

  Derefter, meget hurtigt, burde en anden venteplads for afdankede politikere, nemlig REGIONERNE NEDLÆGGES og IKKE erstattes af noget som helst lignende.

  I stedet bør der straks etableres 5-6 forskellige steder i landet professionelle Distrikt Sundheds Råd, bestående af professionelle administratorer (IKKE bureaukrater), som sammen med erfarne medicinsk uddannede administratorer, skal lede landets hospitaler og se til at læger, specialister o.a. sundheds institutioner fungerer tilfredsstillende og uden spild af enorme summer, som for nuværende. Dette er højst nødvendigt og burde have 1. prioritet, da danske hospitaler hører til de dårligst administrerede og lægefaglige i E.U.

  For at opnå større smidighed, samt nødvendig fornyelse i kommunerne og Folketinget, burde ingen folkevalgte kunne sidde for mere end 2×4 år. Ligeledes skal ingen kommunale og statslige ledere/topledere kunne bestride lederposter i mere end 2×4 år.

  Dette er så begyndelsen til en vaskeægte Revolution fra Midten. Til fordel for borgerne og landet! Og IKKE bare en anden tryllestavs reform. Først da er Danmark et demokrati.

 3. Af Bjarke Mortensen

  -

  “Her indfører man i virkeligheden en type “retfærdighed”, der kendes bedst fra skønlitteraturen og fra autoritære og totalitære regimer i den virkelige verden. Et menneske uden viden, motiv, forsæt eller lejlighed bliver holdt ansvarlig. En moralsk uskyldig bliver gjort juridisk skyldig.”

  Det må da være folk på overførselsindkomst han taler om… Måske er loven for chikane blevet udvidet til også, at omfatte folk med et arbejde. Ja lige ret for Loke som for Thor ha ha

 4. Af Ulf Timmermann

  -

  Man skal “holde sig til emnet”, når man kommenterer med på disse blogge, men hvad stiller man op med det, når agendaen som regel er en anden end emnet foregiver. Det gälder stort set alle Berlingerens blogopläg. Undtagelserne er få, men så er man heller ikke inviteret med til möderne, som Kastrup, frit efter hukommelsen, formulerede det fornylig.

 5. Af Suzanne Nielsen

  -

  @Hans Lembøl

  Ja junkfood og alt, alt for små vandmeloner(check lige en vandmelon i Sverige, Norge eller Finland)

  Vi bliver snydt så vandet driver af os…

 6. Af Hans Lembøl

  -

  Det er ligesom i Nordkorea – men her får vi da i det mindste nok at spise.

 7. Af j nielsen

  -

  “Det er sgu lidt pudsigt, at vi her har en blogger, der advarer mod totalitære tilstande – og så selv sidder og snaver i andre folks IP-adresser.”

  Det er blokredaktørens egen specielle måde at understrege sin pointe på. Når selv han – der lige har advaret imod det – kort efter vælger at misbruge andre folks personlige oplysninger, hvad kan så folk der ikke har disse påståede hæmninger finde på?

 8. Af j nielsen

  -

  “Jeg kan komme i tanke om en million gode grunde til at folk ønsker anonymitet i den offentlige debat, hvorimod jeg kun kan se eet eneste formål med “vi vil vide hvem du er” reglen. Nemlig at fjerne uønskede meninger.”

  Andre formål: Registrering. Intimidering. Forfølgelse.

 9. Af j nielsen

  -

  “Det jeg læser at folk mest bekymrer sig om er at blive overvåget, når man skal lave elektroniske transaktioner.”

  Ser vi den samme bekymring når det gælder fx bestilling og betaling af flyrejser? Eller er denne bekymring opstået til lejligheden?

 10. Af Suzanne Nielsen

  -

  @Karin Bennedsen

  Jeg bryder mig ikke om disse regler overhovedet, fordi de hæmmer den frie debat.

  Jeg kan komme i tanke om en million gode grunde til at folk ønsker anonymitet i den offentlige debat, hvorimod jeg kun kan se eet eneste formål med “vi vil vide hvem du er” reglen. Nemlig at fjerne uønskede meninger.

 11. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Hvis alt sort arbejde blev afskaffet fra i morgen, ville skattetrykket så falde? Nej, det ville det ikke. Politikerne ville bare begynde at sende endnu flere penge afsted til indvandring og ned til EU og Afrika osv., osv.

  Susanne Nielsen har ret i at JPs og Politikens udelukkelse af “ukorrekte” meninger er rendyrket (radikal) censur.

 12. Af Karin Bennedsen

  -

  “Kun fornavn og efternavn bliver vist i forbindelse med kommentaren. Dog skal alle felter med * (stjerne) udfyldes”

  Således skriver Berlingske og udsteder dermed samtidig en garanti for, at andre personlige oplysninger udover for- og efternavn IKKE bliver offentliggjort.

  @Suzanne Nielsen

  Politiken og Jyllands Posten har, som du også skriver, selvfølgelig ret til at bestemme, hvem man ikke ønsker at lægge debatplads til og har i den anledning foretaget visse forholdsregler, som ‘tvinger’ debattører til at opgive anonymiteten.

  JP’s valg af Facebook som administrator og moderator bryder jeg mig bestemt ikke om og foretrækker Politikens måde at gøre det på.

  Gælder Berlingskes garanti ikke for bloggeren Peter Kurrild-Klitgaard?

 13. Af Suzanne Nielsen

  -

  @Karin Bennedsen

  JP og Politiken har “misbrugt” deres regler, om at ville vide hvem der skriver, til at blackliste debattører.

  Altså hvis en blacklistet person ikke bruger pseudonymer kommer de ikke til orde.

  De er selvfølgelig i deres gode ret til at gøre det, men man skal være klar over, at det er det, de vil med disse regler. Altså fjerne bestemte personer og meninger fra deres avis.

 14. Af Jan Nielsen

  -

  Det er sgu lidt pudsigt, at vi her har en blogger, der advarer mod totalitære tilstande – og så selv sidder og snaver i andre folks IP-adresser. Iøvrigt, en IP-adresse siger intet om en persons identitet. Jo, måske lidt som at skrive en afsenderadresse bag på konvolutten 🙂

 15. Af Martin Kjeldsen

  -

  Sort arbejde er forsvar mod statsslaveri og tvangsskatter og -afgifter.

 16. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  PS: Det afgørende bør vel ikke være budskabets afsender, men budskabets indhold…..

 17. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Det er jo lidt “sjovt” det her, for “systemet” vil gerne modtage anonyme anmeldelser om både dit og dat, og whistle-blower ordninger går vist også ud på at embedsmænd anonymt skal kunne fortælle om uheldige og urimelige ting i de kommunale og statslige væsner.

  I princippet kan man godt sige at anonyme anmeldelser er en uskik, at anonyme vidner bør undgås, at anonyme læserbreve er noget dårligt. Men med det trusselsbillede der er i dagens Danmark, og med de kriminelle aktiviteter der er i gang mange steder, og med de uretfærdigheder og den hævn der kan ramme folk, er der på den anden side ikke noget at sige til at mange ansér det for klogest at være anonyme.

  Selvfølgelig skal anonyme anmeldelser betragtes med skepsis og behandles med varsomhed, for en del gange er de udtryk for smålighed, geménhed, misforståelse eller ligefrem nævenyttig ondskab.

  Riddertiden er forbi, og selvom ridderlig behandling af ens medborgere bør være idealet, så er det mere realistisk at regne med at der er ikke så få slyngler rundt omkring. Derfor bør ytringsfriheden ikke indskrænkes under påskud af at nogle (pga. deres arbejde, særlige situation, hensyntagen til børns sikkerhed eller allerede modtagne trusler mv.) ikke bare kan træde frem med navn og adresse. Derfor kan de jo alligevel godt lægge nogle sandheder eller fornuftige betragtninger frem.

  Især i tider som disse hvor et demokratisk samfund synes på vej til at blive forvandlet til et DDR-agtigt samfund, er der brug for alle de røster der ønsker at medvirke til at staten og samfundet IKKE ender som et monster og et mareridt.

 18. Af Jacob Selchau

  -

  Det er da den mindste Orwellisme.

  Samfundet er gennemført overvåget. Vore regeringer starter krige i fredens navn. Amerikanerne har gennemført arrestation på ubestemt tid for terrormistænkte, mens både Bush og Obama har støttet bevægelser på USAs egen terrorliste med våben og træning. Vi har en udenrigsminister, der er modstander af NATO, men ivrigt bakker op om det. Danmark har deltaget i en angrebskrig i Irak, hvor man har dræbt flere hundretusinder – måske over en million – og påstår at det var for demokrati og frihed. Vore regeringer kritiserer påståede iranske brud på ikke-spredningsaftalen, mens de etablerede atommagter selv bryder den, da den forpligter dem til at arbejde på at afskaffe atomvåben, hvad de ikke gør.

  De Radikale er med i Orwell-ræset. Men de skiller sig på ingen måde negativt ud. De er blot en del af den Orwellske flok.

  (Om USAs støtte til en organisation på dens egen terrorliste, se her: http://www.newyorker.com/online/blogs/newsdesk/2012/04/mek.html )

 19. Af Karin Bennedsen

  -

  @Suzanne Nielsen

  “Vi ved jo nok hvad JP og Politiken skulle bruge dem til, og det var bestemt ikke kønt.”

  Der er vist noget, der er gået min næse forbi, men jeg er da interesseret i at vide, hvad du hentyder til.

 20. Af Suzanne Nielsen

  -

  @Karin Bennedsen

  Samtidigt kunne Berlingske jo passende svare mig på hvad det er de skal bruge oplysningerne til. Vi ved jo nok hvad JP og Politiken skulle bruge dem til, og det var bestemt ikke kønt.

  Men vi kan tydeligvis ikke få noget fornuftigt svar, andet end; sådan er reglerne.

 21. Af Karin Bennedsen

  -

  Jeg kan se, at Peter KK har rettet sin kommentar fra 25. maj 2012 kl. 11:32, så IP-adressen nu ikke mere fremgår (jeg har dog en kopi af kommentaren med IP-adressen, som jeg jo sendte til Jesper Beinov).

  Det er så vist det, der må kaldes en indrømmelse af, at PKK gik over stregen med sit misbrug af en debattørs personlige oplysninger.

  Hele kommentaren burde selvfølgelig slettes og den berørte debattør have en kæmpeundskyldning, samt en forsikring fra PKK om, at den slags tillidsbrud aldrig mere vil fremkomme fra PKK’s side på Berlingskes debatsider.

  Tænk, at det er en debat om myndighedernes ‘misbrug’ af personoplysninger, vi har gang i her

 22. Af Gert Vinther

  -

  @ Karin B.

  Enig i din SENESTE kommentar. Det er over kanten at udbasunere andres personlige data på dette sted, uanset at man måtte mene at vedkommende, det går ud over fortjener et los over benet. Men det er jo bare en udløber af det, jeg hele tiden stikker til: Hvor er respekten for privatlivets fred i disse tider, hvor det er blevet skræmmende nemt at finde ud af alt muligt om alle? Eller skal vi bare vedtage en grundlovsændring, så vi ikke længere har ret til privatliv. Herunder hvad man ønsker at alle og enhver skal have adgang til af persondata?

 23. Af Karin Bennedsen

  -

  @Peter Kurrild-Klitgaard , 25. maj 2012 kl. 11:32

  Jeg har spurgt debatredaktør, Jesper Beinov, om det virkelig kan være Berlingskes politik, at personlige oplysninger om enkelte debattører offentliggøres af en blogholder, som du gør i din kommentar kl. 11:32.

  Det er ubehageligt at tænke på, at den tillid man nødvendigvis er nødt til at have til avisen, når man kommer med sine personlige oplysninger, samt den IP-adresse, som kun b.dk kan se, kan risikere at blive misbrugt af en sur blogholder.

 24. Af Jesper Hansen

  -

  P.S. Gad vide, om jeg som skatteyder har været med til at finansiere denne såkaldte “lektors” hjemmecomputer??

 25. Af Jesper Hansen

  -

  Hans Krause hansen, CBS, lektor på Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse.

  Jeg forstår sgu egentlig meget godt, at denne “lektor” ikke vil være sit eget navn bekendt, men udgiver sig for at være “Jesper Frandsen” eller K.F. Hansson”.

  Hans indlæg bærer tydeligvis præg af, at han aldrig har haft berøring med det private erhvervsliv, men sidder i en “beskyttet stilling” på CBS og vil frelse hele verden for andre folks penge!!

 26. Af Gert Vinther

  -

  Jeg har lidt svært ved at se hvor Karin Bennedsen finder de påståede mange fortalere for sort arbejde. Det er der vel ikke så mange – heller ikke her – der går ind for i større sammenhæng; men jeg tror faktuelt at det bliver svært at finde en eneste dansker, der ikke nogen sinde har fået et eller andet lavet uden regning. Det jeg læser at folk mest bekymrer sig om er at blive overvåget, når man skal lave elektroniske transaktioner. Og så er vi vel meget enige om at det selvsagt ikke er i orden i stor skala, hvor der bliver drevet virksomhed helt uden om systemet – det går jo bare ud over alle os andre malkekøer.

 27. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Ja, så er Karin Bennedsen tilbage med sine radikale meninger og halve sandheder, men det må hun jo selvom.

  Bortset fra det er vi hastigt på vej mod katastrofale kommunistiske tilstande. Se flere indlæg herom højere oppe.

  Lige nu er der Gud bedre det noget i radioen om at ord som “skattelettelse” og “betalingsring” bør undgås/forbydes fremover. En Jens Jonathan Steen fra Cevea går tilsyneladende (?) ind for en mere udstrakt brug af søde socialdemokratiske ord og endnu flere politisk korrekte udtryk. (Eller hørte jeg forkert, der var en del støj i baggrunden)

  Man vil altså have endnu mere politisk sirup og honning hældt ud over de overgreb som forringer borgernes økonomi, velfærd og sikkerhed.

  Som sædvanlig undgik man at diskutere de kolossale og astronomiske beløb der bruges på indvandring, EU, Afrika og andre udanske formål der ikke gavner danskerne.

  Men der var vist også en ret fornuftig kritik af at bank- og finanskrisen er blevet omdøbt til diverse andre slags kriser, hvor det er lettere at give menigmand skylden.

 28. Af Gert Vinther

  -

  Er sort arbejde OK?

 29. Af Peter Kurrild-Klitgaard

  -

  @Søren F. Hansen: “Jesper Frandsen” er ikke det eneste pseudonym, der anvendes fra den PC, som Hans Krause Hansen anvender. Et andet hyppigt anvendt pseudonym fra samme er “K.F. Hansson” … IP-adressen for den PC, som alle tre benytter, er hjemmehørende i Rødovre–hvilket pudsigt nok er samme sted, hvor Hans Krause Hansens privatadresse er ifølge Krak.dk …

 30. Af Karin Bennedsen

  -

  De, der får lavet sort arbejde, ved det godt selv, da de højst sandsynligt har forhandlet sig frem til en ’sort’ pris hos håndværkeren.

  Der er altså ikke tale om, at køberen er en uskyldig part, der bliver pådraget at bevise, at håndværkeren ikke snyder i skat og moms.

  Hæderlige handler af en vis størrelse (over 10.000 kr.) vil altid blive dokumenteret med en faktura, hvor pris + moms fremgår.

  Får man som køber ingen faktura, men bare stikker håndværkeren det aftalte beløb i hånden, er man, enten dum, eller lige så skyldig, som ham, der udfører arbejdet sort.

 31. Af Karin Bennedsen

  -

  Sjældent har så mange mennesker, med PKK i spidsen, indirekte erklæret sig som værende tilhængere af sort arbejde, hvis bekæmpelse der her tages stærkt afstand fra.

  Citat fra Skatteministeriet:

  “Borgeren kan imidlertid altid frigøre sig hæftelsen ved at betale digitalt eller – hvis der er betalt kontant – indberette den modtagne faktura på TastSelv senest 14 dage efter betalingen, dog senest 1 måned efter fakturaens modtagelse.”

  Citat slut.

  Bemærk, at den modtagne faktura, som man almindeligvis får, når der ikke er tale om sort arbejde, kan indberettes til SKAT via TastSelv, altså via telefonen og den kode, som alle ikke-digitale kan få.

  Det handler altså ikke om, at mennesker uden PC’er bliver hægtet af. Al indberetning kan ske via telefonen.

 32. Af Gert Vinther

  -

  Lad os blive hørt!

  Det glæder mig at så mange her også føler sig unødigt overvåget af ført NemID, og nu den endnu værre DanID. At skive under på (ved at acceptere at Java skal have ret til: “Ubegrænset adgang til alle dine personlige filer, webcam og mikrofon”, citat slut, er jo halsløs gerning! Jeg har klaget over dette overgreb på min grundlovssikrede ret til privatliv Til Forbrugerombudsmanden, og fået det glædelige svar at de vil spørge Finansrådet og Nets (der har stået for udviklingen af dette produkt) om en forklaring. Tiden er NU, hvis vi som almindelige danskere skal reagere, og få stoppet disse gradvis grovere angreb på vor frihed. Vi skal ikke prøve at overgå DDR i overvågning – heller ikke med argumenter som terror eller “jeg har jo ikke noget at skjule”. Det har jeg heller ikke, men derfor vil jeg gerne stadigvæk selv bestemme, hvem der skal have adgang til mit liv. Og da især uden en dommerkendelse, i de tilfælde at nogen, jeg ikke selv ville invitere, skulle have lyst til at skøjte rundt på min harddisk.

  Jeg opfordrer herved alle til at klage over betingelserne for at anvende DanID til alle relevante instanser – herunder medierne

 33. Af Martin Kjeldsen

  -

  Velkommen til fagre ny verden.

  Vi begynder nu for alvor at se konturen af det stasisamfund, som bliver trukket ned over ørerne på os, af folketinget og EU.
  Thor Møgers forslag vil være med til at bane vejen for flere drakoniske love, og netop ende i et kontrolhelvede ala Orwells 1984.

 34. Af Suzanne Nielsen

  -

  Bemærk venligst hvordan stort set samtlige politikere hver eneste dag sidder og griner os lige op i hovedet, og det på trods af, at de egenhændigt, og med fuldt overlæg har smadret og ødelagt hundrede tusindevis af menneskers liv og økonomi.

  Men de føler sig ikke hverken ansvarlige eller truet på nogen som helst måde. Det er da et demokrati, der for alvor er blevet afviklet.

 35. Af Kristian Andersen

  -

  ehmmmm Terrorlovgivning = du er skyldig, ingen rettergang eller ret til at forsvare dig. VKO 😉

Kommentarer er lukket.