Alle rammes af en formueskat

Af Peter Kurrild-Klitgaard 95

Der går næsten ikke en uge, hvor regeringen ikke barsler med en ny skat.  I denne uge med den rituelle 1. maj-fejring er det så igen med et forsøg på at give kunstigt åndedræt til jantelov og klassekamp gennem en genindførelse af en såkaldt “formueskat”, d.v.s., en beskatning af den formue, som skatteborgerne allerede blev beskattet af, da de tjente de penge, der udgør formuen.

Hvis man vil have en hurtig indikation af, hvorfor en formueskat formodentlig er en ualmindeligt dårlig idé, behøver man kun at vide to ting:

 • Stort set alle lande, der har haft en formueskat, har i de seneste årtier afskaffet den.  I Danmark i 1996, gennemført af en Socialdemokratisk-ledet regering.  Denne argumenterede ved den lejlighed: “[Formueskatten] har været en belastning for en række små og mellemstore virksomheder. Virksomhederne er blevet belastet af ejerens udtræk til betaling af formueskatten, – udtræk der har været væsentlig højere end formueskatten, idet formueskat såvel som andre skatter skal betales af beskattede midler. Bortfaldet af formueskatten kan forventes at fremme virksomhedernes vækstmuligheder gennem styrkelse af kapitalgrundlaget til gavn for beskæftigelse og konkurrenceevne.”
 • Selv den socialdemokratiske tænketank Arbejderbevægelsens Erhvervsråd synes i dag, at det er en dårlig idé: “For det er blevet meget nemmere at flytte formuer til udlandet, end det var før. Derfor er en formueskat ikke nogen specielt god idé.”

En formueskat sælges typisk som en slags misundelsesskat: Den rammer dem, der har samlet “mange” penge sammen.  Men der er et par gode argumenter for, at det er en rigtigt dårlig idé, både samfundsøkonomisk og ud fra et retfærdighedshensyn:

1) Formueskat gør det mindre attraktivt at spare op og investere.  Dét er den sikreste vej til lavere velstand.

2) Formuer er nu til dags lette at flytte. I gamle dage skulle man sælge og fysisk flytte kapital.  I dag kan meget gøres på papir og ved en PC.  Hvis det bliver dyrere at have formue i Danmark, og hvis formuen er let at flytte, skal politikerne ikke blive overraskede, hvis … formuerne flytter.  Det vil sende skatteindtægter ud af landet—og ofte tage jobs med.

3) Pengene er allerede beskattet flere gange.  Alle betaler indkomstskat af de indtægter, der spares op af–og hvis pengene kommer gennem en virksomhed, er der som regel også betalt selskabsskat.  Der er noget intuitivt uretfærdigt ved, at de samme penge skal beskattes flere gange.

Hvis verden var et “nulsums-spil”, hvor den enes tab var den andens gevinst, kunne der være bare lidt logik i en formueskat.  En pervers jantelovs-logik men dog en logik.  Men en formueskat er selve opskriften på at forvandle et samfund fra et “plussums-spil” (hvor man samarbejder til gensidig fordel) til et “minussums-spil” (hvor vi alle bliver fattigere).

Derfor er vælgerne da også imod en formueskat.  Da meningsmålingsinstituttet Catinet for knap tre år siden spurgte danskerne om deres syn på et Socialdemokratisk forslag om at genindføre formueskatten, mente 2/3, at det var en dårlig idé.

Hvis regeringen mener, at tingene kører derudaf for den–at man har ideologisk rygvind og energimæssigt overskud–at der er råderum til at skære noget af samfundets velstand, o.s.v., ja, så kan man godt forstå, at den vil kæmpe for at indføre en af de mest skadelige skattestyper, der findes.

95 kommentarer RSS

 1. Af Jerzy Jerzy

  -

  *skratt* Ja nu te4vlas det en del pe5 min blogg Men som du se4ger ska man vinna me5ste man te4vla Ha en toppen dagBlir en lugn dag ff6r mig har jbbaot natt och ke4nner mig seg.

 2. Af Bjørn Sørensen

  -

  Staten har flere udgifter end indtægter, altså staten lever over evne.
  Sådan går det når 60% af befolkningen er forsørget af staten og når vi i vores arrogance har opgivet en stor del af vores industriproduktion.
  Det offentlige underskud svarer til halvdelen af vores sociale udgifter eller 300.000 offentligt ansatte.
  Så det er jo indlysende hvor pngene skal spares.
  At politikerne går på skattejagt for at kradse skatter og afgifter ind på snart sagt alt, løser jo ikke problemerne, men er blot en udsættelse og er reelt skadeligt på længere sigt.
  Men sådan går det når befolkningen og politikerne nægter at indse problemerne og er så naive at tro at i morgen så ordner det hele sig og der kommer igen gang i hjulene.
  De strukturelle problemer har man intet gjort ved i over 30 år til trods for at der har været rigeligt med advarsler i tidens løb.

  Her har i min umiddelbare løsningsmodel for hvordan vi skal overkomme den selvskabte krise, som reelt skyldes mangel på rettidig omhu og tilpasning til realiteterne.
  Vi starter med en devaluering af kronen med 25%, der indføres løn og ansættelsesstop i 10 år for offentligt ansatte. Max 40% skat, moms på håndværk og anden tidskrævende indsat reduceres til 5%. Sociale luxusydelser fjernes. Arbejdsløse skal efter 6mdr tilbydes arbejde eller uddannelse som er en betingelse for at få sociale ydelser. Hvis de ikke overholder det borfalder sociale ydelser. Mindstelønnen skal til at begynde med nedsættes til 50kr/time og efter 10år helt ophøre.
  For fremme beskæftigelsen i specielt de små virksomheder må beskatningen og papirnuseriet reduceres.
  Det er de realiteter som folk godt ved skal til.
  Det kommer ikke til at ske i morgen, men om 10år er det realiteterne.
  Hvis vi starter med at løse vores problemer nu, har vi en chance for at undgå græske tilsande.
  Men har danskerne viljen til at gøre hvad der er godt for samfundet eller vil de fortsætte med deres egoistiske kræven ind???

 3. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Lad os nu lige høre fra et par andre bilister som også har en mening om den åger der omtales ovenfor.

 4. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  PS: Det sidste nye er at “man”, dvs. især Carl Holst, regionsformand i Syd- og Sønerjylland, nu også vil have de syge til at punge ud, via et nyt system med “sygdoms-dummebøder”. Han gik i øvrigt til valg på at ville bevare de lokale sygehuse og skadestuer, men kan nu ikke få dem lukket hurtigt nok. Det er jo simpelt hen kvalmende.

 5. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  “Alle rammes af en formueskat”.

  Ja, og alle rammes af at Borgens partier og kommunerne efterhånden kun synes at være interesseret i borgernes penge. Hvordan befolkningen har det, bekymrer man sig ikke meget om. Det man går op i, er: Hvordan kan vi vride endnu flere penge ud af danskerne?

  Her i dag hørte jeg fra en bekendt at hans far der er folkepensionist, har fået flere P-bøder på een måned.
  Og hver gang har det været under uheldige omstændigheder, eller pga. stor emsighed fra parkeringsvagternes eller politiets side.

  Mange af de “dummebøder” der stanges ud til bilisterne, er ikke andet end tyveri og pengeafpresning. En masse P-forbud og regler er kun lavet for at kunne malke bilisterne. Og om folk har råd til at betale er man ligeglad med. En folkepensionist kan da få sin økonomi ødelagt af sådanne bøder.

  Og hvorfor er de så drabelige? Der er lande hvor bøderne er meget, meget mindre. Det er jo heller ingen forbrydelse at glemme at stille skiven, at blive forsinket så man ikke når tilbage til bilen på klokkeslet, ikke at kunne flytte bilen pga. tekniske problemer, tyveri af nøglerne eller pludselig sygdom osv.

  En dame jeg kender, fik en hel stribe af P-bøder fordi hun i en periode var totalt overstresset pga. alvorlig sygdom i familien. Hun er nu røget i Ribers. En anden fik flere bøder fordi der var fejl i et parkometer-ur hun havde købt.
  Og så er der de private P-firmaer som er helt forfærdelige, og bruger alle tricks for at hive penge ud af folk, også meget lyssky og ufine tricks.

  Hele P-systemet er så asocialt som det næsten kan blive. Alle mulige påskud benyttes for at klemme penge ud af folk. Det er jo faktisk noget svineri at forfølge folk på den måde. Nogen fik en bøde da de ankom til et hospital med en styrtblødende patient, og så ikke havde tid til at lede efter en parkeringsplads. Og masser af andre eksempler på uretfærdige bøder kunne nævnes.

  I forvejen har vi verdens højeste skattetryk, men citronen skal åbenbart presses til sidste dråbe. At nogen ender med at måtte gå fra hus og hjem pga. skattetrykket, er man ligeglad med.

  Danmark kaldes en velfærdsstat, men “systemets” grådighed og ubarmhjertighed minder om sjakalernes, hyænernes, gribbenes, piratfiskenes, hajernes og hærmyrernes: der er intet tilbage når de har været der.

  Politikerne snakker ellers meget om deres fine fornemmelser, om deres menneskesyn og humanisme og alt det gode de vil gøre for vælgerne/danskerne, men “systemet” synes at have en umættelig appetit på borgernes kontanter. Konfiskér alt hvad konfiskeres kan, synes at være mottoet.

 6. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Havde det stået til Jelved og co. havde kronen forlængst været afskaffet, havde vi været trukket med ned i euroens problemer og med ned i det politiske syrebad der har til formål at opløse nationerne, demokratierne, indfødsretten og meget mere. Men danskerne var kloge nok til at stemme nej til det jelvedske forslag

  Nu bliver vi måske trukket ned i græske tilstande alligevel, fordi vi bliver snydt for den ene folkeafstemning efter den anden, og fordi Helle TS og Vestager og diverse medløbere finder det opportunt at sende 40 MILLIARDER kroner ned til Bruxelles.

 7. Af Gustav Uffe Nymand

  -

  Jeg bør tilføje et punkt 7:
  7) Indførslen af en De Facto guldstandard (Euroen som er bundet op på den tyske eksportmaskine som guldstandard) i Europa uden at have viljestyrken til at leve op til de krav der gælder for at få en guldstandard til at fungere
  a) Nødvendige reformer i tide til at ens land hele tiden er konkurrencedygtigt
  b) Ansvarlig økonomi-styring på delstatsplan / landeplan
  c) Føderale strukturer med transferunion og centralbank som “lender of last resort” til at redde lande i problemer

  Det er læren for 30-erne (dengang havde man også en guldstandard) at hvis man ikke magter at opfylde de facto kravene til at få en guldstandard til at fungere, så er den økonomiske skade over tid mindst mulige (med enkelte undtagelser (hyperinflationen i Tyskland)) desto hurtigere man forlader guldstandarden selvom lande med dårlige finanser og underskud på betalingsbalancen bliver brutalt hårdt ramt i det øjeblik de forlader guldstandarden

 8. Af Gustav Uffe Nymand

  -

  Nielsen
  Man kan ihvertfald konstatere, at sidste gang hvor verdenen oplevede en krise som den nuværende var i 30-erne. Der er i princippet tale om en finanskrise koblet til en form for kreditkrise som afspejler at globale ubalancer i økonomien er blevet så store at centralbankerne ikke kan løse problemet ved brug af sædvanlige værktøjer som at gøre det billigere at låne penge.
  Der er forskellige eksempler på sådanne kriser i verdenshistorien, men det er karakteristisk
  1) Beslutningstagere plejer at lave masser af fejl som gør krisen værre, da der ikke er nogen levende beslutningstagere som oplevede den forrige krise af den type samt at der har været så få af den type af kriser i verdenshistorien til at der er dårlig økonomisk forståelse af den type af kriser.
  2) Den nuværende krise er på mange måder værre end 30-ernes når der måles på kritiske problemer såsom evnen til at få skabt ny vækst samt hvor lang tid det tager at få genskabt det tabte BNP.

  Jeg er af den opfattelse at den nuværende krise er opstået som følge af:
  1) Den vestlige verden har levet over evne for lånte penge og brugt disse penge på boligbobbel samt import af forbrugsvarer fra fjernøsten
  2) Vestlige stater har givet folk masser af velfærdsgoder som der ikke er råd til at indløse når store generationer går på pension og små generationer vil være til stede på arbejdsmarkedet
  3) I længden er det ikke holdbart at nogle områder af verdenen importerer langt mere end hvad de eksporterer
  4) Centralbankerne har fejlvurderet globaliseringen, da de kun har set på de positive effekter, lav kærneinflation i en række år som følge af produktion i lavtlønslande, men samtidig har de ignoreret høj inflation på råstoffer og fødevarer med argumentet, det er spekulation, vejr og krig, men det har i høj grad i stedet være permanente ændringer i forbrugsmønsteret hidrørende fra væksten i lavtlønslandene. Samtidig har centralbankerne ikke i tide fattet at når der har været en tilpas stor mængde vækst i lavtlønslandene og de dermed når op og bliver mellemindkomst-lande, så giver globaliseringen pludselig høj kærneinflation selv med lav vækst i vesten, da prisen på varer produceret i tidligere lavtlønslande pludselig begynder at vokse hurtigt
  5) Beslutningstagerne har tilladt vanvittige financielle strukturer hvor private aktører på finansmarkeder kunne få lov til at score gevinsten hvis deres risikable investeringer gik godt men sende tabet videre til skatteyderne hvis deres investering fejlede.
  6) Beslutningstagerne har tilladt bankerne at opbygge financielle aktiviteter i et så stort omfang i forhold til landets bnp at hvis punkt 5 udløses, så krakker staten da bankens aktivitet er blevet for stor til at staten kan magte opgaven.

 9. Af j nielsen

  -

  “I biblen staar der at efter 7 gode aar kommer syv daarlige.”

  Gør der virkelig. Det kan osse være der bare er nogen der har knust et spejl. Det betyder syv års ulykke – og det tæller dobbelt hvis det er et troldspejl.

  Det økonomiske opsving var baseret på værdistigning i fast ejendom, kombineret med mere og mere udspekulerede lånemuligheder.

  I Danmark fik vi afdragsfrie lån. I USA havde man afdrags- OG rentefrie lån, hvor (en del af) rentebyrden blot blev tilskrevet hovedstolen, i forventning om yderligere værdistigning.

  Det går jo fint, så længe ejendomspriserne stiger og stiger. Det går rigtigt galt, når de begynder at falde.

  Den form for økonomi svarer til at kolonisere fremtiden.

  I den rigtige kolonitid kunne en stat blive rig ved at udsulte andre mennesker i andre lande.

  I moderne tid bygger et samfund velstanden op indefra, ved selv at rubbe neglene i stedet for at tvinge andre til det. Velstanden er baseret på egen produktion.

  Men i nullerne vendte Danmark og andre lande tilbage til kolonimetoden, denne gang med fremtiden som udbytningsobjekt. Det er det lånemetoderne og boligmarkedet har afstedkommet. Man har billedlig talt sendt hele flåder nogle år ud i fremtiden, og de er vendt tilbage, lastet til randen med kreditkort.

  I kolonitiden kunne man blive hjemme. Den går ikke mere. Tiden er gået, og helt uden at have løst billet er mange af os nu helt uforvarende havnet i fremtiden. Ude i kolonien.

  Hvor ingen har nogen penge.

  Og der bliver vi boende. Indtil videre. Indtil vi kan komme hjem.

 10. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Gustav Uffe Nymand…..

  Pga.tidsmangel kun en kort kommentar.

  1: Danmark har stort set ikke brug for mere udenlandsk arbejdskraft. Kun ægte højtuddannede specialister bør lukkes ind. Ikke falske læger og andre svindlere, og ikke folk der tager levebrødet fra danske håndværkere, eksportchauffører og andre danskere.

  2: Når vi mangler dansk ungdom/dansk arbejdskraft på nogle områder, skyldes det den umenneskelige og blodtørstige kommunistiske familie- og børnepolitik.

  3: Man bør ikke bombe ukendte mennesker i en uoverskuelig konflikt, selvom det “forretningsmæssigt” betaler sig.

  4: Du har ret i at det i visse tilfælde kan være fornuftigt med bistand til visse lande, men de fleste af milliarderne er blevet fjollet væk.

 11. Af bjorn sorensen

  -

  @Gustav Uffe Nymand

  Du begynder at lyde helt fornuftig.
  Den socialstat vi har skabt er rakkerpakkets paradis. De normale flittige og ordentlige borgere er gjort til syndebukke og skaffedyr.
  Hvad andet kan man forvente af en flok naive ignoranter som tror at man kan skabe paradis her paa jorden.
  Vi kan saa kun haabe paa at de vaagner op inden det er for sent.
  I oevrigt var der en amerikansk kommentator som udtalte at Europa var en temapark som laller rundt uden at foretage sig noget fornuftigt og at europaeerne overhovedet ikke havde fattet alvoren i vores nuvaerende krise.
  Der var en der skrev forleden dag at vores krise ville vaere ovre om et par aar og saa skulle det blive godt igen. Jo da naiviteten trives.
  Nu har vi i 50 aar opfoert os som de tre beroemte aber der holder sig for oejne, oerer og mund. Vi har gladeligt foraeret vores industri til dem der gad. Det monopol har vi ikke mere og vi kan ikke leve af at barbere hinanden er vi ogsaa ved at erfare med vores forvoksede offentlige sektor som ikke skaber mervaerdi.
  I biblen staar der at efter 7 gode aar kommer syv daarlige.
  Vi nu har haft 50 gode aar, tager det lige saa lang tid at genoprette oekonomien igen???

 12. Af Gustav Uffe Nymand

  -

  Preben
  Vedrørende uddannelse
  Uddannelse er faktisk en eksportvare
  Universiteterne har lov til at opkræve ret høje studieafgifter for studerende der kommer uden fra EU.

  Der er tilgengæld modregningsordninger når det gælder studerende inde fra EU, dvs det giver pladser på udenlandske universiteter til Danske studerende hvis der kommer studerende fra det øvrige EU til danske universiteter.

  Vedrørende Ulandsbistand
  Den har aldrig været kritisk for mig, men den forekommer fornuftig som et magtværktøj. Lande som Kina og Indien har faktisk indført deres egne ulandsbistandsprogrammer. De bruger dem som magtmiddel til at opnå adgang til råstofressourcer samt opnå konkurrencefordele ved forhandlinger om infrastruktur-kontrakter.
  For Danmark er ulandsbistand et potentielt magtmiddel. Det kan være det der afgør om man kan få andre lande til at retsforfølge de pirater som Danmark fanger eller det kan være afgørende for om visse lande vil acceptere tilbagesendelse af afviste asylansøgere.
  Det er også et smart risiko-styringsværktøj. Visse typer af sygdomme kan utroligt nemt bevæge sig hen over landegrænser og fra et kontinent til et andet. Det gør, at det forbedre Europas sikkerhed, hvis Europa ofre nogle penge på at bekæmpe visse meget smitsomme sygdomme i udviklingslande.
  Ulandsbistand kan også være en måde at give skjult eksportstøtte til eget lands virksomheder

  Vedrørende Libyen
  Så vandt Danmark enorm meget goodwill hos store lande (USA, Storbrittanien, Frankrig) for at have anvendt mindre end en milliard kroner og uden tab af danske soldaters liv på at smide en 14% til 18% af alle de bomber der blev smidt over libyen

  Vedrørende vandrende arbejdskraft;
  Danmark har brug for at tiltrække mere vandrende arbejdskraft. Det er faktisk en del af løsningen på det problem der hedder. For store ældreårgange og for små ungdomsårgange.
  Det er også en del af løsningen på Europas økonomiske problemer hvis man kan få arbejdsløse Europæere i et land til at rejse til et andet Europæisk land med mangel på arbejdskraft inden for netop det område. Det vil spare det ene land for sociale udgifter, give skatteindtægter til det andet og være med til at løse det problem der hedder
  “Opsving har en tendens til at dø som følge af mangel på kvalificeret arbejdskraft med bestemte uddannelse i bestemte områder mens der er mange arbejdsløse med de uddannelser i andre områder.”

  V og K må derfor kritiseres hårdt for at de ikke i 00-erne gjorde nok for at gøre det nemt for vandrende arbejdskraft samt grænsependlere at komme til Danmark.

 13. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  PS: “Tyveri” lyder måske ikke af så meget, men en dame jeg kender fik sine nøgler, løn og pas, kørekort og betalingskort mv. stjålet, og hvad det har skaffet hende af ærgelser, problemer, bøvl og frustrationer er næsten utroligt. Oveni var der så også hærværk, og en stor utryghed er fulgt med oveni. For hvornår bryder den næste tyv ind? Også ude i byen har hun været udsat for et grimt tyveri.

  Jeg begynder at forstå hvorfor man i gamle dage gjorde kort proces med tyvene. Nej, det gør jeg alligevel ikke, for den gang stjal de mest pga. nød. Men de moderne tyve er ofte nogle fantastisk afstumpede, grådige og hensynsløse typer

  Nu er vi kommet ned i den modsatte grøft hvor tyve, voldsforbrydere, røvere og pirater nærmest pussenusses af retssystemet. Ofrenes lidelser ignorerer man som regel.

 14. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Gustav Uffe Nymand…..

  Det ser ud til at bombningen af Libyen blot har skaffet islamisterne til magten. Og de er nu gået i gang med massehenrettelser af dem de ikke kan lide. Bomberne blev kastet i blinde, de hjalp ikke demokrati-forkæmpere, men hjalp nogle ukendte klaner og fanatiske grupper. Så hvorfor skulle Danmark bruge over 900 millioner kr. på denne bombekrig. At alle 179 i FT stemte ja, beviser for mig at det åndelige og moralske niveau er i bund derinde i “de løse skruers klub”.

  Din begrundelse for at støtte bomberegnen finder jeg er alt for “radikal”.

  At lille Danmark skal forhindre flygtningestrømmene ved at hælde hundredvis og tusindvis af millioner og milliarder af kroner ud over Asien, Mellemøsten og Afrika samt Bruxelles, er i min optik den rene galskab. De fleste af pengene ender i korruption, køb af landminer og maskingeværer/kanoner og resourcespild, og Danmark er slet ikke en sådan økonomisk stormagt at opgaven kan klares. Det er noget radikalt tankespind og en form for storhedsvanvid.

  Som enhver med en smule forstand kunne forudsé, har den vandrende arbejdskraft og de åbne grænser ført til at titusindvis af danskere har mistet deres arbejde, og til at kriminaliteten er eksploderet. Alene i min omgangskreds er flere ramt af både indbrud, hærværk, røverier og overfald, og tyverier er blevet en stor plage. Og det bliver jo værre og værre. Selv i skolerne, på bibliotekerne, på hospitalerne sværmer tyvene rundt, og i villa- og sommerhuskvarterer hærger de som aldrig før. Danskerne kan jo snart ikke føle sig sikre nogen steder længere.

  Hvordan kan det være at danske skatteborgere skal være tvangsindlagte til at betale for andre landes studerende??

  Og eftersom hvemsomhelst uden videre kan rejse ind i Danmark og slå sig ned i lang tid, specielt hvis vedkommende ikke skal forsørges af staten, så forstår jeg ikke helt hvorfor du har så mange problemer med at få din kineser med ind i Danmark? Jeg kender ihvertfald en som ikke har haft nogensomhelst problemer med at få sin udenlandske dame installeret i sit hjem. Ikke en kat har interesseret sig for det.

 15. Af Gustav Uffe Nymand

  -

  bjørn
  Det er så ikke en tilfældighed, at jeg kæmper for lavere skat på arbejde samt reduktion i offentlige overførsler, da det vil gøre Danmark markant mere interessant for veluddannede udlændinge og veluddannede udlandsdanskere.
  Desto mere vi får sænket skatterne på arbejde og desto flere velfærdsydelser vi får skrottet for alle desto nemmere er det at argumentere igennem at familiesammenføringsreglerne skal lempes således at danske statsborgere kan bo i Danmark med en udenlandsk ægtefælle

 16. Af bjorn sorensen

  -

  Hvorfor er Tyrkiet (Anatolien) beboet af tyrkere?
  Paa grund af overbeskatning af befolkningen i det davaerende Oestromerske Rige som gjorde at oekonomien svaekkedes og befolkningen forsvandt.
  Jeg ved ikke om det er derfor at de Radikale syntes det er saa vidunderligt at tillade masseindvandring af tilbagestaaende folkeslag for at kompensere for vores manglende evne til at formere os.
  Problemet er at analfabeter og gedehyrder fra den anatoliske hoejslette har svaert ved at begaa sig i den moderne verden og isaer i moderne hoejteknologiske virksomheder, hvor vi mangler hoejtuddannet arbejdskraft.
  Problemet er at de hoejtuddannede laenge har forladt landet fordi man faar meget mere for sine penge ude i den store verden, og fordi man ikke bliver flaaet i skat og hundset og herset med i bedste jantelovsstil.
  Den kontrolfreakstat som danskerne har skabt med konfiskatorisk beskatning er en skude uden bundprop.
  Men desvaerre vil danskerne foerst indse det naar de ikke laengere kan goere noget ved det.
  Er det saa svaert at forstaa hvorfor intelligentsiaen forlader den synkende skude.

 17. Af Gustav Uffe Nymand

  -

  Vi er godt nok ved at komme lidt langt væk fra bloggens emne “formueskat”, men det kan være relevant at svare på, hvorfor borgerligt-liberale vælgere som mig hellere vil stemme på at Helle er statsminister fremfor lars løkke er statsminister selvom enhedslisten fremkommer med vanvittige urealistiske drømme såsom formueskat som aldrig nogensinde vil blive vedtaget

  Preben
  Der er stor forskel på:
  1) Danske statsborgeres udenlandske ægtefæller
  2) Vandrende arbejdskraft
  3) Udenlandske studerende
  4) Flygtninge

  VKO kørte frem med en politik som sagde:
  Fordi det koster penge at modtage flygtninge så vil vi lave love som i høj grad rammer danske statsborgeres udenlandske ægtefæller med det resultat at de er nød til at emigrere. Formålet er at indføre så mange bureaukratiske krav at de chikaneres ud af landet da Danskerne er til racerene ægteskaber og derfor vil udøve statsligt tvangsægteskabs-pres mod dansk-udenlandske kærestepar til at droppe hinanden så der i stedet kan blive dansk-danske ægtepar. VK må nødvendigvis som straf dømmes til ophold i opposition indtil de har indset at det er utilgiveligt med den slags angreb på borgerligt-liberale frihedsrettigheder og at de derfor skal ekskludere de nuværende og tidligere medlemmer af deres folketingsgruppe der har argumenteret for disse uhyrlige angreb på borgerligt-liberale frihedsrettigheder samt at de skal opsige alle DF-udlændinge forlig og give håndfaste garantier for at DF aldrig nogensinde igen vil blive parlamentarisk grundlag for en regering hvor V og K indgår. Kravet til V og K må være, at det er bedre at sidde i opposition end at sidde i regering med DF som parlamentarisk grundlag

  Vedrørende Libyen, så var jeg i høj grad tilhænger af at man begyndte at bombe. Udgiften var lav for at hindre et folkemord og det er nu engang i vores interesse at hjælpe demokrati-kæmpere i de lande hvor befolkningen selv kræver demokrati og er villige til at ofre livet for det.

  Skal strømmen af flygtninge reduceres så er det nødvendigt at forholdene bliver bedre i mellemøsten

 18. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  PS: Hvorfor får Carina’erne så mange penge for ingenting?

  Svaret er: Det gør de fordi det er kommunisternes mål at nedbryde samfundet. og dér er familiepolitikken et glimrende værktøj. Familien er jo samfundets basis og grundlæggende enhed, og kan den splittes og opløses, er man jo allerede nået langt i den negative retning.

  Og derfor gælder det jo om at belønne kvinderne for at søge skilsmisse, eller for at danne “familier” hvor børnene er faderløse. Den forgudelse af de enlige mødre der er sket i de senere årtier, den retsløshed mange fædre oplever, er et led i denne kyniske politik. De fleste mænd har bare ikke gennemskuet hvad der foregår. (Og har heller ikke forstået at de moderne kommunister camouflerer sig som humanister og kvindeforkæmpere mv.)

  (Også de kirkelukninger som nu er i gang, ofte på et løgnagtigt grundlag, er et led i nedbrydningen af danskernes kultur og traditioner)

 19. Af Gustav Uffe Nymand

  -

  Bjørn
  Pointen ved skat på kapitalgevinsten ved fast bolig fratrukket dokumenterbare vedligeholdelses- og forbedrings-udgifter for at financiere sænkning af skat på arbejde

  1) Ejendomspriserne afhænger i høj grad af hvad folk har råd til at betale. Sænkningen af skatten på indkomst vil øge det beløb som førstegangskøberne har råd til at sidde for dvs det øger sandsynligheden for at der igen kommer gang i ejendomsmarkedet da der stort set ikke er nogen som idag er villige til at købe en ejendom før de har fået solgt den gamle ejendom
  2) Kapitalgevinst-skat skal først betales ved salgstidspunktet, dvs når ejeren rent faktisk har pengene i hånden og om man ved om der i det hele taget er et overskud som bør beskattes. Det er en væsentlig mere retfærdig model end enhedslistens forslag om at fjerne rentefradraget for nye boligejere, da det vil få priserne til at falde væsentlig da førstegangskøberne så ikke har råd til at betale nær så meget. Resultatet vil så blive, at dem der blev taberne i 00-ernes boligspil, dvs dem der købte på toppen, de vil blive endnu større tabere, da priserne på grund af enhedslistens asociale forslag vil styrtdykke
  3) Kravet om at dokumenterbare vedligeholdelses og forbedringsudgifter giver et fradrag vil modvirke tendensen til sort arbejde samt gøre noget ved den store urimelighed / uretfærdighed i at ungdommen skal betale høje skatter til at financiere efterløn til boligejere der skattefrit stryger gevinsten af eget arbejde når vedkommende bruger efterløns-tiden på at forbedre sit eget hus.

  Man må nødvendigvis erkende, at det er for sent at beskatte de penge folk scorede skattefrit på boligsalg i 00-erne, men tilgengæld gør det, at jeg ikke vil acceptere høje skatter på arbejde for at financiere velfærdsydelser til de ældre generationer som jo i høj grad scorede skattefri gevinster i 00-erne samtidig med at de ødelagde rigets konkurrenceevne.
  Kravet som radikal vælger er derfor:
  Væsentlig lavere skat på arbejde. Hvis eneste måde det kan financieres er ved reduktion i overførselsudgifterne samt ved fyring af offentlig ansatte, så skal det gennemføres. Skatten på arbejde skal reduceres væsentlig.

 20. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Gustav Uffe Nymand…..

  Du har jo ret i at der kunne spares mange milliarder hvis det offentlige bureaukrati blev begrænset, og skete det ved naturlig afgang, ville det være en skånsom metode. VKOs synderegister omfatter jo bl.a. at man pumpede dette bureaukrati op til overstørrelse.

  Men endnu flere milliarder kunne jo spares, hvis der blev sat stop for de EU-begejstrede radikales (og de skabsradikales) verdensfrelserier, omfattende bombninger af fjerne lande, masseindvandring, Afrika-, Asien- og Mellemøsten projekter og indrejse af titusindvis af løntrykkere fra østeuropa mv. For ikke at tale om den belastning af både borgerne og hele samfundet som er forårsaget af den mangedoblede kriminalitet.

  Hvis alle de milliarder som bruges på politisk idioti og rødradikal ideologi blev sparet, ville det ikke være nødvendigt at nedlægge skoler, biblioteker, skadestuer og hospitaler osv., og folkepensionisterne kunne få fem tusind mere pr. måned. Osv.

  Så hvis du mener at en farlig udvikling er i gang, forstår jeg ikke at du har tillid til de radikale.
  Er Jelved, Vestager og Stampe virkelig noget at samle på??

 21. Af Torben Knudsen

  -

  ‘Øget skat på bolig til at financiere lavere skat på arbejde er anbefalet af vismændene og vi radikale lytter til økonomerne. Der er jo tale om skatteobjekter der ikke kan flygte ud af landet…”’

  Jeg ser, som regel, ikke en væsenlig konsekvens af denne teoretiske politik beskrevet.
  Alle over 65, der har forladt arbejdsmarkedet vil lidt efter lidt blive tvunget ud af deres boliger,(sker allerede ved grov øgning af ejendomsskat til kommunerne), så der skal gevaldigt gang i byggeri af offenlige ældre/fattigdomshuse. Der bliver for de fleste heller ikke noget, der hedder resterende ejendomsværdi efter indfrielse af lån.
  Så er der åbenbart heller ikke noget aktuelt om en ‘formueskat’ men debatten blomstre! med mange tidsler.
  Tanken om formueskat må være båret af opfattelsen af, at der genereres formuer, der ikke har været via skattefar?.
  Hvis det kan koges ned til f.eks. bonden, der har 100 malkekøer, hans formue, så vil man tage et par stykker af disse hvert år og indtægten fra mælk etc. vil falde tilsvarende!!.På de større linier vil man altså beskatte/reducere kapitalgrundlaget (formuen) og dermed mindske afkastet og dermed skatteindtægterne fra dette?

 22. Af Christian Hansen

  -

  “…beskatning af den formue, som skatteborgerne allerede blev beskattet af, da de tjente de penge, der udgør formuen.”

  Man skal dog ikke glemme at meget store formuer i DK er skabt gennem ejendomsinvesteringer under bobleårene. Disse formuer er aldrig blevet beskattet. Min svigerfar har f.eks fået over 10 mio. skattefrit i lommen ved salg af en villa i 2007. Han sagde tak med et stort smil, og flyttede derfra til i en lejelejlighed hvorfra han nyder sin tjenestemandspension.

  Jeg er generelt mod formuebeskatning, men jeg er harm over de enorme skattefri gevinster, som boligboblen har skabt.

 23. Af Krister Meyersahm

  -

  Preben Jensen.

  Du observerer det samme som, tror jeg, mange andre. Debatten har trange kår i Danmark og selv godt underbyggede indlæg ender som oftest med latterliggørelse eller forhånelse.

  Samfundet regeres af højtråbende individer, der trumfer deres vilje igennem uden andet hensyn end egne eller egen gruppes interesser.

  Men, du skal blot blive ved. For selv om man føler, at man taler for døve ører, så er man i det mindste med til, at dumheden ikke helt tager overhånd.

 24. Af Bjorn Sorensen

  -

  @Gustav Uffe Nymand
  “Øget skat på bolig til at financiere lavere skat på arbejde er anbefalet af vismændene og vi radikale lytter til økonomerne. Der er jo tale om skatteobjekter der ikke kan flygte ud af landet…”
  Nu skal man ikke altid regne med hvad oekonomerne siger for oekonomi er ikke en eksakt videnskab og deres “visdom” bunder ofte i politiske droemmerier og dogmer eller deres udtalelser er politisk bestillingsarbejde med et paa forhaand dikteret facit, saa der er “oekonomer” hvis faglige kompetencer maa drages i tvivl.
  Forslaget skal ses i lys af at store dele af befolkningen handler i udlandet og dermed “unddrages” skattefar.
  Dertil kan jeg kun sige at det er et kendt historisk faenomen at overbskatning medfoerer undragelse. Saaledes smuldrede det Romerske rige og er det ikke lige hvad der foregaar lige for snuden af os uden at vi goer noget fornuftigt.
  Men som saedvanligt erkendes problemerne foerst naar det er for sent. Rettidig omhu er hvad der skal til.

 25. Af Gustav Uffe Nymand

  -

  Preben, for at Danmark skal undgå at ende som en Græsk Tragedie med statsbankerot når de store årgange er på pension og nordsøolien sluppet op, så er det netop nødvendigt at gennemføre reformer hvor der her og nu skal skæres i velfærd og offentlig administration.
  Jeg er sådan set enig i, at de danske politikere ikke er tilstrækkelig ansvarlige. Efterlønnen burde foreksempel have været afskaffet for mange år siden, kontanthjælpssystemet burde for lang tid siden have været reformeret således at Carinaerne ikke blev belønnet med formuer for intet at lave i stedet for at vælge uddannelse eller arbejde, osv

 26. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Noget har længe undret mig, og nu er det også begyndt at irritere mig. (Måske man burde holde op med at skrive ind her?)

  Men i mange indlæg har jeg med tørre kendsgerninger påvist horrible og uhyrlige tilstande i den såkaldte velfærdsstat. Men næsten ingen synes at tage sig af det. Det er lidt som at skrive ud i den tomme luft.

  Man kan påvise eller opliste hvordan hundredtusindvis af danskere udsættes for det ene politiske, ideologiske eller bureaukratiske overgreb efter det andet. Man kan vise at landet er på vej mod græske eller kafkaske DDR-tilstande eller snarere endnu værre tilstande. Ja, enhver der selv sammenfatter sin viden om udviklingen og drager sine egne konklusioner, kan vel næsten kun komme til det resultat at en fuldstændig forrykt og katastrofal udvikling er i gang.

  Hundredtusindvis af danskere har allerede fået deres tilværelse ødelagt eller betydeligt forringet, og nye hundredtusinder vil snart følge efter. Ja, ofrene for partiernes svigt, plyndring og forræderier skal jo allerede tælles i syv-cifrede tal.

  Kursen er sat mod decideret uhyggelige tilstande, mod frihedens og tryghedens forsvinden, mod demokratiets, nationens og danskhedens undergang. Er det ikke rigtigt? Hvorfor så denne ligegyldighed overfor politikker der med salami-metoder fratager danskerne alt, virkelig ALT, fra liv og værdighed til kultur, traditioner, rettigheder, penge, jobs, ejendom og land m.m.m.?

  Hvis nogen mener at det ikke er rigtigt at det danske folks eksistens og fremtid undergraves systematisk, så lad os høre fra dem. Lad os få en debat om det er OK at danskerne kastes for ulvene, og får deres land totalt oversvømmet af politiske forbrydelser og dumheder og alle deres vidtrækkende konsekvenser. Som jo rækker ind i hvert eneste hjem i Danmark.

  Konsekvenser som går fra opdyrkning af flere og flere multi-resistente bakterier til den kæmpebølge af skatter og afgifter, jobtab, firmakrak, tvangsauktioner, velfærdsforringelser, familietragedier, uretfærdigheder, hospitalsskandaler, tyverier, indbrud, overfald, gaderøverier og hjemmerøverier, narko-dødsfald, voldtægter, svindelsager, skyderier og brandstiftelser osv., osv.

  Er det virkelig OK hvis Danmark ender som en falleret mexicansk bananstat eller lignende?

  Vil nogen svare på det??

 27. Af Erik Larsen

  -

  Jeg ville aldrig, aldrig, aldrig nogensinde drømme om at “gå på facebook” – Jesus, hvor ER det hjernedødt. Men selvfølgelig har jeg venner, familie der synes at det bare lige er sagen.
  OK, dem om det. JEG synes at det er DYBT GODNAT.

 28. Af j nielsen

  -

  Hearsay.

 29. Af Gustav Uffe Nymand

  -

  Det nævnte forslag om formueskat er absurd.
  En af de væsentlige grunde til at Tyskland har en stærk økonomi er den store forekomst af familieejede virksomheder, da den slags virksomheder har en langsigtet investeringshorisont som gør at de typisk er villige til at investere store summer i forskningsaktiviteter som først giver et afkast om en 10 til 15 år. Det gør, at Tyskland idag har mange virksomheder med produkter som har få eller ingen konkurrenter men mange kunder i fremadstormende økonomier såsom Kina og Indien.
  Forslaget er jo nærmest en opfordring til familiejede danske virksomheder om at de har valgt det forkerte land at bo i

 30. Af Oscar P.

  -

  Til viggo Mortensen. Mit kendskab til Facebook er kun heresay; men jeg har ladet min fortælle, folk har et liv på Facebook og i realiteternes verden en anden.

 31. Af Henrik Steen

  -

  Hej Sune.

  Naturligvis det tænkte jeg ikke på.
  Naturligvis er ALLE opsparere korrupte tidl. bankdirektører.
  Det kan jeg nu bare ikke helt få til at passe, for jeg kender da nogen med lidt på kistebunden, som har slidt og slæbt et helt liv for de penge og betalt topskat til det danske samfund, og endda også arveafgift for noget af det.
  Men klart selvfølgelig skal disse penge beskattes for 3 gang blot fordi der er en enkelt bankdirektør man kan blive misundelig på.

 32. Af Oscar P.

  -

  Til Viggo Mortensen. Du skriver:
  Ps. ”Jeg er iøvrigt ganske velhavende, og behøver derfor ikke arbejde. Det er nok derfor, jeg har råd og tid til at være et ordentligt menneske”.
  Kun et spørgsmål – er det på Facebook? Ja, undskyld jeg blander mig.

 33. Af Erik Larsen

  -

  Det KAN vel ikke undre ret mange mennesker med bare en smule “brain”, at den ræverøde, løftebryderregering kører ind på rene kommunistiske spor og tankegange!
  Formueskat, arveafgift, boligafgift/skatter o.s.v…. Skat på noget der allerede ER betalt skat af m.m. Det er horribelt ufatteligt at de radikale kan lægge navn til denne form for enhedsliste-politik. Men de NYDER jo deres taburetter og pamper-fordele! FØJ!

 34. Af Lars O. Andersen

  -

  Langt de fleste formuer er der såmænd ikke betalt skat af, og pengene er som oftest heller ikke “tjent”,

  De er ihverfald ikke klattet væk – ellers var der ikke tale om formue. Men så skal man nok heller ikke begræde at kapitalflugt / skatteflugt vil medføre at landet vil tendere til at blive “Den Gamle By i Århus” – bare i stor skala. Udkantsområderne er tyv-startet på denne udvikling. Resten af landet kan sagtens følge trop, hvis man gør det til en dyd kun at handle politisk kortsigtet hele tiden (nærmest fra uge til uge i øjeblikket). Man kan vælge at reformere den offentlige sektor nu (incl. overførselsøkonomien) – alternativet er højest tænkeligt et par større “engangsjusteringer” på et senere tidpunkt. Det plejer folk ellers ikke at bryde sig om.

 35. Af Henrik Steen

  -

  Kære allesammen skulle vi nu ikke behandle de danskere der holder hjulene igang i Danmark ordentligt.

  Jeg syntes nedenstående historie siger alt om det danske samfund…..

  Ti mænd spiste på restaurant

  Hver dag tog ti mænd ud og spiste aftensmad på en restaurant. De bestilte altid den samme mad, og regningen for deres mad blev altid præcis 1000kr. De gjorde dette, dag efter dag, år efter år, uden variation.

  De opdelte dog ikke regningen ligeligt mellem dem. Da nogle af mændene var mere velhavende end andre, var de alle enige om, at en ligelig opdeling ville være unfair for dem med færre penge. Så mændene besluttede at betale regningen på præcis samme måde som vi betaler alle vores indkomstskatter.

  De første fire mænd betalte slet ingenting. De spiste gratis.

  Den femte mand betalte 10kr,
  Den sjette betalt 30kr,
  Den syvende betalte 70kr,
  Den ottende betalte 120kr,
  Den niende betalte 180kr
  Og den tiende mand, som var langt den rigeste af dem, betalte nøjagtigt 590kr,

  hvilket var det meste af de 1000kr regningen lød på. Han havde intet imod dette, da han havde råd til at betale beløbet.

  Alt var godt. De ti mænd var tilfredse med ordningen, og de fortsatte med at spise på restauranten hver eneste dag og nød deres tid sammen.

  Så en dag gjorde ejeren af restauranten noget uventet. Da de stod ved skranken for at betale deres regning, meddelte han, at han ville reducere prisen på deres måltider. Da i alle er så gode kunder og jeg sætter står pris på den omsætning i bringer mig sagde han, vil jeg reducere den samlede regning for jeres måltider med 200kr. Fra nu af koster jeres ti middage kun 800kr.

  Mændene var glade. Men situationen skabte et problem. Hvordan skulle de opdele besparelserne blandt dem? Selvfølgelig kunne de ikke bare kreditere 20kr (en tiendedel af 200 kroners besparelsen) til hver af de ti mænd, da dette ville betyde, at de første fire mænd rent faktisk skulle have udbetalt 20kr hver for at spise! Det eneste der syntes rimeligt var, at de første fire mænd, der intet havde betalt til at begynde med, heller ikke burde få del af denne 200 kroners rabat. Men der var stadig et problem. Hvis de nu inddelte 200 kroners besparelsen blandt de resterende seks mænd, ville dette være 33,33kr pr mand. Hvis dette beløb blev trukket fra hver mands betaling, skulle den femte og sjette mand, som før havde betalt henholdsvis 10kr og 30kr, betales for at spise. Det ville heller ikke fungere. Nej, løsningen på dette problem krævede noget opfindsomhed.

  Restaurant ejeren, der havde lyttet til diskussionen, afbrød dem. Han tilbød en løsning. Han foreslog, at den mest retfærdige måde at løse dette dilemma på, ville være at reducere hver mands regning i samme forhold som de betalte i første omgang. Ejeren gik over til hans regnemaskine og regnede ud hvor meget hver mand skulle betale. Og så blev det aftalt.

  Den femte mand, skulle i stedet for at betale 10kr, nu intet betale, ligesom de første fire mænd aldrig havde gjort. Den sjette mand betalte 20kr (reduceret fra 30kr) og den syvende betalte 50kr (reduceret fra 70kr), den ottende betalte 90kr (reduceret fra 120kr), den niende betalte 120kr (reduceret fra 180kr). Dette forlod den tiende mand med en regning på 520kr, i stedet for hans tidligere regning på 590kr. Mændene betalte deres regning i henhold til dette arrangement, og de forlod restauranten tilfredse.

  Uden for restauranten begyndte mændene dog at sammenligne deres individuelle besparelser. Den sjette mand begyndte at klage. Jeg har kun fået 10kr ud af de 200kr vi sparede, Det er ikke meget siger han. Han pegede på den tiende mand og sagde: og han fik 70kr, hvorfor? Det er ikke fair, Han er jo rig. Han har ikke brug for pengene. Hvorfor skal han så have 70kr, når jeg kun får 10kr?

  Ja, det er rigtigt, udbrød den femte mand. Jeg sparer også kun 10kr. Det er uretfærdigt at den rige gut får syv gange mere end jeg gjorde! Jeg har helt sikkert langt større behov for pengene end han har.

  Det er sandt, råbte den syvende mand. Hvorfor skulle han få 70kr tilbage, når jeg kun får 20kr tilbage? Det stinker! De rige får altid alle fordelene. De rige bliver bare rigere og rigere.

  Vent et øjeblik! råbte de første fire mænd i kor. Vi har ikke fået noget som helst. Ikke en enkelt øre! Den rige fyr, der kører hertil i en Lexus hver dag, får 70kr. Vi tager alle offentlig transport til denne restaurant og vi får slet ingenting. Dette system udnytter de fattige.

  Da blev mændene vrede, de omringede den tiende mand, gav ham tæsk og gik derefter hjem.

  Den næste dag mødte den tiende mand ikke op til deres regelmæssige middag. De 9 satte sig og spiste uden ham men da de var færdige og skulle betale regningen opdagede de, til deres store forbløffelse at der manglede 520kr!

  Det er overflødigt at sige, at det var sidste gang de mænd nogensinde spiste på denne restaurant.

 36. Af Jørgen Christensen

  -

  Det er faktisk tragisk at læse de fleste indlæg. Er Danskerne virkelig sunket så dybt, at de er misundelige på enhver, der har været arbejdsom, tjent penge og sparet disse op, i stedet for et oveforbrug. Det er jo ganske uhyrlige påstande, der bliver fremsat; men hva’, det er vel en flok gøgeunger, der sidder på redekanten – da andre sørger for maden – og skræpper op. Vær i kun glade og taknemlige, hvem tror I, der betaler mest til alle disse sociale ydelser – ikke de – der sidder på bænken.

 37. Af Peter Jensen

  -

  Viggo Mortensen. Gud fader bevare mig – som den misundelse dog må pine dig. Der er nogle i denne verden, der arbejder, sparer op, sætter tæring efter næring, og nu skal de til at betale dobbelt – en misundelsesafgift. Få dog et job, og prøv at spare lidt op i stedet for at sidde der og hyle.

 38. Af Lars O. Andersen

  -

  Mads Rogvi:
  “Men hvorfor flytte sin formue hvis man har penge nok, og derudover har tjent den i et samfund der åbenbart har givet en mulighederne for at skabe den formue? …
  Jeg har har ikke forstået konceptet, men jeg venter selvfølgelig også på min formue..”

  Det du skriver gælder netop enhver samfundsborger, også de 25% der kun lægger 4% af alle indkomstskatter i fællespuljen. Så, se at få lettet en vis legemesdel. Intet kommer som bekendt af intet, bortset fra lommeuld.

  Men så er det godt at vi har Villy Darthvader & hans røde kumpaner, som blot håber at blive reddet af et rumskib.

 39. Af P Hansen

  -

  @Peter Kurrild-Klitgaard

  Du glemmer en meget vigtig ting i din artikel “at vi har været vidne til , Danmarks historien største generations-røveri”. For det er jo det vi har set udspille sig fra 2000-2008. Her har de rige del af de 60+ årige raget til sig via realiserede fortjenester via “pap-boligstigningerne” som har ødelagt alt for næste generation fordi en flok politikere ved magten i den periode ikke gad interessere sig for bolig-politik.
  Men du vil måske hellere have “fjern, børne penge for den rige del”. Tænk lige over den, det er de 25-35 årige der får børn og sku ikke “generations-røverne” på 60+ år – så lad bare de unge betal for det igen. Tilsvarende kan jeg næste høre dig “alle de kloge økonomer vil sætte boligskatten op.” Igen går det udover den yngre generation af første gangs købere, og ikke “generations-røverne” på 60+ år.
  Betragt derfor formue skat som et middel til at undgå at indføre 1700 tallets franske æres-fægtning med døden til følge da det sidste ville skabe så lang en kø af 25-35 årige der var villige til at kaste sig ud i æres-fægtning mod 60+ generations-røverne. Men jo der findes et alternativ til formue-skat, det er verdens historien største afgift når man møder op på plejehjemmet eller hospitalet hvis det ved check konstateres at man er en af mange millionærerne på 60+ år der har scoret kassen på “de skattefrie pap-penge” fra boligstigningerne der har ødelagt samfundet i mange år frem for hele næste generation.
  Det er jo i den konteks du skal se arve-afgift forslag og lignende. De 60+ årige der har realiseret de mange millioner på bolig salg burde skamme sig sammen med Anders Fog, Pia K og Hjort Frederiksen for den ødelæggelse de har skabt. Og tilmed skal de have pension i for og bag, modsat næste generation. Og nej jeg tænker ikke på de 60+ årige som ikke har millionerne fra bolig-salg, da det er ok de stadig kan komme på plejehjem og hospital i den velfærds model vi kender. Og nej jeg tænker heller ikke på dem der blot har en bolig for at bo, da vurderingen kan sættes ned på deres bolig til det halve for at skabe balance igen. Men de andre generation-røvere på 60+, dvs dem der har realiseret deres mange million-skatte frie gevinster på salg af bolig for boblen – burde være lige så jagtet vildt fra Christiansborg politikerne som Bin Laden var det. Og tag bare dem med de gyldne-håndtryk på millionerne med i der. Det er dem der skal betale hvis man vil have social retfærdighed og ikke de unge 25-35 årige.

 40. Af Gustav Uffe Nymand

  -

  Bjørn

  Det er netop det rigtige tidspunkt til at indføre en kapitalgevinst skat på fast ejendom der skal betales ved salgstidspunkt:

  1) Mængden af vælgere der har huse som pt er købt for mindre end huset pt kan sælges for er faldet som følge af finanskrisen, dvs modstanden er mindre end ved at vælge et andet tidspunkt
  2) Øget skat på bolig til at financiere lavere skat på arbejde er anbefalet af vismændene og vi radikale lytter til økonomerne. Der er jo tale om skatteobjekter der ikke kan flygte ud af landet og der er tale om objekter hvor en eventuel kapitalgevinst er markant lavere beskattet end gevinsten ved eget arbejde, ved opsparing i frie midler eller ved pensionsopsparing. Udover det er uretfærdigt, at veluddannede unge skal betale formuer i indkomstskat for at financiere velfærdsydelser til ældre med gigantiske boligformuer velvidende at de velfærdsordninger vil være afskaffet når de unge bliver ældre, så giver det sund fornuft med ændringen, da det vil øge landets tiltrækningsevne på veluddannede unge (Europæiske unges solidaritet med ældre generationer er generelt på sammenbruddets rand som følge af krisens konsekvenser for de unge så de flytter i stigende grad til bedre vilkår) samt få folk til at arbejde mere
  3) Mit forslag er retfærdigt, da jeg samtidig foreslår boligsikringen afskaffet for lejerne samt andelsboligerne skatteteknisk ligestillet med ejerboliger

 41. Af Jens Petersen

  -

  En anden fordel er at man ikke behøver at have en arveafgift da de sidste ti år af folks liv hvor de uanset om de vil eller ej ikke kan arbejde, kan oparbejde en “objekt” skattegæld til staten. Det sætter staten i stand til at snuppe hovedparten af formuen når folk dør, og efterlade et symbolsk beløb til arvingerne.

 42. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Kære Erik Skifter….

  Må lige gøre dig opmærksom på at Danmark er et uhyre effektivt land, nogle vil endda sige velfungerende.

  F.eks. er skattevæsnet jo vældig effektivt. Og fogedretterne er effektive. Folk kan blive sat på gaden på ganske kort tid, og får de ikke deres møbler og ejendele med fordi de ikke har fået besked om fogedforretningen, så er det bare ærgerligt.

  Politiet er også effektivt. Det får ram på masser af bilister som ikke fik spændt sikkerhedsselen fordi de kun skulle køre 50 meter hen til næste butik, og på folk der kørte 7 km for stærkt på en bred og lige landevej næsten uden anden trafik. Og så er der jo dem hvor kørekortet ligger derhjemme i en anden jakke. Osv.

  Parkeringsvagterne er også effektive. Bilisten husker måske P-skiven 100 gange, men glemmer den så et par gange, og bum skal der betales 510-690 kr. eller det dobbelte. Og er kontanterne ikke lige tilstede, drøner ekstra-omkostningerne i vejret som en løbsk måneraket. End ikke folkepensionisterne, de konkursramte eller de syge eller andre undslipper når incasso-maskineriet går i gang.

  Skolerne er også effektive når det gælder rød indoktrinering og ansvar for egen læring. Børneværnet er også effektivt, det slår tit til allerede efter nogle års grov mishandling. Eller det tvangsfjerner børn meget effektivt, selvom de havde det fint hvor de var. Og så er der skilsmisse-systemet som er vældig effektivt når det drejer sig om at tryne mændene og gøres deres børn faderløse.

  Også sundhedssystemet er blevet mere effektivt, så patienter i tusindvis forlader hospitalerne med flere sygdomme end de kom ind med, eller de smides på gaden længe før de er kommet til kræfter. Og nu vil bl.a. Carl Holst have at de også skal idømmes bøder, hvis de er for syge til at opfylde en række nye krav.

  Også indvandrings- og grænsepolitikken er effektiv, i retning af at tiltrække hundredtusindvis af billige arbejdstagere, nydanskere og evighedsturister. At der så også strømmer kriminelle, fra Rumænien, Bulgarien, Polen, Afrika og mange andre lande med ind, er jo blot en mindre omkostning i forbindelse med den store berigelse af landet.

  Selve folkestyret er også effektivt, især med hensyn til at afskaffe sig selv og forvandle sig til en slags illusion eller demokratur.

  Alting kører altså effektivt og som var det smurt. Så på den måde set er Danmark jo et velfungerende land. 🙂

  Det er vel også derfor at Jelved og mange andre politikere mener at Danmark er et foregangsland og et smukt og dejligt forbillede for hele verden?

 43. Af Jens Petersen

  -

  Jo det smarte ved at beskatte objekter/ejendom og nedsætte indkomstskatten er at borgerne i et samfund aldrig kan stoppe med at arbejde, da de til enhver tid skal skaffe penge til en eller anden form for ejendomsskat. Smart ikke… “Work till you drop”

 44. Af Krister Meyersahm

  -

  Lidt udenfor emnet, men det begynder at blive trættende. Få dog ind i hovederne – objekter kan ikke betale skat!

  I kan lege med begreber så meget i vil, tilbage står som et ubestrideligt faktum, at skatter kun kan betales med penge man har fået i hånden ved hårdt arbejde eller lettere (vil nogen kalde det) kapitalpleje.

  Så; tag dog skatten, en gang for alle, når pengene er tjent og hold op med at støtte bureaukraternes åndsvage påfund om, at sænke indkomstskatten for derefter at kradse pengene ind på ejendomme o.s.v.

  Frem og tilbage er som bekendt lige langt – idioter går gerne turen to gange.

 45. Af Bjorn Sorensen

  -

  @Gustav Uffe Nymand
  Du foreslaar at skatterne paa bolig skal oeges hvilket jeg finder upraktisk eftersom vaerdien for tiden styrtdykker. Foerst naar vores loenninger og dermed vaerdien af fast ejendom er i balance med de globale realiteter ved vi hvad beskatningen kan vaere. Men da stoerstedelen af befolkningen betaler mere i skat end hvad de globale loenninger kan baere boer vi koncentrere os om at tilpasse os realiteterne.
  Vi har og faar kun raad til minimalsamfundet.

Kommentarer er lukket.