Har Manu Sareen et problem?

Af Peter Kurrild-Klitgaard 115

Troværdighed er guld værd i politik–og det modsatte er omvendt meget lidt værd.

Dermed ikke sagt, at politikerne ikke sagtens kan være uærlige overfor vælgerne, og endog blive belønnet for det.  Talrige regeringer har taget æren for positive konjunkturer, eller givet deres forgængere skylden for dårlige–selv når der ganske utvetydigt var tale om større internationale konjunkturer, som en regering i lille Danmark ikke kunne gøre meget fra eller til.  Ja, manglende ærlighed overfor vælgerne er vel næsten en integreret del af, hvad politik handler om–så længe det er den type uærlighed, man kan tale sig fra.

Men anderledes hvis man er utroværdig overfor kollegerne, i eget eller andre partier, eller overfor medierne.  Opfatter ens politiske allierede eller potentielle samarbejdspartnere én som svær at stole på, kan det være et alvorligt handicap.  Det er vist alment kendt, at årsagen til, at nu afdøde Svend Auken (S) ikke blev statsminister ovenpå sin valgsejr i 1990, var en udpræget mistillid til ham–ikke mindst fra Det Radikale Venstre.  Der var simpelthen for mange oplevelser, der gjorde, at ledende politikere ikke stolede på Auken som person.  Men dermed blev det også hans partis problem, fordi det afskar dem fra regeringsmagten–og udgangen blev som bekendt, at Socialdemokraterne selv tog konsekvensen og i 1992 fjernede deres partileder ved et af de mere brutale kup i dansk politisk historie.

På samme måde kan medierne selv føre kniven overfor politikere, der bliver taget i at lyve åbenlyst overfor dem.  F.eks. som en tysk forsvarsminister eller nu senest en ungarsk præsident, der er kommet til deres akademiske grader på ikke helt ærlig vis.

Det burde kirke- og ligestillingsminister Manu Sareen (RV) måske skrive sig bag øret.  Den dansk-indiske politiker med den sympatiske udstråling er ihvertfald siden sin udnævnelse gentagne kommet med udsagn, som for mange andre har fremstået som på kant med sandheden.  Senest denne uges historie om, at han hævdede, at han skulle have hørt danske præster true ham med straf på “dommedag”, hvis regeringen indførte kirkelige vielser for homoseksuelle:

“I diskussioner med visse højrefløjspræster har jeg fået at vide, at vi – regeringens medlemmer – vil blive straffet på dommedag, hvis lovforslaget bliver fremsat, […] Det er dybt besynderligt, at personer, der taler om en rummelig folkekirke og næstekærlighed, har så svært ved at rumme uenigheder. Uenigheder bør holdes i en ordentlig tone.”

Det var jo ganske eksplicit–men gået på klingen om konteksten har Sareen nu måttet indrømme, at ingen præst nogensinde har truet ham med det, og han har beklaget udtalelsen.  Noget af en kovending.

Det skete kun få dage efter, at Sareen blev meget synligt udstillet i spørgsmålet om, hvorvidt “større mangfoldighed” i virksomhedernes bestyrelser skulle være “godt for bundlinjen”.  Det er et synspunkt, som Sareen har fremført igen og igen med henvisning til en “videnskabelig undersøgelse” fra en “uafhængig tænketank”, Catalyst.  Senest ved en §20-debat i Folketinget (23.III):

“[Der] findes en række internationale undersøgelser, som viser, at bestyrelser med flere kvindelige medlemmer har en bedre økonomisk performance end bestyrelser med færre kvindelige medlemmer.”

Men som Danmarks Radios program “Detektor” kunne demonstrere for både lyttere og seere i forrige uge, var det både så som så med tænketankens uafhængighed, og hvorvidt der var belæg for de konklusioner, som rapporterne fremførte.  Påfaldende er det også, at Sareen i sine debatter synes selektivt at have udvalgt de undersøgelser, der bedst støttede hans i forvejen erklærede synspunkt om fordelene ved kønskvoter, desuagtet at der var andre, mere systematiske, videnskabelige undersøgelser, der viste det stik modsatte.  Konfronteret med det, præsterede Sareen at tale sort.  Det, der før havde været “ingen tvivl om”, var nu pludselig hverken rigtigt sandt eller helt rigtigt falsk, men noget der godt kunne være videnskabeligt falsk men alligevel erfaringsmæssigt sandt.

Det er heller ikke længe siden, at Sareen–igen i debatten om homoseksuelle vielser–lagde sig ud med en specifik sognepræst, Henrik Højlund fra Løsning, der angiveligt repræsenterer den kirkelige “højrefløj”, og som Sareen citerede vidt og bredt for, at der ikke var noget problem ved kirkelige vielser af homoseksuelle.  Højlund skulle ifølge Sareen have sagt, “Der sker ikke noget. Tingene går videre”, hvilket Sareen brugte som argument for sin reform.  Problemet var bare, at præsten ifølge både ham selv og vidner havde sagt det stik modsatte af, hvad Sareen citerede ham for: “at folkekirken vil overleve som statslig religionsanstalt, selvom den begynder at vie homoseksuelle par som ægtefolk, men dens dage som forpligtet kristen, evangelisk kirke vil være talte.”  Da Birthe Rønn Hornbech (V) og andre–herunder Højlund selv–konfronterede Sareen med, at påstanden var forkert, og at Højlund følte sig fejlciteret og misbrugt, svarede Sareen således:

”Jeg beklager selvfølgelig, at Henrik Højlund føler sig misforstået, og at jeg tilsyneladende har gengivet hans holdninger forkert. Det er jo i den slags spørgsmål altid svært at afgøre, om afsenderen har udtrykt sig upræcist eller modtageren har misforstået. Men jeg kan blot konstatere, at Henrik Højlund føler sig misforstået, og det er jeg ked af.”

Det er værd at bemærke formuleringerne, der uden tvivl har været gennem en presserådgiver: Selv efter at Højlund gentagne gange har pointeret, at han ikke har de holdninger, Sareen tillægger ham, kan Sareen ikke få sig selv til at indrømme dét.  Det er derimod Højlund, der “føler sig misforstået”, fordi Sareen “tilsyneladende” har gengivet hans holdninger forkert, eller “afsenderen har udtrykt sig upræcist”, og i det hele taget er det ifølge Sareen nærmest uklart, om Højlund overhovedet ved, hvad han selv mener …

Og det er ikke eneste gang, Sareen er røget uklar med den “kirkelige højrefløj” med hensyn til, hvem der har sagt hvad.  I en nylig debat i Danmarks Radio (30.I.) sagde Sareen, at sognepræsterne Søren Krarup og Jesper Langballe i deres tid som folketingsmedlemmer for Dansk Folkeparti havde brugt Folketingets talerstol til at “politisere” Folkekirke og kristendom.  Det har Krarup sidenhen i løbet af februar og marts tre gange bedt Sareen om at dokumentere–vistnok uden nogen respons.

Og ja, man kan såmænd slutte med begyndelsen: Da Sareen blev udnævnt til minister, var han selv på P1 hurtig til at fremstille det som noget “historisk”, fordi han var den “første minister med indvandrerbaggrund”.  Der gik ikke lang tid, før andre gjorde opmærksom på, at det såmænd havde bogstaveligt vrimlet med indvandrere i danske regeringer i 1700- og 1800-tallet (f.eks. en vis biograf-aktuel gehejmekabinetsminister Johnn Friedrich Struensee og grundslovsfaderen, finansminister Christian Georg Nathan-David), og at der fra nyere tid kan nævnes politikere som finansminister Henry Grünbaum (S) (hvis forældre var østeuropæiske jøder), og skatteminister Isi Foighel (K) (der var tysk statsborger indtil 22 års-alderen, også med jødisk baggrund).  Også dengang kom DR’s Detektor efter Sareen.

Udnævnelsen til kirkeminister kom iøvrigt kort efter, at Sareen under stor bevågenhed havde proklameret, at han nu meldte sig ud af Folkekirken i protest–hvilket det så, da han blev kirkeminister en måned senere, viste sig, at han alligevel ikke havde gjort.

Noget af alt dette kan måske afskrives som en mand, der er “lidt-for-hurtig-på-aftrækkeren”–som lader sig rive med i en travl hverdag, og måske ikke lige ved nok om f.eks. dansk politisk historie, eller hvad standardkrav til videnskabelighed er, o.s.v., og som til med som politiker er en oplagt skydeskive fra både venstre og højre.  Men det kunne også være en uheldig kombination af overfladiskhed og selvretfærdig idealisme, hvor det i virkeligheden opfattes som lidt ligegyldigt, om det, der siges, nu også er sandt eller forkert, så længe det passer ind i den “fortælling”, man gerne vil fabrikere.

Er det sidste tilfældet, så har Manu Sareen et problem, og det har hans parti–og danskerne–i så fald måske også.

115 kommentarer RSS

 1. Af wrerryUnons wrerryUnons

  -

  Thank you so much for providing individuals with such a splendid chance to read from this site. It is usually very cool and packed with a good time for me and my office friends to search your site minimum thrice a week to find out the newest secrets you have got.Of course, I’m also certainly impressed with your amazing thoughts you give. Certain 2 points in this post are definitely the most suitable we’ve ever had.

 2. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  hr, j christensen

  Jeg beklager, at jeg kom til at skrive hr. j ZINK i st for hr. j. Trick.

 3. Af hr j christensen

  -

  @Birgit Hviid Lajer

  Den Hr. j ZINK er ikke mig.

  Men Hr. j Trick. er en tidligere, men nu har jeg slettet cookies så den ikke fremover dukker op ved en fejltagelse. Egentlig kan jeg godt lide at skrive under mit navn. Men der er perrioder hvor nogle hækter sig på og skriver grimme ting hver gang jeg skriver noget. Så går jeg over til psoudonym i en periode. Det hjælper også at skanne computeren for virus.

  Tak for dine mange besvarelser.

 4. Af Kirkeminister Manu Sareen endnu engang taget i at have det svært med sandheden!!

  -

  […] andre rapporter der viste det stik modsatte. Peter Kurrild-Klitgaard har samlet lidt op på det. Har Manu Sareen et problem? — Magt og Marked Hvis jeg ikke svarer på dit indlæg, er det nok fordi jeg ikke gider. Svar med […]

 5. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Nej selvfølgelig giver det hverken Sareen eller andre carte blanche til at fifle med sandheden.

  Mit indlæg skulle forstås derhen, at fordi andre politikere har pyntet på forskellige omstændigheder, så er deet ingen undskyldning heller for Sareen. Mvh BHL

 6. Af Henrik Pedersen

  -

  @Birgit Hviid Lajer

  Om så samtlige politikere “pynter” på virkeligheden, giver det ikke Sareen ret til at svindle.

  På omslaget af hver bog stod, at 3 kr. af prisen ville blive doneret til børnehjemmet.

  Da han blev foreholdt, at der kun var betalt 2000 kr., var første bortforklaring, at de 3 kr. kun stod trykt på forsiden af førsteoplaget.

  Netop den undskyldning passer fint ind i det billede,P.K-K tegner af Sareen:

  Førsteoplaget skulle så have været på 667 eksemplarer. En åbenlys Sareen løgn.

  Sareens gerning svarer til, at indsamlere til godgørende formål stjæler af indsamlingsbøsserne.

  Så kan man vist ikke synke dybere.

 7. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Henrik Pedersen – 08:51

  Ja, en ynk – og virkelig dumt; men Manu har ikke været den eneste politiker, der i sine sagers tjeneste har pyntet lidt på virkeligheden.

 8. Af Claus Nelvad

  -

  MS har tydeligvis også et problem med de fattige børn i Indien. Han er jo total utroværdig, udygtig og løjerlig.
  Må det være sidste gang vi får en indvandrer som minister.Det er hermed afprøvet uden succes, så der er ingen grund til at gentage den bedrift.

 9. Af Henrik Pedersen

  -

  @P.K-K.: Hvis man før var i tvivl om din karakteristik af Sareen, så er den nu bortfejet.

  Har netop hørt Sareens mange dårlige undskyldninger for at have stjålet/tilbageholdt donationer til et Indisk børhehjem.

  De undskydningerne, forglemmelserne og andres misforståelser han diskede op med, falder helt i tråd med det mønster, du beskriver. En ynk.

  Er overrasket over, at Sareen kan synke så dybt.

 10. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Hr. j christensen – 4:10 og 4:13

  Dit sidste afsnit 4:10 er jo fuldstændig kulret og uden sammenhæng, såvel som dit indlæg 4:13 er aldeles selvmodsigende i forhold til indlægget 4:10.

  Og – jeg vil gerne frabede mig at blive kaldt ‘razist’. En sådan holdning har jeg aldrig givet hverken udtrykfor el endsige besiddet. Det er stærkt injurierende. Ligedan er jeg ejheller danskfjendtlig.

  Gud fri mig vel for en opfattelse, dvs læsning og forståelse fra din side.

  Ligedan er jeg ikke ude i noget ligemageri; men det er en kendsgerning, at kristne også har forfulgt jøder (endog i Jerusalem – gengæld), såvel som kristendom og islam med Gud i hånd siden har forfulgt jøder, som historien viser os det.

  Du er jo fuldstændig tummelumsk i dine udsagn og opfattelse af mig og mit, såvel som jeg ikke kan forhindrefolk i deres egne selvmodsigelser og snæverhed at opfatte, somdet nu passer dem.

  Det vil aldeles have mig frabedt, injurierende tale og direkte fejle og dermed falske påstande, Hr. j christensen, der intet siger om, hvem du egentlig er. Nu også med din påstand om, at Gud heller ikke eksisterer. Du er langt ude i dine ord. Og de kristne, du synes at forsvare imod mit ‘ligemageri’ vil sikkert blive glade for din påstand, såvel som
  jøderne vil bllive glade for din indrømmelse, som jeg må forstå det:

  “Så hvis det er jdehad at kende sandheden så ….?

  Hvilken sandhed? Hvis sandhed? Religion/er – også andre end de 3 hovedreligioner – såvel som historien omkring Israel er også indvævet med forskellige myter, legender og reelle forhold – forskellige historiske tider, forskellige og skiftende herredømmer og dermed indflydelser.

  Alt er ikke rationelt – meget er ganske irrationelt også, hvorfor det er svært at kunne fortælle eller kun holde sig til det rent historiske, idet religionerne også indeholder deres specifikke historie, såvel som biblen er inddraget i disse historiefortællinger og også myter mm.

  Jerusalems historie er i sig selv så kompleks -såvel som disse hellige steder er opfattet som det, vi kalder hellige – og det handler omdet irrationelle, dvs folks indre liv og evt. projiceringer i naturen, bygninger mm, der kan opfattes og udråbes som Mehellige.

  Meget er i sig selv absurd – men det er altså folks oplevelser, så det må vi jo på sin vis tage alvorligt også i vor tid; men af de 3 religioner er det kun kristendommen, der er opstået i Jerusalem, med Jesus korsfæstelse, hvor religionen for alvor blev etableret – og jødedommen er ‘født’ i Sinai
  (og ikke på Zion-bjerget fx), såvel som islam er kommet til omkring år 600 i f vor tidsregning – jødedommen måske 1200-2000 år før, hvor islam er opstået udenfor Israel, hvor man således har både Medina og Mekka og så siden myten om Muhammed i Jerusalem.

  Men – hvad tror på og tillægger deres religion ser vi jo dagligt. Selv er jeg ikke religiøs – men jeg er af den opfattelse, at Jesus har været enkonkret historisk person. Men ud fra din tankegang med selvmodsigelser, så kan vi jo heller ikke vide nøjagtig besked om andre af disse religions-historiske personer.

  Arkæologiske fund af mange slags er der også i vore dage tvivl om, såvel som meget andet; men vi er stadig henvist til folks følelser og opfattelser.

  Og dem respekterer jeg.

  Jeg er ikke så respektløs som du i dit skriveri til mig – og du er vel også bidragyder til næste indlæg af He. j Trick.

  Jeg burde egentlig ikke svare dig; men jeg er enig i, at vi ikke har mere at diskutere, såvel som var dine indlæg ikke så dårligt skrevet, så ville jeg ikke nøjes med – og gentager det her:

  At frabede mig enhver form for injuririer, injurierende tale.

  Og du er fuldstændig uanstændig i dine forskellige injurier i dit indlæg 04:27, under navnet Hr. j ZINK – fej nok til ikke at meddele, hvem du egentlig er, igen.

  For uacceptaelt, så SLUT hermed. BHL

  Vi har ganske enkelt ikke mere at tale om. BHL

  Du indrømmer åbenbart selv at være antisemit med ordene:

 11. Af Hr j TRICK

  -

  Det var ønsleligt om fremtidige kirkeministre var kandt med dansk historie.

  Men det ville for manus nok ikke gøre nogen forskel, han forstår kun at han har lært at gøre oprør mod alt i internationale socialisters tjeneste. En simpel rød lejesvend.

  Og så er han vist nok hindu og muslim. Og homo. Ja man må kunne forvente at kirkeministeren forklarede sig ærligt og redeligt om sin bagrund. Men har er jo blevet kirkeminister som tak for sin indsat i valgkampen. Hvor han hoppede tundt med hylende unge som var til falds for folkeforføren manus sareen.

  Føj for satan en kold kynisk og gusten baggrund at blive dansk minister på.

  Gå nu af regering. Smukke hævngærige villy søvndahl, helle thorning-schmidt og matgrethe vestager sammen med lysløgneren johenne scmidth-nielsen og frank åen ole sohn ect. ect ect …

  Tæn at disse mennesker vil stå inde for manus sareen. Men måske er det fordi at socialdemokraterne er homoernes beskytter og SF nok selv er pædofile og det radikale venstre har forådt de små kandmænd.

 12. Af Hr j christensen

  -

  NÅ men det er også historisk bevist at GUD ikke eksistere og derfor eksistere JESUS heller ikke.

 13. Af Hr j christensen

  -

  @Birgit Hviid Lajer

  Så mangler jeg blot at blive kaldt DF’r så skulle den være hjemme.

  Der findes arkæologiske fund som viser at jøderne aldrig har eksisteret som et folk, men er en samling af undslupne slaver.

  Jøderne samlede sig først under den romerske besættelse. Og her begyndte blev de religiøse historier skrevet ned. Det er også arkæologisk bevist.

  Det er også historisk bevist at jøderne udrydede og slog de omvandrende desible i hjeld hvis de viste sig at være i mod det jødiske trossamfund. Jesus diseble var sådan en flok. Men hvorfor resten ikke blev slået i hjeld på vanlig vis skal være usagt. Men der findes heller ikke bevis på at jesus levede overhovedet. Man kunne tænke sig at når jøderne nu alligevel var ved at skrive bibelske historier at så var jesus også en sagnfigur i en historie fortælling blandt de nye kristne som opstod i protest mod det jødiske trossamfund.

  Der er også bevis på at jøderne samarbejdede med linin og stalin om at udryde de frie bynder som ikke ville coop. Sådant cirka 30 mio.

  Der er også mange historier fra tyskland i mellemkrigs årene om hvordan jøderne førte sig frem over for de enormt mange fattige tyskere da tyskland var ved at gå banke rot. Det husker tyskerne stadigt.

  De øverste ledere af det jødiske trossamfund har altid hver eneste jul fornægtet jesus.

  Så hvis det er jødehad at kende sandheden, så ….?

  Men det du har delvis ret i

  Men iøvrigt finder jeg ikke, at nogen af de 3 store religioner har noget at sige hinanden på i den henseende, du beskriver.

  Men islam er en afart af jødedommen nærmest en kopi af talmut.

  Men du har ikke ret i at kristendommen er det samme som jødedommen og islam.
  I øvrigt er der også en fjerde stor religion, den protestantiske som vi i norden tilslutter os. Og den har ikke ret meget med de andre at gøre.

  Så du er langt ude med ligheds mageriet hvis du mener at alt er lige fedt. Og du er hår i din fordømmelse af anderledes tænkende, det lugter af en syg tankegang. Og mangel på selvstændig tænkning. For det er lige præsis din holdning som jøderne forsøger at fremme over for deres modstandere. De kaldes antisemitister. Og du er i mine og mange andres øjne razist.
  Så jeg gider ikke kommenteres dine danskfjentlige holdninger.

 14. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Og – lige så lidt ville vi under samme vilkår i et fremmed land – en anden kultur – kunne gøre det i; men man bør kunne stikke fingeren i jorden, og det gør Manu Sareen på en meget lille plet – fremfor at vurdere landet, folket og dermed helheden sagerne skal fungere i og sammen med.

 15. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Du har megen ret Nanna Bangsgaard, og problemet er og vil være det i mange år, i generationer, at indvandrere – omendfødt her, ikke vil få samme oplevelse, forståelse og indføling med landet som vi som danskere i forvejen har med såkaldt indfødte forældre og ikke har måttet leve ‘under andet hjemland’ i familien under en opvækst.

  Det tror jeg også ksn gælde for Manu Sareen samt andre også indvandrerpolitikere samt menigmand inden for det spektrum – ellers tror jeg nok, at din ‘analyse’ her af de radikale er rammende.

Kommentarer er lukket.