Energi-forligets pris

Af Peter Kurrild-Klitgaard 46

Den forgangne uges energi-forlig blev en dyr affære.  Både for danskerne, der hvert år kommer til at betale betragtelige beløb for noget, der ikke engang kvalificerer som varm luft.  Men nu tilsyneladende også for Venstre og Konservative, der lagde stemmer til en politik, der ligger meget langt fra partiernes retorik og burde ligge endnu længere væk fra deres ideologiske udgangspunkter–hvilket vælgerne nu ser ud til at straffe dem for, eller ihvertfald ikke just belønne.

Lad os tage indholdet først.  Energiforligets hovedpunkter kan set fra den enkelte borgers synspunkt sammenfattes på denne måde:

 • Borgernes omkostninger stiger med 3,5 mia. kr. om året.
 • Alle husholdninger skal betale en såkaldt “forsyningssikkerhedsafgift”.  Dette er reelt en ny, såkaldt “kopskat” på husholdningerne.  D.v.s. en, som alle betaler uden hensyn til indkomst eller betalingsevne iøvrigt–og uanset forbrug af fossile brændstoffer.  Dermed rammer den uforholdsmæssigt hårdt for lavindkomstgrupper–og den har ikke nogen direkte effekt på forbruget af energi.
 • For den gennemsnitlige familie stiger skatter og afgifter med ca. 1.300 kr. om året–men det er efter at have antaget, at energipriserne alligevel vil stige, og at folk vil vælge at investere store beløb i energibesparelser. (Det svarer lidt til at sige. Vi hæver din skat. Men det gør ikke noget ved din privatøkonomi, for du får jo alligevel nok en lønstigning, og du kan jo bare købe ind i Netto frem for i Irma.)  Indregner man indirekte omkostninger (fordi det bliver dyrere at producere og forbruge energi), kan den reelle pris blive på helt op til 5-10.000 kr. mere per familie.
 • En del af indtægterne (finansieret af almindelige forbrugere) går til at subsidiere energiforbruget hos storforbrugende industrivirksomheder.
 • Forliget vil betyde flere vindmøller, men absolut intet for CO2-udledning.  Det skyldes kvotesystemet indenfor EU, hvor det, at der udledes mindre CO2 her, blot vil betyde, at der vil blive udledt mere andre steder i EU.  Selv med de allermest lysegrønne forhåbninger, vil effekten på langt sigt være ganske usynlig.

Energi-forliget er som sådan i klokkeklar modstrid med det skattestop, som VK-regeringen hævdede at praktisere, og som V’s og K’s politikere også efter regeringsskiftet ihvertfald retorisk har villet opretholde.  Subsidiedelen er også i modstrid med klassisk borgerlig politik om, at staten ikke bør favorisere og kunstigt understøtte bestemte erhverv.  Og så virker det iøvrigt ikke i.f.t. det erklærede formål.

Som Børsens lederskribent sammenfattede det:

“Man kan med rette kritisere, at energiafgifter m.m. gør det svært at drive industrivirksomhed i Danmark. Og man kan med rette ønske afgifterne sat ned af konkurrencemæssige hensyn. Men det er decideret Storm P.’sk at opkræve ekstra afgifter på de forbrugere, som sparer på fossile brændsler, for at overføre penge til virksomheder, der bruger løs af dem. […] Mens kommentatorerne diskuterer proces, bør borgerne insistere på en forklaring: Hvorfor skal de betale støtte til de mest energiforbrugende virksomheder? Hvorfor skal de mest energiforbrugende virksomheder ikke bare slippe med lavere afgifter?”

Kun ét parti i Folketinget var imod energi-forliget–Liberal Alliance, som indrykkede en række stærkt omdiskuterede annoncer, der angreb Lars Løkke Rasmussen og Venstre for løftebrud og uliberal politik.  Det ser man nu ud til at have vundet på.  I den første meningsmåling foretaget efter debatten (foretaget af Megafon for Politiken/TV2), går LA frem fra 4,6 pct. i februar til nu 6,5 pct.  Det er en stigning, der er så stor, at den næsten opfylder normale statistiske usikkerhedskrav, og som næppe kan forklares på anden måde.  Det er samtidigt et niveau, der er højere end nogen hidtidig gennemsnitlig tilslutning til partiet i meningsmålingerne.

De Konservative ligger uændret–på kun lidt over det halve af LA’s størrelse (3,4 pct.), hvilket gennemsnitligt fortsat er en synlig tilbagegang i.f.t. partiets katastrofevalg i 2011 (4,9 pct.).  Venstre går–for en af de få gange siden valget–synligt tilbage, fra 34,3 pct. til 32,2 pct.

Samlet set går blå blok fortsat frem, trods den interne uenighed–en lille (og statistisk usikker) fremgang fra 54,6 pct. til 55,7 pct.  V+LA+DF alene ville have 52 pct., og kunne man lokke De Radikale tilbage til den borgerlige side, ville der være flertal af V+LA+RV+K og sågar tæt på at være det uden K.

At LA ser ud til decideret at gå frem på kritikken, er så meget desto mere overraskende, fordi partiets annoncer har været udsat for hård kritik fra stort set alle andre end partiet selv.  Det gælder avisledere og kommentatorer, ofte med nære forbindelser til Venstre og Konservative, der næsten enstemmigt forudså, at kritikken ville koste både LA og den blå blok som helhed stemmer.  Det gælder også f.eks. Danmarks Radio, der i kølvandet på debatten torsdag kørte en historie om, at LA “taber vælgere” til Venstre–omend baseret i en måling fra forud for forlig og annoncer og baseret i et udsving på 0,6 pct.point.

Det er meget muligt, at Liberal Alliances gevinst ikke vil holde, eller hurtigt vil blive glemt i takt med, at andre emner kommer på dagsordenen.  Det er også muligt, at Megafon-målingen var det, man i statistik kalder en “outlier”–en enkelt observation, der viser sig at blive afkræftet af andre.  Men at LA nu ser ud til at gå frem på at stå fast på en politik, der umiddelbart burde være V og K’s, mens de to tidligere regeringspartier synes at gå tilbage/stagnere på–igen–at støtte en politik, der næppe kan kaldes hverken borgerlig, liberal eller konservativ, bør substantielt set været et “wake up call” for alle.  Både blandt kommentatorer og hos V og K.  Det antyder ihvertfald, at V og K nu har meget færre frihedsgrader til at gå på kompromis ideologisk, end man havde i årene 2001-11.

For De Konservative burde det i særdeleshed være et alvorligt tegn, at der nu igen er en måling, der viser et borgerligt flertal helt uden at medregne partiet.  Det giver tilsyneladende ikke pote at sælge ud af arvesølvet, og i stedet er man nu blevet de overflødige, som ingen har brug for.  Det er tid til at trykke på panik-knappen.

46 kommentarer RSS

 1. Af Kampen (og myten) om de ti liberale teser — Magt og Marked

  -

  […] det er iøvrigt noget, de er fortsat med også efter 2011, hvor Venstre (og Konservative) med energiforliget i 2012 lagde stemmer til en af de største afgiftsstigninger for almindelige danskere i moderne […]

 2. Af vagn pedersen

  -

  Jo Venstre dokumenterer deres dobbeltspil, også kaldet utroværdighed! “Det må ikke være/blive dyrere at være dansker og så gør deres eget forslag det netop dyrere”, dobbeltspil som vel selv blå stue kan se, men forholder I partierne det? Nej, for bare det er ens egne så gør det ikke så meget vel?

 3. Af lars sørensen

  -

  Og ja gu ej det pisse åndsvagt skruet sammen, men regningen skal betales NU og ikke efterlades til vores børn og børnebørn VEL ?

  Og SKAT er ond ik , jeres nye sorte ik

  For Vi/danskerne burde jo bare få den regning på den rå skattebillet ikke ?
  Og gerne så de skyldige betaler mest 😉

 4. Af lars sørensen

  -

  @John Petersen, 30. marts 2012 kl. 16:01

  Kan du sige Japan ?

  Så siger jeg DONG og ding

  Du ved jo godt der var og 100(Du ved af de virklig tunge “drenge”) seriøse henvendelser, da de sat 50% til salg af sidste “Havpark” over ved UK et sted. Var vist et par udenlandske fonde og en koncern der var heldig og komme med denne gang

  Men nu er det slut ,for nu vil blåsorte Shur jo nok takke/betale den sorte energi for “hjælpen og støtten”

  Men stor TAK til dig Anders Eldrup for Kampen mod ham og Årene du ofrede for Danmarks ve og vel

  Ps sgu da heldig at ARF-banden ikke fik drænet det Arvesølv fra Vores børn og børnebørn , ligsom de bl. a. drænede Flere milliarder fra DSB og visionsløst lod det kuldsejle.
  Forhåbenligt ikke grundet det var offentligt og dermed i Ovk`s øjne var/er urent,rigid,dovn,overflødigt,rødgardisters himmel und so weiter .

  Go dag derude husk handsker og hue

  Sol til cellerene, vind i luften og bølger i det blå hav , også varme i jorden af forskellig art

 5. Af Tør for olie? MP

  -

  Skal vi nu ikke bare holde fast i at vi ikke løber tør for olie i de næste par årtier? Det er spin, og ikke andet.

  Den nuværende oliepris er ikke udtryk for at vi kører på de sidste dråber men snarere indpriser den problemer – og måske særligt potentielle problemer – med olieleverancer.

  Tager vi de kendte reserver er der endog meget betydelige reserver. Det er ilde hørt i visse kredse men trods alt sandt. Dertil kan vi lægge at der nu kun kan suges 30-40 pct. af olieforekomsterne i et felt så der er altså rigeligt med olie tilbage, også i de tomme felter.

  Teknikken til udvinding perfektioneres konstant og vi bliver bedre og bedre..

 6. Af Thomas Jensen

  -

  @Martin Kjeldsen:

  Klip fra DR P4:
  16. jan. 2012 06.22 Fyn & øerne

  “Vandværker blander vand
  Vandværker blander rent vand med vand, der indeholder for mange pesticidrester.

  På den måde får de spædet forurenet vand op, så det kan blive sendt ud til forbrugerne uden at overskride myndighedernes grænseværdier.

  Dalumværket i Odense er et af de vandværker, der praktiserer den metode. Her blander man rent vand med vand, der indeholder det forurenende stof BAM, der stammer fra pesticider.

  – Vi kan ikke nøjes med at køre med de boringer som ikke har BAM. Vi er nødt til at bruge mere vand end de tre boringer, der ikke har BAM. Så vi kan ikke vælge at sige, at vi ikke vil køre med de boringer, der har BAM i sig, siger områdechef i vandcenter syd, Arne Svendsen.

  Lovlig procedure
  Det er fuldt lovligt at blande vandet. Sundhedsmæssigt er der heller ingen problemer. Alligevel er fremgangsmåden ikke noget Vandcenter Syd i Odense skilter med.

  Dalumværket er langt fra det eneste vandværk, der blander rent drikkevand med vand forurenet med pesticidrester. Eksempelvis foregår det også hos Midtfyns Vandforsyning.”

 7. Af Hans Henrik Hansen

  -

  …alt imens Kongeriget energimæssigt satser stort på ‘vejrmöller og koprutter’! 🙂

 8. Af Hans Henrik Hansen

  -

  Til de mange, der forventer (håber på?) snarlig mangel på fossil energi:
  “Unnoticed by the powerhouses of the British media, the economy of the United States is rebounding on the back of a manufacturing-led boom fuelled by cheap gas. The American revival is in its early stages, but already manufacturing is being repatriated from China: an astonishing development after decades of offshoring…”
  Mere her:
  http://www.standpointmag.co.uk/node/4361/full

 9. Af Axel Hammerschmidt

  -

  Peter Kurrild-Klitgaards “bullit” nr 4:

  “Forliget vil betyde flere vindmøller, men absolut intet for CO2-udledning. Det skyldes kvotesystemet indenfor EU, hvor det, at der udledes mindre CO2 her, blot vil betyde, at der vil blive udledt mere andre steder i EU. Selv med de allermest lysegrønne forhåbninger, vil effekten på langt sigt være ganske usynlig”.

  Tilhængeren kunne argumenterer for, at dette kan ændres på senere tidspunkt.

  Men resultatet vil stadig være helt uden betydning.

  Se på tallene.

  Benyttes måleenheden “ton” istedet for den noget ugennemskuelige ppm (parts pr million) er det lettere at forstå hvorfor effekten er nul-og-nix.

  Danmark udleder årligt ca 46.000 ton CO2. Den totale menneskeskabte CO2 udledning pr år er ca 30.000.000.000 ton. Det skrives som regel som 30 Gt – gigaton.

  (Nu, hvor vi efterhånden med computerhukommelse opgører i gigabyte burde det ikke være noget problem at vurdere en “giga” størrelse sammenlignet med en “kilo” størrelse).

  Men det svarer til ca 0,0015 promille (!). Det er vel ikke svært at se hvor mikroskopisk det er at spare 35 pct på den udledning?

  Det skal vi almindelige borgerer så betale mellem 5.000 og 10.000 kr om året for i 2020!

  Onsdag i denne uge var der et inteview i Politiken (3. sektion, Økonomi) med formanden for den nye Produktivitetskommission, Peter Birch Sørensen. Han udtalte bl.a, at det var et “mysterium” hvorfor produktiviteten i Danmark var styrtdykket.

  Mysterium?

  Det ligger da lige for. Danmark har verdensrekord på høje energipriser. Det er billigere at flytte produktionen til Kina og sejle det halvvejs rundt om kloden, end at fremstille det i Danmark og transporterer varen med lastbil.

 10. Af Martin Kjeldsen

  -

  @Thomas J.

  Det er uendelig trist at læse dit indlæg, både fordi du er tvunget til at drikke forurenet vand ( hvilke grænseværdier og over for hvilke stoffer )?, men også fordi at det lige præcis fortæller at rent drikkevand ikke mere er en selvfølge i Danmark.
  Eksemplet viser systemets overgreb på det enkelte menneske, men vi må ikke glemme at systemet administreres til dels af folketinget men også af EU.
  Derfor er det nemt at placere ansvaret på Christiansborg og de ansvarlige politikere. Dog har vi også som vælgere et ansvar,hvis vi ikke stiller os kritiske og siger fra over for de folkevalgte.
  Men som sagt før, der ligger en skandale af dimensioner og gemmer sig i vores grundvand.

 11. Af rene´ vangkilde

  -

  Velfærd på variable energi omkostninger, borgerne skal malkes i afgifter VAND-VIND-EL-VARME,,statens
  nye indtætskilder, -hvad fanden har borgerlige
  VK liberale politikere gang I.

 12. Af Niels Kristensen

  -

  @Thomas J

  Du har min sympati!

 13. Af Thomas Jensen

  -

  @Martin Kjeldsen:

  Du har ret. Jeg har lige fået tvangslukket min private brønd. Ikke på grund af vandmangel eller kvaliteten af vandet.

  Jeg klagede over sløjfningen til natur og miljøklagenævnet. Jeg fik afslag på at beholde min brønd, af hensyn til at jeg skal være med til at finansiere den offentlige vandforsyning.

  Hvorfor jeg skal det fik jeg ikke noget svar på.

  Nu får jeg så kommunevand fra en forurenet boring. Det skal blandes med vand fra tre andre boringer, for at det bliver tilstrækkeligt fortyndet til at holde sig sig under tilladte grænseværdier for drikkevand.

  Så nu tvinges jeg til at betale 15.000 kroner for at sløjfe min velfungerende brønd, samt modtage forurenet vand til 43 kr/m3.

 14. Af Martin Kjeldsen

  -

  vores politikere opføre sig forrykt! Vi høre om at vi skal forbedre klimaet og miljøet, f.eks. via det nye energiforlig.
  Energiforliget har kun til hensigt at hive flere penge ud af en i forvejen brandskattet befolkning, og vil ikke gøre en disse for miljøet.
  Samtidig bliver vores drikkevand ødelagt af pesticider og medicinbefængt gylle, og den ene vandboring efter den anden bliver lukket. Fra EU kommer der krav om GMO, krav som vil betyde mutationer for mennesker såvel som dyr og natur, og som er ufattelig destruktiv. Der findes efterhånden mange videnskabelige undersøgelser fra bla. USA, som viser at GMO er en katastrofe for os.
  Svaret på dette er mere skat og flere afgifter samt vindmøller, uden at de reelle problemer bliver løst.
  Ansvaret for disse ødelæggelser kan utvetydigt lægges hos folketingets partier,men det er os, vores børn og børnebørn som kommer til at betale den store pris.

 15. Af Niels Kristensen

  -

  Angående DK, selvforsyning og udgiftsniveau. Det er ikke neutralt. Stiger olieprisen stiger DKs mængde af olie fordi olien bliver mere rentabel at pumpe op. Vi betaler så selv mere for olien, men står med komparative fordele i en konkurrencesituation. Hvis vækst er en konkurrence udgør stigende oliepriser en fordel for Danmark. Danske afgifter er der i mod en anden historie.

 16. Af Thomas Jensen

  -

  Energiforliget er bare levebrødspolitikeres måde at opkræve endnu mere skat. De forsøger altid at skjule deres egentlige motiv bag budskaber om miljø eller sundhed.

  I virkeligheden er de ekstra vindmøller vel for at dække årtiers fejlslagen indvandrer-, uddannelse-, og erhvervspolitik, som betyder, at de har bragt Danmark ud over fallittens rand.

  Nu er de i et desperat forsøg ved at narre de sidste penge fra os, for at dække over deres egne katastrofale fejltagelser.

 17. Af Helge Olsen

  -

  Den igangværende skrig og skrål-kampagne over de nye energiafgifter er ganske forudsigelig. Og de borgerlige sparer ikke, når der skal pustes til ilden. Men hvad vil man egentlig i stedet, hvis man ønsker, at der også skal være energi til de kommende generationer?? Og hvordan vil man sikre en verden med en nogenlunde bæredygtig økologi for samme kommende generationer?? Familien Danmark må måske nok skære lidt ned på den daglige luksus, men bliver ikke tvunget fra hus og hjem af de vedtagne afgifter. Det vil jeg i hvert fald se, førend jeg tror på det!

 18. Af Finn Bjerrehave

  -

  Vindenergi til kulkraftpriser, og hvis dette konkurrenceparemeter blev indført, kunne Vestas måske skimte fremtiden, og modstanden mod mølle el, ville blive fortid.
  Ca 30 øre pr Kw er kulkraftens pris, og de nye Møller ved Anholt er lover næsten 1 krone pr Kw produceret el, og hvem bliver så snydt, forbrugerne og Politikerne jubler, og Mølleproducenterne jubler, medens aktieejerne græder, fordi der er ikke råd til disse Statstilskud mere, og fremtiden kalder.
  Hvis vi så gerne vil af med for meget Co2-Nox Partikler, så læs Det Økologiske Råd om Bunkerolien, hvor Partikelfilter ikke er indført for skibsfarten, men i vores biler er denne forurening illumineret, og endda overhalet af vores stearinlys, og sidste undersøgelse hvor HC Andersens Boulevard var renere end vores hyggelige stearinlys, har gjort ordet forurening indadvendt mod borgeren, og nu mangler vi bare lovgivningen, men den politiske interesse samt journalistiske er ikke eksisterende, og miljøet græder.
  Tak til Det Økologiske Råd.Finn Bjerrehave Vig

 19. Af Erling Rasmussen

  -

  Venstre har gjort det mindre dyrt at være dansker.
  Ja, det ville være blevet dyrere uden Venstres indgriben, men Venstre har samtidig gjort sig medskyldig i afgiftsforhøjelserne.

  Hvis vælgerne havde kunnet se, at Venstre stod fast på sloganet om, at det ikke måtte blive dyrere for danskerne, ville de vide, at “Venstre er et parti, man ved, hvor man har.” Nu er de kommet de i tvivl.

  Det er Liberal Alliance, som først blev udskældt, men som alligevel løb med gevinsten for at stå fast på partiets princip.

  Fremgangen er helt fortjent. Venstre skal ikke tro, at de har patent på at repræsentere blå blok.

 20. Af Thomas H. Rasmussen

  -

  Helt enig med Kurrild-Klitgaard. Endnu en gang et forlig som vender den tunge ende nedad og gør det sværere for de lavestlønnede og også for private firmaer. Bondepartiet Venstre og De Konservative er en gang hyklere og hvem glemmer at de i deres regeringsperiode gjorde verdens i forvejen dyreste offentlige sektor 74 mia. kr. dyrere p.a. end under Nyrup og indførte 287 nye skatter og afgifter – bl.a. en iværksætterskat! Samtidig indførte de et regeltyranni uden sidestykke og efterlod et årligt statsunderskud på 100 mia. kr.! Ufatteligt at Venstre kan få så stor tilslutning. Og alle de reformer som VKO indførte har også været dyre for borgerne, bl.a. kommunalreformen, tinglysningsreformen, politireformen, det meningsløse aktiveringscirkus m.m. I forgårs kunne vi således læse at efter den nye kommunalreforms indførelse er der blevet 18% flere chefer i det offentlige!! Og en anden af VKO’s såkaldte reformer hvor ATP (Udbetaling Danmark) i 5 nye centre skal overtage de nemmeste opgaver fra kommunerne vil også betyde en stor ekstraudgift for borgerne fordi ATP ikke kan finde ud af at høste synergieffekter og stordriftsfordele! Det offentlige er helt uden styring, ledelse og købmandsskab! Og De Radikale og den nuværende regering vil ikke ændre på dette da deres vælgere jo hovedsageligt er ansatte i den knopskydende offentlige sektor!

 21. Af Peter Schoubye

  -

  Det er utroligt, at energiministeren stort set uimodsagt kan påstå, at mere vindkraft og biobrændsel i produktionen af el og fjernvarme vil gøre os uafhængige af den dyre olie. Fakta er, at vi ikke bruger en dråbe olie til el og fjernvarmeproduktion. Lyver han, eller er han bare uvidende om, at vindkraft og biobrændsel kun vil erstatte kul og naturgas. Så ved Lidegaard måske heller ikke, at vindkraft, der produceres tilfældigt som vinden blæser, er 3-4 gange dyrere end kul-kraft fra vores kulkraftværker, der er de mest effektive og miljøvenlige i verden.

 22. Af rene´ vangkilde

  -

  P.K-K HAR RET -Energi priser er som vinden blæser.

  STATS-MONOPOL-PRISER,-på energi er,når staten køber
  for dyrt og sælger for dyrt. CO2 afgifter er et valg
  af vindenergi-møller og vandenergi fra elvene en
  aftale med Wattenfall,men osse at nedlægge halm og
  træpilleenergi,som osse er lov i fjernvarme-monopol.

  VK har forladt borgerlig politik,og i rød soliaritet
  med regeringen og velfærdsmonopol-ideologien.

  VKs vælger er pantsat, LA er nu alene på blå bane,
  og VK kan ikke komme tilbage.

 23. Af J. Pedersen

  -

  @Hanson – Danmark er en netto-eksportør af olie og gas. Aftalen med Mærsk og DUC blev indgået på et tidspunkt, hvor det var meget usikkert om man med daværende teknologi overhovedet kunne finde olie i den danske del, og det er meget langt fra sikkert at en auktion ville have hentede flere penge til den danske stat (tænk på 3g tele-auktionen) end en 1-1 aftale med en ledende patriotisk virksomhed. Det er pisse-let efter at et projekt er gennemført og olien er fundet at påpege at “nu er den jo der”, men licenser bliver typisk solgt på et tidspunkt, hvor der er stor usikkerhed omkring netop det og til en pris, der reflekterer det.

  @Mads Lykke – siden du “ved” at energipriserne stiger – kan du så fortælle os med hvor meget den vil stige og ved samme lejlighed lige nævne lotto-talene for næste uge. SUK, SUK og atter SUK.

 24. Af Ole Skovgaard

  -

  Nu nævner Krause i den første kommentar på denne blog jo jeres fælles ven “Clinten” egentlig tror jeg bare at AS Anders Samuelsen i sin retorik vælger at sætte sin Stetson Hat på skrå og udtale de bevingede ord “Go make my day Løkke and Barfoed” This is a Magnum45 The most powerfull Handgun in the world og så fik jeg sgu osse blandet “Dirty Harry” ind i det, men pointen fik nok alligevel mon ikk ?

 25. Af K.F Hansson

  -

  PKK ‘Subsidiedelen er også i modstrid med klassisk borgerlig politik om, at staten ikke bør favorisere og kunstigt understøtte bestemte erhverv’

  PKK, er det ikke korrekt at denne klassiske borgelige politik er noget man finder i de økonomiske lærebøger og partiprogrammer snarere end i den faktisk førte politik på noget tidspunkt noget sted i verden? Som Mads Lykke meget rigtig påpeger ovenfor, så er det lidt latterligt at føre en ideologisk diskussion om landets energiforsyning når der ikke er eller nogensinde har været et frit marked for energi.

  Det bedste eksempel er vel Maersk’s aftale med staten om olieudvinding i Nordsøen, som i realiteten subsidierer de involverede virksomheder. Havde markedet fungeret havde den tidligere regering skrottet aftalen med de borgerliges kæledække og udbudt udvindingen internationalt. I stedet indgik man en aftale som internationale energieksperter sammenligner med dem bananrepublikker indgår med store amerikanske olievirksomheder.

 26. Af K.F Hansson

  -

  I øvrigt synes jeg Venstre har gjort det eneste der var at gøre i denne situation, nemlig at indgå i forliget. Beskyldningen om hængekøjeparti var begyndt at gøre ondt og udstille at partiet reelt ikke ved hvor det vil hen, bortset fra ønsket om at indtage ministerkontorerne så hurtigt som muligt.

  At partiet så skyder sig selv i foden i forhold til dets eget totalt utroværdige løfte at ‘det ikke må blive dyrere at være dansker’ er bare velfortjent ris til egen røv. Imodsætning til flere skribenter ovenfor mener jeg at kontraktpolitik i den form Venstre praktiserer er det rene nonsens. Løftet viser at partiet stadig ikke har haft et opgør Fogh, der formåede at bilde befolkningen ind at der var skattestop samtidig med at alle kunne observere en lind strøm af skatte og afgifter, udvidelse af den offentlige sektor og et uliberalt kontrolregime aldrig set før i landets historie.

  På den måde er LAs kritik forfriskende og velgørende. Er man liberal, så støt om den. Er man mere til den ægte socialdemokratiske vare, så bør man vælge Venstre fra og rød blok til. Partiets politik er hul og dets ledelse spiller et utroværdigt dobbeltspil, hvor den koncentrer sig om at angribe regeringens politik, som den dybest set er enig i.

  Kom så i gang med det selv-opgør.

 27. Af Mads Lykke

  -

  Både indlæg og en del af debatten minder desværre om en mødeaften i “The flat earth society”.

  Fossil energi er en endelig ressource som slipper op. I historisk perspektiv har det taget os næsten 100 år at omlægge fra en energikilde til den anden. Det være sig fra træ til kul, fra kul til olie, fra olie til gas osv. Derfor er en kortsigtet markedsøkonmisk tankegang ikke korrekt. Oveni kommer så hele klimaproblematikken, men den er der også flere af debatørerne som helt åbenlyst ikke tror.

  Det kan godt være at energiforliget er en udgift i 2020, men efterhånden som energipriserne stiger, så bliver Danmark bedre og bedre stillet ved at have lagt vores energiforsyning om. En stabil energiforsyningen er rygraden i vores økonomi, og en forudsætning for politisk uafhængighed. Skal vi fremover spørge om lov i Moskva hver gang vi skal bruge lidt mere gas? Alene stigningen i prisen på benzin de sidste 6 mdr. overstiger langt omkostningerne for den enkelte dansker som energiforliget giver. Prøv dog at kigge på virkeligheden istedet for en ideologisk boble.

  Det er futilt at køre en ideologisk diskussion om vores energiforsyning. Der er ikke noget frit marked for energi. På globalt plan er støtten til fossil energi i størrelsesordenen 2500 milliarder kroner, dette er 10 gange mere end man bruger til at støtte vedvarende energi. Ignorerer man det faktum, at den globale energiforsyning er reguleret i alle ender og kanter og tror at markedet kan give os de bedste og mest økonomiske løsninger, så begår man en stor fejl.

 28. Af Finn Bjerrehave

  -

  Vindmøller er fremtiden, især hvis de fungerer på markedsvilkår, altså uden tilskud, men fordi pengene kommer fra borgernes lommer , bliver dette ønske desværre aldrig fremtid.
  Vi har alle luftkasteller, men Verden er løbet tør for statstilskud til vindmøller, og Vestas som Verdens største, har en aktiekurs på ca. 50, og kurs 700 i fortiden hvor tilskuddene sad løst i Verdens glade regeringer,s lommer, men dagligdagen er indtruffet,og kravet til Vindmøllestrøm uden tilskud er fremtidens krav.
  Gas er måske vores stabile løsning, både fordi den er billig, men også fordi den findes i stadig større mængder, og fremtiden føles mere tryg.
  Co2-Nox-Skadelige partikler, disse kommer i dag fra vores uregulerede skibsfart, og Danmark er måske verdens største forurener, denne uregulerede Bunkerolie forurening må og skal på Verdens dagsorden, før glødepæren udfases, men nu er Politikerne tavse, og skibsfarten jubler, og jeg er forvirret.
  Politikerne ønsker kun afgifter og ikke regulering, og vores miljø, bliver aldrig bedre end indsatsen, og 15 skibe med Bunkerolie forurener som hele verdens køretøjer, og politikerne er tavse.
  Tak for Partikelfiltre og bedre miljø.Finn Bjerrehave Vig

 29. Af K.F Hansson

  -

  PKK, hvad vil det egentlig sige, at forliget ‘blev en dyr affære’? Jeg finder din analyse unødigt snæver og nærmest besat af nyliberal bundlinjetankegang. Perspektivet mangler, herunder de værdi- og sikkerhedsmæssige aspekter.

  Når nu forliget vil øge beskæftigelsen via investeringer i energibranchen samt på sig nedbringe landets afhængighed af fossile energikilder importeret fra ustabile lande kan det faktisk vise sig at være en god forretning for både land, virksomheder og borgere.

  Og så glemmer du – og mange andre liberale bloggere med dig – at mange danskere formentlig ikke har så meget imod at betale lidt mere for grøn energi. Der er tale om en international trend, og det bliver ikke det sidste vi kommer til at høre til den.

 30. Af Ulrik Hermann

  -

  Energiforliget er en skandale. Man beskatter erhvervsliv og borgere for at dele dem ud til andre der bruger dem på vindmøller der ikke kan konkurrere på markedsvilkår. Yderligere virker møllerne ikke når det ikke blæser, så vi behøver stadig kraftværket.

  I Finland tager de her i foråret deres 5. kernekraftværk i drift, de har bestilt yderligere 1 værk og de har 2 i høring, så de kan komme op på næsten 100 % miljøvenlig og CO2 neutral kernekraft.

  Hvorfor har vi sådanne politikere der kikker de forkerte steder hen (Vestas) og ikke til dem der har løsningerne (Finland og Sverige). Det er en tragedie, og det er totalt uforståeligt at venstre accepterer et sådant forlig, for det er ren venstrefløjspolitik. Heldigvis er mit parti LA imod, og det viser mere end nogensinde hvor nødvendigt det er, at der er en borgerlig opposition i Danmark.

  Løkke agerer som en socialdemokrat, han argumenterer som en socialdemokrat, og så forventer han stadig at vi finder det seriøst at han er formand for et parti der engang kaldte sig liberalt.

 31. Af Svend Erik Bach

  -

  Substans….

  Tak til Peter Kurrild-Klitgård, fordi du forholder dig til væsentlige dele af substansen i energiforliget modsat Niels Krause-Kjær, som gik helt i SELV-SPIN i sin underlødige artikkel om LA og Anders Samuelsen.

  LA har med sine annoncer sat fingeren på, at det ikke blot drejer sig om, at BLÅ blok får magten.
  Det drejer sig i særdeleshed om, hvad man bruger magten til.

  V & K’s deltagelse i energiforliget viser, at der er behov for “klar tale” og “flytning af manadater indenfor den blå blok”, såfremt vi i fremtiden skal undgå at V&K (især V) gentager deres samfunds-ødelæggende socialdemokratiske aktiviteter, som de ekselerede med fra 2001 til 2011. Her opbyggede de verdens største og dyreste offentlige sektor til understøtning af “nydernes” velfærdsstat, – mens skaffedyrerene i det private erhevrsliv blev behandlet som “udbytningsobjekter”.

 32. Af flemming pedersen

  -

  Det er vigtigt at energiforliget friholder industrien.De nuværende priser indeholder incitament nok til besparende foranstaltninger.
  Hvorfor man taler så meget om CO2 og klimapåvirkninger er noget uforståeligt,når
  enhver kan se at det især er de geopolitiske
  forhold der gør olien dyrere.
  Gaspriserne er nu heldigvis frigjort fra olien.
  Det er fint at priserne ansporer borgerne til
  investeringer i besparelser både ved at isolere,
  købe varmepumper og langt på literen biler.
  Da man for snart 20år siden lagde afgift på
  vand (1kr/år i 5 år) og fik sat målere op var der
  mange vandværker der gik 20-25% ned i udpumpning.

 33. Af J. Pedersen

  -

  Til Bent, Morten og andre spåmænd om olieprisen,

  Som uddannet økonom med årtiers erhvervserfaring fra energibranchen vil jeg gerne bede om at vi kigger på fakta.

  Prisdannelsen på alle vare sker på baggrund af al tilgængelig information. På jævnt dansk: hvis alle ved at prisen på olie skal være $ 100, så bliver prisen $ 100 i dag. Ikke om et år eller om et halvt, men i dag.

  Derfor er ideen om at man “ved at olieprisen vil stige” intet andet end ren idioti, og det gør ondt at høre voksne menneske sige den slags vrøvl.

  Olieprisen er drevet af store stykinvesteringer, valutakurser, global efterspørgelser samt mulige forstyrelse af produktion, og svinger meget. Inden for de sidste fem har Brent, der er det mest anvendte index i Europa, ligget mellem $ 42 og € 137, og lige nu ligger det på $ 120, primært drevet af krigen i Syrien og boykotten af Iran, ikke af manglende reserver.

  For en fire-fem år siden var det populært at tale om “peak oil”, dvs. at oileproduktionen var toppet, men gæt hvad: det var et flop og et falsum. Kendte reserver stiger stadig hurtigere end de bliver forbrugt ikke mindst takket været store forbedringer inden for teknologi samt bedre anvendelse af nuværende teknik i specielt Rusland og mellemøsten.

  Derfor: det er lige så let at sige at man kender til den fremtidige oliepris som at sige at man kender næste uges lotto-tal, men sandsynligheden for at man har ret er lige stor.

 34. Af Søren F. Hansen

  -

  @PKK

  “Det må ikke blive dyrere at være dansker” er 70-80 % af vælgerne er jo enige om, så Venstre skal holde fast i det – både ord og handling. Det er kontraktpolitik, når det er bedst. Let at forstå, let at kontrollere og meget konkret.

  Det er så nok også det eneste LA kan blive enige med brede vælgermasser om, så det slogan vil de naturligvis gerne overtage fra Venstre.

  LA, Samuelsen, PKK og andre konkluderer på baggrund af energiforliget at Venstre er løftebrydere, fordi det forlig “gør det dyrere at være dansker”. Jeg mener det er useriøs kritik, allerede nu at råbe løftebrud. Den skattelettelse på arbejde, der kommer (før eller efter næste valg), skulle gerne betale samtlige ekstra energiskatter og gerne mere endnu tilbage borgeren. Gør den ikke det, så forlader Venstre naturligvis forhandlingerne og overlader det til Enhedslisten, LA og DF at lave forlig om skatter.

  Det er derfor for tidligt at tale om et reelt brud på skattestoppet eller tale om løftebrud, da energiforliget mig bekendt ikke har kostet en krone endnu for skatteyderne. Der er derfor “ikke blevet dyrere at være dansker ENDNU”.

  PKK spørgsmål: Tror du Venstre ville vinde eller tabe vælgere, ved i stedet at lade Enhedslisten svinge taktstokken over energipolitikken?

 35. Af Bent Andersen

  -

  Kære Peter Kurrild-Klitgaard

  Jeg vil ikke blande mig i det liberale/borgerlige hundeslagsmål – det må I selv rode rundt med.

  Men som en af dine tidl. studerende på SDU kan jeg ikke lade være at klukke lidt over din anke over antagelserne.

  – at energipriserne (specielt på olie/gas) ikke skulle kunne finde på at stige i de kommende år samtidigt med at man ved, at verden så småt er begyndt at løbe tør? Desværre kan man ikke længere vædde en kold Nordsø-olie på, at olieprisen i de f.eks. kommende tyve år vil fortsætte med at stige. Derfor er omlægningen til grøn energi vel nærmest rettidig omhu?

  – hvis man så samtidigt øger de økonomiske incitamenter til at investere i klimaforbedringer i huse, virksomheder etc., så vil det vel alt andet lige betyde, at flere vil gøre netop dette?!

  Men for at fortsætte din metafor, så tror jeg, at når der ikke længere er ret mange varer på hylden i Irma eller den slet og ret lukker, så går folk i Netto, hvis det nu engang viser sig at være det eneste bæredygtige alternativ i nærheden….

  LA har indtil videre kun foreslået atomkraft, og driften + håndtering af radioaktive anlæg fra disse anlæg gør nok, at den and er død før den får sagt et kvæk. Ville de mennesker, som er kede af at få en vindmølle i nabolaget blive begejstret over at få et atomdepot i stedet for…jeg tvivler.

  Go’ weekend!

  /Bent

 36. Af jens frederiksen

  -

  Som udgangspunkt kan man kun fastslå at energiforliget er endnu end katastrofe for Danmark.
  Vi har altså at gøre med en Martin Lidegård som minister, der forvandler alt til “grønne” tiltag for borgernes regning. Jeg har fulgt hans udmeldinger siden efteråret, og ML har ændret alle tal løbende i radio og TV, men resultatet har altid været 1.300.- kr. ekstra til skatteborgerne. For Martin Lidegård har det ikke den store betydning idet han ikke er valgt ind i folketinget denne gang og bliver det heller ikke næste gang. Bortset fra Jyllandsposten er der ingen medier der har stillet spøgsmål ved energiforliget til stor skade for dansk erhvervsliv. Vindmøllerne kan sikkert give en del energi, men kun når det blæser. Strømmen vi får kan ikke oplagres og overskudsstrøm sælges billigt videre til andre uanset hvad Martin Lidegård siger.
  Men det er helt utroligt dobbeltmoralsk at vi skal høre om et renere klima, når vi altid vil være afhængig
  af kul/gas eller atomkraft fyrede værker i udlandet.
  Hele energiforliget er et stort blålys der vil skabe kunstige arbejdspladser betalt af de danske skatteydere.

 37. Af John Petersen

  -

  Mit skøn er at vindmølleidioteriet, der tog fart i begyndelsen af 90’erne, indtil videre har kostet i omegnen af 50 mia. kroner brutto. I bedste fald kan man argumentere for, at det totale overskud vindmølleindustrien har haft i den pågældende periode – ca. 15 mia. kr. – er recirkuleret i samfundsøkonomien, men ret beset er det vel kun selskabsskatten af dette overskud vi med sikkerhed ved er kommet tilbage. Netto kigger vindmølleeventyret altså foreløbig ind i en prisseddel på mellem 35 og 45 mia. kr. Det kan man selvfølgelig kalde pebernødder over en snart 20-årig periode, men da det intet gør for hverken miljø eller klima, er det under alle omstændigheder et spild. Og det er altså denne glidebane energiforliget ligger op til skal fortsætte ved at poste yderligere 40 mia. kr. ned i ineffektive (hav)vindmølleparker frem til 2020. Det er simpelthen knald i kasketten, og man må, som Christopher Arzrouni, undrende spørge hvorfor dette får lov til at fortsætte uimodsagt.

  De samme penge kunne have kickstartet en Kattegatbro, eller givet samtlige husstande gigabit-internetforbindelser, eller renoveret den kongelige socialdemokratiske folkeskole (og det mere end én gang), eller – og det er bestemt i den eksotiske afdeling, indrømmet – have gjort Danmark til centrum for udvikling af en rumelevator. Alt sammen noget der ikke på samme måde ville være et monstrøst spild af samfundets økonomiske råderum.

  Men det bliver sådan set værre endnu. Faktum er at Danmark tegner sig for omegnen af 0.15% af verdens samlede CO2-udledninger (skibsfarten ikke medregnet), og derfor har vores ageren på dette område absolut ingen effekt overhovedet på det jeg antager stadigvæk er undskyldningen for at kaste samfundsmidler i grams, nemlig postulerede negative effekter af fortsat stigende CO2 udledninger. Hvorfor insisterer fx professionelle snakkemaskiner som Lidegaard så på, at Danmark skal gå enegang med drakoniske investeringer i ineffektiv vedvarende energi intet andet OECD-land kunne drømme om at kopiere, når det ikke gør andet end at give os verdens dyreste energi, til skade for erhvervsliv og husholdninger?

  Og bonusspørgsmål til wannabe-aristokraten Lidegaard: Hvis CO2-udledninger, globale temperaturstigninger, og fanden og hans pumpestok, holder ham søvnløs om natten, hvorfor dividerer han så den eneste energikilde vi kender, der kan levere uanede mængder billig energi – ’on demand’ – og praktisk taget uden CO2-udledninger, nemlig A-Kraft, ud af ligningen?

  Jeg har mine bud, men det kunne være lækket at høre fra den del af den snakkende elite, der forsvarer den førte energipolitik med næb og klør.

 38. Af jesper høegh

  -

  hvad er din hensigt PROFESSOR

  du gentager retorikken – svadaen for to dage siden –

  hvis ikke VENSTRE havde støttet energiforliget –
  havde ENHEDSLISTEN været parate med et forlig til 5,6 milliarder – .

  At man kan støtte Samuelsens – sponserede perfide annonce
  kampagner – er ufatteligt – hans evige råberi om lavere
  skatter – i bedste Glistrup udgave – er utopisk.

 39. Af Keld Jensen

  -

  Venstres tale om at det ikke må blive dyrere at være dansker. Er noget helt kodylt vrøvl.

  Vi er i slutningen af en finans – og gældskrise.
  alle skal vel være med til at rette op på de tab som krisen har skabt.

  Ydermere ser det ud til at forliget er langtidsholdbart. På lidt længere sigt gør det Danmark fri af en knap ressource, olie og over til blivende energikilder

 40. Af Thomas Petersen

  -

  Green Tech trenden er en linær løsning på et eksponentielt problem.

  Der er brug for radikale andre metoder til at skaffe den mængde energi vi har brug for i fremtiden.

  Hvis man var seriøs omkring energi området og ville sikre sig i fremtiden så er det ting som Thorium reaktorer der skal bruges penge og forsknings kroner på.

  Men det ville kræve visionære politikere og dem er dette land desværre ikke ligefrem udstyret med.

 41. Af Morten Hansen

  -

  Der er da nok “noget at komme efter” for en nysgerrig graverjournalist i forliget, men det er der altid i politiske forlig/studehandeler.

  Måske skyldes tavsheden, at alle parter er klar over, at stigende olie- og energipriser er uundgåelige. På kort sigt kunne Danmark meget uliberalt beslutte sig for at nægte at eksportere olie og dermed melde sig ud af markedet, men dette er en kortsigtet “løsning”. Højere energipriser giver også incitament til større energieffektivitet, hvor også Danmark har mere at hente.

  Men jeg er ikke forundret over, at jubelliberalister som Hr. Arzrouni ser store problemer, ja nærmest katastrofer forude. Tillad mig dog blot at minde om, at USA’s lave benzinpriser og bilindustriens kamp mod benzinøkonomiske standarder gjorde mange amerikanske biler usælgelige i udlandet. Dette var en væsentlig faktor i bilindustriens kollaps. Selv idag regnes 33 miles/gallon eller ca. 14 km/l for ok/god benzinøkonomi “over there”…

  Er dette jeres forbillede? Og hvis så, hvorfor?

  Og skattestoppet? Det var idiotisk dengang, det var støbt i beton, og det har skadet dansk økonomi via den dogmatiske modstand mod at bekæmpe boligboblen. Det fleksible skattestop er rimeligt fornuftigt, men her handler det om langsigtet energipolitik over de næste årtier – ikke valgflæsk op til næste valg.

  Kan vi ikke komme videre end at diskutere løftebrud & skattestop? Be-be?

 42. Af Otto Kjærgaard

  -

  Forliget ligger meget tæt på Venstres tidligere udmeldte energipolitik, hvorfor Venstre har hævdet, at det ikke er løftebrud, men forliget hænger som beskrevet ikke sammen med principperne i skattestoppet og det hænger heller ikke samen med udmeldinger om, at det ikke skal være dyrere, at være dansker.
  Hele miseren dokumenterer derfor med al tydelighed, at Venstres politik trænger til et gevaldigt eftersyn, hvis den skal være sammenhængende.
  Hilsen et træt skaffedyr.

 43. Af Alfred Larsen

  -

  DK er selvforsynende med olie. Stiger prisen på olie, så tjener vi mere på olie. Stigninger og fald er derfor indtægts- og udgiftsneutrale. At postulere at olien bliver dyrere og derfor skal vi have vindmøller er noget pjat. Grunden til at energien bliver dyrere er at vi skal financiere nogle dyre vindmøller, både med drift og opførelse og ikke andet.

 44. Af J. Pedersen

  -

  At Liberal Alliance er det eneste parti, der står mod de nye energiskatter, endsig det eneste parti, der tør forklare at der er tale om nye skatter, viser med al tydelighed, hvorfor der er behov for et liberalt parti i Danmark.

 45. Af Christopher Arzrouni

  -

  Der er noget mystisk ved hele denne historie om energiforliget:

  – kun én journalist er indtil videre gået kritisk igennem forliget (Weekendavisens Frede Vestergaard)

  – ingen grønne organisationer påpeger, at forbrugerne skal betale for energiforbrugende virksomheder

  – de erhvervsorganisationer, der repræsenterer de virksomheder, som bliver ramt mest (servicevirksomheder) forholder sig tavse

  Men jeg tror, det kommer.

  Og i stedet for at kritisere andre for at drive “menighedsblad” burde Krause bruge sin spidse pen til at punktere nogle rigtige bobler (også den kommentatorboble, han selv befinder sig i)

 46. Af Niels Krause-Kjær

  -

  Kuuurild: jeg mindes ikke at forudset noget vedr. Vælgervandring. Jeg forholdt mig til sammenholdet i blå blok, negativ kampagne og mulig V-reaktion. Og så kom jeg til at tænke på vores fælles ven Clint’en

Kommentarer er lukket.