VK-regeringen & katten i sækken

Af Peter Kurrild-Klitgaard 35

Med folketingsvalgkampen er der kommet godt drøn på partiernes ideologiske retorik.  Unge Venstre-politikere har lanceret en hjemmeside med navnet ForbydForbud.dk, hvori de gennemgår, hvad en evt. rød regering vil kunne tænkes at gennemføre.  Unge Konservative politikere roser omvendt deres eget parti for altid at sænke skatterne. Men når nu de ideologiske bannerførere i V og K udpensler, hvad man selv har gjort, og hvad man frygter, venstrefløjen vil gøre, er det måske tiden, at alle trækker vejret dybt engang og ser på de forgangne ti år i forhold til, hvad der som udgangspunkt var V og K’s egne, erklærede mål.

Skal man vurdere VK-regeringernes relative succes eller fiasko i de ideologiske termer, som “kulturkampen” oprindeligt annoncerede, er det rigtigt nok særligt oplagt at se på omfanget af indgreb i borgernes frihed—f.eks. eksemplificeret ved hvor mange forbud og påbud, der griber ind i borgernes hverdag, og hvor stor den offentlige sektors samfundsøkonomiske rolle er.  Det vil umiddelbart være svært, for ikke at sige umuligt, at se mere regulering og en større offentlig sektor som udtryk for andet end borgerligt-liberale nederlag, og selv et uændret omfang af regulering og omfordeling vil være svært at se som sejre.  Det er ikke, hvad VK eller O taler for i deres partiprogrammer. Det var da heller ikke, hvad Anders Fogh Rasmussens tiltrædelsestale (2001) eller den første, berømte nytårstale (2002) stillede i udsigt.

Men ser man på den faktiske udvikling i skattetrykket (defineret som de samlede skatter og afgifter som andel af bruttonationalproduktet) kan resultatet næppe siges at være overbevisende.  Tages år 2002 (det første fulde år, som VK-regeringen havde ansvaret for) som udgangspunkt, var skattetrykket dengang på 48,0 pct., hvorefter det steg til en Danmarkshistorisk rekord på 51 pct. i valgåret 2005, for så at falde tilbage til 48,2 pct. i 2009 (det sidste år for hvilket der ikke kun er foreløbige tal).  Hermed er så—i forhold til det formodede udgangspunkt—i bedste fald tale om et uændret skattetryk, og måske endog om et marginalt stigende.

Læg så dertil iøvrigt, at VK-regeringen under det såkaldte “skattestop” indførte knap 300 nye skatter og afgifter.

Men i virkeligheden underdriver dét at se på skattetrykket udviklingen siden 2001.  Den offentlige sektors størrelse kan jo—som det skete i 1970erne og igen er sket siden 2008—øges gennem underbudgettering og gældstiftelse.  Ser man på udgiftstrykket, er der under VK-regeringerne sket en drastisk ekspansion af det offentlige, fra 54,5 pct. i 2001 til 58,3 pct. i 2010—hvilket ifølge Budgetredegørelsen (2010) er Danmarkshistorisk rekord.

Et tredje forhold er, at både skattetrykkets og udgiftstrykkets procentsatser let camouflerer en voldsom realvækst i den offentlige sektors størrelse—så længe væksten i BNP er mindst lige så stor.  Men ret beset er der jo ingen logisk sammenhæng, således at produktivitetstforbedringer og større velstand partout skal gå hånd i hånd med større statslige indtægter og/eller udgifter.  Ser man på den offentlige sektors samlede udgifter, så steg disse (i løbende priser) fra 728,3 mia. kr. i 2001 til 1.001,5 mia. kr. i 2010, hvilket når man renser for inflation svarer til en realvækst på cirka 15 pct. for perioden.

Det er meget svært at se en sådan udvikling som værende i overensstemmelse med kontraktpolitikken og slet ikke med den oprindelige motivation bag ”kulturkampen”.

Man kan også se på antallet af danskere, der udgør, hvad forskere har kaldt ”velfærdskoalitionen”: Gruppen af vælgere, der enten via at være offentligt ansatte eller at modtage overførselsindkomster har deres primære indtægt fra de offentlige kasser, og som derfor kan antages, alt andet lige, at være modstandere af offentlige besparelser.  Denne gruppe (der i 1970 var på kun ca. 35-36 pct. af vælgermassen) udgjorde ved VK-regeringens tiltrædelse i 2001 61,8 pct. af vælgerkorpset; i 2011 er den nu vokset til 66,3 pct. (foreløbige tal).  Alene antallet af offentligt ansatte steg fra 1. kvartal 2002 til 1. kvartal 2010 med 45.000 fuldtidsbeskæftigede, svarende til 6,2 pct.

Alt i alt har 10 år med VK-regeringer altså givet et skattetryk, der “i bedste fald” er uændret, cirka tre nye skatter og afgifter per måned og en ekstrem vækst i den offentlige sektors rolle i samfundsøkonomien.

Men hvad med forbud og andre indgreb i borgernes hverdag?  Det er sværere at vurdere udviklingen i sådanne over tid—dels fordi der ikke findes noget enkeltstående, objektivt mål, dels fordi data simpelthen ikke er til rådighed.  Én mulighed er at se på den samlede regelmængde, f.eks. ved at anvende Retsinformations database og deri optælle antal dokumenter indeholdende regler (love, bekendtgørelser, cirkulærer, cirkulæreskrivelser m.v.) udstedt i de enkelte år.  Gør man det, får man, at der for årene 2002-2010 kom ialt 18.472 nye sæt af regler til.  I Nyrup Rasmussen-regeringens sidste år var antallet 1.737, mens årsgennemsnittet for perioden 2002-2010 var 2.052—altså et niveau godt 18 pct. højere.

En optælling foretaget af Berlingske Research (2011) viser, at hvor f.eks. straffeloven blev ændret 13 gange i 1980erne og 22 gange i 1990erne, er den under VK-regeringen blevet ændret 43 gange.  Hele 31 love indeholdende ordet ”forbud” er blevet gennemført 2001-11.

Problemet ved sådanne optællinger er imidlertid, at de intet siger om ”byrderne” ved de pågældende regler, og at f.eks. afskaffelsen af et forbud også vil tælle som en ny ”regel”.  Et muligt, mere systematisk alternativ er at anvende det såkaldte Economic Freedom of the World indeks, der over op mod 40 forskellige indikatorer fordelt på alle dele af samfundsøkonomien konstruerer et indeks, der på årsbasis måler et lands økonomiske frihed på en 11-punkts skala, fra 0 (ingen økonomisk frihed) til 10 (maksimal økonomisk frihed).

Her ligger Danmark grundet en høj retssikkerhed og relativt stærk beskyttelse af den private ejendomsret højt i et komparativt perspektiv.  Til gengæld har der ikke på denne konto været nogen antydning af, at VK-regeringerne har gjort en (synlig) forskel: Tager man den seneste opgørelse, der går frem til og med 2008, får man et billede af at den danske samfundsøkonomiske regulering reelt har været uændret under VK-regeringerne (7,6-7,8 på indekset).

Så hvordan skal dét altsammen fortolkes?  VK-regeringerne har sat rekord i at indføre nye forbud og påbud og i at øge statens rolle i samfundsøkonomien.  Det kan man synes godt eller skidt om, men det er ikke til at komme udenom. Det kan godt være, at de unge, ideologiske bannerførere hos V og K mener, at der i dag reguleres og omfordeles for meget–men det er faktisk, hvad de selv har stemt for de sidste ti år.  Hverken V’s eller K’s udspil under valgkampen indeholder nogen forslag, der reelt vil ændre på dét.  Det kan godt være, at de unge folketingsmedlemmer mener, at vælgerne på valgdagen bør foretrække “det mindste af to onder”, men så bør vælgerne måske huske på, at det mindste af to onder som bekendt ikke er godt i sig selv.

Når alt kommer til alt, er det, hvad politikerne gør–ikke hvad de siger, de vil gøre–der er vigtigst.

35 kommentarer RSS

 1. Af ugg channing ii ugg channing ii

  -

  What can a person declare, files?According to the Entire world Wellness Corporation, 900000 individuals are window blind involving cataract around the world. Aside from long term troubles, other problems involving non permanent mother nature originate from damaging sun rays also also. Photokeratitis is one such difficulty. Inside simple terminology, it can be burning from the sun of the vision. It provides thoughts comparable to fine sand grain trapped inside the vision. The idea normally takes about 2448 several hours. Not merely this particular, extended contact with sun rays brings about harming of the macula lutea, negligence the eye that allows you to see details plainly, receives cloudy, leading to deficiency within eyesight and also loss in eyesight later on. As a result it is essential that the face are protected effectively should there be sun rays. Not just sun rays, sun shoes also can guard the particular hypersensitive face versus dirt. Any time travelling to a messy or even a sand location or whilst in a duststorm, an excellent pair involving sun shoes may help guard your vision up against the elements.

 2. Af Hvornår må man skyde en politibetjent? | FrihedsaktivismeFrihedsaktivisme

  -

  […] – de krænkende politikker bliver nemlig også (med stor iver) indført og forsvaret af ”liberale” politikere. Så når de tyranniske politikere definerer, hvad der er lovligt er det derfor pr. definition op […]

 3. Af Eyleen http://bryskyemedia.tumblr.com

  -

  Great ? I should definitely pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all tabs as well as related info ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, site theme . a tones way for your customer to communicate. Nice task.

 4. Af Klaus Nielsen

  -

  @Peter Kurrild-Klitgaard
  Det forekommer mig, at De hovedsageligt er interesseret i at sidde i Deres elfenbenstårn og drille dem, der er uenige med Dem.
  Drillerierne har – som jeg læser dem – karakter af belæringer.
  Ligeledes fremstår De heller ikke som en “Jeg er uenig i alt du siger, men vil til min død forsvare din ret til at udtrykke det” – mand.
  Jeg gad egentlig vide, om der er noget som helst af det, som folk skriver her, som kan gøre dem klogere?
  For det virker det ikke som om.
  Held og lykke med at få valgt Løkke som statsminister – det får De virkelig brug for!
  Med venlig hilsen

 5. Af Bjorn Sorensen

  -

  Når politikerne er så produktive med et hav af ny lovgivning er det et udtryk for håbløshed. Hvad med at håndhæve loven i stedet for at masseproducere ny.
  Når man som i DK ikke håndhæver loven signalerer man til kriminelle elementer at chancen for straf er minimal. Når man installerer svingdøre i fængslerne så kommer man ikke kriminaliteten til livs. Det eneste der hjælper er længere ophold i fængsel for jo længere tid folk er buret inde des mindre er chancen for de begår kriminalitet i fremtiden. Vi skal have betjentene ud på gaderne frem for alt det papirnusseri som de nu er tynget af. Når chancen for at blive dømt er så lille som det er idag er der minimal er der intet der afskrækker folk for kriminel adfærd. Kun ved at øge risikoen for at blive dømt kan vi komme eksplosionen i kriminalitet til livs.
  Problemet er at den slags realiteter fatter pladderhumanisterne ikke.

 6. Af s. sørensen

  -

  peter kurild klitgård@ Nej den er helt sober og meget længere end din.

 7. Af Peter Kurrild-Klitgaard

  -

  @s. sørensen: “Men Kun rød har historisk stået for en stærk økonomi, …”

  Dét er vist en lidt kort hukommelse.

 8. Af s. sørensen

  -

  jeg syntes bare vko skal ud, uanset om de har indført nye regler eller ej. Mange borgerlige mener af vko har ført socialdemokratisk politisk i lo år og er utilfredse og vil ha amerikanske fattigdomstilstande nu! Men Kun rød har historisk stået for en stærk økonomi, kun rød har kunnet samle landet og lade det blive som en. Hver gang rød har opbygget en stærk økonomi, har blå sat det overstyr. Det må stoppe. Undersøgelse efter undersøgelse viser at jo rigere de fattigeste bliver jo rigere bliver de rigeste. Den matador tankegang om os mod dem, Og at jo fattigere de bliver jo rigere bliver vi, holder ikke. Udover at den er ufæderlandsk,usolidarisk,umoralsk og uetisk er det bevist en gang for alle og godt og grundit at alle har det bedre jo flere har det godt. Er i ikke enige i dette dejlige medmenneskelige synspunkt?

 9. Af L Kvalvik

  -

  Analysen viser krystalklart hvor høj pris et land må betale når en statsminister er mere interessert i egen karriere end at lede landet i rigtig retning. Fogh fik sin internationale top stilling og Lars Løkke fik opvasken. Jeg mener hele forløbet er skammelig for Danmark og viser at der noget grundlæggende forkert med den danske ” kremmer mentalitet ” når man i den grad kan få personlig success ved at sælge ud af sit partis grundholdninger. Det mest skremmende er at danskerne nok engang ser ud til at vælge en politiker hvis ideologi er begrænset til et ønske om at blive statsminister. Danmark sejler videre som nordens fattige mand, men skal nok belønnes med nok en international top stilling, når HTS skal videre.

 10. Af Gustav Uffe Nymand

  -

  Lol, der er selvfølgelig tale om fup og fidus når regeringen vælger at udskyde forhøjelsen af topskattegrænsen.
  Man skal dog ikke glemme, at regeringens såkaldte skattelettelser er en stor joke
  Glem ikke
  1) Den nye skat på pensionsudbetalinger
  2) Beskatning af folks arbejdsværktøjer

 11. Af Søren F.

  -

  @PKK
  Du har naturligvis ret i at det var en skatteomlægning og ikke ufinansierede skattelettelser som Morten Bødskov prøver at bilde befolkningen ind.

  Men det ændrer ikke på det faktum at nogen får lidt mere ud at arbejde mere end de ellers ville have gjort. Og det er jo det der er danmarks største problem. Jo mere flittig (og forbrugende) man er, jo mere til grin er man. Tror pokker at kun dem der priorieterer karrieren over alt andet, gider lave mere end højest nødvendigt.

  Det sidste kan rød blok minus de Radikale ikke fatte det er et gigantproblem. Ihvertilfælde bliver de helt røde i kinderne, såfremt nogen drister sig til tage noget fra fælleskassen og give det tilbage til borgeren der har betalt til den.

 12. Af Gustav Uffe Nymand

  -

  Udlændingestyrelsen har mange ansatte som følge af at VKO har besluttet at dansk-udenlandske ægtepar skal aflevere telefonbog-tykke mapper med dokumentation og udfyldte ansøgninger. Ansøgerne får så også selv lov til at betale med det resultatet at de fleste veluddannede konkludere

  Det er for besværligt og for dyrt for at få lov til 1) at betale verdens højeste indkomstkomst skat
  2) Bo i et land hvor boligerne er absurd dyre med nedadgående langsigtede priser samt et lejebolig-marked der ikke fungerer
  3) Nogle af Europas højeste priser på fødevarer, …
  4) Et Titanic-land med noget af Europas ringeste langsigtede vækstpotentiale og en kurs direkte mod afgrunden
  5) Et apartheidland hvor man ikke får fuld forsikringsdækning for de forsikringsydelser som ens skatteindbetalinger financierer

  Resultatet har da også været at udlændingestyrelsen har måtte gennemføre en større fyringsrunde da antallet af ansøgninger til familiesammenføring er styrtdykket. Dansk-udenlandske ægtepar vælger nu i høj grad udlandet som en direkte konsekvens af VKO. Asylansøgerne kommer selvfølgelig stadig, da Danmark stadigvæk er bedre end tørke og borgerkrigsramte lande i Afrika og Mellemøsten, men for dansk-udenlandske ægtepar er Europa, Asien og Amerika klart bedre

  Peter, jeg er enig i, at regeringens såkaldte skattelettelser er den største joke
  1) Skatteomlægningen er ganske korrekt mere end 100% financieret når alle de nye skatter og afgifter er implementeret
  2) Det er fup og fidus når regeringen siger, at man hæver grænsen for topskat når man så samtidig i adskillige år suspenderer inflationsreguleringen af topskattegrænsen og forøvrigt vælger efterfølgende at udskyde selve forhøjelsen af topskat.

  VKO = Mest uduelige regering i Danmarkshistorien
  VK bør dømmes til opposition indtil de har fået udskiftet samtlige af deres nuværende folketingsmedlemmer og indtil de har fattet.

  DF kan man ikke samarbejde med
  Indtil de går på valg på “Hellere sidde i opposition end at have et samarbejde med DF”, så skal VK dømmes til opposition som straf for 10 års VKO misregimente

 13. Af Glenn Lynge Andersen

  -

  Under Anders Fogh udviklede Venstre sig til en dårlig kopi af New Labour (politik, valgkampmetoder, pressehåndtering, ja selv deres slogan havde de hugget), som med tiden kombinerede magtarrogance med en frygt for at mene nogetsomhelst, som ikke var “godkendt” af fokusgrupper og spindoktorer.

  Deres totale intellektuelle bankerot viser sig ved dette valg, hvor de INTET bud har på nogetsomhelst udover en påstand om at oppositionen er “farlig” (tankerne går igen til den anden side af Nordsøen hvor de konservative i 1997 efter 18 år ved magten havde det totalt indholdsløse slogan “New Labour New Dangers”).

  Fallitten viser sig også i partiets politik, som jo har til formål at vise, at de vil gøre alt for alle, og sige hvadsomhelst (“vi er et ægte arbejderparti”) hvis blot vi vil stemme på dem. At Venstre under Anders Fogh også havde et autoritært islæt i lighed ned New Labour viste sig netop i de mange forbud mod stort og småt som “vi” (især DF) ikke kan lide (tørklæder, parabolantenner, kamphunde etc.).

  At regerinspartneren Det Konservative Folkeparti også er intellektuelt fallit er vel overflødigt at nævne.

 14. Af Jesper Høegh

  -

  Fint nok !

  Befriende – når der meldes klart ud!

 15. Af Peter Kurrild-Klitgaard

  -

  @Jesper Høegh: Jeps, den er god nok: Jeg er en rød lejesvend, der agiterer for “rød blok”, og det er, fordi jeg er ansat på universitetet … Det var på tide, at nogen gennemskuede mig.

 16. Af Jesper Høegh

  -

  Du har let og behændigt – overset

  en af hovedårsagerne til – hvorfor den offentlige Sektor – er udvidet til det enorme.

  Indvandringen – Udlændingestyrelsen – med alle diverse
  underafdelinger Asylcentre etc. – det kræver et enormt personle – i Sygehusvæsenet – socialvæsenet – bistandskontorerne – alt det var totalt overset under forrige regeringer.

  Alle forbudene – er ikke kun VK – se på hvad der er blevet
  krævet – fra den røde front”

  Dit indlæg virker som en agitation for en Rød BLOK – men
  vi ved jo alle – at det er på Læreranstalterne – den
  røde blok henter stemmer – så det var vel dit budskab.

 17. Af Peter Kurrild-Klitgaard

  -

  @Krister Meyersahm: Jeg er ganske enig.

  @Søren Farup/Steen Thaulow Olsen: Mange tak.

  @Søren F.: “Dog er der stor ros herfra irt. at skatterne faktisk kunne nedsættes i 2009, hvilket er historisk (sikkert aldrig sket før).”

  Tillad mig at korrigere: Skattereformen bestod ikke af skattelettelser men af skatteomlægninger. Dertil kom, at en stor del af de lettelser, der var i reformen (som modsvares af nye afgifter) efterfølgende blev aflyst eller udskudt af VK-regeringen. Sidst men ikke mindst, så er de nye skatter og afgifter slet ikke indfaset endnu, og når de bliver det, vil alle lettelser i virkeligheden være voldsomt overfinansierede: Pengene vil fosse ind i statskassen. I mellemtiden har man qua forliget givet DF vetoret over fremtidige skattereformer. Alt i alt et kæmpe selvmål:

  http://www.b.dk/debat/kronik-borgerligt-selvmaal

 18. Af Peter Kurrild-Klitgaard

  -

  @Klaus Nielsen: “Er rød blok så endnu mere friheds-fjendsk? Svært at sige, men det var måske på tide at se, om en kvindelig statsminister kunne gøre det anderledes? Venstres triste række af små fede mænd med napoleonskomplekser og alfa-hanabe-metoder imponerer i hvert fald ikke.”

  Du har muligvis ret, men hvis Du ikke vil puttes i spam-filteret, så holder Du øjet på bolden og sproget pænt.

 19. Af Peter Kurrild-Klitgaard

  -

  @Asger Manøe: “VK ville ret sikkert gerne have gjort det anderledes, men har ladet sig presse af O, som er klar til at forbyde næsten alt.”

  Jeg er ikke helt sikker. Nogle hos V og K ville det givetvis gerne anderledes, men: a) Toppen hos V har med sikkerhed ikke villet det anderledes. b) K’s ledelser har i praksis været mere end villige til at følge efter V’s ledelse. c) Mere menige ministre, ordførere og “backbenchers” hos V og K kunne have mere eksplicit udfordret partilinjen, men det har et fåtal gjort–og de har som regel fået “kærligheden” at føle.

 20. Af Steen Thaulow Olsen

  -

  Endnu en glimrende blog af Peter Kurrild-Klitgaard. Der er ikke mange, der som han fokuserer på fakta og, som han selv skriver, ikke hvad politikerne siger, men hvad de rent faktisk har gjort. Først der finder man det korrekte billede. Tak til PKK for at påpege det åbenlyse – at kejseren ingen klæder har på. Jeg har i en del år, med stor irritation, set på det hykleriske skuespil og de meningsløse agitationer mellem rød og blå stue, for de er så ens som de kan blive- med undtagelse af Liberal Alliance, der rent faktisk ser ud til at stå for en reel borgerlig-liberal politik. Som en anden skribent her noterede så er der ikke meget andet at gøre end at stemme på dem hvis man vil gøre sig forhåbninger om lavere skatter og mindre bureaukrati- på sigt. For dette valg ER tabt for de blå. Løkke har ingen plan bortset fra den såkaldte, latterlige 2020-plan, som strækker sig så langt ud i fremtiden og er så blåøjet at man kun kan grine over den. Han har foræret rød blok sejren på et sølvfad, for der har ingen initiativer været på vigtige områder.

 21. Af Thomas Jensen

  -

  Søren, hvis du stemmer på LA får du jo fire år til, hvor DF svinger taktstokken. held og lykke med det. Du har dog også et alternativ. Du kan stemme på noget andet.

 22. Af Søren Farup

  -

  Kære Peter Kurrild-Klitgaard

  Hvad er der andet for en frihedshungrende sjæl at gøre end at stemme på LA.
  Kunne de da blot komme til besindelse om det planøkonomiske EU, da ville de politisk være i nærheden af en topkarakter fra mig.
  Befriende var det at overvære Anders Samuelsens fremlæggelse af partiets politik i “Den varme stol”.
  Engageret, vidende, ærlig, humoristisk – og netop derfor uden frygt for journalisternes “magt” til at definere reglerne for kampen.
  Jo – LA får denne gang min stemme.
  Din sobre gennemgang af udviklingen har bestemt ikke gjort min beslutning sværere.

  Venlige hilsner

  Søren Farup

 23. Af Søren F.

  -

  Det mest uhyggelige er at tænke på hvad resultaterne af alternativet ville have været. Men du har ret i det er ikke imponerende, uanset at old school socialdemokraterne i DF, 11 september og finanskrisen har haft en indbygget modstand mod det liberale projekt.

  Dog er der stor ros herfra irt. at skatterne faktisk kunne nedsættes i 2009, hvilket er historisk (sikkert aldrig sket før).

 24. Af Morten Thiessen

  -

  Desværre har PKK ret i sin analyse, særligt når man ser på Foghs regeringsperiode, i realiteten leverede han en slem gang new labour politik, med øsen af statskassen til højre og venstre for at vinde middelklassens afhængighed af kvælfærds-hold kæft bolcher. Konservative var i samme periode helt usynlige med golf og jagt-tåben Bendt Bendtsen, som med sin passivitet lagde grunden til partiets nuværende deroute. Jeg vil mene at Løkke Rasmussen er kommet tilbage til nogle af dyderne med et par ægte reformer (dagpenge og tilbagetrækning) samt mere af samme kaliber på blokken, men med de foregående 7 spildte år med Fogh, kan løbet desværre være kørt. Konservative skal først nu til at genfinde rødderne efter uskøn tumult, overfladisk signalpolitik samt kant til DF på den ufede måde og har det svært med timingen af ellers gode initiativer, uanset valgets udfald vil der falde meget kritiske ord på næste landsmøde. Der er mange flere verbale tæv til VK som fortjener det hele, navnlig når man betænker Foghs utallige fejltagelser, men problemet er bare at alternativet er langt, langt værre. Nu er det jo pauvert at sejre på baggrund af modstanderens ringhed, og rent pædagogisk ville det være på sin plads med en god gammeldags gang straf til VK, men sidste gang vi havde en venstreorienteret socialdemokratisk regering som var afhængig af LO, stiftede vi en gæld det tog 25 år at betale af på. Så sur på VK er jeg altså ikke, at jeg vil give køb på alle investeringer de næste mange år, så hellere satse på at Løkke og Barfoed har lært lektien. Alene tanken om at overlade førertrøjen til en hyklerisk skattesnyder og en talblind fantast giver mig koldsved og grimme visoner om lange rækker af danskere, som undrer sig over hvor deres jobs blev af. Med lidt held kan nogle af dem leve af at polere kinesernes luksusbiler når de kommer og ser til deres besiddelser, resten må satse på at det virkelig kan lade sig gøre at leve af at klippe hinanden. Er uheldet ude vil vi efter 15. september få en lektion i hvor kort håret skal være før vi regner ud at penge version 1.0 har den store ulempe at de kun kan bruges en gang.

 25. Af Krister Meyersahm

  -

  Samfundsbyggeriet, får ingen nogensinde styr på. Hindringen er den politiske dimension, altså den uforudsigelige politiske vilje, som ikke i tilstrækkelig grad, tæmmes af et snævrere forfatningsmæssigt mandat, end tilfældet er.

  Der skal to, for politikerne, ufravigelige forhindringer, bygges ind i vor Grundlov. 1. Et forbud mod offentlig gældsætning og 2. et loft for, hvor meget den enkelte må plukkes for i skat og hvilke objekter der må beskattes.

  Først når disse elementer er på plads, sikres vi en stabil økonomisk udvikling med plads til alle erhversduelige og med plads til Danmark, i den globale økonomi.

  Politikere var hædermænd og -kvinder indtil starten af 1960´erne. Siden da, er de blevet så præget af den opfattelse, at det til enhver tid siddende demokratiske flertal, har en uangribelige ret til, at skalte og valte som det behager.

 26. Af Klaus Nielsen

  -

  Godt at se, at professoren også har VOK under luppen:
  “VK-regeringerne har sat rekord i at indføre nye forbud og påbud og i at øge statens rolle i samfundsøkonomien….Det kan godt være, at de unge, ideologiske bannerførere hos V og K mener, at der i dag reguleres og omfordeles for meget–men det er faktisk, hvad de selv har stemt for de sidste ti år.”
  Venstre er altså i virkeligheden ikke et liberalt parti, og Lars Løkke er ikke frihedens vogter (bare se, hvordan det er gået med de BORGERLIGE frihedsrettigheder!).
  Der er en frådende magtsyge i venstre, som tydeligvis vejer tons-tungere end kærligheden til friheden – hvis sidstnævnte da nogen sinde har været der.
  Er rød blok så endnu mere friheds-fjendsk? Svært at sige, men det var måske på tide at se, om en kvindelig statsminister kunne gøre det anderledes?
  Venstres triste række af små fede mænd med napoleonskomplekser og alfa-hanabe-metoder imponerer i hvert fald ikke.

 27. Af Thor Arentoft

  -

  Mængden af kontrol og byrokrati har vokset eksplutionsagtigt i det offentlige under VK regeringen, og det har den gjort fordi Venstre grundlæggende ikke har evnen til at stole på offentligt ansatte. De er i Venstres optik mennesker der tilhører en fagforening, er ofte socialdemokrater, eller det der er værre, og er pr. diffination nogen der skal kontrolleres, ellers gør de mindst mulig.
  Overbyrokratiseringen er med andre ord en kæmpe økonomisk byrde, Danmark må bære på grund af Venstres fordomme om offentligt ansatte.

 28. Af Asger Manø

  -

  Jeg læste det ikke Klitgaard som en anbefaling af hverken den ene eller den anden side, men jeg blev noget overrasket, og det er altså ikke det budskab og de tal VKO rejser rundt med på diverse markedspladser.VK ville ret sikkert gerne have gjort det anderledes, men har ladet sig presse af O, som er klar til at forbyde næsten alt.
  Personlig har jeg såmænd ikke så meget mere tillid til, at den anden blok vil blive meget bedre, men jeg håber, at R kan holde de mest forbudsliderlige lidt i ørerne.

 29. Af Thomas Christensen

  -

  Gustav Uffe Nymand: Du vil stemme på et parti, der med åben pande vil gøre de revolutionære kommunister i Enhedslisten til parlamentarisk grundlag?

  Det eneste ædruelige i denne situation er en stemme på Liberal Alliance, der med de afgørende stemmer kan trække en borgerlig regering i den rigtige retning.

  Socialdemokratiet var engang anti-kommunistisk. Nu har magtliderligheden udraderet dette synspunkt – og de radikale spiller med.

 30. Af Gustav Uffe Nymand

  -

  Jeg har længe argumenteret for at Nyrup-regeringen med de radikale som afgørende mandater vinder over Anders Fogh og Lars Løkkes regeringer når man vurderer det ud fra borgerlig-liberal politik

  1) Under Nyrup var der flere velfærdsreformer (reduktion i retten til dagpenge, begrænsning i retten til efterløn, skattereform med sænkning af skatten på arbejde)
  2) Væksten i offentlige udgifter var langt lavere under Nyrup end under Anders Fogh og Lars Løkke
  3) Der var ikke de samme mængder af love til etablering af offentligt bureaukrati og kontrol under Nyrup som under Anders Fogh og Lars Løkke
  4) Der var under Nyrup ikke de samme angreb på borgerligt-liberale frihedsrettigheder som der har været under Anders Fogh og Lars Løkke (Hvem man må gifte sig med, hvor man må bo, hvad man må se, hvordan man må gå klædt osv)

  Som borgerlig-Liberal har jeg derfor konkluderet
  Eneste redning af Danmark er at gøre det radikale venstre til tungen på vægtskålen og kæmpe for at de vil opretholde den position i alt evighed.

  Intet er så slemt som en VK-regering baseret på DF som parlamentarisk støtteparti.

 31. Af Peter Kurrild-Klitgaard

  -

  @Per M.: Tak.

  @Asger Manø & Gustav Uffe Nymand: Der lå i indlægget ingen anbefaling af hverken det ene eller det andet, og med den linje, der er lagt af S-SF, må man spørge sig selv om det, når det kommer til vækst i de offentlige udgifter og forbud/påbud i massevis, ikke skulle være ret let at overgå selv VK-regeringerne. Mit indlæg var bare en faktuelt baseret opfordring til at bedømme partier, der har magten, ikke på, hvad de siger, de vil, men på hvad de rent faktisk gør.

  @Jan Nielsen: Hø hø … Jeg tror dog ikke, at jeg har skrevet noget hér, der er væsentligt anderledes i ånden, end hvad jeg har sagt og skrevet konsekvent siden ca. midten af 2002.

 32. Af Jan Nielsen

  -

  Hvad pokker, er blog’en blevet hacket?

 33. Af Asger Manø

  -

  Det må vist siges at være en mavepuster til VKO, og det vil være godt for de unge og liberale frihedshungrende drenge i VU og KU at læse dette indlæg. S-SF og R vil næppe kunne gøre det værre.

 34. Af Per M.

  -

  Tak for en relevant og modig(i forhold til udgiver og tidspunkt) analyse.

 35. Af Gustav Uffe Nymand

  -

  Simpel performance sammenligning Anders Fogh / Lars Løkke mod Nyrup der havde de radikale til at holde ham i ørerne viser:

  Ønsker man Borgerlig-liberal politik med få indgreb i borgernes liv samt en ansvarlig økonomi-politik som sikre gode vækst-betingelser, så er der kun et at gøre:

  Stem på de radikale og døm VK til evig opposition

Kommentarer er lukket.