Den politiske klasses dobbeltmoral

Af Peter Kurrild-Klitgaard 90

Den nyopblussede sag om Helle Thorning-Schmidts skatteforhold må uvilkårligt få mange danskere til at spørge dem selv, om det virkeligt kan være sandt, at vælgerne får de politikere, de fortjener.  Eller ihvertfald om politikerne praktiserer for dem selv, hvad de advokerer for andre.

Politikere har naturligvis næsten altid fremstillet sig selv i det mest positive lys.  Forståeligt nok.  Men det er som om, at der med statsmagtens kraftige ekspansion er kommet et til tider stadigt større misforhold mellem, hvordan politikerne gerne vil præsentere sig selv overfor “folket”, og det liv som de så selv lever–ihvertfald potentielt.  Det er trods alt lidt svært at ville fremstille sig selv som et almindeligt barn af folket, hvis man lever anderledes og bedre end stort set alle andre.  Det er svært at argumentere meningsfuldt for, at politikerne skal overvåge og regulere mere og mere af borgernes hverdag, og så samtidigt mene at deres eget privatliv og egen adfærd ikke kommer nogen andre ved.

Problemet har ikke altid været så synligt.  I gamle dage–lad os sige dansk demokratis første tre kvarte århundrede–var det at være politiker mestendels en fritidsbeskæftigelse, ofte for de velstillede som havde råd og mulighed for at hellige en del af deres liv til den ikke særligt velhonorerede tilværelse, det var at være f.eks. folketingsmedlem eller sognerådsformand. Også dengang var der givetvis mange politikere, der levede dobbeltmoralsk–men det var måske lettere at forsvare i et samfund, hvor der var langt skarpere skel mellem det offentligt styrede og det private, uregulerede.

I takt med udbredelsen af stemmeretten og den stadigt stærkere tilslutning til partier som f.eks. Det Radikale Venstre og Socialdemokratiet igennem perioden fra systemskiftet til efter 2. verdenskrig, fik man en anden type politikere: Skolelærere, husmænd og industriarbejdere og andre grupper for hvem politik ikke var hverken en livskarriere eller en gentleman-hobby.  Næste skridt–ovenpå de store ungdomsårgange og ekspansion af det offentlige uddannelsessystem siden 1960erne–var stadigt flere regulære middelklasse-politikere med en akademisk baggrund.  Med årene–med statens vækst og politikkens stigende dominans af alt i samfundet–blev dét at være politiker så også mere og mere en fuldtidsbeskæftigelse.  Og dermed også noget, som politikerne begyndte at omtale som deres “job” (snarere end som et tillidshverv), og som de bevilgede sig selv en fultidsløn (snarere end et vederlag) til kompensation for.

Dermed fik vi efterhånden en ny politisk klasse, af folk–og hele familier–for hvem politik er et levebrød og dermed også et karrierevalg.  Politikere som i stadigt stigende grad synes at have en akademisk baggrund–eller ihvertfald et påbegyndt studie bag sig–og ikke andet.  Livstidspolitikere som komme mere eller mindre direkte fra de politiske ungdomsorganisationer (der iøvrigt for størstedelens vedkommende bliver stadigt mindre og stadigt mere ligegyldige).  Personer uden særlig livserfaring eller professionel ekspertise udover det politiske.  Karrieremennesker uden mange andre, bedre lønnede karrierer som alternativer end dem, som netop deres politiske engagement og netværk giver dem.

Man kan næppe bebrejde politikerne, hvis de lynhurtigt vænner sig til et liv med en indkomst, der ligger på mere end det dobbelte af den gennemsnitlige lønmodtagers og blandt cirka top 1-2 pct. af befolkningen. Med repræsentationskonti, rejser på business classluksuriøse arbejdsboliger på prestigeadresser, og kors og bånd som belønning.  Med “eftervederlag” til dem, der ikke bliver genvalgt (selvom de har fået andet job), og landets bedste pensionsforhold.  Altsammen betalt med skattekroner fra de borgere, der for ca. 98-99 pct.s vedkommende må leve et langt mere beskedent liv.

For ganske unikt i universet–eller ihvertfald på arbejdsmarkedet–er folketingsmedlemmerne jo i den situation, at de vedtager deres egen aflønning, fastsætter deres egne pensionsforhold, og reelt ikke har nogen chef eller overenskomst der bestemmer deres arbejdstid og arbejdsforhold, o.s.v. Som sådan er det ikke mærkeligt, at politikerne reelt stemmer dem selv til konstante lønstigninger og forhold, som går langt udover, hvad de pågældende (med udgangspunkt i den uddannelse og erfaring, de har) nogensinde ville kunne få, hvis de skulle have et “rigtigt” job.  Eller undtager sig selv fra de forbud, de påfører andre.  Samtidigt har politikerne størstedelen af tiden en jobsikkerhed–en genvalgsprocent–så stor, at udskiftningen ofte er mindre end i det britiske House of Lords og kan give et helt liv “på Tinge”, og som man i vidt omfang via forbindelse og navnegenkendelse kan skabe hele dynastier ud af.

Så i det moderne, repræsentative og hyperaktive demokrati i Danmark er den politiske elite måske blevet en klasse for sig.  En slags ny “adel”, en selvsupplerende, priviligeret gruppe fjernt fra folket–men vel at mærke uden nødvendigvis at have forståelse for, at “noblesse oblige”.  For den position og den viden, som der følger med at være en del af systemet, giver uvilkårligt også større muligheder for at skære hjørner og udnytte fordele–hvis man ellers tror, at man kan slippe afsted med det.  Og fremfor alt bliver de mulige konflikter mellem, hvem man er, og hvad man gerne vil fremstå som, uendeligt meget større.

Derfor er det måske slet ikke så overraskende, at de samme politikere, som siger, at de bredeste skuldre skal bære mest, og at man har en pligt til at vælge offentlige løsninger snarere end private og betale ens skat med glæde, samtidigt indretter deres eget privatliv således, at de minimerer deres skattebetaling, eller uberettiget udnytter hinandens skattefradrag.  Eller putter deres egne børn i eksklusive privatskoler–altimens de mener, at mere almindelige borgere er “egoistiske og snæversynede”, hvis de gør det samme.  Eller benytter lukrative leasing-arrangementer–som de mener, at andre skal fratages muligheden for at benytte.  Eller kører om hjørner med boligloven–som de vil stramme for alle (andre).

Hvis politikerne ikke blandede sig i leasing-arrangementer, skolevalg og hvem der bor hvor, hvornår og med hvem, og hvis de ikke indførte tårnhøje skatter med tilhørende smuthuller, ville den slags spørgsmål jo reelt være aldeles private.  Men med den politisering af alt, som geskæftige politikere har gennemført det sidste halve århundrede, bliver det private uvilkårligt politisk.

90 kommentarer RSS

 1. Af Gøglergate i perspektiv — Magt og Marked

  -

  […] er sådan set en ret erfaren og “well-connected” aktør i et spil, hvor dele af den politiske klasse flytter penge fra skatteborgernes lommer (eller anvendelser man selv bryder sig mindre om) til mere […]

 2. Af Cheap Nike

  -

  Saved as a favorite, I really like your blog!

 3. Af E L

  -

  Ok!

  Nogle politiske partier betragter politik som en kamp plads for reformationer hvor blodige de end er hver gang.

  Andre er det blot stedet(basis) man starter som politiker.

  Men desværre er det efterhånden det eneste sted der sker udvikling af samfundet. Momentum er flyttet fra det private erhvevsliv til Kristianborg. Og erhvervslivet er blevet poltikere.

  Kliseerne flytter blot rundt som den berømte abe som sendes videre. Ingen tør hoppe af og mene noget selv.

 4. Af E L

  -

  Vejen til demokratiet var en lang og særdeles blodig vej. En vej som uden for vesten aldrig er blevet trådt.

  Alligevel tror mange udemokratiske mennesker at de er gode politikere. At deres mærkelige form for demokrati eller demokratur om man vil er den bedste. At de kan trække deres udemokratiske meninger ned over hovedet på andre.

 5. Af E L

  -

  Mange mennesker særligt leder politikere erhvevsfolk har faste meninger som de føre frem igen igen uden at ane at deres meninger ikke holder.

  Det samme kunne man sige om marxisterne(Enhedslisten, SF, S og radikale). Forskellen er bare at de fører det ud i livet fordi de er for dumme til at gøre andet.

  Derfor er politik så morsom hjemme foran af samme grund kaldt tosseskærmen. Uden dumme politikere som ikke kan tænke selv går det bare ikke. Hvad skulle vi så grine ad????

  Problemet løses som regel ved at der slukkes for tosseriet.

 6. Af V. Jensen

  -

  Torben Haugaard, 12. september 2011 kl. 12:38

  Det er nogle rigtig gode, tankevækkende spørgsmål, du stiller. Blot ville jeg i dit spørgsmål “Vil de behandle befolkningen på samme måde, som de behandler deres egen familie?” udskifte “familie” med “partikolleger”.

  Politik er unægtelig en benhård profession, hvor der gælder regler, og “tacklinger” tillades, som vi ikke tillader ret mange andre steder i samfundet. Derfor vil jeg snarere bedømme partiledere på, hvordan de behandler deres politiske “familie”, og på hvor loyale de er over for dén.

 7. Af Torben Haugaard

  -

  God blok Peter!
  En ministerpost er ikke et “job”, men et “embede”, der skal varetages på mine og dine vegne. Minstre er med andre ord vores repræsentanter og dermed rollemodeller, der i både ord og handling skal leve og praktisere, det de siger. Derfor bliver vi forvirrede, når de skiller sig fra embedet, ved at reducere det til et “job”. Fordi et job er noget man har i en forholdsvis afgrænset periode, og indebærer nogle konkrete opgaver, som skal løses, hvorfor man sagtens kan skille privatliv og arbejdsliv. Det ser man jo ofte i erhvervslivet! Men ligesom det er ved at ændre sig i erhvervslivet, så kan et ministrielt embede aldrig skille arbejdsliv fra privatliv. Hvorfor ikke? Fordi folkestyret beslutter det “etiske” regelsæt (læs lovgivning), hvorefter vi som samfund skal agere! Derfor kan vi ikke tåle, at de på deres private plan divergerer fra de retningslinier, som de beslutter, alle vi andre skal følge.
  Derfor skal de leve i overensstemmelse med deres holdninger, ellers forstyrrer det os, og vi kommer i tvivl om, hvor grænsen er??
  Som befolkning er vi som børn i en børneflok og regeringen er vores forældre. En til enhver tid siddende regering skal ikke være bekymrede for, om befolkningen gør som de siger, men de skal være bekymrede for at befolkningen gør, som de gør??

  Derfor skal der være overenstemmelse med det de siger, og det de rent faktisk gør.
  Èn ting er en politik at formidle, noget helt andet er et land at lede.
  Jeg mangler derfor svar på 2 spørgsmål? Hvilken lederuddannelse har statsministerkandidaterne? Svaret er ikke deres akademiske uddannelse, for det er ikke en lederuddannelse!
  Det andet spørgsmål er? Vil de behandle befolkningen på samme måde, som de behandler deres egen familie?
  Der praktiseres så 2 forskellige modeller, som man kan tænke over? ét er ihvertfald sikkert, at børn bliver dysfunktionelle, når de ikke får den opmærskomhed, som de har brug for under opvæksten. Sådan er det også med en regering og en befolkning. Hvis ministrene er mere optagede af sig selv og egne ambitioner end befolkningen, vil befolkningen også begynde at opføre sig dysfunktionelt.
  Det kan måske lade sig gøre i gode tider, men i en krisetid, som ingen kan se en ende på, er minstrenes personlige integritet fundamentalt afgørende for, om vi tror på dem, og vil følge dem.

  Medierne har et kæmpeansvar for, at vi er havnet her! Problemet er, at både folkestyret og medieverdenen mangler lederskab! De har begge ansvaret for at respekten for folkestyret er løbet løbsk.
  Hvor længe vil/skal vi finde os i det?

 8. Af nana s.

  -

  undskyld – jeg mente selvfølgelig; såfremt helle Thorning “måtte snyde i skat” – vi ved det jo ikke – ville hendes vælgere – i så fald – være – ligeglade alligevel.
  Men det burde som i Sverige være “fyringsgrund”, fratage opstillingsret og sådan er systemet måske også indrettet.

  Og hvis hun er skyldig – har vi vel så “berlusconisk-lignende”forhold, i mindre format hvis SKAT beskytter hende.
  Problemet med menneskesystemer er at abe-reglerne stadig rumsterer nedenunder toppen af isbjerget (lovgivningen) – og disse er, at det er de mest gennemsnitlige – de “aber”, som flest af de andre aber kan identificere sig med, der har flertallet; i demokrati (og måske også i anarkistiske samfund) – dermed magten. Ikke de mest på en gang IQ-intelligente og personlighedsmæssigt velfungerende, der kan tænke på både kort- og langsigtet, danne de rette synteser, mest holdbare og fair visioner, og træffe de rette beslutninger (de er jo i mindretal, ligesom i befolkningen).

  Det problem har man muligt både med og uden en offentlig stat. Det er naturens begrænsning. Men det er svært at se på at al den “socialitet (politik, debatter og valg) og ressourceomfordeling (skatter og tilskud)” ikke synes meget mere effektiv, men stigende “aktivt” unfair – og i stigende grad mere ineffektiv? – end et helt anarkistisk samfund, hvor alle selv må organisere tingene nedefra.

 9. Af A. H.

  -

  Selvfølgelig en masse gode betragtninger, man bliver næppe professor på varm luft. Lidt vel generaliserende, dog.
  Hvis man automatisk får et skær af halvtumpet slyngel over sig ved at blive politiker, kan det vel afholde en del af de potentielle talenter. Den lidt billige og generaliserende tale om “politikerne” bliver dermed måske en del af problemet. Utroligt så ofte mennesker som Haarder eller Lykketoft må finde sig i at blive betragtet som fjolser af folk med det halve af deres IQ.

 10. Af nana s.

  -

  Problemet omkring Helle Thorning-sagen viser/er, at hendes vælgere er ligeglade med at hun selv personligt snyder i skat:

  Blot hun med sit politiske system skaffer sine vælgere det, de ønsker: andres penge. Det samme kan man sige om Lars Løkke – der sørger for erhvervsstøtte – til udvalgte brancher og virksomheder og Løkke lader samtidigt staten (selskabsskat understøttet) betale for hvad den ikke per lov skulle betale, fadbamser.

  Den sociale verden, hvor den var bedst, er blevet mere kortsigtet pragmatisk og mindre principielt (teoretisk) tænkende og på den måde måske af lavere standard.

  Lidt tilbage til de mere gamle tiders sociale indretning, formentligt.

  Samfundet var muligt af højeste principielle og med handling sammenhængende moralske standard i 50erne-80erne…

  Sagen er – hvad er det konkrete alternativ – og hvorfor er det bedre…. det trænger debatten til at indeholde mere af…

 11. Af Steen Thaulow Olsen

  -

  Fantastisk velformuleret blog af Peter Klitgaard og jeg kunne ikke have sagt det bedre selv. Måske var det noget for dem, der forsvarer og freder Helle Thorning-Schmidt at læse? Zenia Stampe udbreder jo lige nu på Politiken sin holdning om denne “ikke-sag”. Denne blog forklarer så glimrende hvorfor det ER en sag.

 12. Af Torn B

  -

  Tak for dette Peter Kurrild-Klitgaard
  Jeg tror desværre, at det er spildte ord på ballelars og larsinder på Borgen.
  Det er længe siden, at de herrer og damer
  (de fleste af dem) er holdt op med at se sig selv, som en del af befolkningen med et arbejde i borgernes tjeneste!

 13. Af Thomas Theilgaard

  -

  Jeg ville tage tage Peter Kurrild-Klitsgaards indlæg seriøst, hvis det ikke var et slet skjult partsindlæg for blå blok, hvor han kun nævner levebrødspolitikere fra rød blok. Her kunne man også nævne den gamle Venstrehøvding J.C.Christensen som levebrødspolitikere (lagt tidligere end de andre nævnte)
  Måske skulle han starte et andet sted: at i Danmark forventes det, at politikere også skal forvalte, hvis de får regeringensmagten. Jeg synes det er godt, at man har politikere fra alle lag i samfundet, når man skal vurdere lov udfra ens baggrund. Men at have en ministerposter kræver nok lidt mere uddannelse og indsigt i forholdene, da det ellers bliver embedsmændene der styrer showet end omvendt. F.eks. Ulla Tørnæs med Gymnasiereformen, der ikke passede Venstres holdning og blev ændret under Bertel Haarder.
  Så det tilbageværende spørgsmål må være: PKK mente du noget med dit indlæg eller var det bare for udstille en politisk modstander?

 14. Af Anders Machmüller

  -

  Arh nu må det holde op, politikerne arbejder utrolig hårdt for et velfungerende Danmark og det skal de selvfølgelig også belønnes for. Hvis man har et 14 timers møde i et fremmed land kan det også godt være at et to-stjernet vandrehjem lige er i underkanten.

  …Den med privat skolerne er dog ikke til at forvare, det er simpelhen for dumt.

 15. Af Politik Ulle

  -

  Kære Peter,

  Tesen om at man får de politikere man fortjæner må være mere relevant nu, hvor Danmark står så tæt på en valgdato. Vælgere har nu mulighed for at reflektere over dem de valgte, hvor godt de har gjort det og om de har udført deres embede på værdig vis. Derfor er tesen om de fortjænte politikere mere relevant nu end den er på Fredag i næste uge.

  Hvis man skal tro meningsmålingerne, så står Danmark overfor et politisk systemskifte. Efter 17 år med en Statsminister ved navnet Rasmussen kommer den næste sandsynligvis til at hedde Thorning-Schmidt. Derfor må det være nu at man stiller sig spørgsmålet om det er en egnet person til at sidde på Slotsholmen. Ikke bare politiskt men også personligt.

  Jeg er ikke i tvivl om at Helle Thorning-Schmidt er særdeles politisk velegnet til at være Statsminister. Men jeg har mine tvivl om hendes personlige kvaliteter.

  Tre skattesager på stort set lige så mange måneder er en trend mere end en tilfældighed. Sjusk? Ikke efter 14 advarsler. Ikke efter 14 advarsler til en person der vil være Statsminister. Og selv, hvis vi antager det er sjusk, hvad siger det så om hendes evner til at lede landet?

  Der, hvor kæden fuldstændigt hopper af er når hun så stiller sig frem for åben skærm og siger til den samlede befolkning “Jeg udtaler mig ikke om privatsager”. Privatsager? Hun må fuldstændigt have mistet både dømmekraft og forstand. Her står hun som Statsministerkandidat, er for tredie gang beskyldt for skatteundragelse og så anser hun det som en “privatsag”. Hvor mange måder er der at give vælgerne fingeren på? Og hvad siger dette om hendes politiske dømmekraft? Kunne vi have forestillet os sådan en kommentar fra Anker Jørgensen, Poul Schlütter eller Rasmusserne? Eller sågar Villy Søvndal? Nej, vel?

  Helle Thorning-Schmidt er naturligivis ikke den første politiker for hvem magten er røget til hovedet: Jacques Chirac i Frankrig, Hillary Clinton i det Hvide Hus, Ritt Bjerregaard som undervisningsminister, Tony og Cherie Blair i Downing Street. Listen er lang. Forskellen er bare at i deres tilfælde kom arrogancen efter de blev valgt.

  Helle’s opførsel peger allerede på et mønster. Derfor er dette absolut ikke sidste gang vi kommer til at høre fra hende på den konto. Det må vi antage som givet og at det er en pris vi er villige til at betale for at få en Statsminister, der ikke hedder Rasmussen. Men hun har også udvist en mangel på dømmekraft og når det tages med i overvejelserne, så er hun fuldstændig uegnet til at blive betroet med nationen’s interesser.

 16. Af Erik Petersen

  -

  Langt de fleste at de partiledere som vi kan vælge til vores statsministerkandidater er jo hajer, altså personer der i den grad er magtliderlige og som der alt for ofte har tilkæmpet sig magten i deres partier ved at dolke andre politikere i ryggen, man kunne sådan set godt kalde dem for sociopater, sådan nogle mennesker har jo en kæmpe moralsk brist, så der er vel ikke noget at sige til at der ganske ofte opstår konflikter i mellem dem og resten af befolkningen, på mange punkter er det jo op til os vælgere at vælge i mellem pest eller kolera.

  Men måske kunne det være interessant at få af vide hvorfor de forskellige partier med deres kredsformænd vælger og godtager så dårlige politikere som vi andre så skal vælge i mellem hvis vi altså gider at benytte os af vores ret til at stemme og ikke bare bliver hjemme på sofaen.

 17. Af Birger Reslow

  -

  Det røde Danmarks tilhængere har tilsyneladende mere travlt med at fortælle os andre, at sagen er plantet af partiet Venstre i stedet for at fundere over den socialdemokratiske formands bjergsomhed, når det gælder at begrænse familiens skattepligt og derigennem opnå skattegoder på vi andres bekostning.
  Det kan jo blive spændende at se, om fruen – hvis planen om indførelse af millionærskat gennemføres – så også vil formå at sno sig uden om den.
  Ganske vist hedder det så smukt at vi allesammen er lige, men Socialdemokraterne har altid haft en vis tro på, nogen(de) er mere lige end andre.
  Det er min tro, at vi som vælgere nok må pille denne partileder nd fra den piedestal, hun fejlagtigt er blevet anbragt på, da hendes adfærd om ikke er juridisk foragtelig så i hvert fald er moralsk foragtelig.
  En stor tak til forfatterenm for den glimrende artikel.

 18. Af hanne vesti

  -

  Tak for en meget præcis opsamling af bl.a. mine tanker om den åbenbart ret generelle selvforståelse hos mange politikere, at andre tager regningen og de (alt for) mange regler kun gælder for alle andre.

  Liberal Alliances Thyra Frank er til dato den mest ægte og kompromisløse politiker jeg har endnu har hørt. Skarpt efterfulgt af Simon Emil Ammizbøll, som selv den kontante Hans Engel giver sin anbefaling i gårsdagens B.T. Begge har imponerende styr på facts og viden, på hvert deres felt og de er ikke til fals for smart tale. Mer’ af det. Tak.

  Elsker Thyras salut til TV2: ”Det kan ikke være rigtigt, at de svage og de gamle ikke kan have en stemme, der taler deres sag på Christiansborg, blot fordi man ikke er uddannet økonom.” Nej vel? Hvor mange af os vil vel betro deres gamle mor til en økonom? Eller vores skolebørn til en trængt folkeskole, som vores politikere ikke vil byde deres egne børn?

  Ærgrelsen over dobbeltmoralen hos siddende politikere øges kun af løfter fra A og SF om bedre dage på flere lånte penge og højere skatter fra en svindende arbejdsstyrke.

  Måske udsteder de dem af skræk for at blive fravalgt og selv blive en af de mange arbejdsløse, deres egen model ikke kan skabe jobs til? Måske udsteder de løferne, fordi de er for vant til at andre betaler?

  Bl.a. via øgede skattebyrder, der hverken giver flere jobs eller flere ordrer til vores mange små og mellemstore virksomheder. Allerede nu er vi 2 millioner på offentlige forsørgelse og 800.000 ansatte i det offentliges bureaukrati-tunge og gammeldags system. En grum form for vækst.

  For Søren! Ingen kan vel for alvor tro på, at vi kan leve af at klippe hinanden og til sidst af at klippe hår af de skaldede?

  Og ingen politiker kan vel for alvor tro på, at vælgerne ser nogen raison i at blive afkrævet skemaer, kontroller, rapporter, bilag, redegørelser og tids-check og andre mistillids-votums, som selv politiske ledere åbenbart ikke selv anser for særligt vigtige.

  Endnu en gang: tak for lejligheden til at reflektere over noget der åbenbart er blevet så meget hverdag, at vi knapt studser over det.

 19. Af kim laursen

  -

  Gid HTS ville give danskerne en privatøkonomi som sin egen:
  – ægtefælde på lavskatteindkomst
  – bil på billige tyske afgifter
  – børn i dyr privatskole
  – lange og mange udlandsferier etc.

 20. Af M. Larsen

  -

  Kan vi ikke få lidt flere indlæg fra “Kr.Andersen”??? Han vil igen og igen give flere stemmer til blå blok!
  Det mærkelige ved HelleT’s skattesag er jo at der er så mange med dårlig samvittighed (der selv skatte-fifler) der synes hun er “all-right”.?? Selv arbejdsklassen synes at det er fedt åbenbart at hun som statsministerkandidat – billeaser i Tyskland for at spare afgift i DK – en afgift hun jo synes vi andre skal betale og bompenge, flyafgifter m.m.!!! Hvor dum kan man dog være? Er det også lige arbejdsklassens børn der føres til privatskole? Flot gået. Jesus, hvordan kan NOGEN stole på det menneske??? Er det personer der måske selv har lidt “sager” i “kosteskabet”??? Føj! Se dog på hende, se på Søvndal, se på Vestager og prøv så lige at se på Løkke, Thulesen-Dahl, PiaK, HjortF, m.fl. DE er ÆRLIGE mennesker.

 21. Af Morten Larsen

  -

  @ Kim Olsen 17:26.
  Ja, den logiske perlehøne svarede ikke. Husk på, at perlehønsene er den hønserace, som i forhold til deres kropvægt har den mindste hjerne. :O)

 22. Af K. Nielsen

  -

  Er der andre end mig, der i den allerseneste tid mener at have bemærket en ændring i pressens indstilling? Især radioens programmer er blevet prosocialistiske og prosociale. Er det en bevidst omstilling til en evt. ny regering?

 23. Af Christian Melgaard

  -

  Vælger får bestemt ikke de folketingsmedlemmer de fortjener. De får dem de stemmer på, men på grund af den måde de opstillede udvælges på, er det et urimeligt snævert felt der er til rådighed, og det er udvalgt af en meget lille gruppe politisk “aktive”, hvor der bag beskrivelsen
  “aktiv” blot gemmer sig at de er medlemmer af et politisk parti. Og tro nu ikke at det at melde sig ind i et parti automatisk giver indflydelse, for blandt de få der er medlemmer er det en endnu mindre gruppe indspiste kaffeklub-deltagere der bestemmer.
  De politikere vi fortjener er politikere der har ambitioner på landets og vælgernes vegne, mens de politikere vi har/får er politikere der har ambitioner på egne vegne – og de ambitioner er til salg meget billigt hvis der er et folketingssæde eller endda en ministerpost indenfor rækkevidde.

 24. Af Kim Olsen

  -

  Kristian Andersen

  Tak for din manglende respons på mit indlæg.

  Jeg kan kun tolke det således, at du ikke har skyggen af dokumentation for din uhyrlige påstand.

  Case closed:)

 25. Af Mathias Damgaard

  -

  Politikernes privatliv er ligegyldigt, hvis ellers deres politik er i orden, desværre snakker Rød blok fuldstændig udenom deres reele politk. De eneste der tør lade andre end deres venner gennemregne deres planer er nu engang liberal alliance, hvis Danmark skal være førende i verden må vi gøre noget, ikke i dag, men d. 15 sep.! sæt nu bare krydset ved liste I, så Danmark kan en bedre fremtid!

 26. Af M. Larsen

  -

  At sammenligne Helles skattetænkninger og en baby der bliver kastet i favnen på Løkke er jo helt, helt ude i hampen!! Helle lyver eller skjuler ting/oplysninger om sin sag! Det er UÆRLIGHED! Løkke modtager en baby og gør da hvad han kan for at svare den besynderlige mor! Det er ÆRLIGHED! Hvis man ikke kan se det og gennemskue disse ting, ja så kan jeg godt forstå at Danmark p.t. har fifty-fifty rød-blå blokke. Så må der være mange, undskyld der er dummere end politiet tillader, som man siger.

 27. Af Jesper Høegh

  -

  Vi er blevet nummereret – alt hvad vi gør

  er spørgsmålet “HVAD ER DIT CPR.NR.” – det kan og bliver
  misbrugt.

  Skal du have et par briller – optikeren – får dit cpr.nr.
  Recepten på Apoteket – apoteket får dit cpr.nr.
  Tast selv borgerservice – Skat – får dit cpr.nr. godt nok
  med et password. osv.osv.osv.

  Flere og flere – har/får jeres cpr.nr. – der i flere tilfælde er meget let tilgængelige.

  Hackere har vi alle hørt om – .

  Det er det farligste INSTRUMENT – det offentlige er i besiddelse af – pålagt os uden vores accept.

  Til de personer der insunierer – det er Venstre – der har
  lækket en skattesag – bør stilles for en Dommer – vi
  skal ikke affinde os med – at blive mistænkt uberettiget!

 28. Af Kasper B

  -

  Berlingskes dobbeltmoral

  Og Berlingske støtter rød blok…

  Berlingske forsidehistorier fordrejer bevidst og gentagende diverse historier til stor skade for blå blok.

  1. Danske Banks note til udenlandske investorer om ingen umiddelbar nedsmeltning af de danske aktie- og obligationsmarkeder ved en rød valgsejr bliver til (og giver troværdighed til) “Det udgør ingen fare for dansk økonomi, hvis S og SF vinder valget, konkluderer Danske Bank”. Til trods for at DDB mange gange har påtalt rød plans luftigheder, mangler og skader.

  2. Barfoeds gamle nyhed om Ks ønske om nedsættelse af topskatten bliver udskreget på forsiden. Kunne ikke være bestilt bedre af Bødskov.

  3. En V-bormesters ønske om at kunne eksperimentere med gymnasielignende undervisningsformer i Folkeskolens udskolingsklasser bliver karikeret til “En enkelt lærer til 100 skolebørn”. Dette er jo skræmmekampagneniveau af Søvndalske dimensioner.

  Hvad sker der lige for Jer inde på Berlingeren? Sensationsjournalistik til stor skade for blå blok i den afsluttende del af valgkampen?

  Jeres journalistiske kræfter kunne med fordel bruges til at rive rød bloks luftkasteller ned!

  Jeg har aldrig holdt anden avis end Berlingeren, nu har jeg opsagt mit abonnement!

 29. Af Jesper Høegh

  -

  Rotationsprincippet –

  en opfindelse – fra de venstreorienterede partier – alle
  skal være lige – uanset kvalifikationer.
  Der er flere som opholder sig i Folketinget af gammel vane – valgt ind på renoméet – viser sig ofte – at være en
  belastning for partierne.
  Marianne Jelved – J Poulsen- Niels Hellweg – Rønn Hornbech-Vesselboe – Schall Holberg – Hækkerupperne i 3.generation – visionsløse.
  ——————-
  Nu proklamerer alle mediernne “flere borgerlige” støtter
  Socialkammeraterne – Peter Norsk – en frustreret eks. konservativ – Peter Duetoft en fallleret Centrum Demokrat
  Gitte Seeberg – medstarter af NOK ER NOK PARTIET – nu en
  lederstilling i WWF – hvor hun det første år har et kanonunderkud – betyder ikke noget – sagde hun – vi venter på at få midler – fra ARV.
  De 3 personager – må ikke benævnes som borgerlige – det
  er Nulliteter.
  ——————
  Vi skal have Folketingspolitikere – der er velfunderet –
  udi POLITIK – folk der kan deres “håndværk” –
  ikke en flok ukvalificerede småpiger – som enhedslisten byder ind med.
  Ikke en SF Pia Dyhr Olsen – med rendestenssproget til sine
  modstandere – hendes mand Willy Dyhr HK – udmeldt på
  grund af formandsvalget – har sendt alt Hk IT – til Indien.
  Vi kan ikke have ubegavede – ukvalificerede Folketingspolitikere – til at lovgive i Danmark.

 30. Af Asger Møller

  -

  Jeg vil ydmygt advare mod holdningen “alle de *andre* har det let”. Om det er den ufaglærte lavtlønnede der føler det uretfærdigt at andre “får” en uddannelse. Om det er Søvndal der mener at eliten “fester rundt på øverste dæk” (mens alle andre træller). Eller, om man mener politikeres aflønning er for høj. Jeg har selv har prøvet alt fra ufaglærte lavtlønnet jobs til højtbetalte specialist-jobs; det var sg’ hårdt arbejde alt sammen, og særligt det højlønnede var tæt på at få mig ned med stress. Tror alle der har prøvet flere karriereveje ved, at ingen af dem består i at “ligge i en hængekøje og spise vindruer”. Jeg har intet problem med politikeres løn; ville sg’ nødig bytte plads med dem. MEN! Jeg syntes det ER et problem at man kan være “karrierepolitiker”, fordi mange af deres forslag/løsninger på mig virker 100% ude af trit med hvordan almindelige mennesker faktisk agerer på en regnvåd mandag.

 31. Af Niels O

  -

  DANMARKS NÆSTE SVIGERFORÆLDRE?

  Helles privatøkonomiske åleri har hun vel ikke fra fremmede.

  Her er en artikel om den tidligere wannabe-premierminister Neil Kinnocks og frues mange sugerør nede i EU-kasserne:

  kortlink .dk/7vr2 (fjern mellemrum)

 32. Af Peter Nielsen

  -

  Udmærket, omend deprimerende, læsning. Desværre finder jeg overskriften misvisende, idet der (som også nævnt af andre) er en “vis” politisk bias. Jo, der er da links til sager i “egne” rækker. Men selv om Brixtofte er lidt mere aktuel end Alberti, er han så tilpas meget på afstand tidsmæssigt, og så langt væk fra dagens politiske scene, at det er ganske ufarligt for blå blok i den verserende valgkamp at nævne ham.
  Intelligent og velskrevet – men stadig primært et partsindlæg i en valgkamp

 33. Af Peter Kurrild-Klitgaard

  -

  @Klaus Nielsen: Nej, det har jeg faktisk ikke glemt. Du har tilsyneladende bare ikke set ordentligt efter.

 34. Af s sørensen

  -

  Dejligt at læse et indlæg skrevet uden -for det meste- den stereotype borgerlige mening i b! Jo det er et kæmpe problem at vi har fået levebrødspolitiker der får mere mammon end de kunne noget andet sted og selv har bestemt at de skal ha det.
  Enhedslisten er jo på det punkt som mange andre, det eneste anstændig parti i tinget. Alle deres folketingsmedlemmer og ansatte får en løn til hvad der svare til en specialarbejders. Se det kalder jeg at være positiv nationalistisk. Vi kan jo ikke rigtig bruge det ord mere nationalistisk, men…Ingen af deres forslag om at hele tinget følger med der, er jo blevet seriøs.

  Men en ting der kunne være rigtig slemt, er jo vis lønnen var så lav, så kun rige borgerlige-som før i tiden- kunne blive politikere. Måske det er der du har en lille utopisk drøm?

 35. Af Allan Cervin

  -

  Og dette er årsagen til, at en politiker kun må kunne vælges for max. 8 eller 12 år af gangen og derefter minimum skal have en periode på 4 til 6 år med rigtigt arbejde før de kan stille op og blive valgt igen!

  Når det er skrevet ved jeg jo godt, at ingen (eller meget få) politikere vil stemme for et sådant forslag.

  På samme måde som det flertal der nu er i den danske befolkning ikke vil stemme for, at de “rige” skal betale mindre i skat, for de skal jo netop betale for det flertal som nyder godt af mindretallets skatteinbetalinger!

 36. Af Claus Nielsen

  -

  Jeg er meget oplivet af denne valgkamp. Primært fordi jeg synes at Liberal Alliance har nogle virkeligt gode kandidater…

  Anders og Simon Emil repræsentere for mig nogle der siger tingene lige ud…som har det nødvendige mod til at acceptere de ubehagelige udfordringer og sige at man f.eks. er nød til at reformere den offentlige sektor, ikke alene for at spare, men også for at frisætte nogle resource og motivation.

  Thyra Frank en anden…denne kvinde har virkelig forstået hvad omsorg og service handler om…hun lever det. Hun er måske ikke så indsigtsfuld i økonomi og udenrigspolitik, men har en masse varme,
  menneskelighed og faglig kompetance at bidrage med.

  Min lokale favorit Rikke Weissfeld, har mange fine synspunkter om personlig frihed, medmenneskelighed,
  valget til et liv, som man selv tager ansvar for.
  Hun er uddannet skuespiller og fornyeligt præst.
  Altså kan hun bidrage med en masse andre aspekter til politik end lige netop økonomi. Vi har brug for alle disse gode kræfter til at sikre vort land og
  vor fremtid.

  Omkring nogle af de andre kandidater..well jeg har svært ved at forstå at Helle Thorning kan advoka-dere for mere skat (og afgifter er også skat) og at de bredeste skuldre skal bære mest; samtidig med at man så arrangere sin egen families økonomi – her tænker jeg på Stephen Kinnock’s skatteforhold – modsat dette. Det er ikke ulovligt, men harmonere ligesom ikke med det kald at være politiker, hvor man som vælger må forvente at ens kandidat/leder står personligt inde for de synspunkter, som vedkommende forsøger at fremme.

 37. Af Dorte Sørensen

  -

  Undskyld Peter Kurrild-Klitgaard, hvorfor kan dette indlæg få lov at blive stående – ” Helle lovede sidste sommer, at hun ville fremlægge redegørelsen om sin skatteforhold – vi venter endnu!
  Nu skulle den pludselig indeholde “personfølsomme” oplysninger, ja, hvad ellers?
  Det drejer sig jo kun om hendes og mandens “skatte-kriminelle” adfærd…
  Skrevet af Jesper Skade, 9. september 2011 kl. 15:18” – når du skrev at du ville ” rense hårdhændet ud i kommentarer, der blot kommer i nærheden af at fremsætte injurierende påstande om navngivne personer” –
  Husk skat kunne ikke finde noget på Thorning sidste år og den fejl som BT omtaler har Skat erkendt som en fejl fra Skats side. Dvs. BT m.fl. forsøger at lave en skattesag som ikke eksisterer.
  Derimod eksisterer Løkke Rasmussens Bilagssag stadig og han blev alligevel udpeget til statsminister af Fogh Rasmussen. Ligeledes fik Thor Pedersen lov at blive siddende som FINANSMINISTER efter at det kom frem at han havde fiflet med sin landbrugsstøtte .
  Hvorfor skal en ikke sag blive ved og ved at pustes op, når Løkke Rasmussens bilagssag og den tidligere finansministers fifleri med sin egen landbrugsstøtte ikke bliver tage op i medierne her lige før valget?

 38. Af Christian Frederiksen

  -

  Imens jeg læste dit indlæg kom jeg til at tænke på Francis Fukuyamas ‘Historiens afslutning – og det sidste menneske’.

  Jeg tror at vi allesammen, på et eller andet tidspunkt i vores liv, har tænkt tanken: “det er da også for langt ude at politikerne får så meget i løn”, eller “de vil fandeme også bestemme det hele”.

  Det er mit bedste bud – som ufaglært sklerose-knejt på 24 år med enorm interesse i moralfilosofi, historie og økonomisk teori – at vi snart, inden for 10-20 år, vil opleve en historisk revolution.
  Ikke en blodig og voldelig en af slagsen. Dertil er menneskeheden (forhåbentligt) blevet for moden og rationel.

  Kampen vil være af filosofisk karakter. Mellem rationalisme og irrationalisme. Mellem naturvidenskab og humanisme etc.

  Mvh,

 39. Af Klaus Nielsen

  -

  Professoren har fuldstændig “glemt” at linke til de mange sager om Lars Løkke´s druk og udskejelser.
  Det er jo ikke for ingenting, at sidstnævnte har fået tilnavnet: Bilags-Lars, “Jensen”, Fadøls-Lars, Lars-Bagstiv og Lars Uløkke.
  Historierne om, hvordan han har tørret regninger for druk, smøger og naturfilm af på skatteyderne er velkendte, men ellers kan de findes på http://www.politikerlede.com.
  Det er sikkert helt tilfældigt, men igen sidder jeg tilbage med indtrykket af en ensidig sviner til Helle TS pakket ind i akademia og sleben tale.

 40. Af Søren Farup

  -

  Kære Peter Kurrild-Klitgaard

  Endnu engang tak for din tilstedeværelse i vort offentlige liv.
  Der er desværre alt for langt mellem sådanne lødige overvejelser.
  At det gamle adelsvælde er blevet afløst af en ny klasse, der så at sige fødes til magten, er blevet ganske indlysende. Politisk indavl er blevet så iøjnefaldende, at man forundres over, at politikerne ikke selv føler ubehag ved det. Men på den anden side så er forundringen til at overse som følge af den politiske syge, der i efterhånden mange år har præget vort samfund.
  Når jeg i private diskussioner har foreslået at valgretsalderen hæves til 24 år, valgbarhedsalderen til folketinget til 35 år, og en minimumsalder på 45 år for at kunne besætte et ministerembede, bliver jeg mødt med en bestyrtelse, som havde jeg foreslået afskaffelse af demokratiet.
  Hvad den aktuelle sag om skattekræmmeren Helle Thornings skattefritagelse angår, ja så er det så hyklerisk og dobbeltmoralsk, som det vel kan blive.
  Selv om det gælder stort set hele det politiske spektrum, at de med deres skattegramseri fratager folket dets frihed og dets ansvar med højstemte taler om solidaritet, og om at beskytte de svageste, så er vel socialdemokratiet de sande mestre i den form for retorik.
  Sagen om Helle Thornings “skatteforglemmelser” burde, ifølge hendes egen og partiets argumentationsform anskues, som havde hun et tilsvarende udestående med sin svage kræftramte (etc.) nabo.
  Det ville se kønt ud, om hun affærdigede sin åbenlyse tilbagebetalingspligt med henvisning til, at han ikke havde noget juridisk krav på pengene, idet det var hans egen skyld ikke at have gjort krav på dem i henhold til den indgåede aftale, og det uagtet, han måske kunne forsvare sig med, at hans sygdom havde lagt beslag på alle hans kræfter og at han derfor var kommet for sent ud med kravet og i øvrigt havde haft den klare fornemmelse, at hun af sig selv ville tilbagebetale det lån, han havde givet hende!
  Ja – således skal hendes sag anskues, og ikke på nogen som helst anden måde.
  Igen – tak for at i det mindste du har modet og styrken til at forsøge en vis anstændighed i tanken.
  Der er så sandelig ellers langt mellem snapsene.

  Venlige hilsner

  Søren Farup

Kommentarer er lukket.