Borgerlige stemmer der svigter

Af Peter Kurrild-Klitgaard 22

Justitsminister Lars Barfoed blev valgt som Lene Espersens efterfølger som Konservativ partileder bl.a. med den erklærede mission at gøre det klarere, hvad partiet egentlig står for.  Skulle man være i tvivl om, hvorvidt det er lykkedes eller er blevet til en serie Barfoedfejl, kan man blot se på den seneste uges udmeldinger–og derefter konkludere at det næppe er overraskende, at partiet i meningsmålingerne endnu ligger på kun cirka den halve tilslutning af, hvad man gjorde for blot to år siden.

Lad os bare tage det seneste eksempel på dét, der snart kan kaldes De Konservatives tilbagevendende forsøg på at foretage rituelt, politisk selvmord.   Først går en eller flere Konservative ud og siger, at partiet nu eller på et senere tidspunkt vil forlange skattelettelser.  Dernæst melder en eller flere Venstre-topministre ud, at dét kan der ikke blive tale om.  Og endelig trækker K-partilederen i land ved at understrege, at skattelettelser ikke er på bordet, hverken som aktuel politik eller fremtidige krav.  Dette lille spil for galleriet gentages igen og igen og igen, altimens VK-regeringen faktisk indfører 300 nye og stigende skatter, indtil det eneste folk kan huske er, at der er blevet talt om skattelettelser af nogen i regeringen, men at det i virkeligheden ikke er noget, man går ind for.

Den mest optimistiske vurdering må være, at De Konservative ikke har styr på noget som helst og bliver trukket rundt af journalister, der gerne vil fremstille splid i regeringen.  Mere sandsynligt er det imidlertid, at De Konservative forsøger at gentage Venstres linje fra 1980erne–om at være i regering og opposition på samme tid–men bare gør det på en måde, der er overordentligt kluntet og halvhjertet.  For Venstres strategi, fra dengang Schlüter var statsminister–som medvirkede til at partiet overhalede det Konservative statsministerparti i størrelse–var netop, at der ikke blev trukket i land.  At man nok loyalt lagde navn og stemmer til Schlüter-regeringernes politik, men at vælgerne klart og utvetydigt fik det indtryk, at “Venstre ved Du, hvor Du har”, og at dét var til højre i det politiske spektrum.  For De Konservative anno 2011 er partiets politik udtryk for signalforvirring på et så abstrakt plan, at man som vælger må skulle være i stand til at se firkantede cirkler for ens indre øje for at få noget meningsfuldt ud af udmeldingerne.

Måske endnu mere velegnet til signalforvirring var Lars Barfoeds udmelding i weekenden–at De Konservative under en evt. rød regering vil være villige til at samarbejde med venstrefløjen og gå med i brede forlig for på den måde at … skabe brede forlig.  Bortset fra den rent taktiske brøler–at man dermed kommer til at give indtryk af, at man ikke længere tror på muligheden for en borgerlig valgsejr–er der her ganske eksplicit tale om en tilbagevenden til den fejlagtige, kliché-agtige Konservative politik om at være “borgerlige stemmer, der arbejder”, der særligt i 1970erne var med til at splitte og socialdemokratisere det borgerlige Danmark.

Dengang ønskede en stærk, statskonservativ fløj hos De Konservative at profilere partiet som et mere midtersøgende parti i.f.t. Venstre og ved bl.a. at plædere for SK-samarbejde, måske endog i en fælles regering.  Det var en lignende tænkning partiet allerede forsøgte sig med, da John Christmas-Møller i 1929 ud fra gustne opportunistiske hensyn væltede Madsen-Mygdals Venstre-regering og i årene derefter ofte samarbejdede med den venstrefløj, man bragte til magten.  En lignende strategi lå i midt-1990erne bag en del af Hans Engells forsøg på at arbejde partiet ud af Venstres skygge ved at indgå separate aftaler med Poul Nyrup Rasmussen udenom Uffe Ellemann-Jensen.

Hver gang De Konservative har ført en sådan linje, har den formået at opnå flere bemærkelsesværdige ting på samme tid. For det første at man i praksis lægger stemmer til politik, der trækker den forkerte vej i forhold til, hvad der ellers er den erklærede, borgerlige politik. Tvivlere kan se nærmere på de mange Anker Jørgensen-politikker, som De Konservative i 1970erne “ansvarligt” lagde stemmer til.

For det andet at det dermed bliver uklart, hvad der egentlig er Konservativ politik.  Hvis en rød regering har flertal bag sig, og hvis den ønsker mere statsstyring, øgede skatter, mindre personlig og økonomisk frihed, mindre vægt på personligt ansvar, o.s.v., hvad er det så lige, at De Konservative skal lægge “arbejdende” stemmer til?

For det tredje at man kommer til at give Venstre (og andre borgerligt-liberale partier) et øget incitament til at gøre kunsten efter–altså overhale venstre indenom.  Et nærstudium af Henning Fonsmarks moderne klassiker, “Historien om Den Danske Utopi” (1990), burde være et skud saltvand i armen på borgerligt-liberale, der tror, at intern konkurrence blandt V og K om at samarbejde med Socialdemokraterne er noget, der kommer borgerligt-liberal politik ud af.

Sidst men ikke mindst: At man puster til mulige, nye fløjkampe internt i partiet, hvor der altid vil være nogle for hvem et samarbejde med venstrefløjen vil være principielt uspiseligt.

Hvis Lars Barfoed i jagten på lidt kortsigtet vælgergunst i Radikale rækker er villig til at skabe forvirring om sit partis politik, lægge stemmer til modsatte af ens erklærede værdigrundlag og øge risikoen for interne stridigheder, så skal han endelig fortsætte af den vej, han synes at have valgt.  Den virker, om ikke andet, målrettet.

22 kommentarer RSS

 1. Af Sandra Hansen

  -

  Ak, de er alle socialister – med undtagelse af Liberal Alliance!#FF812

 2. Af Søren R.

  -

  Peter Kurrild-Klitgaard.

  Fremragende indlæg! Tak.

  Og helt relevant at anbefale de borgerlige partier at læse Henning Fonsmarks bog om den danske utopi.

 3. Af René Højgaard Frederiksen

  -

  @ Peter Kurrild-Klitgaard – du skriver “socialdemokratisere det borgerlige Danmark”…

  Du mener formentligt ikke at det kun foregik den gang – for så vil jeg spørge dig om hvad der er sket de sidste 10 år? I min optik er det ikke K der har været de værste her, men derimod V som har gjort hvad som helst, inklusiv at ligge under for DF, for at kunne beholde magten og levebrødet. V er nærmest blevet “Det ny Omfordelingsparti”, efter at socialdemokraterne tabte magten – ja, V har faktisk overgået dem i “mere af alt til alle”…

  At V nu har fået “gennemtrumfet” en genopretningsplan synes jeg er meget sigende – de har jo trods alt kun siddet ved magten i 10 år. Så rettidig omhu kan man vel næppe heller kalde regeringens nye “masterplan”.

 4. Af peter g

  -

  K’s kendetegn er, at de mener en hel masse fine ting, lige indtil de lægger stemmer til det modsatte.

  Et godt eksempel er de “fire fede toldere i Kruså”-aftalen, hvor K, før aftalen, mente noget helt andet: http://www.b.dk/nationalt/saadan-vendte-politikerne-om-paa-graenseaftalen

  Og sådan er det jo hele vejen igennem.

 5. Af Flemming Rickfors

  -

  Der findes ikke een konservativ tanke i Det Konservative Folkeparti – kun et valg vil ende pinlighederne. Under spærregrænsen vil være den bedste løsning for en genfødsel i tanke og handling. Et hold der vedvarende taber alle kampe må have en forventning om udskiftninger af en vis størrelsesorden.

 6. Af peter g

  -

  Det er interessant, at der vist stadig forekommer nogle venstrefolk, der ikke har solgt sjælen til DjæFlen, og som mener, at regeringen er kørt udad et irrelevant sidespor: http://www.b.dk/politiko/vk-borgmestre-undsiger-regeringens-politik-0

  Bemærk Søren Pinds kommentar til borgmestrenes bemærkninger. Godaw do!

 7. Af O Hansen

  -

  På en eller anden måde kan man jo altså ikke bebrejdede Konservative hvis de mister loyaliteten til Venstre.
  Venstre har gennem 8 år nu ført socialdemokratisk politik, og fortjener i bund og grund kun loyalitet fra Helle Thorning, men hun er jo så opsat på magten at hun ikke er istand til at se dette triste faktum.

 8. Af et xxL væsen

  -

  Men måske er skattelettelser et godt bud på en valgkamp.

  Men lene espersen og følgesvenden og bongkammeraten nazer khader kan ødelægge enhver mulighed for konservative.

 9. Af et xxL væsen

  -

  Portræt af en konservativ.

  En person som er skræmt fra vid og sans af jøder, enhedslisten og SF. Og frygter socialdemokraterne.

  Holekost og forfølgelse af jøder sidden som en dommedagsskræk i livet på den konservative.

  Al aktivitet på højrefløjen og navnlig DF betragtes som modbydelig hitler og bekæmpes med det mest indædte had. Selv sund konservativ politik.

  En flok rystende og bævende skvaderhoveder som ikke tø tænke selv og som render rystende og bævende efter socialdemokratiets skræmmekampagner.

 10. Af Krister Meyersahm

  -

  Omkring det, at love skattelettelser, er de konservative kommet lidt galt afsted. Man har forsømt at motivere – hvorfor man vil lavere skat.

  Ikke desto mindre er det helt rigtigt, at skatterne skal ned. Hvorfor? De dækker jo over et alt for højt offentligt forbrug og en vanvittig omfordeling af skatterne, der fører os direkte i armod. Ja, de aktuelle skatter dækker faktisk slet ikke – den offentlige gældsætning svarer vel i øjeblikket til omkring en halv million pr. privatansat.

  Vi er totalt udkonkurrerede om få år. Vi har ikke engang selv råd til vore egne produkter.

  Lavere skatter og naturligvis tilsvarende lavere offentlig økonomi. Vi taler om 2 – 300 mia.

 11. Af Kim Goltermann

  -

  #Lars Hansen: “Som andre har været inde på, så er partiet Venstre i dag slået ind på en stærkt nationalkonservativ”

  Du har tydeligvis spist søm til både forret, hovedret og dessert. Nationalkonservativ?!!!! Venstre?!!! Hvilket planet befinder du dig på? Venstre er det vel mest EU-liderlige parti der findes…. indrømmet konkurrncen er hård, R og K er ikke langt bagefter.

  Nationalkonservative – altså rigtige nationalkonservative – vil ikke røre EU og deres planøkonomiske helvede, harmoniseringer og grænseløse sociale rettigheder med en ildtang.

  Det EU-begejstrede V er i den totalt modsatte grøft. V vil jo reelt nedlægge nationalstaten og overføre suverænitet til et overnationalt niveau…. og det er jo et langt stykke af vejen også lykkedes for dem.

  Det ser virkelig sort ud for nationalstatens overlevelseschancer når nogle mennesker kan antage Vs EU-begejstrede politik som en form for nationalkonservatisme. Det nærmer sig Orwellsk Newspeak!

  Apropos borgerlighedens død så vandt centrum-højre valget i Portugal. Og hvad er så navnet på valgets vinder? Jo, såmend Socialdemokratiet!!! WTF, venstrefløjen er Socialister, centrum-højre er Sociademokrater og konservative-borgerlige?????? Tilsyneladende slet ikke en del af det politiske landskab.

  Godnat Europa!

 12. Af Asger Vigeholm

  -

  Til alle K’s vælgere: I er velkomne hos os i LA. Her er der ikke fnidder i ledelsen. Vi ved hvad vi vil og er ikke bange for at sige det højt.

  Kom glad!!! 🙂

 13. Af Adam Rygaard Poulsen

  -

  De Konservatives “kurs” er også i høj grad medvirkende til at LA overhovedet kan eksistere. Man svigter sine egne vælgere, ved at jagte midtervælgerne for hver en pris. Nu har de “rigtigt borgerlige” et sted at gå hen… Heldigvis! #FF69

 14. Af Kim Goltermann

  -

  Tja, Kurrild-Klitgaard det skal nok passe…. personligt kan jeg ikke længere se den mindste forskel på R og K. Er der nogen der kan oplyse mig hvor de to partier eventuelt er markant uenige?

  Ka´ være partiet kalder sig Konservative, men folkene i toppen er da alle til hobe socialdemokrater med hang til lidt radikal økonomisk ansvarlighed.

  Men sådan er det jp gået i samtlige danske partier – socialdemokrater er gradvist steget til tops og har sat sig på det hele. Konsensus over hele linjen fra SF til V, K og O. I virkeligheden er det 5% af det statslige omfordelingsmaskineri man ceremonielt lader som om er stridspunkter – mest fordi man jo vil give det indtryk udadtil at Folketingets medlemmer er opdelt efter anskuelser.

  Socialdemokratisk totalkonsensus har ædt K op indefra. Der er kun hylsteret tilbage.

 15. Af Claus T.

  -

  @ Lars Hansen

  Super godt skrevet, tak!

  Jeg tror virkelig, at Danmark har brug for et klassisk borgerligt parti. Lidt som Moderaterna i Sverige.
  Den ulyksalige konstellation med en VK-regering, som er blevet trukket rundt ved næsen af Dansk Folkeparti, kunne så have været undgået.
  Hvorfor skal DF med 13 % af stemmerne reelt have vetoret over for en borgerlig regering?
  En borgerlig mindretalsregering ville have været nødt til at sikre et bredt samarbejde, og det er den slags, som sikrer langtidsholdbare løsninger.

  Jeg håber på en ny konstellation efter folketingsvalget, og jeg håber sandelig, at de konservative vil gå efter mest mulig indflydelse, også under en S-SF-regering.

  Så kan Pia Kjærsgaard passende sidde og surmule i nogle år. Det vil være godt for Danmark.

 16. Af Lars Hansen

  -

  Som andre har været inde på, så er partiet Venstre i dag slået ind på en stærkt nationalkonservativ kurs pga. det meget tætte samarbejde med Dansk Folkeparti, der efter nogens mening ligefrem er et “værdifællesskab”.

  Og derfor er det ikke umiddelbart indlysende, at Konservative har de samme fordele ved at binde sig tæt til Venstre, som partiet havde i tidligere historiske epoker, hvor den politiske situation var afgørende anderledes end i dag, fordi Venstre dengang var et liberalt parti.

  Jeg tror faktisk tværtimod, at det kunne være en stor fordel for Konservative i den nuværende situation, hvis de helt brød båndene til Venstre og nøjedes med at pege på Lars Løkke som deres foretrukne statsministerkandidat. Lige som Radikale peger på Helle Thorning som deres foretrukne kandidat.

  Konservative kunne så overlade det til Venstre og Dansk Folkeparti at stå for en nationalkonservativ, og på sigt burde de to partier vel reelt bare fusionere, da det efterhånden er meget svært at se nogen form for forskel på dem.

  Liberal Alliance har allerede indtaget pladsen som et nationalliberalt parti, og den plads, der mest indlysende er tilbage til Konservative, det er som et socialkonservativt parti.

  Ny Alliances stormende succes i meningsmålingerne efter den socialkonservative Gitte Seebergs melding om, at “nok er nok” viser, at der ER et vælgerpotentiale for et socialkonservativt parti i Danmark. Og indtil videre er Konservative det eneste bud på et parti, der er i stand til at indtage den position.

 17. Af Otto Kjærgaard

  -

  De Konservative er mestre i at gå i spagat, de formår at sprede benene så meget, at de formår at gøre plads til alt fra midtersøgende Radikale til liberalistiske nationalkonservative i håbet om at tiltrække så mange vælgere som muligt.Det er dog ikke altid, at så imødekommende ben tiltrækker det største og bedste stampublikum, personligt foretrækker jeg mere tækkelige ben med et solidt ståsted.

 18. Af Knud Madsen

  -

  Man må da inderligt håbe at K bliver udraderet ved næste valg.
  De opfører sig snart mere tåbeligt og uforudsigeligt end De Radigale i deres storhedstid gjorde.
  Hvis de borgerlige taber næste valg, er det helt klart K der må tage ansvaret for det, pga de enestående tåbelige personsager og total mangel på situationsfornemmelse i indeværende regeringsperiode.

 19. Af peter g

  -

  @Mads Hansen

  Lige netop. Jeg bliver gang på gang forbavset over, at man kalder den nuværende regering borgerlig liberal. Hvis en abe tog et skilt, hvor der stod “Jeg er borgerlig liberal”, ville dette automatisk medføre, at aben førte “borgerlig liberal” politik? For at have den rette skiltning synes d.d. at være det eneste kriterium.

  Helt fundamentalt, så ævler man om “værdier” og “danskhed”, men selv definitionen af “borgerlig” eller “liberal” synes at blive omdefineret efter dagens behov. Min egen mere permanente opfattelse af disse ord flugter fint med hvad man kan læse på K’s eller V’s hjemmesider. Men hvad har K’s og V’s politik over de sidste 10 år med deres egne partiprogramer til fælles? “Flotte resultater”? Som ingen har set, men som de dog altid taler om?

 20. Af Mads Hansen

  -

  ”…mere statsstyring, øgede skatter, mindre personlig og økonomisk frihed, mindre vægt på personligt ansvar, o.s.v.”
  Er det highlights fra VKO reelt gennemførte politik Klitgaard opremser.
  Der mangler bare, rutinemæssige grundlovsbrud og semi-racistisk udlændingepolitik så er billedet fuldkomment.

 21. Af Claus T.

  -

  “Hvis en rød regering har flertal bag sig, og hvis den ønsker mere statsstyring, øgede skatter, mindre personlig og økonomisk frihed, mindre vægt på personligt ansvar, o.s.v., hvad er det så lige, at De Konservative skal lægge “arbejdende” stemmer til?”

  Hvis og hvis? Det er selvfølgelig en del af et borgerligt verdensbillede, at en S-SF-regering ser ud som beskrevet. Men er det nu også virkeligheden?
  Historisk set kan man ikke påstå, at borgerlige regeringer har været mere tilbageholdende med at udskrive skatter, indskrænke personlig frihed eller statsstyre meningsdannelsen.

  Alt tyder på et flertal for venstrefløjen efter næste valg.
  Skulle de konservative så sætte sig på skødet af Dansk Folkeparti og føre benhård oppositionspolitik?
  Hvorfor ikke forsøge at få den indflydelse, man kan?

  Man skal heller ikke glemme, at der en ganske mange borgerlige vælgere, som er utilpasse ved samarbejdet med DF.
  De kan i dag kun gå til LA eller de Radikale. Mange af dem er faktisk forhenværende konservative.

 22. Af Asger Manø

  -

  Hvis K ikke begynder at bevæge sig op ad i meningsmålingerne, vil loyaliteten overfor V forsvinde. Der vil komme masser af solomeldinger fra de kandidater, som kan se deres stol forsvinde, og nogle vil begynde at tale om en periode opposition. DF er allerede begyndt at tale om ministerposter, og en regering med VO og K som støtte vil ikke være usandsynligt. K går næppe ind i en regering med DF, da de så skal sluge den sidste rest af anstændighed.
  Nu vil hele sommeren være præget af valgkamp, og statsministeren vil få brug for at gå afsides for ikke at vise sit temperament, når K helt sikkert lufter løftet om skattelettelser. Vi må så håbe, at aviserne beskriver det i stedet for at redaktørerne sletter det.
  I år er agurketiden aflyst og journalisternes ferie er også aflyst.

Kommentarer er lukket.